intTypePromotion=1
ADSENSE

Doanh nghiệp giải phóng mặt bằng

Xem 1-20 trên 27 kết quả Doanh nghiệp giải phóng mặt bằng
 • Thay vì cho phép doanh nghiệp tự đứng ra giải phóng mặt bằng, thỏa thuận đền bù với người có đất, tới đây nhà nước sẽ đứng ra thu hồi đất và cho thuê lại. Nội dung quan trọng trên nằm trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai, vừa chính thức được Chính phủ trình Quốc hội. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, quy định như trên sẽ tạo điều kiện phát triển quỹ đất sạch, góp phần hạn chế những bất cập, tranh chấp, khiếu kiện trong công tác giải phóng mặt...

  pdf3p bibocumi19 13-12-2012 102 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại huyện yên dũng – tỉnh bắc giang', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p tangtocmuathi 25-05-2013 456 160   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn hà nội tại công ty đầu tư phát triển nhà số 2', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p kennybibo 14-07-2012 168 59   Download

 • Một loạt các văn bản pháp luật liên quan đến bồi thường đất, giải phóng mặt bằng và định giá đất đã được ban hành với mục đích cung cấp một khung pháp lý khả thi, tạo điều kiện để lĩnh vực bất động sản có thể phát triển một cách trật tự. Ông David Lim, đại diện Nhóm công tác đất đai thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam nói trong phần lớn các văn bản trên, “các chủ trương đều đúng đắn và thể hiện ý định của các nhà làm luật muốn giải quyết các vấn đề cực...

  pdf3p bibocumi19 13-12-2012 96 14   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'những biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn hà nội tại công ty đầu tư phát triển nhà số 2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf60p haiqtkdtm09 21-06-2011 135 26   Download

 • Luận Văn “ Hoàn thiện chính sách và phương thức đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hà Nội” 1 .lời nói đầu Nhu cầu thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phũng, an ninh, lợi ớch quốc gia và đầu tư xây dựng các công trỡnh cụng cộng, phỏt triển đô thị, các dự án sản xuất, kinh doanh là một tất yếu khách quan trong quá trỡnh phỏt triển kinh tế- xó hội, đặc biệt đối với sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện hoá mà cả nước và Thủ đô Hà Nội đang tiến hành....

  pdf81p banglang_1523 19-07-2012 169 72   Download

 • LUẬN VĂN: Hoàn thiện chính sách và phương thức đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hà Nội .Lời nói đầu Nhu cầu thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia và đầu tư xây dựng các công trình công cộng, phát triển đô thị, các dự án sản xuất, kinh doanh là một tất yếu khách quan trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt đối với sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện hoá mà cả nước và Thủ đô Hà Nội đang tiến hành....

  pdf76p window1234 10-12-2012 143 47   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài là đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án có sử dụng đất trên địa bàn huyện Hoành Bồ, bảo đảm gắn với việc tổ chức triển khai, thực hiện phù hợp với điều kiện đặc thù của địa bàn, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; kiện toàn, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện tới cơ sở bảo đảm thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

  pdf124p valhein 08-10-2019 41 12   Download

 • Thực tế cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, tới mỗi người dân và cộng đồng dân cư. Giải quyết không tốt, không thoả đáng quyền của người có đất thu hồi (hoặc ảnh hưởng khi thu hồi) dễ dàng nổ ra những khiếu kiện, đặc biệt những khiếu kiện tập thể, gây mất ổn định, xã hội…...

  pdf60p tengteng9 08-12-2011 66 10   Download

 • Lý giải về nguyên nhân tiến độ giải ngân chậm, người đứng đầu ngành đầu tư cho biết, đó là do thiếu vốn đối ứng. Cụ thể, khi ký cam kết, các địa phương, bộ ngành đều ký là đảm bảo, nhưng thực tế không căn cứ vào thực tế địa phương mà trông chờ vào cấp trên. Trong khi cấp trên lại cho rằng việc đó là do các đơn vị ký tính toán. Ngoài ra, giải phóng mặt bằng chậm trễ, nhất là dự phòng có quy mô lớn như đường cao tốc, rất chậm và lâu... bị vướng...

