Đại học khoa học tự nhiên tphcm

Xem 1-20 trên 42 kết quả Đại học khoa học tự nhiên tphcm
 • LỜI CÁM ƠN Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, TpHCM đã tạo điều kiện tốt cho chúng em thực hiện đề tài tốt Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Đỗ Hoàng Cường đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Chúng em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trong Khoa đã tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em những kiến thức quí báu trong những năm học vừa qua. dục chúng con thành...

  pdf40p cnkbmt3 19-10-2011 56 16   Download

 • Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên được thành lập ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ trường Đại học Tổng Hợp TPHCM để tham gia vào Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.Trường hiện có các khoa: Toán-Tin học, Công nghệ thông tin, Vật Lý, Hóa học, Sinh học,ngành Công nghệ sinh học,Địa chất,Môi trường,Điện tử viễn thông,Khoa học vật liệu,Hải dương học.

  doc75p chauho_it 14-05-2011 345 163   Download

 • Mục đích nghiên cứu trước mắt của của đề tài: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM và tìm hiểu một số yếu tố tác động đến kết quả này.  Mục đích sâu xa của đề tài: Việc khảo sát này nhằm phục vụ cho công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

  pdf127p uocvongxua03 29-06-2015 161 91   Download

 • NGUYỄN ĐĂNG HẢI NGUYỄN CAO NGUYÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM TRÊN WEB LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC TP. HCM, NĂM 2004 Lời tri ân Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại Học Khoa Học Tư Nhiên, TpHCM đã tạo điều kiện cho em thực hiện đề tài tôt nghiệp này.

  pdf40p cnkbmt3 19-10-2011 70 34   Download

 • LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành cám ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TpHCM đã tạo điều kiện tốt cho chúng em thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp này. Chúng em xin chân thành cám ơn Thầy Lê Thụy Anh đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Chúng em xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô trong Khoa đã tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em những kiến thức quý báu trong những năm học vừa qua....

  pdf18p caott5 22-05-2011 87 21   Download

 • Lời cảm ơn Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TpHCM đã tạo điều kiện cho chúng em thực hiện đề tài tốt nghiệp này. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Lâm Quang Vũ đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

  pdf19p caott5 22-05-2011 62 13   Download

 • 9.2 Kỹ thuật automation Microsoft Word 9.2.1 Giới thiệu Automation là kỹ thuật cho phép tận dụng các tính năng của 1 ứng dụng có sẵn và tích hợp vào trong chương trình của mình. Hệ thống của chúng em đòi hỏi phải kết xuất các đề thi ra file để phục vụ cho yêu cầu thi trên giấy, cũng như phải nhập được dữ liệu câu hỏi từ các định dạng file để tận dụng ngân hàng đề thi đã có từ trước đến nay. Theo nhận xét thì định dạng file .doc và file .

  pdf15p caott3 20-05-2011 60 12   Download

 • 6.2.1.2 Danh sách các Actor STT 1 Actor Teacher Giáo viên Ý nghĩa Bảng 6-1 Danh sách actor module soạn thảo 6.2.1.3 Danh sách các Use-Case chính STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Use-Case CreateQuestion ImportQuestionFromMSWord CreateSection SelectQuestions CreateAssessment SelectSections EditQuestion EditSection EditAssessment Ý nghĩa Soạn thảo tạo mới 1 câu hỏi Import các câu hỏi từ file word vào trong 1 ngân hàng câu hỏi nào đó. Sọan thảo các thông tin tạo mới 1 section. Thực hiện chọn các câu hỏi cho 1 section.

  pdf15p caott3 20-05-2011 65 10   Download

 • 6.4.4 Chức năng “Biên tập nội dung section” Biên tập nội dung section chính là cung cấp các thông tin về câu hỏi cho section. Có 2 cách chọn câu hỏi cho một section. Cách thứ nhất: người giáo viên chọn câu hỏi trực tiếp trên danh sách câu hỏi. Cách thứ 2: người giáo viên cần cung cấp thông tin số câu hỏi và ngân hàng câu hỏi, chương trình sẽ phát sinh ngẫu nhiên. 6.4.4.

  pdf15p caott3 20-05-2011 53 10   Download

 • LỜI CÁM ƠN Chúng em xin chân thành cám ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TpHCM đã tạo điều kiện tốt cho chúng em thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp này. Chúng em xin chân thành cám ơn thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Chúng em xin chân thành cám ơn quý thầy cô trong Khoa đã tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em những kiến thức quý báu trong những năm học...

  pdf0p cnkbmt3 19-10-2011 48 10   Download

 • 4.2.4 InteractionDefinition Là module tổ chức định nghĩa các interaction riêng cho các loại câu hỏi cụ thể. Định nghĩa của mỗi loại câu hỏi sẽ được sử dụng chung cho các plugin câu hỏi cả trên web và trên windows. 4.2.4.1 Sơ đồ tổ chức Hình 4-17 Sơ đồ tổ chức InteractionDefinition 4.2.4.2 Sơ đồ lớp Hình 4-18 Sơ đồ tổ chức lớp trong InteractionDefinition 49 4.2.

