Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Xem 1-20 trên 131 kết quả Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
 • Tài liệu tham khảo thông tư hưỡng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  doc8p dongdce 20-04-2010 657 202   Download

 • Thông tư của bộ xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

  pdf8p thuyha 24-06-2009 150 33   Download

 • Công văn 159/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc Thông tư số 16/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình và Thông tư số 07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  pdf2p nguyetnga 19-08-2009 557 71   Download

 • Công văn 85/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 15/04/2009 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 278 56   Download

 • Bộ Xây dựng số 920/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010. Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động và các Thông tư hướng dẫn Nghị định.

  doc2p dungkt77506 12-10-2015 21 0   Download

 • Thông tư 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  pdf7p strips 07-08-2009 615 113   Download

 • Công văn 1520/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng mức lương tối thiểu mới theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  doc1p tuyettrang 07-08-2009 175 45   Download

 • Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  doc8p qmcuong 21-01-2010 129 35   Download

 • Bộ Xây dựng số 1730/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p dungkt77506 12-10-2015 16 0   Download

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 03/2008/TT-BXD NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  pdf6p thuyha 24-06-2009 101 53   Download

 • Thông tư 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  doc6p trucsinh 19-08-2009 167 33   Download

 • Công văn 1110/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 93 15   Download

 • Công văn 734/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  doc1p strips 07-08-2009 67 12   Download

 • Công văn 1389/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 51 2   Download

 • Công văn điện số 4253/EVN-ĐT của tập đoàn điện lực Việt Nam về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng tại nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011

  pdf8p minhdao89hn 29-11-2011 867 179   Download

 • Công văn về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dưng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011

  pdf0p phuongmychi 29-07-2013 83 6   Download

 • Công văn 1111/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo các Thông tư của Bộ Xây dựng

  doc1p crispy 07-08-2009 50 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 05 /2009/tt-bxd của bộ xây dựng', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p doquangtam55 20-01-2010 325 75   Download

 • Thông tư 07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  doc5p thienthan 19-08-2009 856 52   Download

 • Công văn 591/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

  doc1p strips 07-08-2009 130 20   Download

Đồng bộ tài khoản