intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 539 kết quả Đề tài Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp
 • Quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là do năng lực quản trị tài chính hạn chế, đặc biệt trong việc hoạch định nguồn tài trợ dài hạn và quản trị vốn lưu động, thể hiện qua tình trạng thiếu vốn, mất tính thanh khoản. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả muốn đề cập tới một số điều mà các nhà quản lý SME cần lưu tâm trong quản trị vốn lưu động. Vốn lưu động...

  pdf4p thanh_trieu 29-12-2009 429 242   Download

 • Vốn kinh doanh là giá trị tiền tệ được đầu tư vào các yếu tố vật chất để phục vụ sản xuất kinh doanh.Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền toàn bộ tài sản doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lời.Nói cách khác, để tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần có một giá trị ứng trước để mua sắm máy móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu, hàng hóa, thuê mướn nhân công để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.Gía trị những...

  doc24p utboy_2000 09-10-2011 396 119   Download

 • Khái niệm: Để tiến hành sản xuất kinh doanh ngoài các tư liệu lao động, các doanh nghiệp còn cần có các đối tượng lao động. Khác với các tư liệu lao động, các đối tượng lao động (như nguyên, nhiên, vật liệu, bán thành phẩm...) chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ, một lần vào giá trị sản phẩm....

  pdf43p home_12 13-08-2013 61 12   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị vốn lưu động vòng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu than Coalimex nhằm khái quát các vấn đề lý thuyết liên quan đến quản trị vốn lưu động ròng của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động quản trị vốn lưu động ròng của công ty cổ phần xuất nhập khẩu than Coolimex quan số liệu hoạt động trong 3 năm gần đây dựa trên những chỉ tiêu đánh gia hiệu quả sử dụng vốn lưu động ròng, phản ánh tình hình quản trị vốn lưu động ròng tại doanh nghiệp.

  pdf101p violet_12 23-05-2014 375 95   Download

 •  Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp (Tập 1): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những vấn đề căn bản về quản trị tài chính doanh nghiệp, yếu tố lãi suất trong quyết định tài chính, quản lý vốn cố định qua nội dung 3 chương đầu của giáo trình.

  pdf76p uocvongxua02 19-05-2015 128 38   Download

 • Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 gồm nội dung chương 8 đến chương 14 của tài liệu. Nội dung phần 2 trình bày các vấn đề về giá trị hiện tại, các quyết định va phân tích về chi phí đầu tư, doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư, rủi ro kinh doanh, đòn bẩy hoạt động và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf205p hoa_loaken91 03-06-2014 782 415   Download

 • Để tiến hành sản xuất kinh doanh (SXKD) thì một yếu tố không thể thiếu được là phải có vốn. Có hai nguồn vốn: Vốn tự có và vốn đi vay, vậy quản trị và điều hành về tỷ lệ giữa hai loại vốn này như thế nào là hợp lý và có hiệu quả? Ngoài ra, vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt Nam...

  doc62p arsene 28-04-2011 482 227   Download

 • Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước bằng phát luật, theo định hướng XHCN. Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Mỗi loại hình doanh nghiệp có những đặc trưng khác nhau xuất phát từ quan hệ sở hữu và mục đích kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

  doc0p tengteng1 10-11-2011 62 16   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận án là vận dụng các lý thuyết về cấu trúc vốn, vốn luân chuyển để phân tích tác động của cấu trúc vốn và vốn luân chuyển đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp SME TP. HCM. Từ đó, đề xuất giải pháp và kiến nghị liên quan đến cấu trúc vốn và vốn luân chuyển nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong doanh nghiệp SME.

  pdf29p thanhngan29092009 26-09-2018 40 5   Download

 • Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có rất nhiều vấn đề nẩy sinh đòi hỏi các nhà quản trị phải đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn và tổ chức thực hiện các quyết định đó một cách kịp thời và khoa học, chỉ như thế doanh nghiệp mới có thể đứng vững và phát triển. Có thể tóm gọn những vấn đề nẩy sinh trong hoạt động động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải...

