Định nghĩa động lực học

Xem 1-20 trên 565 kết quả Định nghĩa động lực học
 • Các định nghĩa cơ bản 2. Định lý chuyển động khối tâm 3. Định lý biến thiên động lượng 4. Định lý biến thiên về môment động lượng 5. Định lý động năng CHƯƠNG 12 Các định lý tổng quát động lực học 1.

  pdf9p batman_1 09-01-2013 64 14   Download

 • Nghiên cứu đánh giá chế độ thuỷ động lực học vùng cửa sông ven biển thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình mang ý nghĩa khoa học và thực tế rất cao. Định lượng được các quy luật thủy động lực học của mối quan hệ tương tác sông biển ở vùng cửa sông đồng bằng châu thổ sẽ là cơ sở khoa học cho công tác giảm thiểu rủi ro chủ động quy hoạch khai thác quản lý có hiệu quả dải ven bờ.

  pdf10p namthangtinhlang_03 10-11-2015 29 6   Download

 • Tài liệu tham khảo trắc nghiệm nhiệt động lực học kĩ thuật. Theo định nghĩa Hệ nhiệt động thì: a. Hệ nhiệt động là chất môi giới được khảo sát bằng phương pháp nhiệt động. b. Hệ nhiệt động là nguồn nóng để thực hiện quá trình nhiệt động. Theo định nghĩa Hệ nhiệt động thì: a. Hệ nhiệt động là chất môi giới được khảo sát bằng phương pháp nhiệt động. b. Hệ nhiệt động là nguồn nóng để thực hiện quá trình nhiệt......

  doc23p minhhieu194bk 26-11-2009 2047 622   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh chuyên môn hóa học - NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC.Trong nhiệt động lực học kĩ thuật, ta mặc định công nhận chất trong hệ hay thể tích điều khiển của chúng ta là một môi trường liên tục; nghĩa là, nó phân bố liên tục trong vùng đang xét. Sự công nhận như vậy cho phép chúng ta mô tả một hệ hay một thể tích điều khiển chỉ bằng một vài tính chất có thể đo được....

  doc23p nguyenngoc010 22-02-2011 828 228   Download

 • Nội dung của cuốn sách Động lực học máy trình bày về các khái niệm cơ bản và định nghĩa về động lực học máy; chuyển động của máy cứng một bậc động; động lực của quá trình bình ổn; động lực của quá trình mở máy và tắt máy; phương trình chuyển động của máy với cơ cấu truyền động đàn tính; chuyển động bình ổn của máy với cơ cấu truyền đàn tính; động lực học của quá trình chuyển tiếp; điều khiển chuyển động cửa máy theo chương trình; h...

  pdf177p 124357689 11-06-2012 242 121   Download

 • GIÁO TRÌNH CƠ LÝ THUYẾT II PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC Do đó : IV. Một số ví dụ áp dụng : LZ(máy bay) = - LZ(cánh quạt) Nghĩa là máy bay phải quay ngược chiều với cánh quạt. Chúng ta có thể sử dụng định lý biến thiên mômen động lượng để nghiên cứu chuyển động quay của các vật hay để nghiên cứu các hệ có vật chuyển động quay hay tịnh

  pdf10p xingau3 07-08-2011 79 23   Download

 • Chương 3 Động lực học chất điểm, động lực học vật rắn trình bày các nội dung như: định nghĩa khối tâm, phương trình chuyển động của khối tâm, chuyển động của vật rắn.

  pdf21p five_12 19-03-2014 91 23   Download

 • Nội dung của cuốn sách Động lực học máy trình bày về các khái niệm cơ bản và định nghĩa về động lực học máy; chuyển động của máy cứng một bậc động; động lực của quá trình bình ổn; động lực của quá trình mở máy và tắt máy; phương trình chuyển động của máy với cơ cấu truyền động đàn tính; chuyển động bình ổn của máy với cơ cấu truyền đàn tính; động lực học của quá trình chuyển tiếp; điều khiển chuyển động cửa máy theo chương trình; h...

  pdf177p nt18102 29-05-2013 32 14   Download

 • Phương pháp động lực học là phương pháp vận dụng các định luật Niu-tơn và các lực cơ học để giải các bài toán cơ học. Ngoài ra có các định nghĩa sau: Phương pháp tọa độ, lực hướng tâm và hiện tượng tăng, giảm trọng lượng.

