intTypePromotion=3

Đa dạng tôn giáo

Xem 1-20 trên 752 kết quả Đa dạng tôn giáo
 • Bài viết này sẽ đi sâu nghiên cứu sự biến đổi tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay nhìn từ góc độ đa dạng tôn giáo; chỉ ra mối quan hệ giữa tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; từ đó đặt ra vấn đề bảo tồn và phát triển tín ngưỡng truyền thống của các dân tộc thiểu số ở khu vực này.

  pdf11p bautroibinhyen16 16-02-2017 21 6   Download

 • Các hiện tượng tôn giáo mới sau khi ra đời có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu. Trên cơ sở lý thuyết đa dạng tôn giáo và tác động của đa dạng tôn giáo tới đời sống tôn giáo thế giới, bài viết lý giải sự hình thành và phát triển của hiện tượng tôn giáo mới tại Việt Nam.

  pdf10p bautroibinhyen16 10-02-2017 43 5   Download

 • Bài viết Những thách thức của đa dạng tôn giáo tại Việt Nam hiện nay: Đi vào hai nội dung chính: Những thách thức của đa dạng tôn giáo; Những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về tôn giáo tại Việt Nam hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p baoyencute 17-04-2018 21 1   Download

 • Bài viết Tác động của đa dạng tôn giáo đối với biến đổi và tái cấu trúc văn hóa truyền thống ở Tây Nguyên trình bày: Bài viết này tập trung phân tích những tác động của đa dạng tôn giáo đến dân số, văn hóa bản địa và vai trò của các chức sắc tôn giáo trong việc tái cấu trúc văn hóa truyền thống Tây Nguyên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p hokhaikyky 17-04-2018 14 0   Download

 • Công tác truyền thông tôn giáo gần đây được Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm. Sự quan tâm đó thể hiện ở nhiều phương diện từ việc thành lập các tờ báo, tạp chí, mở rộng các phương tiện truyền thông đại chúng cho đến đa dạng hóa nội dung truyền thông tôn giáo. Bài viết này chỉ đề cập đến giá trị truyền thông và chủ thể truyền thông của Phật giáo và Công giáo.

  pdf12p bautroibinhyen16 16-02-2017 26 8   Download

 • Bài viết này trên cơ sở trình bày khái quát các xu thế tôn giáo trên thế giới dưới tác động của toàn cầu hóa, sẽ tập trung làm rõ một số điểm đáng chú ý của đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đó là: Sự đa dạng tôn giáo, việc xuất hiện nhiều hiện tượng tôn giáo mới, sự tranh giành ảnh hưởng của các tôn giáo, việc các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo tạo ra xung đột và điểm nóng.

  pdf9p bautroibinhyen16 16-02-2017 25 4   Download

 • Bài viết tập trung luận giải vấn đề có tính lí luận, đó là sự phát triển từ đa dạng tôn giáo đến đa dạng niềm tin tôn giáo ở Việt Nam đồng thời chỉ rõ những biểu hiện của sự đa dạng đó trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

  pdf7p vihercules2711 28-03-2019 13 1   Download

 • Thông qua tìm hiểu luật pháp tôn giáo ở Trung Quốc, Nhật Bản, bài viết góp thêm những điểm tham chiếu có ích cho việc hoàn thiện luật pháp về tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh đa dạng các niềm tin và thực hành tôn giáo truyền thống như hiện nay.

  pdf15p vicross2711 27-06-2019 6 0   Download

 • Bài viết này thông qua phân tích sâu rộng nội hàm của thuật ngữ này, chỉ ra ba hàm nghĩa chính của nó: “tính đa nguyên tôn giáo”; “quan điểm đa nguyên tôn giáo” và “thuyết đa nguyên tôn giáo”. Tiếp đến, bài viết đề xuất tiêu chí để phán đoán loại lý luận nào thuộc thuyết Đa nguyên tôn giáo và khái quát thành “thông qua phương thức tương đối hóa, loại bỏ thứ chủ nghĩa coi tôn giáo mình là trung tâm, thực hiện bình đẳng tôn giáo trong một trật tự mới”.

  pdf16p vicross2711 27-06-2019 12 1   Download

 • Hai xu thế trong quan hệ tôn giáo và xã hội hiện nay, từ tục hóa đến thể chế thế tục ở Âu Mỹ, mô hình thế tục ở Việt Nam, vấn đề đa dạng tôn giáo ở Việt Nam là những nội dung chính trong bài viết "Tôn giáo và xã hội ở Việt Nam hiện nay". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 47 12   Download

