intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá thực kết quả học tập của người học

Xem 1-20 trên 135 kết quả Đánh giá thực kết quả học tập của người học
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Mô đun 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm tìm ra phương pháp kiểm tra đánh giá của giáo viên phải kích thích được sự tự kiểm tra đánh giá của người học và kiểm định được chính xác, khách quan thành quả học tập và mức độ đạt được mục tiêu dạy học.

   

   

  doc5p duongminhtiengiaosutiensi 15-05-2015 2280 182   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá thực kết quả học tập của người học, đánh giá truyền thống, đánh giá thực, phương pháp dạy học, xây dựng bài đánh giá,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt16p hpnguyen13 30-05-2018 31 0   Download

 • Nghiên cứu được thiết kế nhằm tìm hiểu tỷ lệ đái tháo đường và những biến chứng của bệnh trong đối tượng cán bộ cao cấp cao tuổi đang được phòng quản lý. Sự tuân thủ điều trị và hiệu quả trong dự phòng biến chứng. Nghiên cứu thực hiện tất cả cán bộ cao cấp có tuổi từ 60 trở lên đánh giá qua kết quả kiểm tra sức khoẻ định kỳ 6 tháng đầu năm 2010 và sổ theo dõi bệnh nhân do phòng quản lý

  pdf7p hanh_tv8 08-01-2019 32 1   Download

 • Mục đích của nghiên cứu là phân tích và đánh giá kết quả học tập học phần Môi trường và Con người của sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục Mầm non. Các phương pháp kiểm định trong thống kê đã được sử dụng để phân tích và đánh giá kết quả học tập dựa trên điểm quá trình và điểm thi của 139 sinh viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê giữa điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần Môi trường và Con người của 139 sinh viên.

  pdf4p cathydoll5 26-02-2019 32 3   Download

 • Sau khi nghiên cứu module này, người học có thể hiểu được một số vấn đề chung có liên quan, xác định được mục đích, ý nghĩa và vai trò của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên; phân tích được thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên trong giáo dục thường xuyên; hiểu được những chủ trương/định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá để từ đó đề xuất được một số ý tưởng đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp với các đối tượng học viên giáo dục thường xuyên.

  pdf62p nganga_09 14-10-2015 316 39   Download

 • Nghiên cứu tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng một số nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình đào tạo cử nhân QLGD hệ vừa làm vừa học của trường ĐHSPHN, đó là: đội ngũ giảng viên, người học, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức đào tạo, công tác quản lý đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất... Kết quả điều tra thực trạng là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành này.

  pdf6p tamynhan8 04-11-2020 18 1   Download

 • Bài viết phân tích và đánh giá hiệu quả học tập học phần Thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trường Đại học Tây Bắc dưới góc độ người học. Thông qua kết quả đánh giá này cho thấy tính hiệu quả của việc đổi mới chương trình đào tạo ngành kế toán theo hướng tăng cường thực hành, thực tế của Nhà trường hiện nay.

  pdf7p viboruto2711 21-05-2019 37 0   Download

 • Đánh giá kết quả học tập là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo. Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập không chỉ nhằm mục đích đánh giá kết quả quá trình học tập của người học (sinh viên) mà còn là nguồn thông tin ngược (phản hồi) giúp người dạy (giảng viên) nắm bắt được chất lượng, phương pháp của việc giảng dạy để từ đó có những điều chỉnh thích hợp cho công tác giảng dạy của mình.

  pdf3p vimaryland2711 05-04-2021 3 0   Download

 • Tài liệu viết theo mô đun là thiết kế các hoạt động, nhằm tích cực hoá hoạt động của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tựgiám sát và đánh giá kết quả học tập của người học; chú trọng sử dụng tích hợp nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau (tài liệu in, băng hình/ băng tiếng...) giúp cho người học dễ học, dễ hiểu và gây được hứng thú học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf208p 951864273 11-05-2012 1538 300   Download

 • Đánh giá năng lực người học là xu hướng đổi mới đánh giá trong giáo dục phổ thông hiện nay của Việt Nam. Cách đánh giá này chú trọng vào đánh giá thường xuyên và khả năng vận dụng tri thức của người học vào giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Với từng môn học, cụ thể là môn Toán ở Trung học cơ sở (THCS), đánh giá theo tiếp cận năng lực có những đặc điểm và yêu cầu riêng.

  pdf8p visatori2711 20-04-2019 51 3   Download

 • Mục tiêu môn Khoa học lớp 4, 5 là: + Giúp học sinh có một số kiến thức cơ bản ban đầu về : - Sự trao đổi chất, nhu cầu dinh dưỡng và sự sinh sản, sự lớn lên của cơ thể người. Cách phòng tránh một số bệnh thông thường và bệnh truyền nhiễm. - Sự trao đổi chất, sự sinh sản của thực vật, động vật.

  pdf20p toyotayaris 06-08-2010 241 62   Download

 • Điểm hài lòng người bệnh là một trong các chỉ số đo lường chất lượng cung cấp dịch vụ của một bệnh viện. Tuy nhiên, các đánh giá dựa trên đó thường xem là cảm tính và chủ quan trong các nghiên cứu trước đây. Do vậy, việc xây dựng bộ câu hỏi với chỉ số tin cậy cao, quy trình tổ chức đánh giá được chuẩn hóa và ứng dụng các kết quả để thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng là mục đích của nghiên cứu này.

