intTypePromotion=1
ANTS

Dự án quản lý rừng

Xem 1-20 trên 220 kết quả Dự án quản lý rừng
 • Giáo trình "Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng" được biên soạn nhằm giúp các tập huấn viên có thể điều hành tốt hơn hội thảo huấn luyện các cán bộ chuyên môn như các nhà quản lý lâm nghiệp, các cán bộ khuyến lâm và các nhà nghiên cứu muốn điều hành "Phương pháp mô hình tương lai" trong các dự án quản lý rừng. Phần 2 của giáo trình trình bày từ mục 4 đến mục 7 với các nội dung: bằng cách nào để có thể phát triển và áp dụng các phương pháp mô hình tương lai, kỹ năng điều hành và giao tiếp, phương pháp tiếp cận với người dân nông thôn và các bước sau khóa huấn luyện.

  pdf16p kloi1122 19-10-2017 79 3   Download

 • Giáo trình "Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng" được biên soạn nhằm giúp các tập huấn viên có thể điều hành tốt hơn hội thảo huấn luyện các cán bộ chuyên môn như các nhà quản lý lâm nghiệp, các cán bộ khuyến lâm và các nhà nghiên cứu muốn điều hành Phương pháp mô hình tương lai trong các dự án quản lý rừng. Phần 1 của giáo trình trình bày từ mục 1 đến mục 3 với các nội dung: vài nét về giáo trình huấn luyện, hội thảo huấn luyện và phương pháp mô hình tương lai.

  pdf24p kloi1122 19-10-2017 87 2   Download

 • Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (gọi tắt là WB5 hay Dự án) là một trong những dự Chính phủ đầu tƣ nhằm hỗ trợ việc thực hiện “Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống và nhẹ thiên tai tới năm 2020”. Một phần kinh phí của dự án đƣợc cấp từ khoản vay Ngân Thế giới và dự án sẽ đƣợc thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung Việt Nam, bao gồm Thanh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình và Ninh Thuận....

  pdf184p rose_12 03-12-2012 124 47   Download

 • Kinh tế quản lý tài nguyên môi trường, trường đại học kinh tế quốc dân là một ngành ngiên cứu đã tồn tại hơn hai thập kỷ nhưng nhìn chung vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Nhiều người vẫn thắc mắc đại học quốc gia Hà Nội có ngành môi trường, đại học xây dựng và nhiều trường khác cũng có ngành môi trường, vậy kinh tế môi trường của trường kinh tế quốc dân có gì khác với các trường khác? Chuyên ngành kinh tế quản lý môi trường là nghiên cứu vấn đề môi trường dưới góc độ kinh tế hay là...

  pdf57p hotmoingay5 18-01-2013 163 63   Download

 • Từ giữa năm 2006, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đã và đang triển khai thực hiện 03 dự án phát triển nông thôn dựa vào lâm nghiệp ở khu vực miền Bắc Việt Nam, tập trung vào vấn đề quản lý tập thể tài nguyên thiên nhiên (TNTN). Ba dự án này gồm có: Dự án Quản lý Lưu vực đầu nguồn có sự tham gia của cộng đồng (PWM), Dự án Trồng và Quản lý Rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng (CBMRM) ở tỉnh Thanh Hoá, và Dự án Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rừng...

  pdf7p xinh_la 05-03-2012 79 26   Download

 • Dự án "Quản lý và phát triển rừng bền vững dựa vào cộng đồng tại một số vùng có tỉ lệ nghèo cao của tỉnh Bắc Kạn (Mã số dự án 017/06 VIE)" thực hiện tại 4 thôn Nà Mực, Khuổi liềng xã Văn Minh và Thôn To Đoóc , thôn Bản Sảng Xã Lạng San Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn, đã đi vào hoạt động. Một trong những điều kiện cần thiết và hết sức quan trọng nhất của dự án là tổ chức quy hoạch phát triển rừng và giao đất, giao rừng cho cộng đồng thôn...

  pdf29p tam_xuan 06-03-2012 109 23   Download

 • Báo cáo tiến độ này nhằm cung cấp thông tin về việc xây dựng Hướng dẫn quản lý rừng cộng động phù hợp với dự án quản lý rừng cộng đồng của dự án CARD. Hướng dẫn quản lý rừng cộng động chính là cơ sở để xây dựng các kế hoạch phát triển lâm nghiệp cộng đồng giai đoạn 2007-2012 cho 4 thôn Nà Mực và Khuổi Liềng của xã Văn Minh, To Đóc và Bản Sảng xã Lạng San.

  pdf8p xinh_la 05-03-2012 77 8   Download

 • Ở Việt Nam, rừng cộng đồng đã tồn tại từ lâu đời, nó gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa và các luật tục của nhiều cộng đồng các dân tộc sống gần rừng và sống dựa vào rừng trên khắp cả nước. Sơn La có tỷ lệ rừng cộng đồng chiếm tới 40% tổng diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh. Nghiên cứu này được thực hiện năm 2016 với phạm vi thực hiện ở 3 xã với đại diện cho 3 nhóm dân tộc của từng xã Mường, Thái, H’Mông. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp chủ yếu là phỏng vấn và phân tích có chọn lọc các tài liệu thứ cấp.

  pdf0p kaiyuan1121 28-08-2018 61 11   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày về chính sách và thực tiễn lâm nghiệp cộng đồng ở việt nam, quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam, một số thành quả bước đầu hoạt động dự án chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng, lâm nghiệp cộng đồng trong tiến trình phát triển và xây dựng cơ chế hưởng lợi trong quản lý rừng cộng đồng.

