intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đặc điểm văn hóa dân tộc

Xem 1-20 trên 509 kết quả Đặc điểm văn hóa dân tộc
 • Nội dung cuốn sách "Địa chí Lạng Sơn" là một công trình khoa học, trình bày có hệ thống về đặc điểm tự nhiên, con người, lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội, đã phác thảo diện mạo của mảnh đất, con người xứ Lạng xưa và nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf574p dangnhuy08 15-05-2023 2 2   Download

 • Cuốn tài liệu “Tôn giáo, tín ngưỡng ở khu vực Tây Nguyên hiện nay” nhằm góp phần cung cấp các tri thức mang tính chất cơ bản, có hệ thống về tôn giáo, tín ngưỡng ở khu vực Tây Nguyên, chỉ ra những nét đẹp, giá trị, đặc trưng, vai trò, đóng góp của tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống của các dân tộc ít người nói riêng, trong đời sống xã hội ở khu vực Tây Nguyên nói chung.

  pdf176p dangnhuy08 15-05-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách "Văn hoá vật chất người Khơ Mú ở Việt Nam" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số đặc điểm chung về tộc danh và lịch sử tộc người; dân số và phân số; đặc điểm địa lý vùng người Khơ Mú cư trú; văn hoá vật chất người Khơ Mú. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf190p hoangnhanduc09 04-05-2023 1 1   Download

 • Vùng văn hóa Tây Bắc là khu vực bao gồm hệ thống núi non trùng điệp bên hữu ngạn song Hồng lưu vực sông Đà. Nội dung bài tiểu luận "Tìm hiểu về vùng văn hoá Tây Bắc" dưới đây sẽ cho ta biết sâu hơn về vùng Tây Bắc thông qua đặc điểm tự nhiên và các dân tộc tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc18p ynnhi224 11-05-2023 9 4   Download

 • Ebook Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ xã Hoà Tú (1930-1975) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về địa lý tự nhiên, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền thống cách mạng của nhân dân Hoà Tú 1; cuộc vận động cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở xã Hoà Tú 1. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p hoangnhanduc06 04-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ xã Gia Hoà 1 (1930-1975) phần 1 - Sơ thảo cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về địa lý tự nhiên, nhân văn, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền thống cách mạng của nhân dân Gia Hoà; cuộc vận động cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở xã Gia Hoà. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p hoangnhanduc06 04-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ xã Đại Tâm (1930-1975) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về địa lý tự nhiên, nhân văn, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền thống cách mạng của nhân dân Đại Tâm; cuộc vận động cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Đại Tâm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p hoangnhanduc06 04-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ xã Thạnh Quới (1930-1975) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về địa lý tự nhiên, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền thống cách mạng của nhân dân Thạnh Quới; cuộc vận động cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở xã Thạnh Quới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p hoangnhanduc06 04-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ xã Thạnh Phú (1930-1975): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về địa lý tự nhiên, nhân văn, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền thống cách mạng của nhân dân Thạnh Phú; cuộc vận động cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Thạnh Phú. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p hoangnhanduc06 04-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử truyền thống cách mạng xã Trung Bình (1930-1975): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về địa lý tự nhiên, đặc điểm kinh tế, văn hoá xã hội và truyền thống cách mạng của nhân dân xã Trung Bình; cuộc vận động cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở xã Trung Bình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p anhnangmattroi09 04-05-2023 2 2   Download

 • Bài viết Đặc điểm trí nhớ của học sinh học nghề người dân tộc vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm trí nhớ của học sinh học nghề người dân tộc ít người vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thu được từ đề tài B2004-19-44TĐ.

  pdf4p vicaptainmarvel 21-04-2023 2 2   Download

 • Nghi lễ trong gia đình ở Sóc Trăng: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đặc điểm nghi lễ trong gia đình của ba dân tộc Việt-Hoa-Khơ Me ở Sóc Trăng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf193p dangnhuy25 21-04-2023 1 1   Download

