Điện áp khí quyển

Xem 1-20 trên 133 kết quả Điện áp khí quyển
 • Đề tài "Nghiên cứu các giải pháp giảm suất cắt đường dây 110kV do quá điện áp khí quyển" mô phỏng các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng phóng điện đường dây 110kV bằng phần mềm ATP, tính toán suất cắt đường dây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 11 1   Download

 • Hiện tượng phóng điện của sét nguồn phát sinh quá điện áp khí quyển Đ1-1. Quá trình phóng điện của sét. Sét là một trường hợp phóng điện tia lửa khi khoảng cách giữa các điện cực rất lớn (trung bình khoảng 5km). Quá trình phóng điện của sét giống như quá trình xẩy ra trong trường không đồng nhất(xem chương III).

  pdf8p zues08 06-07-2011 330 132   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp gồm 8 chương với các nội dung: quá điện áp khí quyển, truyền sóng trên đường dây tải điện, truyền sóng trong cuộc dây máy biến áp và máy điện quay, bảo vệ chống sét đánh thẳng, thiết bị chống sét, bảo vệ chống sét cho đường dây tải điện, bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và máy điện, quá điện áp nội bộ.

  pdf0p qlngoc 17-05-2014 185 67   Download

 • Nước ta nằm trong vùng có mật độ sét cao kết hợp với việc môi trường khí hậu ngày càng ô nhiễm… nên số lần sét đánh vào ĐDK tăng lên. Để bảo vệ ĐDK, ngoài giải pháp bảo vệ bằng DCS, cần nghiên cứu các giải pháp khác để đảm bảo chất lượng điện của HTĐ được tốt, nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện liên tục, tin cậy ngày càng cao của phụ tải.

  pdf14p esc_12 03-08-2013 103 37   Download

 • Quá điện áp khí quyển và bảo vệ chống quá điện áp khí quyển .Hiện t-ợng phóng điện của sét nguồn phát sinh quá điện áp khí quyển Đ1-1. Quá trình phóng điện của sét. Sét là một tr-ờng hợp phóng điện tia lửa khi khoảng cách giữa các điện cực rất lớn (trung bình khoảng 5km). Quá trình phóng điện của sét giống nh- quá trình xẩy ra trong tr-ờng không đồng nhất(xem ch-ơng III).

  pdf8p hoa_layon 21-08-2011 87 25   Download

 • Phóng điện xung kích Các ch-ơng trên đã nghiên cứu quá trình phóng điện (chọc thủng) trong khe hở khi điện áp tác dụng là điện áp một chiều và xoay chiều. Trong thực tế, cách đienẹ còn có thể phải chịu tác dụng của loại điện áp xung kích, ví dụ nh- quá điện áp khí quyển gây nên bởi các phóng điện sét lên đ-ờng dây trên không (hoặc khi sét đánh gần khu vực đ-ờng dây).

  pdf7p hoa_layon 21-08-2011 84 22   Download

 • Quá trình sóng điện trên đ-ờng dây tải điện . Đ17-1. Khái niệm. Khi sét đánh thẳng vào đ-ờng dây hoặc sét đánh xuống đất gần đ-ờng dây sẽ sản sinh ra sóng điện tù truyền dọc theo đ-ờng dây gây nên quá điện áp khí quyển tác dụng lên cách điện của hệ thống.

  pdf27p hoa_layon 21-08-2011 66 20   Download

 • Thiết bị chống sét Đ20-1. KHái niệm. Thiết bị chống sét là thiết bị đ-ợc ghép song song với thiết bị điện để bảo vệ chống quá điện áp khí quyển. Khi xuất hiện quá điện áp, nó sẽ phóng điện tr-ớc làm giảm trị số quá điện áp đặt trên cách điện của thiết bị và khi hết quá điện áp, sẽ tự động dập hồ quang của dòng điện xoay chiều, phục hồi trạng thái làm việc bình th-ờng.

  pdf14p hoa_layon 21-08-2011 58 20   Download

 • Bảo vệ chống sét đ-ờng dây tải điện Đ8-1. Yêu cầu chung đối với bảo vệ chống sét đ-ờng dây: Đ-ờng dây là phần tử dài nhất trong l-ới nên th-ờng bị sét đánh và chịu tác dụng của quá điện áp khí quyển. Quá điện áp không những chỉ gây nên phóng điện trên cách điện đ-ờng dây mà còn truyền sóng vào trạm biến áp gây sự cố phá hoại cách điện trong trạm.

  pdf17p hoa_layon 21-08-2011 51 14   Download

 • Cách điện của đ-ờng dây trên không Đ 12-1. Yêu cầu chung đối với Cách điện đ-ờng dây trên không. Các dây dẫn của đ-ờng dây trên không phải cách điện với nhau (cách điện giữa các pha) và cách điện đối với đất(cách điện giữa các pha với đất). Để thực hiện sự cách điện đó, dây dẫn đ-ợc đặt hoặc treo trên cột bằng cách điện sứ hoặc thuỷ tinh còn ở trong khoảng v-ợt sẽ dựa vào cách điện của không khí.

