intTypePromotion=1
ADSENSE

Đào tạo chính quy

Xem 1-20 trên 1994 kết quả Đào tạo chính quy
 • Vấn đề của mọi vấn đề về chất lượng đào tạo là tư duy khoa học. Cốt lõi của tư duy khoa học là logic biện chứng, là lí luận phản chứng, là tính phản biện có cơ sở thực tiễn. Thiết nghĩ, trong bản lĩnh khoa học của một sinh viên tốt nghiệp ngành Tâm lí Giáo dục phải có những hạt nhân cơ bản đó. Bài viết sau đây sẽ trình bày rõ hơn về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p nganga_01 04-09-2015 57 5   Download

 • Quản lý chương trình đào tạo gồm ba phân ngành chính là Chính quy, Liên thông và Tại chức. Ở mỗi phân ngành gồm có các loại hình Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. chương trình đào tạo gồm ba phân ngành chính là Chính quy, Liên thông và Tại chức. Ở mỗi phân ngành gồm có các loại hình Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. Để tiện nghiên cứu chúng em chỉ xây dựng chương trình với loại hình đào tạo Chính quy gồm cả ba loại hình Đại học, Cao đẳng và Trung cấp. Chúng em xin chân...

  doc38p kevintrandai1991 02-06-2011 268 78   Download

 • Đào tạo theo học chế tín chỉ là một phương thức đào tạo tiên tiến trên thế giới. Bản chất của phương thức đào tạo này là phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên (SV). Bài nghiên cứu này đề cập đến thực chất của đào tạo theo học chế tín chỉ, những ưu điểm và hạn chế của nó, thực trạng và giải pháp nâng cao tính chủ động của sinh viên. Các số liệu nghiên cứu được thu thập từ 500 sinh viên các ngành đào tạo chính quy của Trường Đại học Cần Thơ. Ngoài ra, chúng tôi cũng...

  pdf9p sunshine_7 19-07-2013 122 30   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá cảm nhận của sinh viên hình thức đào tạo chính quy tại một cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khi tham gia học tập trực tuyến trong thời gian ứng phó với dịch bệnh. Phiếu khảo sát được triển khai qua công cụ Google Form gửi đến sinh viên chính quy của trường và thu về 2225 phản hồi.

  pdf11p vithimphu2711 05-08-2020 13 4   Download

 • Bài viết với nội dung: thực trạng về việc giảng dạy và thực hành định chủ đề trong các trường dạy môn Thư viện học và các Thư viện hiện nay; cần phải đào tạo chính quy và bài bản các cán bộ phụ trách thiết lập tiêu đề đề mục. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf12p anthachluu 20-07-2019 10 0   Download

 • Những ai hoạt động trong ngành thư viện thông tin (TVTT) đều thừa nhận một nghịch lý rằng ở nước ta những đổi mới ngành nghề để chuẩn hóa và phát triển thư viện tốt hơn đều tự phát trong những thư viện riêng lẻ hay trong những liên hiệp các thư viện trước khi được "nghiên cứu đưa vào giảng dạy" trong cơ sở đào tạo chính quy.

  pdf7p ngoclanh 10-06-2009 412 81   Download

 • Quy chế này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp.

  pdf17p haidang 11-06-2009 283 32   Download

 • Quy trình đào tạo bên ngoài này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức đào tạo nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty. Căn cứ phiếu yêu cầu đào tạo của các Bộ phận, căn cứ chủ trương, chính sách phát triển và đào tạo nguồn lực.

  doc5p lottexylitol 18-07-2019 35 8   Download

 • Kiểm tra và đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo ở đại học. Bài viết trình bày các nội dung chính về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học Tân Trào. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p danhvi10 23-11-2018 42 5   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu quy trình đào tạo NV

  doc11p vitconxinhdep 13-07-2009 4085 1066   Download

 • Tài liệu tham khảo bài tập Kinh tế quốc tế chính quy

  doc5p quangtoan19 04-06-2010 2122 514   Download

 • Giáo trình Hóa đại cương trình bày tập hợp các khái niệm, định nghĩa, lý thuyết, quy luật biến đổi...trong hóa học nhằm cung cho người học những kiến thức cơ bản nhất về hóa học để vận dụng trong các lĩnh vực chuyên môn của mình. Giáo trình được viết cho sinh viên đại học thuộc khối ngành khoa học kỹ thuật hệ đào tạo chính quy tập trung.

  pdf131p huyentrangho 31-05-2013 668 158   Download

 • Quy chế qui định những vấn đề chung về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; xử lý học vụ; xét và công nhận tốt nghiệp; thanh kiểm tra.

  pdf20p ngoclanh 10-06-2009 694 127   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề án môn học: chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p docdaovn 14-04-2011 445 123   Download

 • Việc biên soạn cuốn giáo trình Lí luận Văn học của nhóm biên soạn chúng tôi nhằm giúp các bạn sinh viên hệ đào tạo chính quy tại khoa Giáo dục Tiểu học và các bạn học viên là giáo viên tiểu học theo học hệ đào tạo tại chức, từ xa, chuyên tu có thêm hiểu biết và nắm vững những kiến thức cơ bản về bộ môn Lí luận Văn học để từ đó có thể giảng dạy tốt môn Văn học ở bậc tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  pdf209p trada85 22-01-2013 371 101   Download

 • Giáo trình đào tạo máy trưởng hạng ba môn Bảo dưỡng, sửa chữa máy tàu (Giáo trình bảo dưỡng, sửa chữa máy tàu) do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn nhằm mục tiêu mô tả cụ thể được cấu tạo và giải thích được nguyên lý, yêu cầu làm việc của máy tàu thủy một cách chính xác; bảo dưỡng và sửa chữa được hết những hư hỏng của các bộ phân và chi tiết trong hệ thống đúng quy trình, tiêu chuẩn sửa chữa với độ tin cậy cao, cùng với việc sử dụng trang thiết bị, vật tư, thời gian hợp lý nhưng vẫn đảm bảo được an toàn và vệ sinh công nghiệp.

  doc236p talata_11 01-04-2015 264 98   Download

 • Quy chế qui định đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy bao gồm: tổ chức đào tạo; đánh giá học phần; thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp; điều kiện công nhận, xếp loại và cấp bằng tốt nghiệp. Quy chế áp dụng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường ĐH, CĐ và các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức tích lũy tín chỉ thực hiện theo qui định của Quy chế đào tạo theo tín chỉ do Bộ Giáo dục và...

  pdf19p ngoclanh 10-06-2009 1330 69   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan), đơn vị sự nghiệp của nhà nước (sau đây gọi chung là đơn vị). Điều 2. Đối tượng điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh tại Nghị định này gồm: 1. Những người được quy định tại các điểm b, c, đ, e và h (sau đây gọi chung là công chức) và những người được quy...

  pdf8p tuongvan 20-07-2009 859 67   Download

 • Khung chương trình đào tạo Đại học không chính quy loại hình chuyên tu Ngành Giáo dục tiểu học.

  pdf5p ngoctuyen 17-06-2009 901 65   Download

 • Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  pdf9p xuantruong 12-06-2009 274 62   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đào tạo chính quy
p_strCode=daotaochinhquy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2