intTypePromotion=3
ADSENSE

Điều kiện xã hội

Xem 1-20 trên 3581 kết quả Điều kiện xã hội
 • Bài viết Vai trò của Nhà nước trong điều kiện xã hội hóa dịch vụ công nêu lên dịch vụ công là gì? Vì sao phải xã hội hóa dịch vụ công? Vai trò của Nhà nước trong điều kiện xã hội hóa dịch vụ công. Với các bạn chuyên ngành Quản lý NN thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 65 6   Download

 • 40 năm thắng lợi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, nền nông nghiệp Bungari đã đạt được những thành tích đáng kể và giành được uy tín quốc tế. Hiện nay nó là một trong những nền nông nghiệp vững chắc nhất thế giới, đặc trưng bằng việc cơ giới hóa cao độ, bằng việc áp dụng rộng rãi các quy trình công nghệ và nền sản xuất phát triển nhanh. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu "Nền nông nghiệp trong điều kiện xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển Bungari".

  pdf0p songcochat 18-05-2016 40 1   Download

 • Điều tra xã hội học là phương pháp thu thập thông tin về các hiện tượng và quá trình xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể nhằm phân tích và đưa ra những kiến nghị đúng đắn đối với công tác quản lý xã hội

  ppt36p ocsen2015 21-02-2013 202 82   Download

 • Khảo sát dư luận hay điều tra xã hội học là một công tác đặc thù. Đối với cơ quan nhà nước, điều tra xã hội học giúp nắm bắt dư luận, tiếp nhận ý kiến, sáng kiến của người dân để đánh giá hiệu quả của công tác hành chính nhằm điều chỉnh, thực hiện hoặc trì hoãn một chủ trương, chính sách, để phục vụ nhân dân tốt hơn.

  pdf72p lotus_123 15-12-2012 208 41   Download

 • Luận án dày 281 trang (gồm 186 trang nội dung chính, 95 trang liệt kê tài liệu tham khảo và phụ lục). Nội dung luận án được thể hiện trong 3 chương và phần Kết luận, làm rõ các vấn đề khoa học sau đây: - Chương 1 khái quát những vấn đề chung, thực trạng đời sống, việc làm của nhân dân và sự phân hóa giàu nghèo; tệ nạn xã hội, những phức tạp trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, …Từ đó, làm rõ những quan điểm, chủ trương và giải pháp của Đảng bộ và...

  pdf290p nhatro75 16-07-2012 126 59   Download

 • Mục tiêu chính của bài 1 Tổng quan về nhân học y tế & xã hội học sức khỏe nằm trong bài giảng xã hội học sức khỏe nhằm trình bày về các khái niệm cơ bản và đối tượng nghiên cứu của Nhân học và Xã hội học sức khỏe, trình bày và phân tích được các yếu tố xã hội và văn hóa quyết định sức khỏe, trình bày và phân tích được các điều kiện xã hội có nguy cơ và tác động của hòa nhập xã hội và vốn xã hội đến sức khỏe.

  ppt41p orange_12 04-06-2014 144 44   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Địa lý kinh tế học" do TS. Nguyễn Đức Tuấn biên soạn, phần 2 trình bày các nội dung: Điều kiện kinh tế của lãnh thổ, điều kiện xã hội của lãnh thổ, thiên nhiên Việt Nam và các vùng kinh tế của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf296p nhasinhaoanh_05 30-10-2015 111 39   Download

 • Bài thuyết trình: Tìm hiểu điều kiện tự nhiên và văn hóa xã hội tỉnh Vĩnh Long trình bày về lịch sử hình thành và nguồn gốc tên gọi Vĩnh Long; các nhân vật lịch sử nổi tiếng như Phạm Hùng, Trần Đại Nghĩa, Võ Văn Kiệt; điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội tại tỉnh Vĩnh Long.

  ppt45p duyui123 02-04-2015 165 25   Download

 • Nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội thì người phụ nữ được coi là hạt nhân của tế bào này.Trong lĩnh vực hoạt động vật chất, phụ nữ là một lực lượng trực tiếp sản xuất ra của cải để nuôi sống con người. Không chỉ tái sản xuất ra của cải vật chất.

  doc8p bechut91 25-01-2013 91 11   Download

 • Bài viết này khảo sát vai trò của xã hội học trong việc tìm hiểu hiện tượng hẹn hò trên mạng. Dựa trên cơ sở nghiên cứu định tính của chúng tôi về 23 người hẹn hò trên mạng, kết hợp với những kết quả từ số lượng ít ỏi các nghiên cứu thực nghiệm hiện có khác, chúng tôi cho rằng cần có tiếp tục xem xét hiện tượng này về mặt xã hội học thêm nữa để làm sáng tỏ những điều kiện xã hội ảnh hưởng đến các hoạt động này; gia tăng tri thức về nó,...

  pdf19p banhukute 24-06-2013 97 6   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển GDĐHCĐ công lập trong điều kiện XHH giáo dục, mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của GDĐH và hội nhập quốc tế, đồng thời luận giải rõ hơn các ưu điểm và những hạn chế cũng như các nguyên nhân trong huy động và sử dụng vốn đầu tƣ phát triển các cơ sở GDĐHCĐ công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương những năm qua, luận án đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển các cơ sở GDĐHCĐ công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điề...

