Đơn bảo hiểm

Xem 1-20 trên 794 kết quả Đơn bảo hiểm
 • "Thuyết trình Hợp đồng bảo hiểm" sẽ giới thiệu đến bạn tổng quan về hợp đồng bảo hiểm, tính chất cơ bản của hợp đồng bảo hiểm, một số hình thức liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, đơn bảo hiểm, đơn bảo hiểm tạm thời và giấy chứng nhận bảo hiểm, nội dung cơ bản của hợp đồng bảo hiểm,... Cùng tham khảo nhé.

  ppt25p joanghai 25-05-2011 356 130   Download

 • Bảo hiểm nhân thọ có thể điều chỉnh. Loại bảo hiểm nhân thọ theo đó người chủ sở hữu đơn bảo hiểm có quyền tự do quyết định thay đổi số tiền bảo hiểm...

  pdf19p trinhnk 15-07-2010 204 96   Download

 • Người yêu cầu bảo hiểm đại diện cho người được bảo hiểm điền đầy đủ vào giấy yêu cầu bảo hiểm bao gồm lời cam đoan, đây sẽ là cơ sở để hình thành hợp đồng tương đương, để yêu cầu Công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm bảo hiểm và Bảo Việt (dưới đây được gọi là “Công ty bảo hiểm) đồng ý cung cấp dịch vụ bảo hiểm đó.

  pdf12p mimidu 20-07-2010 188 87   Download

 • Điều khoản tự động tăng quyền lợi được hưởng. Một điều khoản trong đơn bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật (Disability income insurance policy).

  pdf17p trinhnk 15-07-2010 166 68   Download

 • Đề tài Hợp đồng bảo hiểm và những tranh chấp thường xảy ra - hướng giải quyết nhằm khái quát bảo hiểm, khái niệm bảo hiểm và các nguyên tắc bảo hiểm. Tranh chấp liên quan đến đơn bảo hiểm, ranh chấp liên quan đến hợp đổng vô hiệu. Giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài.

  pdf73p three_12 26-03-2014 124 58   Download

 • Đơn bảo hiểm có phiếu trả lãi. Đơn bảo hiểm không dự phần hay còn gọi là đơn bảo hiểm hưởng lãi chia có bảo đảm hoặc ...

  pdf17p trinhnk 15-07-2010 125 53   Download

 • Đơn bảo hiểm trùng. Loại đơn bảo hiểm nhân thọ kết hợp cả bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn với bảo hiểm nhân thọ trọn đời.

  pdf17p trinhnk 15-07-2010 110 52   Download

 • Giá trị tài sản ròng của người có đơn bảo hiểm. Một phần của giá trị giải ước của đơn bảo hiểm nhân thọ sau khi trừ đi mọi khoản nợ của người có đơn bảo hiểm.

  pdf16p trinhnk 15-07-2010 108 46   Download

 • Đơn bảo hiểm mất trộm trong nhà. Bảo hiểm phần tài sản bên trong cơ sở kinh doanh của một doanh nghiệp, ...

  pdf15p trinhnk 15-07-2010 83 44   Download

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm nhóm. Giấy chứng nhận bảo hiểm tóm tắt về các khoản trợ cấp cho người lao động thay cho đơn bảo hiểm.

  pdf17p trinhnk 15-07-2010 71 41   Download

 • Điều khoản phục vụ quyền lợi của người sở hữu. Điều khoản trong đơn bảo hiểm quy định rằng các quyền lợi theo đơn bảo hiểm sẽ chỉ thuộc quyền cuả người được bảo hiểm.

  pdf16p trinhnk 15-07-2010 82 40   Download

 • Đơn bảo hiểm khách hàng của người bán áo lông thú. Một loại bảo hiểm mọi rủi ro được người bán quần áo lông thú mua để bảo hiểm quần áo lông thú của khách hàng

  pdf15p trinhnk 15-07-2010 91 40   Download

 • Cháy và sự cần thiết của bảo hiểm cháy: Cháy được hiểu là trường hợp xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng môi trường. Cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, với bất kỳ ai. Tổn thất do cháy gây ra thường lớn có khi mang tính thảm họa. Vì vậy bên cạnh việc tích cực phòng cháy thì bảo hiểm cháy thật sự rất cần thiết......

  ppt30p joanghai 25-05-2011 102 40   Download

 • Thời hạn hoàn vốn. Khoảng thời gian cần để thanh toán dần các khoản chi phí vượt quá để khai thác một nhóm đơn bảo hiểm nhân thọ.

  pdf30p trinhnk 15-07-2010 85 38   Download

 • Công ty bảo hiểm tương hỗ. Công ty thuộc quyền sở hữu của chính những người có đơn bảo hiểm; công ty bảo hiểm tương hỗ không bán cổ phiếu ở sở giao dịch chứng khoán

  pdf16p trinhnk 15-07-2010 81 37   Download

 • Đơn bảo hiểm ưu tiên. Đơn bảo hiểm tài sản, trách nhiệm hoặc y tế chịu trách nhiệm chính khi có nhiều đơn bảo hiểm cùng bảo hiểm cho một tổn thất.

  pdf16p trinhnk 15-07-2010 91 37   Download

 • Điều khoản về mức khấu trừ. Điều khoản quy định mức khấu trừ trong các đơn bảo hiểm

  pdf15p trinhnk 15-07-2010 81 36   Download

 • Hoa hồng cố định. Thù lao cho đại lý theo cùng số tiền tuyệt đối, không phụ thuộc vào loại đơn bảo hiểm bán được.

  pdf17p trinhnk 15-07-2010 123 36   Download

 • Đơn bảo hiểm của tổ hợp.Đơn bảo hiểm do tổ hợp bảo hiểm cấp, trong đó liệt kê từng rủi ro mà mỗi thành viên của tổ hợp này nhận bảo hiểm.

  pdf27p trinhnk 15-07-2010 64 36   Download

 • Tiền trợ cấp tử vong trả khi còn sống.Việc trả trước tiền trợ cấp tử vong theo một điều khoản bổ sung đính kèm một đơn bảo hiểm hiện có hoặc theo một đơn bảo hiểm riêng biệt.

  pdf16p trinhnk 15-07-2010 85 34   Download

Đồng bộ tài khoản