  pdf9p butchigo2002 16-04-2018 0 0   Download

 • 1. Theo định nghĩa Hệ nhiệt động thì: a. Hệ nhiệt động là chất môi giới được khảo sát bằng phương pháp nhiệt động. b. Hệ nhiệt động là nguồn nóng để thực hiện quá trình nhiệt động. c. Hệ nhiệt động là nguồn lạnh để thực hiện quá trình nhiệt động. d. Hệ nhiệt động gồm tất cả 3 thành phần trên. Đáp án: d

  doc17p vanlaanh_hva 14-03-2011 329 129   Download

 • Bạo lực học đường đang là một vấn đề đang gây bức xúc dư luận hiện nay. Đay là môt vấn đề không mới nhưng hiện nay các nhà quản lí đang cố gắng tìm giải pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trang này. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đánh giá các yếu tố tác động đến hành vi bạo lực của học sinh

  pdf17p muathi2013 17-05-2013 292 100   Download

 • Chương 3 ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG I VÀ CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN CỦA CHẤT KHÍ 3.1. Định luật nhiệt động I 3.1.1. Nội dung và ý nghĩa Định luật nhiệt động một là định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng ứng dụng trong phạm vi nhiệt. Nhiệt năng có thể được chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác. Một lượng nhiệt năng bị tiêu hao thì sẽ có một lượng xác định năng lượng khác được hình thành và tổng năng lượng của hệ thống không thay đổi.

  pdf19p littlechick108 02-07-2011 196 81   Download

 • Việc cung cấp thức ăn chăn nuôi có ý nghĩa rất quan trọng, có tính chất quyết định đến số lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Cho súc vật ăn đủ chất dinh dưỡng và đúng chế độ, tức là thích ứng với các yêu cầu của cơ thể con vật, tăng được sản lượng chăn nuôi lớn nhất với mức thức ăn ít nhất.

  doc11p skywind_bp 22-08-2011 148 50   Download

 • Câu 325: Nội năng là a. Nhiệt lượng b. Động năng. c. Thế năng. d. Động năng chuyển động nhiệt của các phân tử và thế năng tương tác giữa chúng. Câu 326: ý nghĩa thí nghiệm của Jun là: a. Tìm ra mối quan hệ tương đương giữa công và nhiệt lượng. b. Chứng minh định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. c. Chứng minh có sự biến đổi của công thành nội năng. d. Tìm ra nguyên lý thứ nhất Nhiệt động lực học. ...

  pdf5p paradise6 16-12-2011 115 35   Download

 • “Thực tại ảo” thực chất là mô phỏng thế giới thực của con người vào máy tính, mà trong đó con người có thể tương tác và cảm nhận như trong thế giới thực. Một trong những vấn đề tương đối phức tạp của việc mô phỏng đó là mô phỏng vật rắn, trạng thái của chúng sau khi chịu sự tác động của ngoại lực, chúng sẽ biến đổi như thế nào, ra làm sao, ..đó chính là va chạm

  pdf54p cancer23 24-08-2012 60 19   Download

 • a ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG THỨ HAI 6.1: CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG. 6.1.1: Định nghĩa về chu trình. Trong các máy nhiệt để sinh công một cá ch liên tục, chấ t môi gớ i sau khi giã n nở cần phải tạo ra quá trình để đưa chấ t môi giới về trạng thái ban đầ u. Nó có nghĩa là chất môi giới phải tạ o cá c quá trình kín, hay nói cách khác là nó thực hiện một chu trình.

  pdf8p daicahaudau 04-07-2011 46 18   Download

 • CHẤT MÔI GIỚI 2.1: ĐỊNH NGHĨA . Như đã trình bày ở chương 1 chất môi giới là chấ t trung gian dùng để thực hiện cá c chuyển biến về năng lượng, chất môi giới ta thường gặp ở dạ ng khí hoặc hơi. Chất môi giới được xem là ở dạng khí khi trạng thái của nó ở xa trạng thá i bã o hoà, thường nhiệt độ tớ i hạ n tương đối thấ p. Ngược lạ i một chất xem là ở thể hơi khi nhiệt độ tới hạ n củ a nó tương đối cao...

  pdf16p daicahaudau 04-07-2011 40 16   Download

 • CHU TRÌNH THUẬN CHIỀU 7.1: ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI. 7.1.1: Định nghĩa: Chu trình thuậ n chiề u là chu trình có các quá trình tiến hành theo chiề u kim đồng hồ, là chu trình sinh công trong các độ ng cơ nhiệ t, biến nhiệt năng thà nh cơ năng. Ơ đây ta chỉ đề cậ p đến các chu trình thuận nghịch. 7.1.2: Phân loại: Chu trình thuận chiều có thể phân loại theo các cá ch sau: * Dựa vào phương thức cấp nhiệt, bao gồm: - Động cơ đốt trong: Là chu trình có...

  pdf33p daicahaudau 04-07-2011 38 14   Download

 • Viết được công thức tính momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay và nêu được ý nghĩa của đại lượng này. - Hiểu được cách xây dựng phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định và viết được phương trình M = I. 2) Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức về momen quán tính để giải một số hiện tượng vật lí liên quan đến chuyển động quay của vật rắn. ...

  pdf6p kata_5 28-02-2012 175 11   Download

 • Phát biểu được định nghĩa nội năng trong nhiệt động lực học. -Chứng minh được nội năng của 1 vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích. -Nêu được các ví dụ cụ thể về thực hiện công và truyền nhiệt . -Viết được công thức tính nhiệt lượng vâth thu vào hay toả ra, nêu được tên và đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức.

  pdf3p paradise7 19-12-2011 49 6   Download

Đồng bộ tài khoản