  pdf9p hanh_tv13 24-01-2019 61 11   Download

 • Nghiên cứu này phân tích đánh giá của người sử dụng lao động về kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên kế toán là cựu sinh viên học ngành Kế toán tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả khảo sát cho thấy, đánh giá của người sử dụng lao động về việc trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho nhân lực kế toán được đào tạo tại các trường đại học này chưa cao.

  pdf5p vicapital2711 02-08-2019 39 5   Download

 • Viết công thức dùng để kiểm định tỉ lệ (hay xác suất) của biến cố A xuất hiện trong tổng thể? NHIỆM VỤ 2: Xây dựng một ví dụ về chấp nhận giả thiết, một ví dụ về bác bỏ giả thiết khi kiểm định tỉ lệ. ĐÁNH GIÁ 8.6. Qua theo dõi, tỉ lệ trứng vịt nở thành vịt con của một trại ấp trứng mới, người ta ấp thử 100 trứng bằng máy ấp đó có 85 quả nở. Với mức ý nghĩa 10% hãy cho kết luận dùng máy ấp mới thì tỉ lệ trứng nở có cao hơn không?...

  pdf9p muaythai2 22-08-2011 52 3   Download

 • Lo lắng là một trong bốn khó khăn tâm lí. Trong nhiều thập kỉ, các nhà tâm lí học đã cho rằng lo lắng là một khái niệm đa nghĩa. Trong khi tất cả chúng ta chấp nhận trải nghiệm lo lắng, thực tế cho thấy rằng kinh nghiệm của chúng ta về “cảm thấy lo lắng” hoàn toàn khác cách người khác trải nghiệm xúc cảm này. Kết quả nghiên cứu cho thấy lo lắng của sinh viên khi học tập theo hệ thống tín chỉ phù hợp với những kết quả được nghiên cứu trước đó.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 55 3   Download

 • Nhằm đánh giá hiệu quả áp dụng trò chơi vận động trong phát triển thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, tác giả đã dựa trên quá trình phân tích, tổng hợp tài liệu, thông qua phiếu phỏng vấn, quan sát sư phạm, thống kê toán học… để đánh giá thực trạng thể lực chung của sinh viên. Từ đó lựa chọn ra 08 trò chơi vận động phù hợp đưa vào thực nghiệm sư phạm trong các giờ dạy. Kết quả sau thực nghiệm cho thấy thể lực chung của sinh viên đã được cải thiện.

  pdf10p vinaruto2711 06-04-2019 31 0   Download

 • Đổi mới kiểm tra đánh giá là một yêu cầu quan trọng trong đổi mới giáo dục đại học hiện nay. Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Tây Bắc cần thiết phải đổi mới KTĐG kết quả học tập của sinh viên để kịp thời bắt nhịp với xu thế chung. Chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp sau: Chuyển từ KTĐG kiến thức sang KTĐG năng lực, thống nhất cách thức KTĐG ở các học phần chuyên ngành, vận dụng công nghệ thông tin vào hoạt động KTĐG.

  pdf7p viboruto2711 17-05-2019 41 1   Download

 • Thực tập sư phạm là bước trải nghiệm đầu tiên trong sự nghiệp làm giáo viên, những bở ngỡ đầu tiên khi đứng trên bục giảng, những vụng về khi cầm viên phấn viết những chữ đầu tiên trong khối tri thức mà mình tiếp thu trong nhà trường để truyền đạt lại cho học sinh thân yêu. Sáu tuần trôi qua trong nháy mắt với sự say mê hào hứng của một người mới đi thực tập, cộng với tinh thần ham học hỏi của người đi học nghề, em đã cố gắng nổ lực không ngừng để đạt được...

  doc34p phanvinh3 14-04-2011 518 127   Download

 • Giới thiệu Sau khi trình bày phương pháp nghiên cứu ở Chương 3 cùng các kết quả nghiên cứu sơ bộ và giới thiệu về nghiên cứu chính thức, Chương 4 sẽ tập trung vào kiểm định thang đo các khái niệm, kiểm định mô hình lý thuyết và giả thuyết. Nội dung chương gồm ba phần chính: 1) đánh giá thang đo các khái niệm, 2) hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và các giả thuyết, 3) kiểm định sự phù hợp của mô hình lý thuyết bằng hồi quy đa biến và sau cùng, 4) kiểm định...

  pdf45p lgg330 12-10-2010 195 79   Download

 • Vấn đáp dùng lời nói trao đổi giữa trắc nghiệm viên và người được trắc nghiệm. Vấn đáp có ưu thế:Người được trắc nghiệm phải tự lực trả lời, không thể quay cóp của người khác.Trắc nghiệm viên có thể đánh giá cả về nội dung câu trả lời lẫn phong cách, thái độ,… của người trả lờiVấn đáp có nhược điểm là mất thời gian vì phải hỏi từng người một.

  ppt16p peheo_1 31-07-2012 285 75   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đánh giá thực kết quả học tập của người học
p_strCode=danhgiathucketquahoctapcuanguoihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2