intTypePromotion=1
ADSENSE

Định nghĩa quyết định quản trị

Xem 1-20 trên 631 kết quả Định nghĩa quyết định quản trị
 • Quyết định quản trị Định nghĩa quyết định quản trị Quyết định quản trị là những hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm ra mục tiêu, chương trình, tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chín muồi trên cơ sở vận động các quy luật khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi trường.

  doc4p notrino 07-06-2011 1045 198   Download

 • Chúng ta đang sống trong một giai đoạn chuyển mình của lịch sử, có ý nghĩa quyết định đối với sự sống còn của dân tộc. Từ một nước kiên trì chủ nghĩa xã hội theo phương thức cổ điển trong 30 năm, chuyển thành một nước theo kinh tế thị trường, nhưng vẫn giữ định hướng xã hội chủ nghĩa mới được hơn 20 năm nay, chúng ta còn nhiều vấn đề nhận thức chưa được làm sáng tỏ, nhiều định nghĩa chưa được xác định... ...

  pdf10p doremon1234 27-09-2010 194 42   Download

 • Đánh giá chiến lược là một quá trình thực hiện các hoạt động có liên quan đến việc rà soát lại, giám sát, kiểm tra và điều chỉnh chiến lược. Quá trình quản trị chiến lược là quá trình ra các quyết định quản trị về chiến lược. Thực tế đã chứng minh, có nhiều quyết định có ý nghĩa và mang lại thành quả lâu dài, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít các quyết định quản trị sai lầm, gây ra bất lợi, khó khăn trong thực hiện thậm chí có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng...

  doc5p dosatlatoiac 03-08-2010 591 277   Download

 • 11 tố chất của nhà quản trị Khó có thể đưa ra định nghĩa về một người lãnh đạo tài ba tốt hơn David Glass, Chủ tịch hội đồng quản trị (CEO – Chief Executive Officer) của Wal-Mart. 1. Có tầm nhìn xa và phải có khả năng kết nối tầm nhìn đó với những ý tưởng. Họ phải có cách tiếp cận kiểu: Tôi có một niềm mong mỏi (nguyên văn: I have dream) để khích lệ mọi người. Và họ phải được hoàn toàn tin tưởng. 2. Phải biết khai thác những người không tuân theo quy tắc của...

  pdf2p angel_ko_co_canh 20-08-2010 232 67   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 do TS Bùi Quang Xuân biên soạn với mục tiêu giúp cho sinh viên có được cái nhìn tổng hợp về những vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực, phân tích và đưa ra cách thức giải quyết vấn đề đối với các trường hợp điển hình trong quản trị nguồn nhân lực,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt75p chuakieudam 14-08-2017 161 27   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương Quyết định trong quản trị do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn trình bày các nội dung sau: Quan niệm về quyết định, phương pháp chung của việc ra quyết định theo khoa học, trình tự chung của việc ra quyết định, phương pháp, tiêu chuẩn và điều kiện thực hiện quyết định khoa học.

  ppt36p chuakieudam 04-09-2017 61 7   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Bài 9: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh dài hạn được biên soạn bởi ThS. Lê Ngọc Thăng cung cấp đến người học khái niệm, phân loại và ý nghĩa của các quyết định dài hạn; đặc điểm của các quyết định dài hạn; các phương pháp ra quyết định dài hạn.

  pdf27p chauchaungayxua9 25-11-2020 26 3   Download

 • Quyết định số 330/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  doc18p thuyanlac000 04-11-2019 21 0   Download

 • Quyết định số 1624/2019/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT).

  doc5p anphongduong999 03-12-2019 3 0   Download

 • Quyết định 2350/2019/QĐ-­BTNMT ban hành Quy chế quản lý và hoạt động thư viện Bộ Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  doc30p cotithanh999 05-05-2020 2 0   Download

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 với mục tiêu giúp sinh viên hiểu được các chủ thể tham gia vào KPP; vai trò, chức năng của các chủ thể đó; hiểu được đặc điểm hoạt động của các thành viên kênh từ đó giúp ra quyết định lựa chọn thành viên kênh và xác định vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ của các thành viên kênh khi ra quyết định thiết lập , xây dựng kên

  pdf17p mucnang222 26-04-2021 11 3   Download

 • Đã đến lúc chúng ta chính thức phản đối với cách nhìn nhận thông thường rằng chỉ có lãnh đạo mới là những nhà chiến lược. Thực ra, quản lý cũng là chiến lược nếu tất cả các quyết định của CEO là những hành động quản lý. Đối với không ít các nhà lý luận quản lý, họ cho rằng không có thuật ngữ nào gọi là nhà quản lý chiến lược. Theo một quan điểm khá phổ biến về quản lý và lãnh đạo, vai trò của người quản lý chính là việc duy trì hiện trạng, để...

