intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều tra tài nguyên nước

Xem 1-20 trên 244 kết quả Điều tra tài nguyên nước
 • Quy định này áp dụng trong quan trắc, đo đạc, thu thập và tính toán các yếu tố đặc trưng về số lượng và chất lượng tài nguyên nước mặt; quy định về quy trình đo đạc, tính toán, lưu trữ, quản lý số liệu; về bảo vệ công trình, hồ sơ nhà trạm và trang thiết bị kỹ thuật các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt trên phạm vi toàn quốc.

  doc52p adam1979 03-05-2011 327 87   Download

 • Phối hợp với Sở tài Nguyên và Môi Trường, UBND các xã, thị trấn tiến hành điều tra hiện trạng các hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất (tầng sâu) của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện nhằm tổng hợp tình hình khai thác tài nguyên nước dưới đất, từ đó đề ra biện pháp chấn chỉnh hoạt động khai thác tài nguyên nước có hiệu quả tiết kiệm và đúng qui định của PL....

  doc3p hoangtubemt6 26-10-2009 481 112   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá và dự báo tài nguyên nước ngầm cho tỉnh Trà Vinh sử dụng mô hình MODFLOW. Trước tiên, hệ thống nước dưới đất vùng nghiên cứu được phân thành 7 lớp. Dữ liệu đầu vào bao gồm: dữ liệu về bổ cập, bốc hơi và khai thác; điều kiện biên (sông) và hệ thống giếng khoan quan trắc. Mô hình được hiệu chỉnh trong khoảng thời gian là 720 ngày (24 bước thời gian). Kết quả tính toán cho thấy trữ lượng khai thác nước dưới đất tầng Pleistocen dưới là 9.974 m3/ngày. Đây là những thông...

  pdf10p sunshine_7 19-07-2013 228 52   Download

 • (BQ) Giáo trình "Phát triển và quản lý tài nguyên nước ngầm" cung cấp các kiến thức tổng quan về quy luật vận động và truyền động chất của nước dưới đất, về thủy lực giếng và cách xác định các thông số,... Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Cơ sở vận động và truyền chất trong nước ngầm, vận động của nước ngầm tới lỗ khoan và phương pháp xác định các thông số của tầng chứa nước, điều tra đánh giá nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf131p tsmttc_005 23-06-2015 173 52   Download

 • Cheng-Tà Rùng là khu vực biên giới quốc gia giữa hai tỉnh Quảng Trị của Việt Nam và Savanakhet của Lào, nơi có hai cửa khẩu phụ Cheng-Mày và Tà Rùng-A Via. Khu vực hiện đang được chính quyền hai tỉnh quan tâm đầu tư để hợp tác phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường nên công tác điều tra và đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của khu vực, trong đó có tài nguyên nước trở thành một yêu cầu thực tiễn cấp bách. ...

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 74 9   Download

 • Nội dung bài báo trình bày kết quả điều tra khảo sát hiện trạng quan trắc và cơ sở dữ liệu tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Ba. Kết quả khảo sát bước đầu bổ sung cơ sở dữ liệu để thực hiện việc quản lý, khai thác tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế, xã hội bền vững trên lưu vực sông Ba. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf6p hanh_tv24 29-03-2019 37 3   Download

 • Quá trình thực hiện điều tra đánh giá nhu cầu đào tạo, kết quả điều tra đánh giá nhu cầu đào tạo, nhận xét kết quả điều tra đánh giá nhu cầu đào tạo,... là những nội dung chính trong bài viết "Kết quả điều tra, đánh giá nhu cầu đào tạo bậc cao đẳng ngành kỹ thuật tài nguyên nước". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf10p bethuy1990 20-11-2015 54 2   Download

 • Nghiên cứu mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước (QLTNN) đối với lĩnh vực cấp nước sinh hoạt chính là có xem xét đến khía cạnh tài nguyên nước như là một dạng hàng hóa. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, mô hình cộng đồng QLTNN trong lĩnh vực cấp nước sinh hoạt có sự khác nhau giữa mô hình cộng đồng QLTNN đối với mô hình cấp nước loại 1 và mô hình cấp nước loại 2, điều này được minh chứng qua quá trình điều tra khảo sát của nhóm nghiên cứu tại địa phương.

  pdf7p vithomasedison2711 20-08-2019 43 1   Download

 • Việc đánh giá tài nguyên nước mặt cho các mục đích sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là đánh giá cho mục đích sử dụng nước trong sinh hoạt của người dân. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá và điều tra, khảo sát thực địa, bài báo tập trung đưa ra những nhận định về hiện trạng sử dụng tài nguyên nước mặt phục vụ sinh hoạt. Từ đó, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước mặt cho tỉnh Ninh Bình.