  pdf3p bibocumi25 09-01-2013 32 6   Download

 • Thời gian kéo dài gây nhiều ảnh hưởng đến dân , cả dân trong diện giải toả lẫn diện ngoài giải toả , doanh nghiệp xây dựng thi công chậm tiến độ nên nhiều dự án không triển khai thực hiện được tiếp .Còn tồn tại nhiều dự án treo , gây lãng phí , bất cập trong quá trình quy hoạch và xây dựng . Bộ mặt đô thị lộn xộn , ngổn ngang , thiếu sự đồng bộ , mạnh ai người ấy xây, mạnh ai người ấy làm .Tồn tại nhiều kiểu nhà dị biệt như nhà siêu mỏng siêu hình dạng...

  doc3p bongxeta_timdanba 12-12-2010 213 87   Download

 • Riêng đối với các dự án khu đô thị nhà ở có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, vốn của chủ sở hữu chiếm tối thiểu 15% tổng mức đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án khu đô thị mới được lập theo quy hoạch hiện hành, bao gồm chi phí sử dụng hoặc thuê đất, tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư... Đối với các dự án khu đô thị mới và nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên, theo quy hoạch được cấp...

  pdf3p bibocumi20 13-12-2012 54 4   Download

 • Quyết định số 01/2002/QĐ-UB về việc Ban hành Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf10p lawdn10 31-10-2009 42 3   Download

 • hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện, điện tử, cơ khí, photocopy, ghi âm, quét, hoặc nếu không, trừ khi được cho phép theo Mục 107 hoặc 108 của Hoa 1976 Hoa Đạo luật Bản quyền, mà không cần sự cho phép trước bằng văn bản của Nhà xuất bản, hoặc uỷ quyền thông qua việc thanh toán phí cho mỗi bản sao thích hợp để giải phóng mặt bằng

  pdf34p myngoc5 20-09-2011 44 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THAY THẾ GIÁ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG GMS PHÍA BẮC (QUỐC LỘ 217) ĐOẠN QUA HUYỆN CẨM THỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 37 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

  pdf31p cobetocroi 27-05-2011 42 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THAY THẾ PHẦN CÂY, HOA MÀU TRÊN ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI THÔNG GIAO THÔNG GMS PHÍA BẮC (QUỐC LỘ 217) ĐOẠN QUA HUYỆN CẨM THỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf5p naubanh_chung 23-01-2013 41 2   Download

 • Nhu cầu thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phũng, an ninh, lợi ớch quốc gia và đầu tư xây dựng các công trỡnh cụng cộng, phỏt triển đô thị, các dự án sản xuất, kinh doanh là một tất yếu khỏch quan trong quỏ trỡnh phỏt triển kinh tế- xó hội, đặc biệt đối với sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện hoá mà cả nước và Thủ đô Hà Nội đang tiến hành. Thực tế hiện nay cho thấy công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất là một vấn...

  pdf75p banglang_1523 19-07-2012 172 75   Download

 • Xu hướng thu hẹp diện tích, chuyển văn phòng sang khu vực chi phí thấp đang được các DN triệt để thực hiện. Và điều này đã khiến mặt bằng văn phòng trống tăng lên khi các tòa nhà mới đi vào hoạt động, cạnh tranh với các tòa nhà đơn lẻ. Trên đoạn phố Nguyễn Thị Định có hơn chục văn phòng công ty đóng cửa chuyển địa điểm, biển báo mời cho thuê dán hàng loạt mà vẫn chưa có khách thuê mới. Trong số đó, có không ít công ty chọn giải pháp chuyển về nhà của...

  pdf2p bibocumi26 11-01-2013 58 8   Download

 • Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động tốt tiếp tục phát triển , đồng thời cần có biện pháp thích hợp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp , đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thị trường tiêu thụ sản phẩm , các nghĩa vụ thuế. Đối với các dự án đang triển khai thực hiện , các Bộ , các ngành và uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn , nhất là trong khâu đền bù , giải phóng mặt bằng để nhanh chóng hoàn...

  pdf7p ttcao4 20-08-2011 66 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Doanh nghiệp giải phóng mặt bằng
p_strCode=doanhnghiepgiaiphongmatbang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2