intTypePromotion=4
ADSENSE

Đặc điểm của rủi ro tín dụng

Xem 1-20 trên 24 kết quả Đặc điểm của rủi ro tín dụng
 • Bài viết Ảnh hưởng của yếu tố đặc điểm đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam xác định các nhóm yếu tố đặc điểm ngân hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy bình phương bé nhất.

  pdf15p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 66 13   Download

 • Với đặc điểm vừa mang tính lý luận, vừa mang tính ứng dụng vào hoạt động thực tiễn của xã hội nên mục đích nghiên cứu của luận án là: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận có liên quan đến năng lực quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại; khái quát và đánh giá thực trạng hoạt động và năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở Việt Nam hiện nay; lấy lý luận soi xét thực trạng đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở Việt Nam hiện nay.

  pdf179p change00 04-05-2016 269 132   Download

 • Một trong những đặc điểm nổi bật của nền kinh tế thế giới trong những thập niên gần đây là sự phát triển rầm rộ và sôi động trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Có thể thấy rằng phấn đấu cho một nền tài chính – ngân hàng ngày càng hưng thịnh hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm chú ý cũng như trí tuệ và tri thức của nhân loại. Cùng hoà nhịp với xu thế của thế giới cũng như những chuyển biến tích cực của đất nước, đặc biệt sau khi Việt Nam chính...

  doc82p vnzoomvn 17-06-2011 370 190   Download

 • Sù ra đời hoạt động ngân hàng đánh dấu một bước ngoặt lịch sử phát triển và tiến bộ của con người. Lênin đã coi sù ra đời ngân hàng nh "Sù phát minh ra lửa" hay "sự phát minh ra bánh xe". Hoạt động ngân hàng có vai trò to lớn đối với sự phát triển nền kinh tế và xã hội. Điều này xuất phát từ đặc thù của hoạt động ngân hàng - điểm khác biệt xa với các doanh nghiệp kinh tế khác: ngân hàng là tổ chức trung gian tài chính, kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng....

  doc56p sunflower_loveny 03-05-2012 302 101   Download

 • Đề tài: Tín dụng Ngân hàng Việt Nam trình bày một cách tổng quan về tín dụng ngân hàng Việt Nam giúp các bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm, vai trò, chính sách, cũng như thực trạng và rủi ro của nó.

  doc12p boosilly 03-04-2015 79 19   Download

 • Trong phần 5 Đánh giá rủi ro tín dụng & Nghiệp vụ ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nhằm trình bày về tổng quan về quy trình đánh giá tín dụng ngân hàng danh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nguyên tắc cho vay hiệu quả, đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy trình đánh giá tín dụng.

  ppt101p yellow_12 02-06-2014 59 14   Download

 • Rủi ro tín dịng là những nguy cơ thiệt hại, tổn thất về tài sản đối với ngân hàng thương mại phỏt sinh trong kinh doanh tớn dụng. Rủi ro tín dụng phát sinh trong trường hợp ngân hàng không thu được đầy đủ cả gốc và lói của khoản vay, hoặc việc thanh toỏn nợ gốc và lói khụng đúng hạn. Rủi ro tín dụng có những đặc điểm: - Mọi ngõn hàng trong quỏ trỡnh hoạt động của mỡnh đều gặp phải rủi ro, luôn tồn tại với hoạt động tín dụng ngân...

  pdf75p giamdocamnhac 06-04-2013 34 4   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về công tác BĐTV bằng tài sản tại NHTM. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác BĐTV bằng tài sản tại BIDV Hải Vân, rút ra những ưu điểm, tồn tại và hạn chế, tìm ra nguyên nhân chủ yếu.

  pdf26p cotithanh321 06-08-2019 5 0   Download

 • Tín dụng (mặc định) có nguy cơ . chứng khoán với một mức độ rủi ro cao hơn đã cung cấp cao hơn sản lượng được lựa chọn rủi ro tín dụng đặc biệt có liên quan trong dài hạn chứng khoán .Các nhà đầu tư phải xem xét tín nhiệm của an ninh công ty phát hành. Có thể sử dụng Đánh giá của trái phiếu của các cơ quan xếp hạng đánh giá cao hơn, thấp hơn rủi ro tín dụng nhận thức. Đánh giá có thể thay đổi theo thời gian khi điều kiện kinh tế thay đổi Đánh giá về các vấn đề...

  ppt40p jenny2202 28-01-2010 345 177   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống Ngân hàng được ví như hệ thần kinh của cả nền kinh tế. Hệ thống Ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt, lành mạnh và hiệu quả là tiền đề để các nguồn lực tài chính luân chuyển, phân bổ và sử dụng một cách hiệu quả, kích thích tăng trưởng một cách bền vững. Tuy nhiên, trong kinh tế thị trường, rủi ro kinh doanh là không thể tránh khỏi, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động Ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày...

  pdf101p chipchip1122 16-03-2013 111 36   Download

 • Đối với các khoản bảo lãnh, cam kết cho vay và chấp nhận thanh toán, tổ chức tín dụng phải phân loại vào nhóm 1 để quản lý, giám sát tình hình tài chính, khả năng thực hiện nghĩa vụ của khách hàng và trích lập dự phòng chung). (ii) Việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng được thực hiện trên cơ sở kết quả phân loại nợ và quy định trích lập của Quy định này. (iii) Số tiền dự phòng cụ thể phải trích được tính theo công thức sau: R = max {0, (A -...

