intTypePromotion=1
ADSENSE

Định lý Euler

Xem 1-0 trên 0 kết quả Định lý Euler
 • Số chính phương là số nguyên dương bằng bình phương đúng của một số nguyên. Bài viết trình bày định nghĩa, định lí, hệ quả của các định lí về số chính phương; kí hiệu Legendre; luật thuận nghịch Gauss;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p andromedashun 16-05-2022 13 1   Download

 • Rất nhiều vấn đề trong Số Học liên quan đến sự tồn tại vô hạn các số nguyên tố trong một dãy nguyên. Ví dụ như định lý Dirichlet, các số nguyên tố Fermat hay các số nguyên tố Mersene. Một vấn đề đơn giản hơn, đó là nói đến các ước nguyên tố của phần tử trong dãy. Bài viết này bàn về khái niệm ước nguyên tố của một dãy số nguyên, và tập các ước nguyên tố đó. Phạm vi bài viết là ở mức độ sơ cấp, mặc dù vấn đề nói đến trong bài vẫn được nghiên cứu ở lý thuyết Số cao cấp.

  pdf15p atarumoroboshi 05-05-2022 9 1   Download

 • Nghiên cứu trình bày đôi chút về lịch sử định lý, các cách chứng minh định lý, cách chứng minh của Lagrange và chứng minh của D.Tsagir. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung chính của bài viết này.

  pdf4p trollhunters 10-01-2022 4 0   Download

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu, tính toán, phân tích một cách khoa học về sức bền thân tàu, nhằm xác định khu vực yếu nhất của thân tàu trong khai thác vận hành con tàu. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra những khuyến cáo, lưu ý hết sức quan trọng đối với các sĩ quan hàng hải Việt Nam trong việc phân bố tải trọng trên tàu một cách hợp lý, an toàn và hiệu quả trước mỗi chuyến hải trình.

  pdf81p bobietbay 22-12-2021 10 0   Download

 • Bài viết phân tích phi tuyến ổn định và sau ổn định của dầm bằng vật liệu FGM chịu tác dụng của tải trọng nén dọc trục. Các hệ thức quan hệ và hệ phương trình chủ đạo được xây dựng trên cơ sở lý thuyết dầm Euler-Bernoulli và hệ tọa độ quy chiếu gắn với mặt trung hòa. Lời giải giải tích dạng hiển được thiết lập cho các dạng điều kiện biên khác nhau của dầm.

  pdf16p vibigates 04-11-2021 15 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật "Tính toán dầm trên nền đàn hồi" trình bày các nội dung chính sau: Phép tính biến phân - các định nghĩa cơ bản và phương trình Euler; Các phương pháp xây dựng bài toán cơ học công trình; Phương pháp mới tính dầm hữu hạn trên nền đàn hồi.

  pdf91p vijoy2711 18-09-2021 2 0   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Đồ thị phẳng cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Định nghĩa đồ thị phẳng, định lý (Công thức Euler), chứng minh công thức Euler, định lý (Bất đẳng thức cạnh đỉnh), chứng minh bất đẳng thức cạnh đỉnh,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p lovebychance07 12-07-2021 33 0   Download

 • Nội dung chính của luận văn được trình bày trong ba chương: Chương 1 - Đồng dư và phương trình đồng dư; Chương 2 - Thặng dư toàn phương và Chương 3 - Một số ứng dụng của thặng dư toàn phương. Mời các bạn tham khảo!

  pdf50p elephantcarrot 02-07-2021 16 2   Download

 • Luận văn trình bày một số kiến thức chuẩn bị có liên quan đến đề tài, chúng tôi trình bày về định lý đường tròn Euler, đường thẳng Euler và các tính chất của đường tròn Euler, đường thẳng Euler. Mời các bạn tham khảo!

  pdf74p elephantcarrot 02-07-2021 19 4   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị biểu diễn đồ thị trên máy tính, các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và ứng dụng, đồ thị euler và đồ thị hamilton, cây và cây khung của đồ thị bài toán đường đi ngắn nhất;...

  pdf95p ermintrudetran 01-06-2021 24 2   Download

 • Bất đẳng thức này gọi là bất đẳng thức Euler. Bất đẳng thức này dễ dàng suy ra từ định lý Euler d 2 = R2 − 2Rr với d là khoảng cách giữa hai tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác. Vì d 2 ≥ 0 nên R ≥ 2r. Đẳng thức xảy ra nếu và chỉ nếu hai đường tròn đồng tâm, tức là tam giác đó là tam giác đều.