  pdf193p change06 14-06-2016 49 9   Download

 • Trước hết, phải nhận rõ tính chất khác nhau giữa xã hội học tư sản với xã hội học xã hội chủ nghĩa. Trong một thời gian khá lâu, ở một số nước xã hội chủ nghĩa, người ta nhìn vào xã hội học tư sản một cách đơn giản. Do có thành kiến với xã hội học tư sản, nên còn có người cho rằng chỉ cần duy vât lịch sử là đủ rồi. Nhưng chúng ta phải thấy rằng nếu Mác, Ăngghen và Lênin trước đây không điều tra xã hội một cách tỉ mỉ thì không...

  pdf7p banhukute 24-06-2013 44 4   Download

 • Thị trường lao động: Vấn đề điều tiết của xã hội trong lĩnh vực quan hệ lao động trình bày khái niệm về điều tiết của xã hội trong lĩnh vực quan hệ lao động, những tiền đề khách quan và điều kiện xuất hiện cơ chế điều tiết xã hội về lao động.

  pdf16p dienham63 10-12-2015 38 2   Download

 • Tài liệu Phát triển xã hội và vai trò của lợi ích có bố cục gồm 2 nội dung chính, phần 1 của tài liệu trình bày về: Lợi ích - động lực của sự phát triển xã hội. Trong tài liệu, theo tác giả, lợi ích là một động lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của con người và trong sự phát triển của xã hội, bởi vì, sự phát triển xã hội bị quy định bởi tổng thể các điều kiện tự nhiên và xã hội, do vậy, cũng có hệ thống các động lực tác động đến sự phát triển đó. Để đi sâu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf45p hanh_tv27 09-04-2019 25 2   Download

 • Bài viết "Mấy kinh nghiệm vận dụng phương pháp xã hội học: Qua cuộc điều tra xã hội học về nhà ở" do Tôn Thiện Chiếu thực hiện nhằm thúc đẩy sự nhận thức có căn cứ về điều kiện ở và các hoạt động của nhân dân gắn liền với điều kiện nhà ở cũng như những vấn đề xã hội này sinh xung quanh nơi ở. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

  pdf3p thuythuy1702 09-04-2016 36 1   Download

 • Sự chuyển biến kinh tế - xã hội không những là quy luật vận động, phát triển của nền văn minh nhân loại mà nó còn minh chứngcho khát vọng vươn lên và khả năng thực hiện của con người. Tất nhiên, quá trình chuyển biến hinh tế xã hội còn chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác, mà điển hình là tác động của điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội của từng giai đoạn

  pdf274p tuyetmuadong2013 05-04-2013 163 56   Download

 • Steven: "Đo lường là việc ấn định các con số cho các đối tượng và các sự kiện theo các quy tắc nhất định“. Baker: “Một quá trình mà qua đó các dữ liệu thực nghiệm được sắp xếp trong mối quan hệ hệ thống nào đó với khái niệm đang nghiên cứu".

  ppt43p ocsen2015 21-02-2013 72 17   Download

 • Trước hết, phải nhận rõ tính chất khác nhau giữa xã hội học tư sản với xã hội học xã hội chủ nghĩa. Trong một thời gian khá lâu, ở một. số nước xã hội chủ nghĩa người ta nhìn vào xã hội học tư sản một cách đơn giản. Do đó thành kiến với xã hội học tư sản nên còn có người cho rằng chỉ cần duy vật lịch sử là đủ rồi. Nhưng chúng ta phải thấy rằng nếu Mác, Anghen và Lê nin trước đây không điều tra xã hội một cách tỉ mỉ thì không...

  pdf4p banhukute 24-06-2013 180 11   Download

 • Xã hội học và vấn đề ở. Nghiên cứu về ở là một đề tài Nhà nước mà Ban Xã hội học trong mấy năm qua đã tích cực tham gia với sự cộng tác của đông đảo các nhà nghiên cứu thuộc các ngành xây dựng, kiến trúc, kinh tế, địa lý, toán, y tế, văn hóa... Xây dựng nhiều nhà mới tại Hà Nội và các thành phố, nâng sao trình độ văn hóa trong sinh hoạt gia đình và nơi ở tại nông thôn, phân phối lại nhà ở và giải tỏa những khu ổ chuột ở...

  pdf7p banhukute 24-06-2013 44 4   Download

 • Thời đại chúng ta chứng kiến cuộc đấu tranh giai cấp lớn nhất trong lịch sử. Một bên là chủ nghĩa xã hội ngày một lớn mạnh với ba dòng thác cách mạng đang cuồn cuộn dâng lên. Một bên là chủ nghĩa tư bản đang giãy giụa trước sự diệt vong và cố kéo dài kiếp sống bằng những hành vi điên cuồng và tàn bạo nhất.

  pdf10p banhukute 24-06-2013 42 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều kiện xã hội
p_strCode=dieukienxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản