intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều chỉnh giá đất

Xem 1-20 trên 2178 kết quả Điều chỉnh giá đất
 • Kết quả điều tra từ tháng 3/2018 đến 4/2019, đã thống kê tài nguyên cây thuốc ở Vườn quốc gia Côn Đảo có 396 loài thuộc 300 chi, 118 họ của 6 ngành thực vật bậc cao có mạch, bao gồm Thông đất (Lycopodiophyta), Dương xỉ (Polypodiophyta), Thông (Pinophyta), Tuế (Cycadophyta), Dây gắm (Gnetophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta). Trong đó, 5 loài có giá trị bảo tồn theo Sách đỏ Việt Nam (2007) và Nghị định 06/2019 của Chính Phủ.

  pdf7p viellenkullman 13-05-2022 9 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các hợp đồng dân sự thông dụng; Các hợp đồng có mục đích chuyển quyền sở hữu đối với tài sản; Hợp đồng trao đổi tài sản; Hợp đồng vay tài sản; Hợp đồng dịch vụ; Hợp đồng gia công; Hợp đồng cầm cố tài sản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf116p viginnirometty 04-05-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Các tình huống đất đai thường gặp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang; Điều kiện chuyển nhượng đất trồng lúa; Điều kiện để tách thửa đất ở; Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Bài báo tập trung vào phân tích những nội dung cần thực hiện để triển khai chuyển đổi số trong giáo dục theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ; đánh giá mức độ quan trọng của các điều kiện cần để thực hiện chuyển đổi số trong nhà trường đạt hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài nghiên cứu sẽ tập trung phân tích nội dung chính của cải cách này và so sánh với các nội dung tương ứng của pháp luật Vương Quốc Anh và một số văn bản luật về hợp đồng quốc tế, bao gồm Nguyên tắc UNIDROIT và Nguyên tắc của Luật Hợp đồng Châu Âu. Bài nghiên cứu cũng đánh giá liệu các điều khoản mới liệu có đạt được mục tiêu đã đề ra là làm cho luật hợp đồng của Pháp thực sự trở nên dễ tiếp cận hơn, dễ dàng dự đoán hơn và hấp dẫn về mặt thương mại hay không.

  pdf18p viindranooyi 09-05-2022 8 2   Download

 • Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, minh bạch, lành mạnh trước hết cần phải có chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để điều tiết thị trường thông qua việc: Pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể, sát với thực tế; tinh giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; tháo gỡ các vướng mắc, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật với nhau để các thủ tục hành chính được thông suốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 26 8   Download

 • Với diện tích đất nông nghiệp 31.098,81 ha chiếm 78,29% diện tích tự nhiên Đông Triều có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo kết quả điều tra thị xã Đông Triều có 5 loại hình sử dụng đất chính với 19 kiểu sử dụng đất khác nhau. Tổng diện tích đất gieo trồng của cả năm là 24.733,3 ha.

  pdf11p viindranooyi 04-05-2022 3 1   Download

 • Một trong những nội dung chính trong công tác quản lý nhà nước về đất đai là quản lý tài chính vì nó liên quan trực tiếp đến việc thu ngân sách của đất nước, là yếu tố quan trọng điều tiết các nguồn lợi từ đất đai nhằm đóng góp vào nguồn thu ngân sách, phục vụ cho các hoạt động của Nhà nước và lợi ích của toàn xã hội. Bài viết đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về tiền thuế, phí, lệ phí và tiền sử dụng đất hiện nay và đưa ra các khuyến nghị liên quan.

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 10 2   Download

 • Bài viết cho thấy vai trò quan trọng mang tính quyết định và định hướng của văn hóa đối với phát triển xã hội là một thực tế không thể phủ nhận. Điều đó được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng, được vận dụng vào các chính sách, chủ trương và đường lối phát triển đất nước và đang được hiện thực hóa dần trong cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 9 2   Download

 • Kỷ yếu Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học 2020 - Chủ đề: Năng lượng tái tạo trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu đề xuất kết hợp lắp đặt thêm công nghệ tuabin xoáy nước phía dưới chân thủy điện; Phương pháp phân tích kinh tế của hệ thống điện mặt trời áp mái; Đánh giá kết quả ứng dụng QGIS trong nghiên cứu tiềm năng khai thác thủy điện và tác động đến môi trường của thủy điện nhỏ trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf262p vistephenhawking 26-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết đề xuất giải pháp điều khiển thông qua việc nhận dạng các cử động tay sử dụng board Intel Galileo. Thành phần chính của hệ thống bao gồm: một webcam làm nhiệm vụ chụp, gởi ảnh được kết nối qua cổng microUSB với board Intel Galieo chạy hệ điều hành Linux. Ngôn ngữ Python được sử dụng trong việc lập trình cài đặt các giải thuật nhận dạng ảnh. Kết quả nhận dạng các trạng thái của bàn tay sẽ được dùng để điều khiển hoạt động của xe lăn.