  pdf4p cucai_trang 03-06-2010 363 117   Download

 • Bài viết đã phân tích và luận chứng để làm rõ thêm quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về lợi ích với tư cách động lực của lịch sử. Lợi ích không chỉ là nguyên nhân sâu xa của mọi mâu thuẫn xã hội, mà còn là động lực thúc đẩy hoạt động của quần chúng nhân dân và qua đó, thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Việc nghiên cứu lợi ích vừa giúp hiểu rõ thực chất của sự biến đổi lịch sử, vừa cho thấy vai trò to lớn có ý nghĩa quyết định của con...

  pdf11p bengoan369 09-12-2011 139 21   Download

 • Đã đến lúc chúng ta chính thức phản đối với cách nhìn nhận thông thường rằng chỉ có lãnh đạo mới là những nhà chiến lược. Thực ra, quản lý cũng là chiến lược nếu tất cả các quyết định của CEO là những hành động quản lý. Đối với không ít các nhà lý luận quản lý, họ cho rằng không có thuật ngữ nào gọi là nhà quản lý chiến lược.

  pdf9p meouanbanh 06-09-2010 86 8   Download

 • Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ cho phép thu thập, xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp cho người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quản lý phù hợp.

  doc3p lanxichen 22-04-2020 78 2   Download

 • Gần đây, người ta nhấn mạnh tới 4 thế hệ của quá trình phát triển công nghệ trên thế giới: Thế hệ 1 gắn với máy hơi nước; thế hệ 2 gắn với điện; thế hệ 3 gắn với công nghệ thông tin và thế hệ 4 gắn với thông tin và trí tuệ nhân tạo. Sự phân loại như vậy chỉ có ý nghĩa về mặt công nghệ, không có ý nghĩa quyết định đối với quá trình phát triển của nhân loại.

  pdf4p vihermes2711 02-10-2019 26 1   Download

 • Một mô hình kinh doanh, theo góc nhìn của chúng tôi, gồm bốn yếu tố phối hợp với nhau sẽ tạo ra và mang lại giá trị. Theo đó, điều quan trọng nhất là phải đi đúng hướng từ đầu Nhận diện giá trị khách hàng (Customer value proposition – CVP) Một công ty thành công là công ty tìm được cách tạo ra giá trị cho khách hàng. Đó là cách giúp khách hàng thực hiện một công việc quan trọng. Từ “công việc” ám chỉ đến một vấn đề cơ bản trong một tình huống cụ thể cần có...

  pdf5p loveyou4ever9999 02-07-2010 394 123   Download

 • Ngày thứ 3 Thái độ của bạn sẽ quyết định và làm thay đổi cuộc đời bạn Hãy nói những ngôn từ tích cực Hãy bắt đầu bằng những câu nói khẳng định thái độ tích cực của bạn: • Tôi hiểu tầm quan trọng của việc duy trì một thái độ tích cực trong cuộc sống. • Tôi luôn có thái độ sống tích cực, nhìn sự việc theo những khía cạnh lạc quan, tươi sáng và đầy hi vọng....

  doc10p biodoc 23-04-2011 199 92   Download

 • Thật khó định nghĩa từ “doanh nhân”. Chỉ có thể nhận dạng một cách tương đối rằng đó là từ chỉ một tầng lớp người đang điều hành hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng hóa, thuê mướn và sử dụng lao động thường xuyên từ vài người trở lên. rong lịch sử phát triển xã hội của loài người, có thể nhận ra một tầng lớp người mà có lúc bị gọi là con buôn, lúc lại là thương nhân, còn ngày nay gọi là doanh nhân. ...

  pdf4p sunflower_1 07-09-2012 77 8   Download

 • Bài giảng Chương 4: Giá trị của tiền tệ qua thời gian với ý nghĩa nhằm thẩm định tài chính các cơ hội đầu tư; định giá chứng khoán; quyết định về cơ cấu vốn, quản trị vốn; quyết định giữa việc mua hay thuê tài sản cố định;...

  pdf8p bienbuondiuem 16-05-2016 70 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Định nghĩa quyết định quản trị
p_strCode=dinhnghiaquyetdinhquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2