intTypePromotion=1
ADSENSE

Đế quốc chủ nghĩa

Xem 1-20 trên 1719 kết quả Đế quốc chủ nghĩa
 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt28p ngoclam222 09-03-2014 490 57   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc6p ngoclam222 09-03-2014 777 46   Download

 • Bài giảng Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa trình bày nội dung chi tiết về: Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, Sự hình thành các tổ chức độc quyền,... Mời các bạn tham khảo!

  ppt16p phamthithaohiena3 27-06-2017 47 1   Download

 • Phần 1 Đề cương bài giảng Lịch sử thế giới cận đại gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày chủ nghĩa tư bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX như Công xã Paris, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa giai đoạn 1870 –1914.

  pdf25p lalala8 25-12-2015 120 21   Download

 • Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, các nước tư bản Âu – Mỹ có những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế – xã hội, bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Đặc trưng cơ bản nhất của giai đoạn này là sự ra đời các tổ chức độc quyền và sự bóc lột ngày càng tinh vi hơn đối với nhân dân lao động làm cho mâu thuẫn trong xã hội ngày càng gay gắt.

  doc15p beu1001 27-09-2010 457 47   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Lược sử thế giới, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thực dân hóa thuộc địa tân thế giới 1455-1857, kỷ nguyên đế quốc chủ nghĩa 1750-1917, xung đột toàn cầu 1900-1945, tiến tới thiên niên kỷ mới 1945 đến nay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf233p tramnamcodon_09 18-05-2016 97 36   Download

 • Kiến thức - Nắm và hiểu được những thành tựu chủ yếu về khoa học kỹ thuật cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, nó đã thức đẩy sự phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất xã hội. - Nắm được khoảng những năm cuối thế kỷ XIX, công nghiệp tư bản dần chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mà đặc trưng cơ bản nhất là sự ra đời của các tổ chức độc quyền và sự bóc lột ngày càng tinh vi hơn đối với nhân...

  pdf13p glade1209 23-03-2011 703 20   Download

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1.Kiến thức --Nắm và hiểu được những thành tựu chủ yếu về khoa học kĩ thuật cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX, nó đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất xã hội. -Nắm được khoảng những năm cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản dần chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn- giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mà đặc trưng cơ bản nhất là sự ra đời của các tổ chức độc quyền...

  pdf8p abcdef_32 16-09-2011 115 6   Download

 • Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được: 1. Kiến thức - Nắm và hiểu được những thành tựu chủ yếu về khoa học kỹ thuật cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, nó đã thức đẩy sự phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất xã hội. - Nắm được khoảng những năm cuối thế kỷ XIX, công nghiệp tư bản dần chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mà đặc trưng cơ bản nhất là sự ra đời của các tổ chức độc...

  pdf13p dantri1209 19-12-2010 132 4   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK trang 173 sẽ giúp các em học sinh thuận tiện hơn trong việc giải quyết các bài tập đi kèm. Nội dung chính của tài liệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và gợi ý trả lời cho từng bài tập trong sách sẽ giúp các em học sinh nắm vững nội dung bài học và giải bài tập hiệu quả. Mời các em tham khảo!

  pdf3p hoc247_tuyensinh 26-07-2017 33 1   Download

 • Hình thức cộng đồng tiền dân tộc: thị tộc, bộ tộc, bộ lạc. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản dẫn đến sự ra đời của các dân tộc tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, các nước đế quốc thi hành chính sách vũ trang xâm lược, cướp bóc, nô dịch các dân tộc nhỏ từ đó xuất hiện vấn đề dân tộc thuộc địa.

  doc40p phuonglinh0123 30-12-2012 459 106   Download

 • Phân tích những nội dung cơ bản trong chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác, khẳng định tính cách mạng và khoa học của nó, đồng thời luận giải giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của nó trong bối cảnh quốc tế hiện thời, tác giả đã đi đến kết luận: Chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác là đúng và sự đúng đắn đó đã được thực tiễn lịch sử nhân loại minh chứng. Không chỉ thế, chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác còn là thành tựu vĩ đại của tư tưởng...

