intTypePromotion=1
ADSENSE

Đời sống nông dân

Xem 1-0 trên 0 kết quả Đời sống nông dân
 • Trong cuốn tạp văn này, vẫn là giọng điệu thủ thỉ tâm tình của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư về những câu chuyện "nhỏ xíu" quanh mình. Vẫn là chút lòng "để gió cuốn đi" của người ăn cơm nông dân, tắm nước sông và nghĩ về nông thôn với tất cả sự thuần hậu yêu thương. Cùng đọc Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư qua phần 2 với những câu chuyện như: Thư từ quê, Đi qua những cơn bão khô, Chờ đợi những mùa tôm, Chút tình sông nước,... Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf84p runordie4 05-07-2022 2 0   Download

 • Bài viết Xác lập mô hình và các thông số cơ bản của hệ thống năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện đời sống ở nông thôn Việt Nam nghiên cứu thực tế tiêu thụ điện phục vụ cho mục đích sinh hoạt ở một số khu vực nông thông Việt Nam. Từ đó, đề xuất mô hình hệ thống năng lượng mặt trời với quy mô phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhằm giảm chi phí đầu tư ban đầu nhưng vẫn đáp ứng được phần lớn nhu cầu sử dụng của người dân.

  pdf5p vichristinelagarde 04-07-2022 1 0   Download

 • Bài viết "Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai theo hướng phát triển bền vững" đã đề xuất được 5 mô hình nông lâm kết hợp nhằm đáp ứng nhu cầu cải thiện kinh tế và đời sống của dân cư tại địa phương; đồng thời định hướng sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn huyện Định Quán theo hướng bền vững. Mời bạn tham khảo.

  pdf7p thanhthanh191 17-06-2022 11 1   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về thuỷ lợi trong tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các nội dung chính sau: Thủy lợi là biện pháp hàng đầu để phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc kiến thiết đất nước; Huy động sức mạnh toàn dân làm thuỷ lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng; Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thủy lợi.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 15 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống người dân trồng cao su tại huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương" gồm: Khảo sát sự thay đổi về đời sống của những hộ dân trồng cao su sau khi bị thu hồi đất hoàn toàn; so sánh đời sống của những hộ trồng cao su sau khi họ bị thu hồi đất hoàn toàn với đời sống của những hộ đang trồng cây cao su hiện tại; phân tích ảnh hưởng của việc thu hồi đất qua việc làm, thu nhập, chi tiêu, trình độ dân trí, điều kiện sống và sinh hoạt, … Từ đó thấy được mặt tích cực cũng như mặt tiêu cực của việc thu hồi đất đối với những hộ trồng cao su bị mất ...

  pdf76p runordie2 07-06-2022 16 1   Download

 • Khóa luận "Tìm hiểu đời sống của người dân nghèo tại xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số biện pháp giảm nghèo" gồm có những mục tiêu nghiên cứu sau: Tìm hiểu thực trạng đời sống của người dân nghèo Xã Bình Khánh; tìm hiểu nhu cầu về vốn và sử dụng vốn của các hộ, cụ thể ở đây là vốn vay từ nguồn tín dụng ưu đãi/nhỏ. Qua đó so sánh giữa các hộ có vay và không vay tại địa phương; xác định những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo ở địa phương; đề xuất một số giải pháp nhằm giảm nghèo ở địa phương.

  pdf99p runordie2 07-06-2022 23 1   Download

 • Việc tạo ra các giống lúa mùa có mang thương hiệu đặc trưng trong vùng là rất cần thiết và nâng cao giá trị sản phẩm làm ra nhầm để cải thiện thêm đời sống của nông dân trong vùng. Ba giống lúa, Một Bụi Lùn, Tài Nguyên Đục và Tép Hành được trồng phổ biến trong diện tích lúa mùa của tỉnh Cà Mau.

  pdf4p vimarissamayer 02-06-2022 6 1   Download

 • Dự án “Sản xuất hạt giống phẩm chất cao quy mô công nghiệp đối với các giống lúa chủ lực và có giá trị hàng hóa cao phục vụ xuất khẩu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long” thuộc Chương trình Sản phẩm quốc gia lúa gạo 2015-2020. Dự án được thực hiện từ tháng 07/2018 đến tháng 12/2020 nhằm liên kết cơ quan nghiên cứu với doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ hạt giống đối với các giống lúa SXTN và giống lúa chủ lực có giá trị cao phục vụ xuất khẩu, nội tiêu;...

