intTypePromotion=1
ADSENSE

Đo lường thu nhập

Xem 1-20 trên 1211 kết quả Đo lường thu nhập
 • Bài giảng "Principlesof economics - Đo lường thu nhập của một quốc gia" cung cấp cho người học các kiến thức về đo lường thu nhập của một quốc gia,lạm phát vầ tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam qua các giai đoạn, thước đo tổng sản phẩm quốc nội,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p abcxyz123_07 04-04-2020 20 0   Download

 • Xây dựng khái niệm tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tìm hiểu các phương pháp đo lường tổng sản phẩm trong nước. Tìm hiểu GDP thực tế, GDP danh nghĩa và việc sử dụng GDP trong đánh giá phúc lợi kinh tế. Xây dựng khái niệm chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Cách thức đo lường CPI và tính toán tỉ lệ lạm phát từ CPI.

  ppt51p meomeoten 03-12-2012 277 35   Download

 • Chương này xem xét tổng sản phẩm trong nước, gọi tắt là GDP, chỉ tiêu phản ánh về tổng thu nhập của một quốc gia. GDP là số liệu thống kê kinh tế thường thấy nhất, bởi vì nó được coi là chỉ tiêu tốt nhất về phúc lợi kinh tế của xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p nganga_04 27-09-2015 143 16   Download

 • Nghiên cứu cũng khuyến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện kết cấu tiền lương, thu nhập của người lao động phù hợp với nền kinh tế thị trường và xu hướng phát triển các phương pháp trả lương linh hoạt cho người lao động gắn với mức độ hoàn thành công việc của người lao động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf9p trinhthamhodang8 02-11-2020 22 1   Download

 • Bài viết phân tích tiền lương, thu nhập và tỷ lệ hoàn trả tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nhiều kết quả đáng chú ý về một thị trường lao động phát triển, có mật độ lao động cao như thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf8p trinhthamhodang8 02-11-2020 7 0   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Nguyên lý kế toán Mỹ trình bày các nội dung: Đo lường thu nhập doanh nghiệp, bảng tính nháp và quá trình khóa sổ tài khoản, kế toán ở các công ty thương mại và hệ thống kiểm soát nội bộ. Hy vọng quyển Tài liệu sẽ giúp ích cho bạn đọc gần xa có thêm Tài liệu nghiên cứu, học tập và tham khảo để áp dụng vào công việc thực tế.

  pdf186p kiepnaybinhyen_02 04-12-2015 139 39   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu kế toán ngôn ngữ kinh doanh; đo lường thu nhập;... được trình bày cụ thể trong tài liệu Kế toán kiểm toán: Phần 1. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf177p hera_01 20-04-2016 72 17   Download

 • Tài liệu "Chapter 23: Measuring a Nation's Income" gồm những câu hỏi bài tập chọn đáp án đúng sai bằng tiếng Anh với nội dung đo lường thu nhập của một quốc gia. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

  doc64p apdoi90 20-10-2015 161 17   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Số liệu kinh tế vĩ mô" trình bày các nội dung: Đo lường thu nhập quốc gia, một số chủ đề chính trong kinh tế vĩ mô, biểu đồ dòng chu chuyển, tổng sản phẩm nội địa, đo lường tổng sản phẩm nội địa, các thành phần của GDP, xuất khẩu ròng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p tsmttc_007 12-09-2015 195 12   Download

 • Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 3: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân biệt các khái niệm thu nhập và đo lường thu nhập, phân tích doanh thu và chi phí, các chỉ tiêu tài chính đo lường hoạt động sản xuất kinh doanh, thảo luận và bài tập tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p tieu_vu08 05-05-2018 147 7   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 2: Đo lường thu nhập và mức giá nhằm giúp người học giải thích được tại sao trong một nền kinh tế, tổng chi tiêu bằng tổng thu nhập; cách tính GDP của một nền kinh tế, cấu phần của GDP, phân biệt GDB thực tế và danh nghĩa;...

