intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ thị P v

Xem 1-20 trên 143 kết quả Đồ thị P v
 • Bài giảng Chương 6: Môi chất biến đổi pha trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm môi chất biến đổi pha; các loại đồ thị P-v, T-v, P-T (2-D), và P-v-T (3-D) của môi chất; xác định, tính toán các tính chất của môi chất dựa trên bảng số liệu; chu trình thiết bị động lực hơi nước.

  pdf37p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 62 4   Download

 • Chu số của đồ thị Cho đồ thị G = (V, E) có n đỉnh, m cạnh, p thành phần liên thông. Định nghĩa 4.1: Đại lượng: c = m - n + p được gọi là chu số của đồ thị G. Trước hết, ta xét các tính chất của đại lượng này. Ví dụ 4.2: Xét đồ thị sau đây: Đồ thị trên có n = 7, m = 8 và p = 2. Vậy chu số c = 8 - 7 + 2 = 3. Định lý 4.1: Nếu thêm một cạnh mới vào đồ thị...

  pdf5p yeuthuong 01-12-2010 128 11   Download

 • Chu số và sắc số của đồ thị 4.1. Chu số của đồ thị Cho đồ thị G = (V, E) có n đỉnh, m cạnh, p thành phần liên thông. Định nghĩa 4.1: Đại lượng: c = m - n + p được gọi là chu số của đồ thị G. Trước hết, ta xét các tính chất của đại lượng này. Ví dụ

  pdf0p meogiay 15-11-2011 76 6   Download

 • Đồ thị G = (V ,E) được gọi là đồ thị tách cực nếu tồn tại phân hoạch V = I hợp K sao cho đồ thị con của G cảm sinh trên I là đồ thị rỗng và đồ thị con của G cảm sinh trên K là đồ thị đầy đủ. Chúng ta ký hiệu đồ thị tách cực đó là S (I hợp K, E). Khái niệm đồ thị tách cực được định nghĩa vào năm 1977 bởi S. Foldes và P. L. Hammer.

  pdf4p vi4mua 01-03-2019 3 0   Download

 • BÀI 03 Hàm Grundy trên đồ thị Hàm Grundy là một hàm toán học xây dựng trên đồ thị, do P. M. Grundy đề xuất để nghiên cứu một số tính chất lý thú của đồ thị. Trước tiên, ta ký hiệu tập các số nguyên không âm là N = {0, 1, 2, . . .}. 2.1. Hàm Grundy Định nghĩa 2.1: Giả sử G = (V, F) là một đồ thị. Hàm g : V → N được gọi là hàm Grundy của đồ thị G nếu: ∀x ∈ V : g(x) = min {N \ g(F(x))}. Từ định nghĩa...

  pdf5p yeuthuong 01-12-2010 147 30   Download

 • Hàm Grundy là một hàm toán học xây dựng trên đồ thị, do P. M. Grundy đề xuất để nghiên cứu một số tính chất lý thú của đồ thị. Trước tiên, ta ký hiệu tập các số nguyên không âm là N = {0, 1, 2, . . .}. 2.1. Hàm Grundy Định nghĩa 2.1: Giả sử G = (V, F) là một đồ thị. Hàm g : V → N được gọi là hàm Grundy của đồ thị G nếu: ∀x ∈ V : g(x) = min {N \ g(F(x))}.

  pdf5p yeuthuong 26-03-2011 101 11   Download

 • Hàm Grundy trên đồ thị Hàm Grundy là một hàm toán học xây dựng trên đồ thị, do P. M. Grundy đề xuất để nghiên cứu một số tính chất lý thú của đồ thị. Trước tiên, ta ký hiệu tập các số nguyên không âm là N = {0, 1, 2, . . .}. 2.1. Hàm Grundy Định nghĩa 2.1: Giả sử G = (V, F) là một đồ thị.

