Đại lí bảo hiểm

Xem 1-20 trên 40 kết quả Đại lí bảo hiểm
 • Các nghiệp vụ bảo hiểm khác như: tài sản, trách nhiệm dân sự giữa người bảo hiểm - người được bảo hiểm và đối với người thứ ba có liên quan tới rủi ro bảo hiểm thì đều có mối quan hệ về quyền lợi và trách nhiệm bồi thường những thiệt hại. SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B 21 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ I. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ 1.

  pdf10p bichtram8510 05-05-2011 123 43   Download

 • thu phí Bảo hiểm, thu thập hồ sơ, chi trả tiền Bảo hiểm tới các khách hàng Bảo hiểm tại cơ quan đơn vị mình. Như số cộng tác viên của công ty Bảo hiểm làm đại lý Bảo hiểm của ngành giáo dục đào tạo gần 1.000 người (mỗi trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung học chuyên nghiệp khác bố trí 1 người).

  pdf10p bichtram8510 05-05-2011 107 43   Download

 • - Chế độ hưởng phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng nhóm phó, hàng tháng theo kết quả doanh thu khai thác của các thành viên trong bộ phận mình phụ trách. Chế độ về Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế: Đại lý Bảo hiểm Phú Thọ được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo hình thức tự nguyện đóng góp theo các mức khởi điểm tính theo bậc I trung cấp hoặc hơn nữa và theo quy định đến hạn nâng lương mức đóng góp sẽ cao hơn.

  pdf10p bichtram8510 05-05-2011 68 29   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang có một bước phát triển khá cao và ổn định so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để đạt được thành quả đó có sự đóng góp của tất cả các ngành,thành phần kinh tế,trong đó phải kể đến dịch vụ Bảo Hiểm-ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chiều sâu và chiều rộng. Đặc biệt sau khi luật kinh doanh Bảo Hiểm ra đời đã tạo hành lang pháp lý cho nó hoạt động một cách toàn diện hơn....

  pdf36p tengteng6 26-11-2011 59 18   Download

 • LỜI NÓI ĐẦU Trong lịch sử hình thành và phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam, có lẽ chưa bao giờ cạnh tranh lại diễn ra gay gắt như hiện nay.

  pdf10p bichtram8510 05-05-2011 179 80   Download

 • Cần chú ý trong một số nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự, người thụ hưởng có thể xác định cụ thể hơn tên gọi của nghiệp vụ. Ví dụ, đó là người lao động gặp tai nạn lao động trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ lao dộng đối với người lao động. Mặc dù, đối tượng được bảo hiểm của loại bảo hiểm này là một khái niệm trừu trượng khi hợp đồng được ký kết.

  pdf10p bichtram8510 05-05-2011 100 42   Download

 • Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trọng đối với các quốc gia nói chung và với Việt Nam nói riêng. Không chỉ là một biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày nay đã trở thành một trong những kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Tăng trưởng và phát triển bền vững là mục tiêu lâu dài của mọi doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động trong nền kinh tế.

  doc29p buicuc2903 30-04-2011 228 66   Download

 • Nghiên cứu các biện pháp ngăn chặn thiệt hại phát sinh sau tai nạn, công tác đề phòng hạn chế tổn thất, phòng chống khiếu nại gian lận. Thực hiện các nhiệm vụ khác như tuyên truyền quảng cáo, chế độ tài chính kế toán quản lý các trang thiết bị theo đúng quy định. Quản lý chặt chẽ các qui trình về việc giám định xét bồi thường, quản lý theo dõi hoá đơn, ấn chỉ… Thống kê theo dõi tai nạn phát sinh…, thụ lý giải quyết các hồ sơ tồn.

