intTypePromotion=1
ADSENSE

Đảm bảo bền vững môi trường

Xem 1-20 trên 320 kết quả Đảm bảo bền vững môi trường
 • Trong bài viết bàn đến các thách thức hay các yếu kém về mặt môi trường cần được khắc phục trong phát triển đô thị bền vững ở nước ta. Trên cơ sở xác định đúng các thách thức môi trường thì mới có thể xây dựng được chiến lược bảo vệ môi trường, từ chiến lược bảo vệ môi trường có thể đề ra các chủ trương, chính sách, kế hoạch, giải pháp đúng đắn để giải quyết các vấn đề môi trường, bảo đảm cho sự phát triển bền vững về mặt môi trường của các đô thị nước ta.

  pdf9p chauchaungayxua6 29-06-2020 30 4   Download

 • Biến đổi khí hậu toàn cầu và hệ quả của phát triển kinh tế không bền vững kể cả nội sinh và ngoại sinh đã và đang gây ra những áp lực rất lớn đến vấn đề đảm bảo an ninh môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long, một trong những vùng kinh tế quan trọng bậc nhất của Việt Nam.

  pdf19p vivientiane2711 30-06-2020 31 4   Download

 • Bài viết nghiên cứu cơ chế hợp tác an ninh môi trường trong ASEAN; quá trình hợp tác an ninh môi trường trong ASEAN; một số thành tựu và hạn chế của hợp tác an ninh môi trường trong ASEAN.

  pdf6p chauchaungayxua7 13-08-2020 26 1   Download

 • Bài viết An ninh môi trường - Một yếu tố của tăng trưởng bền vững giới thiệu một số giải pháp nhằm tăng cường sự đảm bảo về an ninh môi trường ở nước ta như xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, tăng cường truyền thông bảo vệ môi trường và một số giải pháp khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 89 9   Download

 • Phát triển du lịch sinh thái cần phải được gắn với du lịch bền vững, nhằm tạo nên sự cân bằng các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Thái Nguyên có nhiều tiềm năng để phát triển loại hình du lịch này, do hệ sinh thái tự nhiên đa dạng và sự kết hợp giao thoa của sinh thái nhân văn. Sự tham gia của cộng đồng địa phương tại nơi có tài nguyên du lịch là cần thiết làm cho sản phẩm đặc sắc hơn và môi trường được đảm bảo bền vững do người dân nhận thức được lợi ích từ những tài nguyên này mang lại.

  pdf10p bevi123 17-11-2015 71 7   Download

 • Bài viết Dự báo tác động môi trường của hoạt động khai thác mỏ phục vụ nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược trình bày kết quả nghiên cứu về đặc tính tác động của các hoạt động khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò, cung cấp các thông tin nh ằm dự báo chính xác các tác động của quy hoạch khai thác khoáng sản đối với môi trường hướng tới sự điều chỉnh quy hoạch hợp lý, bảo đảm các chỉ tiêu phát triển bền vững của ngành công nghiệp mỏ.

  pdf5p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 92 7   Download

 • Bài viết Xử lý môi trường trong chiến lược phát triển vựa lúa đồng bằng Sông Cửu Long nêu lên một cách khái quát về những lợi thế và hạn chế của vựa lúa đồng bằng Sông Cửu Long; đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển vựa lúa đồng bằng Sông Cửu Long đảm bảo an toàn môi trường.

  pdf1p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 50 1   Download

 • Quy hoạch phát triển công nghiệp (QHPTCN) là tiền đề phát triển bền vững công nghiệp trên cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường. QHPTCN dựa trên căn cứ khoa học đầy đủ sẽ tạo điều kiện để công nghiệp tăng trưởng bền vững, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần giảm chênh lệch giàu nghèo; đồng thời là điều kiện quan trọng bảo đảm bền vững môi trường sinh thái trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

  pdf56p kexauxi9 02-12-2019 38 1   Download

 • Báo cáo năm này tập trung vào 1 vấn đề thách thức đó là đảm bảo tiến độ có tính bển vững và bình đẳng. Nhìn qua cùng 1 lăng kính chúng ta có thể thấy sự xuống cấp của môi trường làm trầm trọng thêm vấn đề bình đẳng như thế nào thông qua tác động tiêu cực đến những nhóm người vốn đã yếu thế trong xã hội cũng như bất bình đẳng trong phát triẻn con người làm trầm trọng thêm hiện tương xuống cấp của môi trường ra sao....