  pdf20p hungdaigia91 28-10-2014 131 6   Download

 • Chương 2 Đo lường thu nhập và mức giá chung, mục tiêu của chương này nhằm tìm hiểu về:Xây dựng khái niệm tổng sản phẩm trong nước (GDP), tìm hiểu các phương pháp đo lường tổng sản phẩm trong nước, tìm hiểu GDP thực tế, GDP danh nghĩa và việc sử dụng GDP trong đánh giá phúc lợi kinh tế, xây dựng khái niệm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), cách thức đo lường CPI và tính toán tỉ lệ lạm phát từ CPI, so sánh CPI và hệ số điều chỉnh GDP trong việc đo lường lạm phát, điều chỉnh các biến số vĩ mô theo lạm phát.

  pdf51p thanhdieutran 12-04-2014 91 2   Download

 • Hoàn thành chương 2 Đo lường thu nhập quốc gia người học có thể: Hiểu đƣợc một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô nhƣ GDP, GNP,CPI, phân biệt đƣợc GDP danh nghĩa và GDP thực, tính toán được GDP đầu người và tốc độ tăng trưởng kinh tế, phân tích dòng chu chuyển của nền kinh tế, các yếu tố rò rỉ, thêm vào, cách sử dụng và phân phối các thành quả đạt được cho các thành phần tham gia vào nền kinh tế như thế nào,...

  pdf11p kyniemchieumua_09 20-12-2017 73 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường thu nhập quốc dân" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giới thiệu về đô lường thu nhập quốc dân, hiểu các định nghĩa, nội dung, các thức đo lường, tầm quan trọng và ứng dụng thước đo này trong phân tích kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p abcxyz123_07 19-03-2020 22 1   Download

 • Câu 1: Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lương a) Cá nhân cư trú. b) Cá nhân không cư trú. c) a & b đều đúng. Câu 2: Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công a) Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội, b) Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trang phục điện thoại. c)Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân....

  doc10p congdong18041990 19-01-2011 2682 974   Download

 • Một số khái niệm cơ bản khi tính toán và sử dụng số liệu. Mối quan hệ giữa sản lượng, thu nhập và chi tiêu GDP, GNI … Các phương pháp xác định Đo lường sự thay đổi trong giá cả. Thất nghiệp

  pdf18p chaen_12 09-12-2013 159 11   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về luồng luân chuyển thu nhập và chi tiêu (còn gọi là chu chuyển kinh tế), tổng sản phẩm trong nước (GDP), một số chỉ tiêu đo lường thu nhập khác, đo lường biến động giá và tỷ lệ thất nghiệp.

  pdf7p kloikloi 12-10-2017 32 1   Download

 • Trong xã hội, bất kỳ lĩnh vực kinh tế - chính trị và xã hội của bất cứ một quốc gia nào, tiền lương là một trong những yếu tố khá quan trọng và vô cùng nhạy cảm . Tiền lương được hiểu là giá cả sức lao động của con người được đo lường bằng một số tiền lương cụ thể. Nó có ý nghĩa thiết yếu đối với người bán sức lao động, vì nó xác định tình hình vật chất của người lao động đó và gia đình của họ. Đối với người mua sức lao động, tiền lương cũng có ý...

  doc30p ohdokwan 06-12-2012 587 156   Download

 • Trong đó, tăng trưởng kinh tế là cơ sở để thực hiện hàng loạt vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. - Trước hết, tăng trưởng kinh tế thể hiện bằng sự tăng lên về số lượng, chất lượng hàng hoá, dịch vụ và các yếu tố sản xuất ra nó, do đó tăng trưởng kinh tế là tiền đề vật chất để giảm bớt tình trạng đói nghèo. Tăng trưởng kinh tế nhanh là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với mọi quốc gia trên con đường vượt lên khắc phục sự lạc hậu, hướng...

  pdf25p home_12 13-08-2013 286 127   Download

 • Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ và nền sản xuất hàng hóa.Tiềnlương là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm do lao động làm ra. Tùy theo cơ chế quản lý mà tiền lương có thể được xác định là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm hay được xác định là một bộ phận của thu nhập, kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp....

  doc22p akaraha 11-05-2011 369 121   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đo lường thu nhập
p_strCode=doluongthunhap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2