  pdf25p muaythai4 20-10-2011 65 12   Download

 • Ngân hàng kinh doanh tiền tệ dưới hình thức huy động, cho vay, đầu tư và cung cấp các dịch vụ khác. Huy động vốn - hoạt động tạo nguồn vốn cho ngân hàng thương mại - đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân hàng. Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn tập trung nghiên cứu các loại nguồn tiền được truyền tải đến ngân hàng theo các kênh dẫn khác nhau, đặc điểm và các phương pháp quản lý chúng nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh mà ngân hàng đề ra....

  pdf87p saocodon01 06-07-2012 278 112   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hoá và xu thế hội nhập như hiện nay,đặc biệt la sau khi Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới(WTO) vào ngày 11.1.2007,cơ hội mở ra cho các Ngân Hàng là rất lớn.Với nguồn thu nhập chính từ hoạt động tín dụng, vấn đề được đặt ra là làm sao nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất có thể để hoạt động của Ngân Hàng diễn ra an toàn và sinh lợi cao....

  doc50p nhaquantritaiba 15-06-2011 126 58   Download

 • Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài I.1. Sự cần thiết của đề tài và hướng giải quyết của đồ án I.1.1. Sự cần thiết và giới hạn của đề tài Hoạt động trong nền kinh tế thị trường với tốc độ biến động chóng mặt và đầy những yếu tố rủi ro, các nhà quản lý doanh nghiệp luôn phải cẩn trọng khi ra quyết định. Bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến doanh nghiệp phải trả một giá rất đắt. Vậy các nhà quản lý phải dựa vào đâu để ra quyết định...

  pdf10p ttcao4 25-08-2011 44 3   Download

 • Thuyết trình: Tín dụng xuất khẩu nhằm trình bày các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp như sản phẩm tiền vay, những rủi ro, đặc điểm, hình thức,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài thuyết trình.

  ppt36p rita1903 25-07-2017 23 3   Download

 • Bài nghiên cứu ứng dụng mô hình logistic chấm điểm 235.629 khách hàng cá nhân nộp hồ sơ vay vốn tại Lendungclub - một trong những tổ chức cho vay ngang hàng (Peer - to - Peer) đầu tiên tại Mỹ. Dữ liệu nghiên cứu được thực hiện trong hai năm 2014-2015 bao gồm 111 đặc điểm của khách hàng vay vốn. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình Logistic để đo lường xác suất một khách hàng vay vốn là khách hàng tốt. Trên cơ sở đó, tổ chức tín dụng sẽ xác định được mức rủi ro tín dụng của khách hàng vay vốn nhằm đưa ra quyết định cho vay phù hợp.

  pdf12p hanh_tv32 03-05-2019 29 1   Download

 • CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN VÀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG 1. Các nguồn vốn huy động và đặc điểm 2. Ước tính chi phí cho nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi 3. Rủi ro của các loại nguồn vốn khác nhau II. QUẢN TRỊ THANH KHOẢN NGÂN HÀNG 1. Cung - cầu và trạng thái thanh khoản 2. Chiến lược quản trị thanh khoản 3. Ước lượng nhu cầu thanh khoản 4. Đánh giá khả năng quản trị thanh khoản Nếu chỉ dự trữ tiền để chi trả thì cũng có thể làm...

  pdf13p misadu 08-07-2010 1583 672   Download

 • Kinh nghiệm lịch sử về lợi nhuận có từ những loại tài sản trong nước Mỹ được liệt kê dưới đây. Có sáu loại lợi nhuận tài sản cơ bản sau đây: lợi nhuận trái phiếu kho bạc Mỹ1, lợi nhuận trái phiếu do chính phủ Mỹ2 phát hành, lợi nhuận trái phiếu do các công ty cổ phần3 phát hành, lợi nhuận vốn NYSE-AMEX4, và lợi nhuận từ những cổ phần nhỏ5. Những loại tài sản này thường mang một đặc điểm chung là "rủi ro". Nghĩa là người ta sẽ cân nhắc trái phiếu kho bạc ít rủi...

  pdf13p cucai_trang 04-06-2010 92 19   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm xuất phát từ những vấn đề trên, luận án này đề xuất ba mục tiêu nghiên cứu. Mục này giới thiệu các mục tiêu nghiên cứu, đồng thời lược khảo các nghiên cứu trước liên quan đến các mục tiêu đã được thực hiện ở Việt Nam để chỉ ra rằng những vấn đề này chưa được nghiên cứu đầy đủ ở Việt Nam.

  pdf277p sohucninh321 09-07-2019 9 2   Download

 • Cổ phiếu là giấy chứng nhận cổ phần, nó xác nhận quyền sở hữu của cổ đông, đối với công ty cổ phần. người mua cổ phiếu được gọi là cổ đông, nhận giấy chứng nhận cổ phần đựơc gọi là cổ phiếu. Trên giấy này có ấn định mệnh giá của cổ phiếu. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường là một trong những người chủ doanh nghiệpnên là người trực tiếp thụ hưởng kết quả sản xuất kinh doanh cũng như lãnh chịu mọi rủi ro trong kinh doanh, do đó cổ phiếu thường có đặc điểm...

  doc13p maidao1987 11-12-2009 294 133   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đặc điểm của rủi ro tín dụng
p_strCode=dacdiemcuaruirotindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2