  pdf0p meogiay 15-11-2011 71 7   Download

 • Cho G là đồ thị có v đỉnh và e cạnh, còn M, m tương ứng là bậc lớn nhất và nhỏ nhất của các đỉnh của G. Chứng tỏ rằng m 2e  M. v 2. Chứng minh rằng nếu G là đơn đồ thị phân đôi có v đỉnh và e cạnh, khi đó e  v2/4. 3. Trongmột phương án mạng kiểu lưới kết nối n=m2 bộ xử lý song song, bộ xử lý P(i,j) được kết nối với 4 bộ xử lý (P(i1) mod m, j), P(i, (j1) mod m), sao cho các kết nối bao xung quanh các cạnh của lưới....

  pdf5p mitsumi111 27-05-2011 50 3   Download

 • Bài tập lớn Tính toán động cơ đốt trong nêu lên các phương pháp tính toán nhiệt và xây dựng đồ thị công P-V, tính toán động học và động lực học của cơ cấu Piston- khuỷu trục- thanh truyền, vẽ đồ thị chuyển vị, vận tốc và gia tốc piston, đồ thị biểu diễn các lực tiếp tuyến T, lực pháp tuyến Z, lực ngang N và đồ thị véc tơ phụ tải tác dụng lên trục khuỷu.

  doc19p huynhquangthao 26-11-2015 728 117   Download

 • Kiến thức - Biết vận dụng các phương trình thích hợp ( 3 đl về chất khí, phương trình trạng thái, phương trình C-M) để giải các bài toán - Dùng đúng đơn vị khi gặp một phương trình chứa nhiều đại lượng khác nhau - Biết vẽ đương biểu diễn một số quá trình vật lí trên đồ thị p-V, p-T, V-T. 2. Kỹ năng - Tính toán biểu thức với con số phức tạp - Biết cách xác định đơn vị các đại lượng trong phương trình - Vận dụng phương trình để giải các bài tập...

  pdf4p zing1209 19-12-2010 371 67   Download

 • Sau khi làm bài tập của các tiết trước trong chương, học sinh có kỹ năng, học sinh có kỹ năng giải bài tập về chất khí, biết vận dụng các định luật thích hợp từ đơn giản (3 định luật về chất khí) đến phức tạp (phương trình C – M), biết dụng đúng đơn vị trong các phương trình, biết vẽ đường biểu diễn một số quá trình vật lí trên đồ thị p – V, p – T, V – T. 1.2. Kĩ năng: - Vận dụng các định luật, phưưong trình về chất khí giải bài...

  pdf3p kata_5 28-02-2012 479 45   Download

 • MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu được nội năng của khí lý tưởng chỉ bao gồm tổng động năng chuyển động nhiệt của các phân tử trong khí đó. Như vậy nội năng của khí lý tưởng chỉ còn phụ thuộc vào nhiệt độ. - Biết được công thức tính công của khí lý tưởng. Biết cách vận dụng nguyên lý I vào các quá trình của khí lý tưởng. - 2. Kỹ năng Đoán biết công mà khí thực hiện trong một quá trình qua diện tích trên độ thị (p,V) ứng với quá trình đó. - - Biết tính cộng mà khí thực hiện, tính...

  pdf12p traxanh0123 21-09-2011 370 34   Download

 • Công của chu trình lý tưởng cấp nhiệt hỗn hợp của động cơ tăng áp dùng tuabin biến áp được thể hiện qua diện tích oksyzbfo trên đồ thị p-v và đồ thị T-S

  pdf10p phuphong 10-12-2009 112 33   Download

 • CƠ BẢN CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG : CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG - Nêu định nghĩa và ví dụ về quá trình - Viết phương trình của quá trình - Biểu thị quá trình trên đồ thị p – v và T-s - Thiết lập mối quan hệ giữa các thông số ở trạng thái đầu và cuối của quá trình Xác định độ biến thiên nội năng u, biến thiên entanpi i