  pdf4p vimarissamayer 02-06-2022 7 1   Download

 • Huyện Vĩnh Linh sau ngày tái lập (1990), Đảng bộ và nhân dân Huyện quyết tâm đưa quê hương thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, sớm trở thành một địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới. Những thành tựu nổi bật về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định, Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; đời sống người dân nâng cao. Với những thành tích xuất sắc đạt được Vĩnh Linh đã được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” (2011).

  pdf5p vipatriciawoertz 02-06-2022 15 1   Download

 • Báo cáo này nhằm mục tiêu đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nông nghiệp, nông thôn và nông dân giai đoạn năm 2008-2013. Báo cáo được viết căn cứ trên việc đối chiếu những nội dung chủ yếu của nghị quyết của Đảng và thực tế, định hình bức tranh thực trạng văn hóa và xã hội nông thôn. Báo cáo cũng nêu ra những vấn đề tồn tại và đề xuất các kiến nghị cho tình hình.

  pdf19p vimarillynhewson 17-05-2022 8 1   Download

 • Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông thôn và cho ngành nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Lý do là đầu tư vào hạ tầng cho phép thu hút đầu tư vào nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất và lưu thông, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân. Bài viết này tập trung thảo luận về công tác định giá đất khi thu hồi đất tại khu vực nông thôn để phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

  pdf7p vimarillynhewson 17-05-2022 14 1   Download

 • Bài viết này phân tích hiệu quả chuyển đổi dưới góc nhìn sinh thái – xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình lúa-tôm không phải là mô hình mới, nó đã tồn tại trước đây theo kiểu canh tác truyền thống tự nhiên của người dân vùng ven biển với điều kiện 6 tháng ngọt 6 tháng mặn.

  pdf16p viellenkullman 17-05-2022 10 1   Download

 • Bằng những phương pháp nghiên cứu thường quy, bài báo xác định các cơ sở lý luận về các yếu tố và nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể dục thể thao (TDTT) quần chúng khu vực nông thôn mới Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để đánh giá thực trạng, đề xuất mô hình chính sách, giải pháp nhằm phát triển TDTT quần chúng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, phục vụ công cuộc xây dựng hiện đại khóa khu vực nông thôn mới của Đảng và Nhà nước ở Việt Nam.

  pdf6p viellenkullman 17-05-2022 17 1   Download

 • Lễ hội truyền thống của dân tộc với những đặc điểm trên đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh của nhân dân trong tổ chức các nghi lễ và hưởng thụ các hoạt động hội. Bài viết trình bày về thời gian, không gian, nghi thức tổ chức của lễ hội truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p ly24112003 12-05-2022 39 9   Download

 • Trong những năm gần đây, tình hình xâm nhập mặn (XNM) ngày càng diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân ven biển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu về ảnh hưởng của xâm nhập mặn, các hình thức và vai trò của thích ứng nhóm để góp phần đáp ứng tốt hơn với những thay đổi bất lợi của xâm nhập mặn.

  pdf10p viindranooyi 09-05-2022 17 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu xác định vai trò quan trọng của văn hóa, trong suốt quá trình xây dựng, phát triển đất nước sau thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều nghị quyết, chiến lược, đề án, kế hoạch,... xây dựng, bảo tồn và phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p atarumoroboshi 05-05-2022 9 2   Download

 • Xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa bàn chịu tác động rõ rệt của hạn hán do biến đổi khí hậu toàn cầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cư dân ở đây đã biết dựa vào các kinh nghiệm và kiến thức bản địa để thích ứng với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt. Thực trạng áp dụng các hình thức thích ứng khác nhau và hiệu quả của các hình thức thích ứng này của cư dân trong vùng được đề cập cụ thể trong bài viết.

  pdf10p vistephenhawking 20-04-2022 7 1   Download

 • Qua nghiên cứu thiên tai ở các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị đã thấy rằng hạn hán đang diễn ra với tần suất và cường độ ngày càng lớn. Mùa hạn hán từ tháng III đến tháng IX hàng năm. Trung bình một năm có 37,2 đợt hạn hán gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.

  pdf10p vistephenhawking 20-04-2022 10 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách sẽ trình bày tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe người dân, đến sự phát triển các ngành kinh tế và cảnh quan, môi trường sinh thái; hiện trạng công tác quản lý môi trường nông thôn; và một số giải pháp kỹ thuật, quản lý trong kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn cũng như các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng tiếp cận sinh thái.

  pdf115p bakerboys01 13-04-2022 6 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Những điều nông dân miền núi cần biết" cung cấp cho người đọc một số kiến thức về về đời sống, phát triển kinh tế nông hộ; chế biến, bảo quản sau thu hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf94p bakerboys01 07-04-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đời sống nông dân
p_strCode=doisongnongdan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2