intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều chỉnh giá đất

Xem 1-20 trên 1918 kết quả Điều chỉnh giá đất
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi hợp pháp hóa giấy tờ về đất đai là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân khi sử dụng đất đai. Tuy nhiên, việc thất thoát nguồn thu tài chính hằng năm từ đất vẫn ở mức cao, nguyên nhân chủ yếu được xác định do sự thay đổi về cách tính giá đất trong các hệ thống văn bản pháp lý về đất đai. Nghiên cứu tiến hành “Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP.

  pdf10p minhuehk37 21-04-2015 84 7   Download

 • Nghiên cứu tiến hành “Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP.HCM” nhằm tập trung phân tích các vấn đề về thu tiền sử dụng đất, đồng thời đề xuất những kiến nghị về hệ số K để áp dụng thu tiền sử dụng đất ở các khu vực khác nhau trên địa bàn TP.HCM nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

  pdf10p sieunhansoibac4 12-04-2018 27 3   Download

 • "Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND - Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a,b,c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đất mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị dưới 30 tỷ đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p tsmttc_009 29-07-2015 68 2   Download

 • Tài liệu tham khảo bảng điều chỉnh giá đất của một số đoạn đường trên địa bàn tỉnh (Kèm theo Quyết định số: 15/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

  pdf1p kisytrang 04-06-2011 59 4   Download

 • Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất (sau đây gọi tắt là hệ số K) năm 2019 để xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật bằng phương pháp hệ số K trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019.

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 5 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT VƯỢT HẠN MỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf5p naubanh_chung 23-01-2013 50 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT SÁT GIÁ THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT VÀ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VƯỢT HẠN MỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

  pdf4p thanlorax 16-04-2013 60 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH VƯỢT HẠN MỨC CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf4p oggianoel 09-01-2013 48 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT MỘT SỐ KHU VỰC TẠI PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH 43/2011/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf5p mungtetmoi 21-01-2013 29 2   Download

 • "Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của luật đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p tsmttc_009 29-07-2015 60 2   Download

 • Quyết định số: 03/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  doc1p thangnamvoiva11 10-08-2016 68 2   Download

 • Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về qui định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  pdf6p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 38 1   Download

 • "Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND - Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng" quy định bảng giá đất nông nghiệp và lâm nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủ sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p tsmttc_009 29-07-2015 37 1   Download

 • Quyết định số: 11/2016/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2016; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf3p codon_09 29-03-2016 41 1   Download

 • Quyết định số: 21/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...

  pdf21p codon_09 29-03-2016 43 1   Download

 • Quyết định ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Xác định giá đất cho từng trường hợp cụ thể của luật đât đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị,... Mời các bạn tham khảo!

  pdf20p tienquyetk57 10-05-2017 29 1   Download

 • Quyết định số 1132/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường để xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức thuê đất trên trị trường.

  pdf9p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 30 0   Download

 • Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc ban hành điều chỉnh giá đất tính thu tiền cho thuê đất đối với các trường hợp hết thời hạn ổn định giá cho thuê đất trong năm 2013.

  pdf6p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 36 0   Download

 • "Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND - Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng" quy định bảng giá đất nông nghiệp và lâm nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủ sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn  thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf31p tsmttc_009 29-07-2015 40 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều chỉnh giá đất
p_strCode=dieuchinhgiadat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2