 • Nam Bộ là vùng đa dạng tôn giáo do tiếp nhận những tôn giáo từ các nơi trong nước truyền đến, từ ngoài nước truyền vào và bản thân người Nam Bộ cũng lập ra nhiều tôn giáo. Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, các tôn giáo đều có những bước phát triển và cũng có những biến đổi sâu sắc theo chiều hướng “đồng hành cùng dân tộc”, “tuân thủ luật pháp Nhà nước”, ngày càng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

  pdf12p vicross2711 27-06-2019 8 0   Download

 • Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi mặt : Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy có một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó chính là một bộ phận cấu thành nên thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở của một xã hội, đó chính là tôn giáo. Tôn giáo một vấn đề tưởng chừng như...

  doc18p lamvulinh 21-12-2009 2449 788   Download

 • Cuốn “Giáo trình Tôn giáo học đại cương” với ba chương đã trình bày cô đọng, dễ hiểu các kiến thức về tôn giáo, giúp cho sinh viên có cơ sở nắm vững các kiến thức về: Một số quan điểm của Mác, Ăngghen và Lênin về tôn giáo; một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vấn đề tôn giáo; một số tôn giáo ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf157p meomay_12 26-12-2013 684 277   Download

 • Ước tính số lượng đa dạng loài trên toàn cầu giao động từ 2 triệu đến 100 triêu loài, con số ước tính chính xác nhất là khoảng 10 triệu loài trong đó chỉ có 1,7 triệu loài đã được định tên. Hiện nay các loài mới vẫn tiếp tục được phát hiện, trung bình có khoản 3 loài được phát hiện mỗi năm. Từ năm 1990 đã có 10 loài khỉ mới được phát hiện

  ppt17p anhduan 24-10-2009 548 223   Download

 • Trên cơ sở trình bày một cách khái lược những đặc điểm cơ bản của tôn giáo ở Việt Nam, tác giả đã phân tích sự nhận thức của Đảng ta về vấn đề tôn giáo trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, tác giả cũng rút ra những nội dung chủ yếu trong hệ thống chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam và những kết quả đạt được trên lĩnh vực này trong thời gian vừa qua.

  pdf11p bengoan369 09-12-2011 470 175   Download

 • Chương 3 : Sự suy thoái đa dạng sinh học và tổn thất tài nguyên - Sự phân bố đa dạng sinh học; Những điểm nóng về đa dạng sinh học trên thế giới; Nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học; Sự tuyệt chủng các loài; Những ví dụ về một số loài bị đe dọa

  pdf79p dalatngaymua 28-09-2010 326 143   Download

 • (NB) Giáo trình Bảo tồn đa dạng sinh học: Phần I trình bày các nội dung cơ bản: đa dạng sinh học và sinh học bảo tồn, định lượng đa dạng sinh học, sự phong phú đa dạng sinh học ở một số vùng trên Trái Đất, những mối đe dọa đối với đa dạng sinh học, bảo tồn ở cấp quần thể và loài, sự hình thành, tái lập các quần thể mới,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

  pdf69p mnhat91 15-04-2014 311 140   Download

 • Với tính cách là một hiện tượng thuộc thượng tầng kiến trúc, tôn giáo tác động mạnh mẽ, vừa tích cực, vừa tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, tôn giáo luôn được các quốc gia trên thế giới quan tâm, nhằm phát huy cao nhất mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của nó.

  pdf131p dellvietnam 24-08-2012 306 121   Download

 • (NB) Giáo trình Bảo tồn đa dạng sinh học: Phần II trình bày các nội dung: bảo tồn ở cấp quần xã, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam, vai trò của đa dạng sinh học ở Việt Nam, nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam,... Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên Môi trường.

  pdf79p mnhat91 15-04-2014 298 106   Download

 • Hiện nay, trên tinh thần đổi mới nhận thức về tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta đã nhận định tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, trong tôn giáo có những giá trị tốt đẹp về đạo đức, văn hoá. Vấn đề đạo đức tôn giáo đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Các giáo lý tôn giáo đều chứa đựng một số giá trị đạo đức nhân bản rất hữu ích cho việc xây dựng nền đạo đức mới và nhân cách con người Việt Nam hiện nay. Giá trị lớn...

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 269 100   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Đa dạng tôn giáo
p_strCode=dadangtongiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản