intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự tính độ lún

Xem 1-20 trên 67 kết quả Dự tính độ lún
 • Tham khảo bài thuyết trình 'cơ học đất - chương 4 dự tính độ lún của nền móng công trình', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p emyeumoitruong 28-08-2012 970 169   Download

 • Bài viết trình bày về phương pháp Asaoka và ứng dụng phương pháp để dự báo độ lún cuối cùng của nền đắp trên đất yếu đã được xử lý bằng bấc thấm dựa trên các kết quả quan trắc lún hiện trường cho công trình đường đầu cầu Vĩnh Hòa 1, quốc lộ 61, tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình tính toán dự báo, tác giả sử dụng Trendline trong phần mềm Microsoft Excel để thiết lập đường xu hướng từ tập hợp các điểm rời rạc theo nguyên lý bình phương tối thiểu nhằm nâng cao tính chính xác và tốc độ tính toán.

  pdf3p slimzslimz 17-12-2019 107 4   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm Abaqus-3D để mô phỏng và phân tích dự báo độ lún mặt đất khi thi công hai đường hầm song song. Kết quả tính toán đối với đường hầm trong điều kiện phân tích, tác động từ công tác thi công đường hầm bên trái gây ra độ lún mặt đất có giá trị lớn nhất là 22÷24mm và sau khi thi công cả hai đường hầm thì gây ra độ lún mặt đất có giá trị lớn nhất là 33÷35 mm.

  pdf10p trinhthamhodang1219 06-05-2021 10 2   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI GIẢNG CƠ HỌC ĐẤT BIÊN SOẠN THS PHẠM SƠN TÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG. CƠ HỌC ĐẤT LÀ BỘ NGHIÊN CỨU CÁC ỨNG XỬ CỦA ĐẤT TRƯỚC CÁC TÁC ĐỘNG CƠ HỌC: CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ, TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT, ỨNG SUẤT TRONG ĐẤT, DỰ TÍNH ĐỘ LÚN CỦA NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH, ...

  pdf12p emyeumoitruong 28-08-2012 158 49   Download

 • Bài báo này đề xuất một phương pháp tính phù hợp, có xét đến tính thấm của đất xi măng để dự tính độ lún theo thời gian của nền đất yếu được gia cố trụ đất xi măng.

  pdf8p lucastanguyen 01-06-2020 5 0   Download

 • Cơ học đất là bộ môn nghiên cứu các ứng xử của đất trước các tác động cơ học. Nội dung: Các tính chất vật lý của đất; Các tính chất cơ học của đất; Ứng suất trong đất. Dự tính độ lún của nền móng công trình; Khả năng chịu tải của nền móng công trình; Áp lực đất lên tường chắn; Ổn định mái đất. Các yêu cầu của môn học: tham gia đầy đủ.

  ppt212p vovanthanhnguyen 09-10-2010 1855 983   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình môn cơ học đất - Phần 4: Dự tính độ lún của nền móng công trình

  pdf0p nguyentuanut07 17-11-2010 459 245   Download

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 4: Dự tính độ lún của nền móng công trình, trình bày các kiến thức: dự tính độ lún ổn định của đất nền dựa trên kết quả của lý thuyết đàn hồi, dự tính độ lún ổn định của đất nền bằng phương pháp tổng phân tố, dự tính độ lún của nền đất theo thời gian,... Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

  pdf19p mnhat91 06-04-2014 375 92   Download

 • Việc ước lượng độ lún thường căn cứ giá trị ứng suất gia tăng và áp lực nước lỗ rỗng thặng dư. Trong thực tế, trạng thái ứng suất trong nền phụ thuộc ứng suất do tải trọng ngoài, trọng lượng bản thân, áp lực lỗ rỗng thặng dư và cột nước thủy tĩnh.

  pdf10p lucastanguyen 01-06-2020 9 1   Download

 • Độ lún của nền đất là một trong các vấn đề quan trọng trong tính toán thiết kế công trình. Nội dung của bài viết trình bày kết quả độ lún dự tính trên cơ sở các phương pháp tính khác nhau ứng với các đặc trưng biến dạng khác nhau. Căn cứ cơ sở đặc trưng biến dạng từ thí nghiệm nén lún của cùng một loại đất nền, giá trị độ lún tính toán theo mô hình nền một chiều và hai chiều được sử dụng để phân tích và so sánh với kết quả mô phỏng.

  pdf5p vichaelice2711 10-05-2021 49 0   Download

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương mở đầu gồm các nội dung chính: định nghĩa môn học, các tính chất vật lý của đất, tính chất cơ học của đất, ứng suất trong đất, dự tính độ lún của nền móng công trình, khả năng chịu tải của nền móng công trình, áp lực của đất lên tường chắn, ổn định mái đất. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Xây dựng.

