Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ

Xem 1-14 trên 14 kết quả Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 16 1   Download

 • Kế hoạch số 78/KH-UBND về thực hiện dự án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  pdf23p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 24 1   Download

 • Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2015.

  pdf4p hoangphungphilong234 26-04-2014 17 0   Download

 • Quyết định 1609/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015.

  pdf11p hoangphungphilong234 26-04-2014 30 0   Download

 • Quyết định 4174/QĐ-UBND năm 2013 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf5p nanghoong 31-03-2014 26 2   Download

 • Quyết định 5177/QĐ-BCĐCCCVCC năm 2013 về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Nghệ An.

  doc4p juliakaka 17-06-2014 16 1   Download

 • Quyết định 5178/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015.

  doc6p juliakaka 17-06-2014 19 1   Download

 • Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013-2015. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung trong quyết định này.

  pdf6p hoangphungphilong234 25-04-2014 13 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf11p bupbebaggo 15-01-2013 26 1   Download

 • Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Ninh từ nay đến năm 2015.

  pdf9p nanghonghoang 28-03-2014 11 1   Download

 • Báo cáo 3350/BC-BNV năm 2013 tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong báo cáo này.

  pdf19p hoangphungphilong234 25-04-2014 25 1   Download

 • Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Long An ban hành.

  doc3p juliakaka 17-06-2014 16 1   Download

 • Nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC); giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với nhân dân, người lao động… BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2013 với 06 nhóm nhiệm vụ chính.

  pdf72p nokia_12 09-05-2013 37 18   Download

 • Quản lý chuỗi cung ứng(SCM) là sự phối kết hợp nhiều thủ pháp nghệ thuật và khoa học nhằm cải thiện cách thức các công ty tìm kiếm những nguồn nguyên liệu thô cấu thành sản phẩm/dịch vụ, sau đó sản xuất ra sản phẩm/dịch vụ đó và phân phối tới các khách hàng.

  doc15p 9704193100065658 07-08-2010 695 443   Download

Đồng bộ tài khoản