intTypePromotion=1
ADSENSE

Điện dung- tụ điện

Xem 1-20 trên 60468 kết quả Điện dung- tụ điện
 • Luận văn "Đánh giá tác dụng của điện châm và tư vấn dinh dưỡng trong điều trị giảm béo ở bệnh nhân béo phì" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá tác dụng của điện châm và tư vấn dinh dưỡng trong điều trị giảm béo ở bệnh nhân béo phì độ I, II; Đánh giá tác dụng không mong muốn của phương pháp trong điều trị giảm béo ở bệnh nhân béo phì độ I, II.

  pdf118p nguyentinh1256 03-02-2023 4 0   Download

 • Bài giảng "Hóa lý 1: Đại cương về dung dịch" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm dung dịch phân tử; Phân loại dung dịch phân tử; Biểu diễn thành phần dung dịch; Cân bằng lỏng - hơi; Hệ hai chất lỏng hòa tan hoàn toàn. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf20p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (eWOM) đến quyết định mua mỹ phẩm của nữ giới" nghiên cứu nhằm xác định sự tác động của eWOM đến quyết định mua mỹ phẩm của người tiêu dùng thông qua các biến số về người tiêu dùng, nguồn tin eWOM, thông điện eWOM.

  pdf138p runthenight06 31-01-2023 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến ứng dụng thương mại điện tử ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn tỉnh Quảng Nam" là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đánh giá thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Quảng Nam từ năm 2010 trở lại đây và nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Quảng Ngãi;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf119p runthenight06 31-01-2023 2 0   Download

 • Luận văn "Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Điện lực Gia Lai" nghiên cứu và phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Điện lực Gia Lai, từ đó để tìm ra những mặt hạn chế, tồn tại, và đưa ra được một số khuyến nghị về việc sử dụng vốn lưu động sao cho hiệu quả, vận hành đúng chính sách từ cấp trên, có lợi nhuận đi đôi với bảo toàn vốn.

  pdf113p starandsky03 28-01-2023 3 0   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số: Biểu diễn số và các mạch thực hiện phép toán - TS. Hoàng Mạnh Thắng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các biểu diễn số khác; Các số dấu phảy cố định; Các số dấu phảy cố định, cont; Các số dấu phảy động; Các số dấu phảy động, cont; Các số mã BCD; Mã ký tự ASCII. Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo bài giảng!

  ppt11p kimphuong59 01-02-2023 4 1   Download

 • Bài giảng "Điện tử số: Chương 1 và 2 - Duy Tuân" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu về thiết kế số; Sự phức tạp của thiết kế số; Giới thiệu về mạch số; Các biến và hàm số;... Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo bài giảng!

  pdf33p kimphuong59 01-02-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Điện tử số: Chương 4 và 5 - Duy Tuân" được biên soạn với các nội dung chính sau: Thực hiện tối ưu hàm; Biểu diễn hàm dùng minterm; Biểu diễn hàm dạng maxterm; Bài tập chuyển đổi hàm; Biểu diễn số; Mạch số học;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf32p kimphuong59 01-02-2023 4 1   Download

 • Bài giảng "Điện tử số: Chương 7 và 8 - Duy Tuân" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu về Flip-Flop, thanh ghi và bộ đếm; Mạch tuần tự; Các bước làm bài toán thiết kế mạch;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf49p kimphuong59 01-02-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 8 - Bù công suất phản kháng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung; Các biện pháp nâng cao hệ số công suất; Phân phối dung lượng bù; Chọn tụ điện. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf43p kimphuong59 01-02-2023 4 1   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 9 - Nối đất và chống sét" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về nối đất; Tính toán nối đất trong hệ thống cung cấp điện; Bảo vệ chống sét. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf35p kimphuong59 01-02-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 9 - Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung; Các nguyên tắc bảo vệ trong hệ thống cung cấp điện; Bảo vệ các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện; Tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf68p kimphuong59 01-02-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 1 - Tổng quan" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược lịch sử khoa học mật mã; Khái niệm, mô hình của hệ mật; Một số hệ mật ban đầu; Các bài toán an toàn thông tin; Thám mã; Tính an toàn của các hệ mật mã; Cơ sở toán học của hệ mật mã ; Tính bí mật của các hệ mật. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf29p kimphuong59 01-02-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 2 - Mật mã khóa đối xứng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược mật mã khóa đối xứng cổ điển; Một số hệ mật mã khóa đối xứng cổ điển; Sơ lược hệ mật mã dòng và hệ mật mã khối. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf44p kimphuong59 01-02-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 2b - Mật mã khóa đối xứng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Cơ sở toán học cho hệ mật mã khóa đối xứng hiện đại; Sơ lược hệ mật mã đối xứng hiện đại. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf30p kimphuong59 01-02-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 3 - Hệ mật DES" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật DES; Cấu trúc hệ mật DES; Thám mã hệ mật DES. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf23p kimphuong59 01-02-2023 3 0   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 4 - Hệ mật AES" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật AES; Cấu trúc hệ mật AES; Mở rộng bộ khóa hệ mật AES; Cách triển khai hệ mật AES; Thám mã hệ mật AES. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf31p kimphuong59 01-02-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 5 - Mật mã khóa công khai" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật mã khóa công khai; Hệ mật RSA Hệ mật RABIN; Hệ mật Elgamal. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf42p kimphuong59 01-02-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 6 - TS. Hán Trọng Thanh" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược về hàm băm; Hệ mật SHA – 512; Hệ mật WHIRLPOOL; Giới thiệu sơ lược chữ ký số; Các ứng dụng chữ ký số; Các kiểu phá hoại chữ ký số. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf53p kimphuong59 01-02-2023 3 1   Download

 • Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị bệnh cơ tim phì đại 2022 (Bản tóm tắt) gồm các nội dung chính như định nghĩa, tần suất, nguyên nhân và diễn tiến bệnh; sinh lý bệnh; chẩn đoán, đánh giá ban đầu và theo dõi; đánh giá nguy cơ và dự phòng đột tử do tim; điều trị bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại; những cân nhắc đời sống cho bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại; những vấn đề chưa được giải quyết; bệnh cơ tim phì đại trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p baphap06 31-01-2023 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Điện dung- tụ điện
p_strCode=diendungtudien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2