  pdf82p kloi1234 17-09-2017 81 6   Download

 • Bài báo này đánh giá ảnh hưởng của việc quản lý rừng cộng đồng thông qua việc giao rừng cộng đồng ở 4 thôn vùng cao gồm Nà Mực và Khuổi Liềng xã Văn Minh, Tô Đoóc và Bản Sảng xã Lạng San thuộc huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn đến việc quản lý rừng bền vững thuộc chương trình dự án CARD. Kết quả cho thấy tiến trình thực hiện giao rừng cộng đồng có sự tham gia của cộng đồng lần đầu tiên ở vùng miền núi phía Bắc được thực hiện với những kết quả tích cực.

  pdf8p vision1234 30-06-2018 29 3   Download

 • Trong nghiên cứu này, các công cụ Word VBA và Excel VBA đã được nghiên cứu để lập hồ sơ quản lý rừng với mẫu hồ sơ quản lý được thiết kế trong dự án “Điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016”. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được chương trình xây dựng hồ sơ quản lý rừng gồm 09 chức năng và được tích hợp chạy trên phần mềm Microsoft Excel. Kết quả của nghiên cứu đã được đưa vào thử nghiệm lập hồ sơ quản lý rừng cho một số tỉnh như Thanh Hóa, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nội năm 2015.

  pdf9p cuncondangyeu142 11-10-2018 37 2   Download

 • Rừng ngập mặn là một trong những nguồn tài nguyên nguồn tài nguyên quan trọng của Việt Nam.Hi n tr ng:1950 - 1983, r ng ng p ệ ạ ừ ậ mặn đã giảm 50% do: vSử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ trong chiến tranh. vKhai thác quá mức củi đốt, và gỗ cho xây dựng. vChuyển đổi rừng đước sang đất nông nghiệp, hồ nuôi trồng thủy sản và hồ muối Ước tính việt Nam chỉ còn lại 154000 ha rừng ngập mặn. (1996)...

  ppt30p thienthanxanh_03 19-11-2012 161 50   Download

 • Mục tiêu dự án: Bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển đặc thù tại nơi đây, tạo cảnh quang hoang dã sông nước rừng thiên nhiên phục vụ khách du lịch trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra còn tạo nền tảng phát triển ngành Du lịch tỉnh Sóc Trăng đặc biệt là

  pdf3p beembank123 24-06-2013 147 43   Download

 • Trong chu trình dự án quản lý tài nguyên rừng, thì các hoạt động giám sát và đánh giá có sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan được thiết kế và thực hiện để bảo đảm các hoạt động được thực thi theo đúng mục tiêu đã đề ra và đánh giá hiệu quả cũng như các tác động của chúng. Đồng thời giám sát và đánh giá cũng mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan và cộng đồng như: Chia sẻ kinh nghiệm trên hiện trường; cải tiến tổ chức, quản...

  pdf15p daicahaudau 01-07-2011 107 24   Download

 • Vui buồn cùng dự án Dự án giúp họ tính toán sản xuất một cách kinh tế, giúp thiết kế những mẫu gối, khăn ăn, túi xách và tìm đầu ra cho sản phẩm. Khi dự án kết thúc, vẫn là núi rừng Phong Dụ thâm u, nhưng người phụ nữ nơi đây đã biết làm kinh tế, có tiếng nói trong gia đình và làm chủ cuộc đời mình. Huyền rất vui khi biết có một tổ chức phi chính phủ khác đang tiếp tục các dự án phát triển kinh tế khác với những phụ nữ nơi đây....

  pdf3p bibocumi23 26-12-2012 89 20   Download

 • Cộng đồng tham gia quản lý rừng gắn liền với sự sinh tồn và tín ngưỡng là một trong những hình thức quản lý rừng đang thu hút sự quan tâm ở cấp Trung ương và địa phương. Xét về mặt lịch sử, ở Việt Nam, rừng cộng đồng đã tồn tại từ lâu ngưỡng của các cộng đồng dân cư sống dựa vào rừng. xuất phát từ yêu cầu quản lý rừng, một số địa phương cũng như ở Hòa Bình đã triển khai giao đất, giao rừng cho cộng đồng (làng bản , nhóm hộ...) quản lý,...

  pdf0p tam_xuan 06-03-2012 88 18   Download

 • Quá trình thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần và chuyển hướng chiến lược lâm nghiệp, từ lâm nghiệp Nhà nước sang lâm nghiệp nhân dân đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, đặc biệt là đa dạng hoá các phương thức quản lý tài nguyên rừng. - Cộng đồng tham gia quản lý rừng là đời, gắn liền với sự sinh tồn và tín một trong những hình thức quản lý rừng đang thu hút sự quan tâm ở cấp Trung ương và địa phương....

  pdf12p xinh_la 05-03-2012 55 11   Download

 • Mục tiêu của Dự án: Các cộng đồng nghèo, sống dựa vào tài nguyên rừng tại hai xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn được nâng cao năng lực để quản lý rừng được giao một cách bền vững và chia sẻ các chi phí cũng như lợi ích một cách công bằng

  pdf5p xinh_la 05-03-2012 29 5   Download

 • Quyết định số: 910/QĐ-BNN-XD năm 2011 quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án phục hồi và quản lý rừng bền vững tại tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn (KFW3-PHA III).

  pdf47p thanlannho 01-06-2011 49 3   Download

 • Các cộng đồng nghèo, sống dựa vào tài nguyên rừng tại hai xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn được nâng cao năng lực để quản lý rừng được giao một cách bền vững và chia sẻ các chi phí cũng như lợi ích một cách công bằng. CARE quốc tế tại Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (ADC) thuộc Đại học Nông lâm Thái Nguyên và UBND huyện Chợ Đồn...

  pdf19p tam_xuan 06-03-2012 34 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Dự án quản lý rừng
p_strCode=duanquanlyrung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản