intTypePromotion=1
ADSENSE

Đăng ký sở hữu trí tuệ

Xem 1-20 trên 123 kết quả Đăng ký sở hữu trí tuệ
 • Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn ( sau đây gọi là " thiết kế bố trí", kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký các đối tượng đó. Người được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ là chủ sở hữu và được hưởng quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi bảo hộ ghi trong văn...

  pdf0p trannhu 07-07-2009 470 70   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.ct.03 - đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p pretty4 27-07-2010 120 15   Download

 • Nội dung của ebook trình bày tổng quan về sở hữu trí tuệ và pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; hoạt động hỗ trợ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; hoạt động bảo vệ (thực thi) quyền sở hữu trí tuệ...

  pdf164p kequaidan3 02-03-2020 17 5   Download

 • Ebook khái quát về sở hữu trí tuệ và pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ; hệ thống hỗ trợ xác lập, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp...

  pdf176p kequaidan3 02-03-2020 25 5   Download

 • Phần 1 của ebook với các nội dung: quyền sở hữu trí tuệ với sự phát triển của doanh nghiệp; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước; tính lãnh thổ của quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf68p kequaidan3 11-03-2020 29 3   Download

 • Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử (TMĐT) giữ một vị trí quan trọng đối với sự phát triển, thành công của các doanh nghiệp, bởi trong thị trường “mở” này mọi đối tượng đều có thể tham gia giao dịch, và việc làm giả, làm nhái thương hiệu, sản phẩm trở nên khá dễ dàng. Giống với nhiều quốc gia đang phát triển trong thời đại kỹ thuật số, ở nước ta, nhu cầu giữ gìn thương hiệu, bản quyền cũng như ký kết các hợp đồng sử dụng tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp đang đặt ra cấp thiết. Đây cũng là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

  pdf3p nguyenminhlong19 04-05-2020 31 3   Download

 • Ebook với các nội dung: các vấn đề cơ bản về sở hữu trí tuệ; đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong các hội, hiệp hội ngành nghề; hỗ trợ các thành viên của hội/hiệp hội bảo vệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ...

  pdf100p kequaidan3 02-03-2020 23 2   Download

 • Với việc so sánh với các quy định của pháp luật Mỹ, bài viết sẽ đưa ra một góc nhìn khá khách quan đối với các bất cập trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước ta. Đồng thời, từ đó, bài viết sẽ đưa ra một số gợi ý, kiến nghị nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hiện hành trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, cũng như bảo hộ nhãn hiệu.

  pdf5p elandorr 03-12-2019 8 0   Download

 • LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

  doc107p dangduongntu 15-01-2011 140 26   Download

 • QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG.

  doc20p mrcheng 21-06-2011 146 19   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2006/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN CHÍNH PHỦ

  pdf8p c2vang 29-09-2011 92 14   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

  pdf23p meoconbatbuom 27-05-2011 86 7   Download

 • Công dân của tất cả các nước thành viên có thể đạt được sự bảo hộ tại các nước khác cho nhãn hiệu của mình đối với các hàng hóa và dịch vụ, đã được đăng ký tại nước xuất xứ, bằng việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đó tại văn phòng quốc tế về Sở hữu trí tuệ ( sau đây gọi tắt là " văn phòng quốc tế") được qui định tại Công ước thành lập tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới......

  pdf86p tuongvan 08-07-2009 336 73   Download

 • TỜ KHAI YÊU CẦU GHI NHẬN CHUYỂN GIAO ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn đăng ký sở hữu công nghiệp*.

  doc3p quochung 08-07-2009 310 19   Download

 • Tờ khai đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp. Sở hữu công nghiệp chính là một trong hai bộ phận trụ cột của Sở hữu trí tuệ (bộ phận đang được quan tâm khác hiện nay là “quyền tác giả” hay còn gọi là “bản quyền”). Các đối tượng bảo hộ của pháp luật về SHCN gồm có sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hóa, bí mật kinh...

  doc1p pretty3 04-07-2010 105 11   Download

 • Quy chế chung ASEAN nhằm bổ sung cho các tài liệu hướng dẫn và quy chế thẩm định nội bộ nêu trên và hỗ trợ việc so sánh và hài hòa hóa các tiêu chuẩn và điều kiện thẩm định nhãn hiệu đang được áp dụng tại các Cơ quan Sở hữu trí tuệ ASEAN. Quy chế chung này có thể được sử dụng như một công cụ đào tạo thiết thực cho các thẩm định viên nhãn hiệu và như một tài liệu tham khảo cho các chuyên gia tư vấn chuyên ngành và các đại diện sở hữu công nghiệp.

  pdf196p nanhankhuoctai5 01-06-2020 15 2   Download

 • Phần 1 ebook Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế với các nội dung: tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ; bằng độc quyền sáng chế, tổng quan về bằng độc quyền sáng chế, các yêu cầu pháp lý về bảo hộ sáng chế, dự báo khả năng bảo hộ thông qua tra cứu tình trạng kỹ thuật đã biết; chuẩn bị và nộp đơn đăng ký sáng chế.

  pdf142p kequaidan3 02-03-2020 18 1   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2010/NĐ-CP NGÀY 21/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

  pdf29p chuon-chuon 18-01-2012 371 119   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN BỔ SUNG CHO THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2012-2013

  pdf4p dhoomagain 23-02-2012 280 107   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TUYỂN CHỌN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015

  pdf19p meoconbatbuom 27-05-2011 77 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đăng ký sở hữu trí tuệ
p_strCode=dangkysohuutritue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2