  pdf26p trongminh123 18-10-2012 104 19   Download

 • Tháng 9 năn 2012, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có Quyết định 1393/QĐ-TTg chính thức phê duyệt “Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050”. Chiến lược khẳng định, tăng trưởng xanh là nội dung của phát triển bền vững; đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả và góp phần quan trọng vào thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Theo đó, đổi mới công nghệ, áp dụng phổ biến sản xuất sạch hơn là một trong những nội dung cốt lõi.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 50 5   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bảo đảm phát triển bền vững trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay sẽ tiếp tục trình bày nội dung: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về kinh tế, tài chính ngân hàng, đất đai, môi trường, an sinh xã hội, lao động - việc làm,... nhằm đảm bảo phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf194p thuongdanguyetan07 04-05-2019 26 2   Download

 • Bài viết giới thiệu các kết quả đánh giá về hiện trạng của các mô hình nước sạch và vệ sinh nông thôn đã xây dựng trong thời gian qua; chỉ ra các nguyên nhân tồn tại; nhu cầu phát triển các công trình cấp nước trong tương lai, từ đó xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn địa điểm xây dựng, sàng lọc ban đầu để lựa chọn một địa điểm đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung hội tụ đầy đủ và hài hòa các yếu tố bền vững về các mặt văn hóa - xã hội, kinh tế - tài chính và công nghệ kỹ thuật - môi trường.

  pdf13p vicoachella2711 22-10-2020 13 1   Download

 • Giáo trình Quản lý môi trường. CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. 1.1 Khái niệm cơ bản về khoa học, công nghệ môi trường 1.1.1 Khoa học môi trường Khoa học môi trường (Environmental Science) nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và con người trong quá trình phát triển của xã hội. Hay nói một cách khác khoa học môi trường nghiên cứu môi trường sống trong các mối quan hệ kinh tế xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng, bảo tồn tái tạo và làm phong...

  pdf0p linhdan05015 20-12-2010 2538 839   Download

 • để đảm bảo hài hòa giữa các yêu cầu về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững, bên cạnh nỗ lực của chính phủ cần phải huy động được các nguồn lực tổng hợp trong nước, sự tài trợ của các tổ chức quốc tế song phương và đa phương cho các hoạt động bảo vệ môi trường là rất cần thiết. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần xác định các ưu tiên quốc gia về bảo vệ môi trường trong giai đoạn kế hoạch, kết hợp với...

  pdf46p ngocgiau 24-06-2009 1789 618   Download

 • Trên thực tế, khái niệm “phát triển đô thị bền vững” rất đa dạng. Về quản lý hành chính đô thị, người ta nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa cơ quan công quyền và người dân, về môi trường thì nhấn mạnh đến thái độ ứng xử của thế hệ hiện tại trong việc khai thác tài nguyên để dành lại cho các thế hệ mai sau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc7p haivan 16-03-2009 1441 564   Download

 • Ngày nay không một Quốc gia nào trong quá trình hoạch định chính sách và quản lý phát triển kinh tế lại không có nội dung phát triển bền vững. Trên lý thuyết, phát triển bền vững là nhằm đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ mai sau. Nó liên quan đến phát triển và sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sự phát triển bền vững của một quốc gia nói chung phải được đảm bảo một...

  pdf30p minhtam 15-07-2009 1152 404   Download

 • Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của các dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển bền vững. ĐMC có mục đích lồng ghép các vấn đề về môi trường vào quá trình xây dựng CQK và tạo điều kiện để việc ra quyết định được minh bạch.

  ppt71p lehuuloi 15-06-2010 1047 353   Download

 • BVMT là một nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển, kinh tế của tất cả các cấp, các nghành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH.

  ppt22p mit_cbq 13-10-2009 842 340   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đôi khi vì mục tiêu phát triển kinh tế một cách nhanh chóng mà chúng ta quên đi bảo vệ môi trường,đảm bảo công bằng,ổn định giữ gìn bản sắc văn hóa .Nhận thấy rõ điều đó,càng ngày chúng ta càng quan tâm làm thế nào để vừa phát triển kinh tế mà vừa đảm bảo được môi trường bền vững, xã hội bền vững.Và mục tiêu phát triển bền vững được nêu ra bàn luận. Phát triển bền vững không chỉ đơn thuần được hiểu là sự phát triển được duy...

  pdf46p lotus_123 09-12-2012 845 209   Download

 • Nội dung trình bày các vấn đề chung về nông nghiệp bền vững, đưa ra các giải pháp khi sử dụng và khai thác đất đai, giúp nhà nông những kiến thức cần thiết để bảo vệ môi trường mà họ đang sống, đảm bảo sức khỏe, không làm kiệt quệ đất và trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

  pdf136p iamvip01 19-03-2012 392 185   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đảm bảo bền vững môi trường
p_strCode=dambaobenvungmoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2