 • Bách khoa thư du lịch Hà Giang gồm 100 mục từ, được xếp theo các chủ đề: đặc trưng văn hóa các dân tộc, di tích, danh thắng, lễ hội, ẩm thực, sản vật địa phương và một số sản phẩm du lịch, điểm đến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf256p dangnhuy25 21-04-2023 3 1   Download

 • Luận án phân tích, làm rõ quá trình hình thành, phát triển, đặc điểm của dòng văn và di sản văn học của dòng văn Trường Lưu; xác định vai trò của dòng văn này trong lịch sử văn học dân tộc nói chung, trong sự hình thành “Văn phái Hồng Sơn” và sự phát triển của lịch sử văn hóa địa phương Hà Tĩnh nói riêng; đề xuất hướng bảo tồn, phát huy và khai thác giá trị văn hóa của di sản dòng văn Trường Lưu trong bối cảnh hiện nay.

  pdf176p chieuchieu02 19-04-2023 5 3   Download

 • Luận án phân tích, làm rõ quá trình hình thành, phát triển, đặc điểm của dòng văn và di sản văn học của dòng văn Trường Lưu; xác định vai trò của dòng văn này trong lịch sử văn học dân tộc nói chung, trong sự hình thành “Văn phái Hồng Sơn” và sự phát triển của lịch sử văn hóa địa phương Hà Tĩnh nói riêng; đề xuất hướng bảo tồn, phát huy và khai thác giá trị văn hóa của di sản dòng văn Trường Lưu trong bối cảnh hiện nay.

  pdf27p chieuchieu02 19-04-2023 1 1   Download

 • Ebook “Kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019” với nội dung chính như sau: Tổ chức thực hiện. Phần này trình bày các nội dung từ quá trình chuẩn bị đến quá trình tổ chức thực hiện Điều tra 53 DTTS năm 2019 tại các cấp; Kết quả chủ yếu, gồm ba chương tương ứng với các nội dung về đặc điểm kinh tế - xã hội của các xã vùng DTTS; dân số và các đặc trưng nhân khẩu học; điều kiện nhà ở, sinh hoạt và đời sống văn hóa, tinh thần của hộ DTTS.

  pdf103p dangnhuy09 03-04-2023 4 3   Download

 • Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Lũng Pù (1961-2020) được biên soạn nhằm ghi lại truyền thống lịch sử của Đảng bộ và nhân dân trong xã cũng như những đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lũng Pù chỉ đạo nghiên cứu.

  pdf191p hoangnhanduc 03-04-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách "Người Chăm ở Thuận Hải" là công trình nghiên cứu giữa Viện khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải về nguồn gốc, lịch sử tộc người, trình độ phát triển kinh tế xã hội, đặc điểm văn hóa và tôn giáo... của người Chăm ở tỉnh Thuận Hải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 cuốn sách tại đây!

  pdf168p tuchi222 03-04-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách "Văn hóa làng truyền thống người Chăm tỉnh Ninh Thuận" giới thiệu về làng Chăm làng Hữu Đức; đặc điểm khu đất thành lập làng, khuôn viên nhà ở, cơ cấu dòng tộc và vật tổ của người Chăm truyền thống; chức sắc tín ngưỡng. Cùng tham khảo nội dung phần 1 để nắm được nội dung chi tiết nhé các bạn!

  pdf128p tuchi222 03-04-2023 4 3   Download

 • Bài viết "Nét đặc trưng về đặc điểm âm nhạc trong thể loại hát Then mới của đồng bào dân tộc Tày ở Quảng Ninh" đi sâu vào tìm hiểu về thể loại hát Then mới bằng việc phân tích các yếu tố cấu thành âm nhạc như: cấu trúc âm nhạc, thang âm, đường nét giai điệu, tiết tấu; từ đó chỉ ra những nét đặc trưng âm nhạc trong thể loại hát Then mới của đồng bào dân tộc Tày ở Quảng Ninh.

  pdf6p kimtuyen05 27-03-2023 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1185 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đặc điểm văn hóa dân tộc
p_strCode=dacdiemvanhoadantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2