  pdf11p mnhat91 06-04-2014 138 23   Download

 • Chương 4. Dự tính độ lún của nền móng công trình - Các công trình tác dụng lên đất một tải trọng - khối đất dướng công trình sẽ bị lún. Lún gây nguy hiểm cho các công trình, do đó yêu cầu phải dự tính được độ lún của công trình.

  pdf30p thiuyen13 17-09-2011 90 10   Download

 • Báo cáo này tóm tắt tình hình nghiên cứu về cọc TDTN ở nước ngoài và trình bày một số kết quả bước đầu về đánh giá khả năng sử dụng phương pháp này trong khảo sát phục vụ thiết kế móng cọc ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p yenhinguyen0504 06-04-2017 56 3   Download

 • Trong bài viết này giới thiệu phương pháp phân tích số cho kết cấu móng cọc kho chứa than của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (Thái Thụy-Thái Bình), trong đó sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (3D-FEM) cùng với sự hỗ trợ của phần mềm Plaxis 3D để dự báo độ lún cho công trình cũng như tính toán phần kết cấu sàn cho kho than.

  pdf4p viedison2711 03-09-2019 34 2   Download

 • Bài viết hiện tại đề cập đến vấn đề ước tính độ lún trung bình, tập trung vào các bè được hỗ trợ bởi một nhóm cọc trung tâm. Mục đích là để thiết lập một cách tiếp cận đơn giản, theo đó các tính toán tay đơn giản là đủ để ước tính độ lún trung bình, tránh các tính toán phức tạp cần thiết cho một phân tích nghiêm ngặt về hệ thống bè đóng cọc.

  pdf5p vivinci2711 20-08-2019 30 0   Download

 • Bài viết hiện tại đề cập đến vấn đề ước tính độ lún trung bình, tập trung vào các bè được hỗ trợ bởi một nhóm cọc trung tâm. Mục đích là để thiết lập một cách tiếp cận đơn giản, theo đó các tính toán tay đơn giản là đủ để ước tính độ lún trung bình, tránh các tính toán phức tạp cần thiết cho một phân tích nghiêm ngặt về hệ thống bè đóng cọc.

  pdf5p vivinci2711 20-08-2019 33 0   Download

 • Nội dung chính bài viết trình bày khả năng lún gây ra thiệt hại về nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Rất khó để ước tính chính xác vì quá trình này rất phức tạp và không chỉ phụ thuộc vào đặc tính của đất mà còn các yếu tố khác nhau như tốc độ bơm, sự thay đổi áp lực lỗ rỗng và mô đun biến dạng của đất, v.v ... Để có được ước tính chính xác hơn về khả năng sụt lún đất do bơm nước ngầm ở phía Tây Nam Hà Nội, các tác giả giới thiệu phương pháp sử dụng mối quan hệ giữa thông số tích hợp địa kỹ thuật và dữ liệu giám sát sụt lún đất.

  pdf13p tociitocii 24-04-2020 35 1   Download

 • Bài báo đề xuất công thức tổng quát tính trị số gần đúng của các hệ số mô hình dự báo lún Asadi. Dựa trên các trị gần đúng và số liệu quan trắc lún bề mặt do khai thác than hầm lò tại mỏ Thống Nhất, áp dụng nguyên lý số bình phương nhỏ nhất để xác định các hệ số của mô hình. Sử dụng mô hình này dự báo độ lún bề mặt do khai thác tại mỏ than Mông Dương, đây là mỏ hầm lò có điều kiện địa chất, tính chất cơ lý đất đá cũng như độ dốc của vỉa khá tương đồng với mỏ Thống Nhất.

  pdf10p thayboitinhyeu 01-06-2020 32 0   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu, mô phỏng sự xuống cấp của mặt đường bê tông nhựa dựa trên phần mềm mã nguồn mở Cast3M có sử dụng mô hình vật liệu Generalized Drucker–Prager (GD-P) trong đó các đặc tính cơ học của vật liệu, nhiệt độ môi trường và phương pháp gia tải trên mô hình được xét tới.

  pdf15p angicungduoc10 15-03-2021 8 0   Download

 • Cơ học kết cấu (CHKC) là môn khoa học Lý thuyết – Thực nghiệm trình bày các phương pháp tính toán kết cấu về độ bền, độ cứng và độ ổn định do các nguyên nhân khác nhau: tải trọng, nhiệt độ, lún, chế tạo không chính xác.Lý thuyết – Thực nghiệm: Lý thuyết (LT): dự báo khả năng làm việc của kết cấu. Thực nghiệm (TN): phát hiện tính chất vật liệu và kiểm tra lý thuyết.

  pdf83p thanh_k8cntt 23-11-2012 1230 269   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Dự tính độ lún
p_strCode=dutinhdolun

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2