  pdf13p chanhthu 24-06-2009 4439 1425   Download

 • Quản lý vốn lưu động ! Vốn lưu động là một chỉ số liên quan đến lượng tiền một doanh nghiệp cần để duy trì hoạt động thường xuyên, hay nói một cách cụ thể hơn đó là lượng tiền cần thiết để tài trợ cho hoạt động chuyển hóa nguyên liệu thô thành thành phẩm bán ra thị trường. Những thành tố quan trọng của vốn lưu dộng đó là lượng hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải trả. Các nhà phân tích thường xem xét các khoản mục này để đánh giá hiệu quả và tiềm lực tài...

  pdf4p thanh_trieu 29-12-2009 378 213   Download

 • Việt Nam chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN từ năm 1986. Cơ chế mới đó mở ra nhiều cơ hội và những thách thức mới đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với từng doanh nghiệp nói riêng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường này, để tiến hành bất kỳ hoạt động SXKD, chủ thể kinh tế nào cũng cần phải chủ động về vốn, vốn là yếu tốt cực kỳ quan trọng trong mọi hoạt động thuộc lĩnh vực...

  pdf85p muathulamebay 17-08-2010 327 205   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên "Ảnh hưởng của sở hữu bởi nhà quản trị lên cấu trúc vốn và thành quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ 2007-2011" giúp tìm hiểu về tầm quan trọng và sự ảnh hướng của các nhà quản trọ lên cấu trúc vốn và hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf94p khongxinhkhngodep 03-07-2014 894 78   Download

 • Theo điều 77 luật doanh nghiệp năm 2005, Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: - Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;...

  doc26p vn_thanks 16-05-2012 149 43   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu vận dụng các lý thuyết về cấu trúc vốn, vốn luân chuyển để phân tích tác động của cấu trúc vốn và vốn luân chuyển đến hiệu quả QTTC của các doanh nghiệp SME TP. HCM. Từ đó, đề xuất giải pháp và kiến nghị liên quan đến cấu trúc vốn và vốn luân chuyển nhằm nâng cao hiệu quả QTTC trong doanh nghiệp SME.

  pdf29p nhokbuongbinh91 24-11-2016 211 32   Download

 • Đề tài đã tập trung giải quyết những vấn đề: Tìm hiểu thực tế về hoạt động kinh BĐS của công ty cổ phần đầu tư Thùy Dương, các nhân tố môi trường tác động đến công ty, thực trạng ảnh hưởng của lãi suất tới vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận... của công ty để từ đó tìm ra những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan dẫn tới tình trạng đó.

  pdf73p queencongchua3 26-09-2019 16 4   Download

 • Đề tài khóa luận của em gồm 4 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương 2: Tổng quan về chi nhánh Cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng. Chương 3: Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại chi nhánh Cảng Chùa Vẽ. Chương 4: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.

  pdf72p valhein 08-10-2019 15 2   Download

 • Vì sự phát triển của doanh nghiệp, các nhà quản lý cần phải hiểu biết thấu đáo kỹ năng quản trị tài chính căn bản. Giao trách nhiệm quản trị tài chính hoàn toàn cho một người nào khác cho dù đó có là giám đốc tài chính thì việc gặp phải những khó khăn trong công việc kinh doanh là điều không tránh khỏi. Các kỹ năng quản trị tài chính căn bản bao gồm các lĩnh vực quản trị nguồn vốn và hệ thống kế toán sẽ được thể hiện bằng một số phương pháp quản lý đồng vốn để bảo đảm cho một hệ thống kế toán minh bạch và chính xác.

  doc6p lanxichen 20-04-2020 30 2   Download

 • Nghiên cứu của đề tài luận văn cao học của CHV nhằm đánh giá thực trạng tình hình quản lý vốn tại công ty cổ phần hóa chất Việt Trì. Thông qua cơ sở lý luận và mục tiêu định hướng của doanh nghiệp, tìm ra các nguyên nhân cơ bản làm giảm hiệu quả quản lý vốn kinh doanh tại công ty, để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn của công ty Cổ phần hóa chất Việt Trì trong giai đoạn tới.

  pdf121p mucnang333 06-05-2021 4 1   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật tư kỹ thuật Xi măng được kết cấu thành ba chương trình bày: Những vấn đề lý luận chung của vốn lưu động, thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị vốn lưu động tại Công ty Vật tư kỹ thuật Xi Măng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc72p tiencuong 20-07-2009 3003 2538   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
995 lượt tải
207 tài liệu
1003 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đề tài Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp
p_strCode=detaiquantrivonkinhdoanhcuadoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2