  pdf69p capheviahe26 02-02-2021 19 1   Download

 • Những tư tưởng cơ bản của lý thuyết đồ thị đã xuất hiện từ những năm 30 của thế kỷ XVIII bởi nhà toán học lỗi lạc người Thụy Sĩ Leonhard Euler. Chính ông là người đã đề xuất mô hình đồ thị và sử dụng nó để giải bài toán nổi tiếng về cây cầu ở thành phố Konigsberg. Từ đó, lý thuyết đồ thị ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng trong việc áp dụng để giải quyết nhiều bài toán trên mọi lĩnh vực.

  pdf47p capheviahe26 02-02-2021 14 1   Download

 • Luận văn đề cập đến hai khái niệm đồ thị và mạch điện, dựa vào lý thuyết đồ thị để giải bài toán chia hình chữ nhật thành các hình vuông không bằng nhau, đặc biệt là định lý Euler "Số đỉnh trừ số cạnh cộng số diện trong mọi đồ thị luôn bằng 1", khi đó ta thấy một song ánh hiếm hoi giữa Hình học và Điện học.

  pdf50p capheviahe26 02-02-2021 12 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm khảo sát thực trạng rác thải nhựa và công tác quản lý rác thải nhựa ở xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ nhằm đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả hơn. Đề tài sử dụng phương pháp dã ngoại điều tra, phỏng vấn 40 hộ dân về hiện trạng phát sinh rác thải nhựa và thu mẫu ngẫu nhiên 15 hộ dân tại địa bàn nghiên cứu để xác định lượng rác thải thực tế trong 1 tuần; nghiên cứu kết hợp với mô hình Euler cải tiến để ước tính khối lượng rác thải nhựa phát sinh trong tương lai.

  pdf10p vicoachella2711 22-10-2020 65 3   Download

 • Bài viết giới thiệu kết quả đánh giá, kiểm định mô hình mô phỏng lan truyền và biến đổi dầu tràn tại khu vực Biển Đông với các điều kiện gồm: quá trình vật lý (bình lưu, khuếch tán ngang), quá trình phong hóa (bay hơi, nhũ tương, hòa tan, phân tán, hấp thụ trầm tích, tương tác bờ bãi, oxy hóa, phân hủy sinh học) và quá trình biến đổi tính chất dầu trên mặt biển (mật độ, độ dày, nhiệt độ, độ nhớt, sức căng bề mặt)...

  pdf9p quenchua 27-09-2019 45 2   Download

 • Trong nghiên cứu kiến tạo, góc quay Euler được sử dụng để mô tả sự chuyển dịch tương đối của các mảng kiến tạo trên bềmặt Trái đất. Bài báo này trình bày và diễn giải cơ sở lý thuyết xác định các tham số góc Euler sử dụng các véc tơ vận tốc chuyển dịch ngang của một tập hợp các trạm đo hệ thống vệ tinh định vị và dẫn đường toàn cầu (GNSS).

  pdf8p vivinci2711 20-08-2019 34 2   Download

 • Bài viết này trình bày một phương pháp điều khiển không phụ thuộc vào mô hình cho hệ cánh tay máy xúc. Đầu tiên, mô hình cánh tay máy xúc được xây dựng dưới dạng Euler-Lagrange trong mối quan hệ tổng thể với đế máy. Tiếp theo, bộ điều khiển thích nghi bền vững được xây dựng dựa trên các thông tin về sai lệch trạng thái.

  pdf9p viengland2711 23-07-2019 46 4   Download

 • Chương 9 - Xoắn thuần túy. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, bài toán Euler, ứng suất tới hạn và giới hạn áp dụng công thức Euler, phương pháp thực hành để tính thanh chịu nén, vật liệu và hình dáng mặt cắt hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p shiwo_ding4 25-05-2019 37 5   Download

 • Luận văn tập trung trình bày các vấn đề về phức Koszul, những tính chất của phức Koszul và đồng điều Koszul, chuẩn bị các kiến thức cần thiết để định nghĩa đặc trưng Euler-Pointcaré của phức Koszul, hàm Hilbert, bội hình thức và những tính chất của bội hình thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p vibasque27 28-03-2019 37 3   Download

 • Tài liệu này được biên soạn dựa trên các bài giảng mà tác giả đã giảng dạy nhiều năm tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tài liệu cung cấp cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành toán học, tin học, công nghệ thông tin, vật lí, hóa học,... những kiến thức rất cơ bản của lý thuyết đồ thị cùng các thuật toán tiêu biểu. Phần 1 của tài liệu sẽ trình bày các nội dung chính sau: Đồ thị và tính liên thông, hàm Grundy và tổng các đồ thị, các tập cố định, chữ số và sắc số, phép duyệt đồ thị, chu trình Euler và chu trình Hamilton.

  pdf145p vizeus 07-03-2019 60 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1124 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Định lý Euler
p_strCode=dinhlyeuler

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2