intTypePromotion=1
ADSENSE

Dân văn phòng giải trí

Xem 1-20 trên 888 kết quả Dân văn phòng giải trí
 • Luận văn "Phát triển nguồn nhân lực tại văn phòng uỷ ban nhân dân huyện ĐăK LăK, tỉnh Đăk Nông" trình bày cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực, thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại văn phòng ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua, giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Văn phòng uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới.

  pdf113p runthenight06 31-01-2023 0 0   Download

 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực tại văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk" trình bày cơ sở lý luận về công tác đào tạo nguồn nhân lực; thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; những giải pháp về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

  pdf138p starandsky02 10-01-2023 5 0   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần Chính trị xã hội)" trình bày những nội dung về: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng, phương pháp nghiên cứu của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p langmongnhu 14-12-2022 18 5   Download

 • Trên cơ sở hệ thống lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động trong tổ chức để vận dụng vào việc đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc của người lao động trong những năm qua và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường động lực làm việc cho NLĐ tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi trong tương lai.

  pdf110p bigdargon09 20-12-2022 8 5   Download

 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực tại Văn phòng tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào" đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến việc đào tạo nguồn nhân lực trong các tổ chức; phân tích thực trạng và xác định những hạn chế của công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Savannakhet thời gian vừa qua; đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Savannakhet thời gian tới

  pdf114p bigdargon09 20-12-2022 2 1   Download

 • "Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc về báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng x...

  pdf298p langmongnhu 14-12-2022 13 2   Download

 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực tại văn phòng tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào" hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến việc đào tạo nguồn nhân lực trong các tổ chức; phân tích thực trạng và xác định những hạn chế của công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Savannakhet thời gian vừa qua; đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Savannakhet thời gian tới.

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 4 1   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động trong tổ chức để vận dụng vào việc đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc của người lao động trong những năm qua, luận văn "Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi" đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường động lực làm việc cho NLĐ tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi trong tương lai.

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Quản lý công tác giải phóng mặt bằng tại Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội" nghiên cứu nhằm làm rõ và đánh giá đúng thực trạng thực hiện quản lý về giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, tìm ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Hoàng Mai nói riêng và địa bàn thành phố Hà Nội nói chung.

  pdf120p bigdargon03 17-11-2022 17 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Nâng cao động lực làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương" nhằm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết, phân tích thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao động lực làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  pdf105p matroinho2510 08-11-2022 22 6   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm THCS "Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải một số bài toán bằng nhiều cách" nghiên cứu về các phương pháp giải bài toán bằng nhiều cách khi dạy học Toán lớp 7 nhằm giúp học sinh khắc sâu và nắm vững kiến thức tổng hợp, phong phú để vận dụng vào việc giải bài tập Toán theo nhiều các khác nhau. Tạo niềm say mê, hứng thú học Toán của học sinh, đồng thời nâng cao năng lực, phát triển trí tuệ và óc sáng tạo cho học sinh. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

  doc30p phuong20052000 12-10-2022 68 4   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập, tập 55 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1996. Trong năm này, Đảng đã tập trung sức lực và trí tuệ để tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân khá hơn trước. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo được toàn dân hưởng ứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf423p canhdongco10 07-10-2022 7 1   Download

 • Cuốn sách này nghiên cứu và giới thiệu truyện kể dân gian của các dân tộc ở Mường Then (còn có tên gọi là Mường Thanh - Điện Biên). Những truyện kể này có vị trí quan trọng trong kho tàng văn hóa dân gian trủ phủ của các dân tộc ở Mường Then. Bên cạnh việc lí giải và ghi lại những dấu ấn, sự kiện có liên quan đến các thuật ngữ dùng làm tên gọi các địa danh ở Mường Then, truyện còn phản ảnh một cách sinh động những phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng..... của đồng bào các dân tộc ở nơi đây.

  pdf64p runordie8 05-09-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh ở huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng trị (2004-2015)" là tái hiện một cách có hệ thống về quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện đảo Cồn Cỏ qua hai giai đoạn 2004-2010 và 2011-2015, qua đó nhận thức đúng đắn những thành tựu và những hạn chế, đúc rút được những bài học kinh nghiệm góp phần vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển huyện đảo cồn cỏ trong các giai đoạn tiếp theo.

  pdf79p bakerboys10 07-09-2022 7 1   Download

 • Đề tài "Hoạt động dân vận ở Quảng Trị từ năm 1989 đến 2010" nghiên cứu nhằm làm rõ bức tranh toàn cảnh về hoạt động dân vận trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 1989-2010. Thông qua đó đóng góp một mẫu hình về hoạt động dân vận địa phương, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của Đảng về hoạt động dân vận quần chúng, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.

  pdf91p bakerboys10 07-09-2022 17 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài kiểm tra cuối học kì 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh lí giải được nguyên nhân chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt; liên hệ thực tiễn về những phong tục tập quán của người Việt trong thời kỳ Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p gianghavan18 18-08-2022 9 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 21)" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm văn chương báo chí của các tờ: Ngày nay; Sông Hương tục bản; Tin tức; Tri tân; Thanh Nghị; Cờ giải phóng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf505p colinhthu 12-08-2022 10 3   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp lịch sử Việt Nam (Tập 3)" tập trung trình bày những sự kiện lịch sử với tư cách là những bước ngoặt, đánh dấu sự thay đổi về chính trị, kinh tế, văn hóa trong một giai đoạn phát triển nhất định. Các sự kiện này thường là các trận đánh quyết định làm thay đổi cục diện lịch sử, là các cuộc nổi dậy của nông dân chống lại triều đình phong kiến, đặc biệt xuất hiện rất nhiều vào thế kỉ XVIII. Sách gồm nhiều tập, trình bày các sự kiện lịch sử theo năm tháng dưới dạng các câu hỏi đáp.

  pdf129p vigeneralmotors 11-07-2022 10 0   Download

 • Khác với các nhà trí thức tư sản phương Tây và nhiều nhà cách mạng trên thế giới đến với chủ nghĩa Mác-Lênin Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác lênin là để tìm kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, tức là từ nhu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người tiếp thu chủ nghĩa Mác lênin theo phương pháp nhận thức mácxit. Người vận dụng sáng tạo lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để hoạch định đường lối, chủ trương, giải pháp và những đối sách phù hợp cho cách mạng Việt Nam.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 16 0   Download

 • Trong các đối tượng nhân dân thì công nhân có vị trí, vai trò quan trọng, đó là giai cấp lãnh đạo cách mạng và đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò của công nhân trong phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Cùng tham khảo bài viết "Phát huy vai trò của công nhân trong phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 20 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dân văn phòng giải trí
p_strCode=danvanphonggiaitri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2