  pdf11p mangamanga 21-02-2020 43 1   Download

 • Bài báo dựa trên những số liệu về các mạch lộ đã được điều tra nhằm phân tích biến động lưu lượng các mạch lộ. Để đánh giá tài nguyên nước mạch lộ theo liệt kê tài liệu nhiều năm, mô hình toán đã được áp dụng để tính toán lưu lượng các mạch lộ theo số liệu khí tượng biến động theo từng năm, từ năm 1980 đến 2016.

  pdf15p lucastanguyen 01-06-2020 10 0   Download

 • Bài báo này lần đầu tiên trình bày kết quả điều tra, nghiên cứu và đánh giá tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng đảo Thổ Chu. Khí hậu ở đảo Thổ Chu là chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình chịu ảnh hưởng của biển, nóng quanh năm. Lượng mưa phong phú, bức xạ dồi dào.

  pdf8p tamynhan9 02-12-2020 9 0   Download

 • Bài báo giới thiệu các kết quả điều tra chất lượng nước sinh hoạt tỉnh Quảng Trị được nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tiến hành đồng bộ trên 118 xã vùng nông thôn vào năm 2008. So với tiêu chuẩn nước sinh hoạt và nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành thì chất lượng nước ở Quảng Trị còn khá tốt chưa bị ô nhiễm, đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt và ăn uống....

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 114 24   Download

 • Nghiên cứu này xem xét đến sự thay đổi của dòng chảy, nhu cầu sử dụng nước và cân bằng nước hệ thống trên lưu vực sông Lô trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH). Số liệu khí tượng, thủy văn, số liệu điều tra về hiện trạng và báo cáo về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các kịch bản BĐKH đã được sử dụng để tính toán và dự báo thay đổi của dòng chảy, nhu cầu sử dụng nước và cân bằng nước hệ thống trên lưu vực sông Lô.

  pdf6p hanh_tv24 29-03-2019 24 1   Download

 • Thông tư số: 12/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;...

  pdf74p phuongdinh93 07-05-2016 54 0   Download

 • Bài viết dựa trên những số liệu về các mạch lộ khu vực Tây Nguyên đã được điều tra nhằm phân tích biến động lưu lượng các mạch lộ. Đây là nguồn nước rất quan trọng cho những vùng cao, vùng khan hiếm nước và đặc biệt là nguồn nước này cung cấp cho đồng bao dân tộc.

  pdf12p vikiba2711 12-05-2020 10 0   Download

 • Trạm quan trắc nước thải tự động phải đáp ứng các đặc tính kỹ thuật sau: 1. Thiết bị quan trắc đối với nhóm thông số bắt buộc: a) Lưu lượng: Phạm vi đo: 1 ÷ 10 m/s; đơn vị đo: m/s (cho phép chuyển đổi đơn vị tương đương); nguyên lý hoặc phương pháp đo: Sóng siêu âm; độ chính xác: ± 0,5% dải đo; sai số đo: ± 0,1; nguồn điện: 100 – 240V AC, 50/60 Hz hoặc pin 12VDC; có tích hợp đo cả lưu lượng, vận tốc và mực nước; b) pH: Phạm vi đo: 0...

  pdf4p bibocumi6 27-09-2012 84 15   Download

 • Kết quả 2 chuyến điều tra khảo sát nghề cá và nguồn lợi cá nổi lớn đại dương trên các tàu câu vàng trong năm 2008 tại vùng biển xa bờ miền Trung cho thấy: 1) Thành phần các loài cá nổi lớn đại dương đã bắt gặp trong các mẻ câu tương đối đơn giản, gồm gồm 30

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 75 7   Download

 • Bài báo sử dụng sử dụng phương pháp thu thập thông tin và điều tra, phỏng vấn, từ đó phân tích các kết quả đã thu thập được và đánh giá được mức độ đáp ứng, tính thực tiễn, chuyển giao kết quả của đề tài cho các đơn vị, tổ chức.

  pdf10p viwisconsin2711 20-01-2021 10 2   Download

 • TÀI NGUYÊN RỪNG VIỆT NAM Tài nguyên rừng ở Việt Nam Theo tài liệu của Maurand thì trước năm 1945, Việt Nam có 14 triệu ha rừng chiếm hơn 42% diện tích tự nhiên của cả nước, năm 1975 diện tích rừng chỉ còn 9,5 triệu ha (chiếm 29% diện tích tự nhiên), năm 1985 còn 7,8 triệu ha (23,6%) đến năm 1989 chỉ còn 6, 5 triệu ha (19,7%) (Viện điều tra qui hoạch rừng Việt Nam, 1989).

  pdf6p heoxinhkute14 29-04-2011 1047 213   Download

 • CHUYÊN ĐỀ 6 : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG PHÁP LUẬT VỀ KHOÁNG SẢN HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN CÁC CẤP 1. Một số khái niệm cơ bản về hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản

  pdf53p kemoc8 24-07-2011 336 118   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều tra tài nguyên nước
p_strCode=dieutratainguyennuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2