  pdf15p caott3 20-05-2011 46 9   Download

 • 10. Hệ thống lưu file lại và ghi nhận đường link đến file đó để thông báo cho người dùng. 5.2.2.5.2.2 Các dòng sự kiện khác Không có. 5.2.2.5.3 Các yêu cầu đặc biệt Yêu cầu hệ thống được cài trên máy có sẵn Microsoft word. 5.2.2.5.4 Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền giáo viên. 5.2.2.5.5 Điều kiện kết thúc Không có. 5.2.2.5.6 Điểm mở rộng Không có. 5.3 Các lược đồ tuần tự chính 5.3.

  pdf15p caott3 20-05-2011 62 8   Download

 • Student Instructor Sinh viên Y Ông Z Thời gian gián đoạn Thời gian Delta 50 38 58 80 62 50 69 28 114 50 38 134 50 4+19 11 4+22 11 51+16+6 5 93 80 95 50 71 77 50 40 74 33 Ngày Lớp 9/9/96 CS1 Ngày 9/9 Bắt đầu 9:00 12:40 2:45 6:25 11:06 9:00 1:15 4:18 6:42 9:00 12:38 9:15 9:00 2:10 7:18 Kết thúc 9:50 1:18 3:53 7:45 12:19 9:50 2:35 5:11 9:04 9:50 1:16 11:59 9:50 4:06 8:49 11:27 9:50 5:43 9:21 9:50 1:18 2:38 11:51 10 Công việc # Lớp học 1 1 2 1 Lớp học 3 4 5 Lớp học...

  pdf19p caott5 22-05-2011 45 8   Download

 • Chương 5. CarbonTools 5.2.2.3. Lớp CarbonTools.Core.WFS.HandlerWFS Các thuộc tính STT 1 Tên thuộc tính Data Kiểu dữ liệu CarbonTools.Core.Features. DataFeatures 2 3 Source Synchronous CarbonTools.Core.WFS.Source WFS boolean Ý nghĩa Dữ liệu lấy được từ server sau khi thực hiện request Thông tin request cần gởi lên server Cho biết request này được thực hiện theo kiểu đồng bộ hay không đồng bộ 4 OperationDone EventHandler Đây là 1 delegate.

  pdf18p caott5 22-05-2011 39 8   Download

 • Chương 6. Cài đặt chương trình OpenGISServer xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs ../wfs/1.0.0/WFS-transaction.xsd" NAME Ngô Gia Tự Mỗi XmlNode sẽ tương ứng với 1 tag trong chuỗi Xml, chẳng hạn tag là 1 XmlNode. Mỗi XmlNode có chứa nhiều XmlNode con, và có thể chứa các Attributes của node đó. Chẳng hạn, trong ví dụ trên thì node có 2 node con là và . Node này chứa 2 node con là và . Node và node ...

  pdf18p caott5 22-05-2011 35 8   Download

 • PHỤ LỤC – MySQL với phần mở rộng hỗ trợ cho OpenGIS Một GeometryCollection là 1 tập gồm 1 hoặc nhiều đối tượng của bất kì lớp nào. Các thành phần trong 1 Geometry Collection phải có cùng 1 hệ thống điểm. Lớp MultiPoint Một MultiPoint là tập hợp các Point.

  pdf18p caott5 22-05-2011 42 8   Download

 • tiên của mình và quyết định cái gì là quan trọng nhất đối với bạn. Sau đó thiết lập quỹ thời gian của mình dựa vào đó. 2.6.5 Thiết lập các qui tắc cơ bản Để quản lý thời gian hiệu quả, bạn cũng cần phải có quy tắc. Tuy nhiên hiện tại bạn phải tự thiết lập chúng. Thật sự đó chính là quỹ quản lý thời gian: các quy tắc bạn thiết lập cho việc quản lý chính thời gian của bạn.

  pdf19p caott5 22-05-2011 50 6   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC Tp.HCM, 2005 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM SINH VIÊN THỰC HIỆN MAI HẢI THANH ĐÀO PHƯƠNG THÚY 0112113 0112448 TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ThS.

  pdf15p caott3 20-05-2011 98 25   Download

 • Hình 7-8 Plugin cột phải Hình 7-7 Plugin cột trái 109 Hình 7-9 Các plugin hiển thị theo lựa chọn của người dùng 110 Chương 8 Module tổ chức thi cử 8.1 Đặc tả yêu cầu chức năng của module tổ chức thi cử Trong hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệm trực tuyến, module tổ chức thi phải đảm nhiệm các chức năng sau đây: 1. Cho phép người dự thi làm một bài thi. 2. Lưu giữ thông tin kết quả thi. 3.

  pdf15p caott3 20-05-2011 90 19   Download

 • Chuẩn, chuẩn trắc nghiệm và đặc tả IMSQTI: trình bày lý do cần đến chuẩn khi thực hiện phần mềm, giới thiệu chuẩn trắc nghiệm được ưa chuộng trên thế giới và chuẩn được sử dụng trong hệ thống phần mềm này. Chương 3. Phân loại câu hỏi trắc nghiệm: chương này sẽ trình bày các dạng câu hỏi trắc nghiệm theo phân loại của đặc tả IMSQTI. Chương 4.

  pdf15p caott3 20-05-2011 84 16   Download

Đồng bộ tài khoản