  ppt29p vuhoang1216 05-10-2011 97 20   Download

 • Kiến thức - Hiểu được nội năng của khí lý tưởng chỉ bao gồm tổng động năng chuyển động nhiệt của các phân tử trong khí đó. Như vậy nội năng của khí lý tưởng chỉ còn phụ thuộc vào nhiệt độ. - Biết được công thức tính công của khí lý tưởng. - Biết cách vận dụng nguyên lý I vào các quá trình của khí lý tưởng. 2. Kỹ năng - Đoán biết công mà khí thực hiện trong một quá trình qua diện tích trên độ thị (p,V) ứng với quá trình đó. - Biết tính...

  pdf10p vnexpress1209 19-12-2010 152 19   Download

 • Chương 3 của bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật giới thiệu một số quá trình nhiệt động của khí lý tưởng. Các nội dung được trình bày trong chương gồm có: Khái quát về các quá trình nhiệt động; phương trình đặc trưng; đồ thị p – v và T – s; thiết lập mối quan hệ giữa các thông số đầu và cuối của quá trình; lượng biến đổi Entrôpi, Entanpi, nội năng, công và nhiệt lượng trao đổi giữa chất môi giới và môi trường và một số bài tập củng cố.

  pdf10p namthangtinhlang_01 31-10-2015 113 19   Download

 • NHIỆT VÀ CÔN G 3.1: QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG. Trạng thái cân bằ ng nhiệt động là trạ ng thá i khi cá c thông số trang thái của hệ có giá trị không đổ i theo thời gian. (không có tá c động công hoặc nhiệt từ mô i trường). Ngượ c lại gọi là trạ ng thái khô ng cân bằ ng. Một trạng thái cân bằng bất kỳ có thể biểu thị trê n đồ thị p-v, T-s, i-s, ... Như vậy quá trình nhiệt động là quá trình biến đổi từ trạng thá i này đế...

  pdf6p daicahaudau 04-07-2011 64 15   Download

 • Hiểu được nội năng của khí lý tưởng chỉ bao gồm tổng động năng chuyển động nhiệt của các phân tử trong khí đó. Như vậy nội năng của khí lý tưởng chỉ còn phụ thuộc vào nhiệt độ. 2. Biết được công thức tính công của khí lý tưởng. Biết cách vận dụng nguyên lý I vào các quá trình của khí lý tưởng. Kỹ năng Đoán biết công mà khí thực hiện trong một quá trình qua diện tích trên độ thị (p,V) ứng với quá trình đó. Biết tính cộng mà khí thực hiện, tính nhiệt lượng trao đổi...

  pdf11p abcdef_51 18-11-2011 136 5   Download

 • Hiểu được nội năng của khí lí tưởng chỉ bao gồm tổng động năng chuyển động nhiệt của các phân tử có trong khí đó. Như vậy của khí lí tưởng chỉ còn phụ thuộc vào nhiệt độ của khí. - Biết được công thức tính công của khí lí tưởng. 1.2. Kĩ năng: - Đóan biết công mà khí thực hiện trong một quá trình qua diện tích trên đồ thị p – V ứng với quá trình đó. - Biết tính công mà khí thực hiện, tính nhiệt lượng trao đổi và tính độ biến thiên nội năng...

  pdf5p paradise7 19-12-2011 73 5   Download

 • Diện tích 12v2v1 trên đồ thị p-v biểu diễn công thay đổi thể tích, còn diện tích 12s2s1 trên đồ thị T-s biểu diễn nhiệt lượng trao đổi trong quá trình đẳng áp. Để so sánh độ dốc của đường đẳng tích và đường đẳng áp trên đô thị p-v, ta C p dT C dT dựa vào quan hệ: ds v = v và ds p = , từ đó suy ra: T T T T dT dT = vì Cp Cv = ds v C v ds p C p từ...

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 50 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đồ thị P v
p_strCode=dothipv

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2