  pdf10p bichtram8510 05-05-2011 98 34   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: bảo hiểm việt nam và các công ty bảo hiểm khách trong khai thác các đối tượng bảo hiểm ngành giáo dục', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf94p muaythai7 30-08-2011 77 20   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nghiên cứu các loại hình bảo hiểm mới phát sinh trong giai đoạn kinh tế hội nhập và đa dạng hóa loại hình lao động', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p muaythai7 30-08-2011 87 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nghiên cứu tiền đề ra đời bảo hiểm và dự báo thang độ phát triển tại việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p muaythai7 30-08-2011 48 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thay đổi trong nhu cầu khách hàng và khai thác loại hình hảo hiểm mới tại các cty bảo hiểm', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf83p muaythai7 30-08-2011 65 11   Download

 • Bảo hiểm xã hội huyện do một giám đốc quản lí và điều hành. Các huyện có khối lượng công việc nhiều có thể có phó giám đốc giúp việc do giám đốc BHXH huyện bổ nhiệm và miễn nhiệm theo phân cấp của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Bảo hiểm xã hội huyện không có cơ cấu tổ chức phòng. Biên chế của BHXH huyện do giám đốc BHXH tỉnh quyết định trong phạm vi tổng biên chế của BHXH tỉnh được Tổng giám đốc phân bổ.

  pdf10p ttcao2 01-08-2011 39 10   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'máy móc và bảo hiểm máy móc nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh dài hạn tại doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf84p ttcao3 30-08-2011 38 7   Download

 • Lập hệ thống đại lí thực hiện chi trả kịp thời đảm bảo công tác chi được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác. Theo như tình hình hiện nay, đối với các chế độ ngắn hạn đại lí chính là người sử dụng lao động, đối với các chế độ dài hạn chủ yếu là các cán bộ xã phường là phù hợp với điều kiện nước ta hiện nay. Tuy vậy cùng với sự phát triển của hệ thống ngân hàng hiện nay thì chúng ta có thể triểm khai áp dụng hình thức chi tra thông...

  pdf9p bichtram861 20-05-2011 32 3   Download

 • Kể từ ngày PTI thông báo đề nghị này cho NĐBH và trong các trường hợp đó PTI sẽ hoàn trả lại phần phí bảo hiểm được tính theo tỉ lệ tương ứng với thời gian Đơn bảo hiểm này không còn hiệu lực nữa kể từ ngày chấm dứt hiệu lực sau khi trừ đi bất cứ khoản chi phí hợp lí nào về điều tra giám định mà PTI có thể đã bỏ ra và cũng trừ đi bất cứ khoản chiết khấu nào về phí bảo hiểm áp dụng trong trường hợp bảo hiểm dài hạn mà...

  pdf12p ttcao1 29-07-2011 33 3   Download

 • Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước được thực hiện ở nước ta từ năm 1945. Từ đó đến nay chính sách BHXH không ngừng được sửa đổi, bổ sung phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước.

  doc70p nhaquantritaiba 15-06-2011 86 42   Download

 • Để tạo điều kiện về phương tiện, về cơ sở vật chất làm việc cho cán bộ công chức trong ngành BHXH, đáp ứng nhu cầu phù hợp với thực tế hoạt động của ngành theo hướng hiện đại hóa ...

  pdf18p daisyshop 25-07-2010 89 24   Download

 • - Lập hệ thống đại lí thực hiện chi trả kịp thời đảm bảo công tác chi được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác. Theo như tình hình hiện nay, đối với các chế độ ngắn hạn đại lí chính là người sử dụng lao động, đối với các chế độ dài hạn chủ yếu là các cán bộ xã phường là phù hợp với điều kiện nước ta hiện nay.

  pdf9p phuochau15 08-05-2011 71 21   Download

 • Trước hết, chúng ta đã biết khoản chi này lấy từ lãi đầu tư để nâng cấp các trụ sở BHXH tỉnh, huyện hay mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho quản lí. Đối với các khoản chi này cần lập các dự án và quyết toán để thẩm định xem xét lĩnh vực này có thực sự cần thiết đối với hoạt động của BHXH. Phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, trình tự về công tác quản lí đầu tư, thực thi công việc đúng thẩm quyền, trách nhiệm theo phân cấp.

  pdf9p ttcao1 01-08-2011 56 18   Download

Đồng bộ tài khoản