intTypePromotion=1
ADSENSE

Danh mục bí mật nhà nước

Xem 1-20 trên 95 kết quả Danh mục bí mật nhà nước
 • Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg được ban hành căn cứ vào: Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; và theo đề nghị của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Công an.

  doc2p kexauxi9 03-12-2019 23 0   Download

 • Quyết định 71/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Kiểm toán Nhà nước

  doc2p trongthuy 18-08-2009 228 24   Download

 • Quyết định 940/2003/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành tài chính

  doc3p sontinh 18-08-2009 239 24   Download

 • Mục đích nghiên cứu luận án: làm rõ cơ sở lý luận của hoàn thiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước ở Việt Nam; đánh giá đúng thực trạng pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước ở Việt Nam hiện nay; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

  pdf171p phongtitriet000 08-08-2019 73 18   Download

 • Quyết định 237/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành tài chính

  doc3p sontinh 18-08-2009 358 11   Download

 • Thông tư số: 08/2015/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra; căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;...

  pdf2p codon_06 21-01-2016 105 4   Download

 • Quyết định số: 59/2016/QĐ-TTg năm 2016 ban hành danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo.

  pdf3p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 53 4   Download

 • Quyết định Số: 52/2014/QĐ-TTg Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

  doc2p minhvanthuan 19-11-2014 74 1   Download

 • Quyết định số 56/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p bethuy1990 20-11-2015 56 1   Download

 • Thông tư số 11/2017/TT-BCA ban hành về việc quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo. Được căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000.

  pdf3p thongtucp 03-11-2017 55 1   Download

 • Thông tư số 63/2014/TT-BCA-A81 Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Kinh tế Trung ương; Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10, ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;...

  pdf2p bachma45 15-12-2017 23 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Công an...

  pdf2p poqueen 13-05-2013 81 3   Download

 • Quyết định số 1228/2002/QĐ-BCA về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành chứng khoán do Bộ Giáo dục ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 61 2   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 68 1   Download

 • Với 94 câu hỏi và trả lời, nội dung tài liệu tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính như: Chống người thi hành công vụ; trốn tránh nghĩa vụ quân sự; quân nhân dự bị; tạm hoãn quân sự; bí mật nhà nước; những quy định khi vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật mang bí mật nhà nước; danh mục bí mật nhà nước trong một số lĩnh vực, ngành, nghề... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu.

  pdf37p thuongdanguyetan10 09-03-2019 45 0   Download

 • Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành thông tin và truyền thông. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 16 0   Download

 • Quyết định 872/2020/QĐ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước mức độ mật của hội cựu chiến binh Việt Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;

  doc2p ngaohaicoi999 26-06-2020 9 0   Download

 • Mục tiêu của luận án là làm rõ khái niệm pháp luật về bảo vệ BMNN, đặc điểm, nội dung điều chỉnh và vai trò của pháp luật về bảo vệ BMNN ở Việt Nam; phân tích các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về bảo vệ BMNN và các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ BMNN. Ở mức độ nhất định, luận án nghiên cứu pháp luật về bảo vệ BMNN ở một số nước trên thế giới và rút ra những giá trị có thể tham khảo cho Việt Nam.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 46 5   Download

 • Quyết định 181/2004/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawvhxh11 19-11-2009 157 11   Download

 • Quyết định 124/2009/QĐ-TTg về việc danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của ngành Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh1 11-11-2009 107 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Danh mục bí mật nhà nước
p_strCode=danhmucbimatnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2