  pdf12p hoa_layon 21-08-2011 69 13   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp gồm 8 chương, trình bày về quá điện áp khí quyển; truyền sóng trên đường dây tải điện; truyền sóng trong cuộn dây máy biến áp và máy điện quay; bảo vệ chống sét đánh thẳng; thiết bị chống sét; bảo vệ chống sét cho đường dây tải điện;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf0p daihocquocgia32 18-07-2014 55 7   Download

 • Phần 1 ebook Kỹ thuật điện cao áp (Tập 2: Quá điện áp trong hệ thống điện) của Hoàng Việt gồm 5 chương đầu tài liệu, bao gồm: Sét - nguồn gốc của quá điện áp khí quyển, quá trình sóng trên đường dây tải điện, bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho hệ thống điện, nối đất trong hệ thống điện, bảo vệ chống sét cho đường dây tải điện.

  pdf168p talata_3 21-01-2015 159 90   Download

 • Quá điện áp khi cắt đường dây không tải và bộ tụ điện Quá điện áp khi cắt đ-ờng dây không tải và khi cắt điện dung có nhiều đặc điểm giống với quá điện áp khi ngắn mạch chạm đất bằng hồ quang vì chúng đuều có liên quan đến sự tích luỹ điện tích trên điện dung của hệ thống. ở đây sự cháy lại của hồ quang xảy ra giữa các tiếp điểm của máy cắt điện dùng để cắt đ-ờng dây không tải ra khỏi nguồn.

  pdf8p hoa_layon 21-08-2011 60 12   Download

 • THIẾT BỊ CHỐNG SÉT 5-1 YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỐNG SÉT 5 -2 CHỐNG SÉT ỐNG (PT) 5. 3 CHỐNG SÉT VAN 5-1 YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỐNG SÉT 1/ Định nghĩa Thiết bị chống sét là thiết bị được ghép song song với thiết bị điện để bảo vệ chống quá điện áp khí quyển.

  pdf13p thachthaoxanh 23-08-2011 76 35   Download

 • BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 6.1 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 6.2 SÉT ĐÁNH VÀO ĐƯỜNG DÂY KHÔNG TREO DÂY CHỐNG SÉT 6.3 SÉT ĐÁNH TRÊN ĐƯỜNG DÂY CÓ TREO DÂY CHỐNG SÉT 6.4 BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY CÓ CÁC CẤP ĐIỆN ÁP KHÁC NHAU 6.1 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 1/ Khái niệm chung Đường dây là phần tử dài nhất ? dễ bị sét đánh ? quá điện áp khí quyển ? phóng điện...

  pdf15p thachthaoxanh 23-08-2011 68 30   Download

 • Cách điện của máy biến áp Đ13-1. Kết cấu cách điện của máy biến áp. Cách điện của máy biến áp nhất là khi máy biến áp có điện áp địnhmức cao là một kết cấu cách điện phức tạp.

  pdf12p hoa_layon 21-08-2011 84 20   Download

 • Bảo vệ chống sét máy điện Đ23-1. Khái niệm chung: Bộ môn Năng l-ợng Bảo vệ chông sét cho máy điện (máy phát điện, động cơ điện) về cơ bản cũng thực hiện nh- đối với trạm biến áp nh-ng có yêu cầu cao hơn vì cách điện của máy điện thấp hơn nhiều so với của máy biến áp cùng cấp điện áp.

  pdf7p hoa_layon 21-08-2011 82 17   Download

 • Quá điện áp nội bộ Đ14 -1 Ph-ơng thức tính nối đất điểm trung tính của hệ thống điện Việc chọn ph-ơng thức nối đất của điểm trung tính, xuất phát từ tình trạng của hệ thống khi có chạm đất là một vấn để tổng quát vì nó phải xét đến rất nhiều yếu tố khác nhau và có ảnh h-ởng đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong thiết kế cũng nh- trong vận hành.

  pdf7p hoa_layon 21-08-2011 43 9   Download

 • TRUYỀN SÓNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 2.1 KHÁI NIỆM VỀ HIỆN TƯỢNG TRUYỀN SÓNG ĐIỆN TỪ DỌC DÂY DẪN. 2 .2 PHẢN XẠ KHÚC XẠ CỦA SÓNG 2.3 TRUYỀN SÓNG TRONG HỆ NHIỀU DÂY 2.1 KHÁI NIỆM VỀ HIỆN TƯỢNG TRUYỀN SÓNG ĐIỆN TỪ DỌC DÂY DẪN. 1. Khái niệm: Khi sét đánh thẳng vào đường dây hoặc đánh xuống mặt đất gần đường dây sẽ tạo ra sóng điện từ truyền dọc theo đường dây gây nên quá điện áp khí quyển tác dụng lên cách điện của hệ thống. ...

  pdf25p thachthaoxanh 23-08-2011 51 8   Download

 • Đường dây trên không bao gồm các dãy cột điện, trên đó có các xà và dây dẫn được treo vào các xà qua sứ cách điện. Cột điện được chon xuống đất bằng các móng vững chắc, làm nhiệm vụ đỡ dây ở trên cao so với mặt đất. Trên cột có thể treo dây chống sét để sét không đánh trực tiếp vào dây dẫn.

  doc28p chuanh 15-10-2013 565 197   Download

Đồng bộ tài khoản