  pdf9p bengoan369 09-12-2011 353 73   Download

 • 1. Tình hình thế giới: Giữa thế kỷ 19, Chủ nghĩa Tư bản từ tự do cạnh tranh đã phát triển sang giai đoạn Đế quốc Chủ Nghĩa, xâm lược nhiều thuộc địa (10 Đế quốc lớn Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan... dân số: 320.000.000 người, diện tích: 11.407.000 km2). Bên cạnh mâu thuẫn vốn có là mâu thuẫn giữa Tư sản và Vô sản, làm nảy sinh mâu thuẫn mới là mâu thuẫn giữa các nuớc thuộc địa và các nước Chủ nghĩa Đế quốc, phong trào giải phóng dân tộc dâng lên mạnh mẽ nhưng chưa...

  doc22p emnhjngj 12-03-2011 217 68   Download

 • Chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản, trọng yếu liên quan trực tiếp đến đường lối chính trị của Đảng, phương hướng phát triển của đất nước. Đó là vấn đề trung tâm, cốt lỗi trong đường lối cách mạng nước ta, nó chi phối toàn bộ các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng…của Đảng và nhà nước ta. ...

  doc29p nguyenthachhvnh 23-09-2011 199 67   Download

 • Tư tưởng đặc sắc của Hồ Chí Minh về “chủ nghĩa dân tộc” của Người đối với nhân dân Việt Nam; về mối quan hệ khăng khít giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong cách mạng vô sản nói chung và cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam nói riêng; về khả năng, điều kiện và kết quả của sự chuyển hoá từ chủ nghĩa dân tộc thành chủ nghĩa quốc tế… là những nội dung chính của bài viết. Từ đó, bài viết khẳng định rằng, giá trị thời đại của những tư...

  pdf10p bengoan369 09-12-2011 269 58   Download

 • Tiểu luận: Sự chuyển biến từ chủ nghĩa yêu nước chân chính sang Chủ nghĩa Cộng sản trong nhận thức tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trình bày vài nét về cuộc đời của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; hoàn cảnh lịch sử khi Người ra đi tìm đường cứu nước; quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc (1911- 1917), bước chuyển biến về chất trong nhận thức tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính sang chủ nghĩa cộng sản, hoạt động cứu nước dựa trên lập trường của chủ nghĩa cộng sản (1921 – 1925).

  doc20p thienan93 22-06-2014 231 29   Download

 • Theo đó, chủ nghĩa thực dân là trào lưu các nước có nền kinh tế thị trường dùng các biện pháp, chính sách khác nhau để xác lập và khai thác thị trường hải ngoại phục vụ phát triển kinh tế đất nước và làm giàu hơn cho giai cấp tư sản chính quốc; chủ nghĩa thực dân là hiện tượng gắn liền với và sẽ luôn song hành cùng chủ nghĩa tư bản; thực tế thì chủ nghĩa thực dân đã đang trải qua bốn chứ không phải hai hoặc ba hình thức tồn tại như trong sự hiểu biết chung hiện nay…...

  pdf12p meolep2 10-12-2018 35 0   Download

 • Đề thi cuối học kỳ I năm học 2018-2019 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin gồm 4 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

  pdf1p larachdumlanat128 05-01-2021 17 0   Download

 • Nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ đảng viên ở cơ sở về âm mưu gây chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch và tính chất, đặc điểm của cuộc chiến tranh toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự...

  doc13p minhctv 27-04-2011 9477 1134   Download

 • Nền kinh tế thị trường có ảnh hưởng lớn đến sự tốn tại và phát triển của từng quốc gia từng dân tộc. Vấn đề nhà nước và thị trường là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà nghiên cứu kinh tế trong nhiều thập kỉ qua, do đó việc tìm tòi mô hình quản lý kinh tế thích hợp và có hiệu quả hơn là vấn đề mà nhà nước ta và nhiều nước trên thế giới quan tâm. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một yếu tố tất yếu...

  pdf18p huyhoang 03-08-2009 6363 898   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đế quốc chủ nghĩa
p_strCode=dequocchunghia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2