  pdf8p wangziyi_1307 26-04-2022 4 0   Download

 • Bài viết phân tích các quan niệm về văn hóa trong lịch sử, qua đó chỉ ra, ngoài các động lực về kinh tế, xã hội thì động lực văn hóa tinh thần được coi như sức mạnh mềm giúp quốc gia phát triển bền vững. Do đó, việc khơi dậy và phát huy yếu tố tinh thần trong văn hóa dân tộc, chính là việc làm thiết thực góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa đất nước phát triển bền vững.

  pdf10p viedison 13-04-2022 12 3   Download

 • Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá tình hình phát thải các chất ô nhiễm vào hai hệ thống sông chính tỉnh Gia Lai: lưu vực sông Sê San và lưu vực sông Ba. Thông qua điều tra các nguồn thải chính (phát sinh từ sinh hoạt của người dân và khách du lịch, từ hoạt động công nghiệp, từ chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, từ rửa trôi đất).

  pdf12p viplato 05-04-2022 2 0   Download

 • Là một trong những tôn giáo lớn ở tỉnh Bình Định hiện nay, cùng với quá trình phát triển, đạo Cao Đài đã có những đóng góp nhất định trong đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài trên địa bàn đạt được nhiều kết quả khả quan; song cũng đang đứng trước nhiều vấn đề bất cập cần được phân tích, đánh giá nhằm điều chỉnh hợp lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới. Nội dung bài viết sẽ làm rõ những vấn đề trên.

  pdf9p viplato 05-04-2022 6 0   Download

 • Giáo trình được xây dựng bao gồm 9 bài như sau: Bài 1 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh; Bài 2 - Hệ thống lạnh của tủ lạnh; Bài 3 - Mạch điện của tủ lạnh; Bài 4 - Thay thế rơle điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh; Bài 5 - Thay thế và hiệu chỉnh rơle nhiệt tủ lạnh; Bài 6 - Thay thế rơle khởi động tủ lạnh; Bài 7 - Bảo dưỡng tủ lạnh; Bài 8 - Lắp đặt máy điều hòa không khí; Bài 9 - Bảo dưỡng máy điều hoà không khí 1 khối và 2 khối. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p cucngoainhan8 14-03-2022 13 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu một số vấn đề pháp lí đặt ra đối với hợp đồng lao động điện tử và đánh giá những yêu cầu đặt ra khi áp dụng hợp đồng lao động điện tử vào thực tiễn; đồng thời đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hành lang pháp lí điều chỉnh hợp đồng lao động điện tử trong giai đoạn hiện nay.

  pdf8p viottohahn 28-03-2022 1 0   Download

 • Bài viết cung cấp một góc nhìn về luật tục các dân tộc Tây Nguyên điều chỉnh mối quan hệ liên quan tới đất đai cũng như các cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai truyền thống và rút ra những giá trị đáng tham khảo phục vụ cho việc giải quyết một cách hiệu quả các tranh chấp đất đai có liên quan tới dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay.

  pdf11p viottohahn 28-03-2022 0 0   Download

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu vấn đề lý luận chung về gia đình, cơ sở để phát sinh, hình thành gia đình, mối quan hệ, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình theo quy định của pháp luật HN&GĐ. Đồng thời nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa các thành viên gia đình, từ đó làm rõ những điểm đã đạt được, vướng mắc hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện.

  pdf114p badbuddy08 25-03-2022 5 1   Download

 • Chiến lược phát triển kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/3/2013) đặt mục tiêu phát triển hệ thống kế toán, kiểm toán phù hợp thông lệ quốc tế, điều kiện của Việt Nam. Bài viết trình bày đánh giá chung về hệ thống kế toán, kiểm toán hiện nay; Tình hình thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán; Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 3 0   Download

 • Giai đoạn 2016-2020, phân cấp quản lý, điều hành ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là đối với việc phân cấp, quản lý điều hành ngân sách địa phương. Kết quả đó đã đảm bảo các nguồn lực tài chính quốc gia được huy động và phân phối sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết những vấn đề bức thiết nảy sinh trong xã hội. Nghiên cứu nhìn nhận lại thực trạng phân cấp quản lý ngân sách địa phương, đánh giá những mặt được, những mặt còn tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý ngân sách địa phương phù hợp với bối cảnh mới.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều chỉnh giá đất
p_strCode=dieuchinhgiadat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2