intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự toán thống kê

Xem 1-20 trên 3695 kết quả Dự toán thống kê
 • Khái niệm, vai trò, yêu cầu về dự đoán thống kê ngắn hạn. 1. Khái niệm Dự đoán thống kê ngắn hạn là việc dự đoán quá trình tiếp theo của hiện tợng trong những khoảng thời gian tơng đối ngắn, nối tiếp với hiện tại bằng việc sử dụng những thông tin thống kê và áp dụng các phơng pháp thích hợp.

  pdf24p kimku11 06-10-2011 159 28   Download

 • Chương 3. Tóm tắt và trình bày dữ liệu (thống kê mô tả) - 3.1. Phương pháp và công cụ; 3.2. Bảng tần số; 3.3. Các đại lượng thống kê mô tả; 3.4. Lập bảng tần số đồng thời tính toán các đại lượng thống kê mô tả; 3.5. Mã hoá lại biến; 3.6. Lập bảng tổng hợp nhiều biến; 3.7. Trình bày kết quả bằng đồ thị.

  ppt15p ktouch_12 20-06-2013 742 61   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: vận dụng phương pháp dự đoán thống kê trong việc nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p window1234 10-12-2012 114 19   Download

 • Ý nghĩa: • Trong điều tra thống kê: phân chia các đơn vị điều tra ra thành các nhóm khác nhau để tiến hành thu thập thông tin. • Trong tổng hợp thống kê: là phương pháp cơ bản để tiến hành hệ thống hoá tài liệu; đồng thời để tính toán các chỉ tiêu tổng hợp. • Trong phân tích và dự đoán thống kê: là cơ sở để vận dụng các phương pháp phân tích thống kê khác: phương pháp phân tích phương sai, phương pháp hồi quy và tương quan…....

  pdf13p tab_12 29-07-2013 97 14   Download

 • Mời các bạn tham khảo luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Dữ liệu thống kê trong dạy học Toán phổ thông sau đây để nắm bắt được những nội dung về một khảo sát về vai trò của việc chọn mẫu; phân tích thể chế; nghiên cứu thực nghiệm.

  pdf128p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 68 12   Download

 • Mục đích của Bài giảng Lập trình trực quan - Bài 6: Tính toán thống kê là giúp người dùng khi muốn thống kê trên RecordSet : Tổng, Max, Min,...; Thống kê trên một số bản ghi thoả mãn điều kiện. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời tham khảo.

  ppt10p nhihoangpham 06-11-2014 125 9   Download

 • Bài viết đề xuất biện pháp phát triển tư duy thống kê cho sinh viên đại học ngành Dược trong dạy học học phần Toán - Thống kê y dược.

  pdf6p vilisbon2711 07-01-2020 9 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả trình bày phương pháp xác định tuyến đường bay tối ưu của vật thể bay không người lái hạng nhẹ khi có dữ liệu thống kê về gió trong vùng bay. Đây là cơ sở khoa học để xây dựng chương trình bay trên khoang của UAV khi điều kiện thời tiết phức tạp. Kết quả tính toán phù hợp với những lời giải của các công trình đã được công bố.

  pdf6p vinaruto2711 06-04-2019 37 0   Download

 • Bài 2 Quá trình nghiên cứu thống kê, mục tiêu bài học này nhằm giúp người học nắm được những vấn đề chung nhất về điều tra thống kê, giới thiệu một số vấn đề chung về giai đoạn tổng hợp thống kê và tập trung đi sâu vào phương pháp tổng hợp số liệu thống kê đã có, giới thiệu một số vấn đề chung về giai đoạn phân tích và dự đoán thống kê.

  pdf26p canhdangxuan 03-04-2014 172 42   Download

 • Nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo đối tượng trung học Dân số - Y tế, một mã ngành mới có ở Việt Nam. Đồng thời phù hợp với điều kiện hiện nay và những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. "Giáo trình Nguyên lý thống kê" đã được biên soạn làm tài liệu học tập cho các lớp đào tạo về Dân số - Y tế.

  pdf53p butmaulam 18-10-2013 177 35   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế cung cấp cho các bạn các kiến thức về dữ liệu thống kê, các loại dữ liệu thống kê; điều tra thống kê; phương pháp thu thập thông tin; xây dựng kế hoạch điều tra thống kê; sai số trong điều tra thống kê.

  ppt58p meocon95vn 09-04-2015 112 33   Download

 • Thống kê được vận dụng trong nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau, từ vật lý cho đến khoa học xã hội và nhân văn. Thống kê cũng được sử dụng để ra quyết định trong tất cả mọi lĩnh vực kinh doanh và quản trị nhà nước. 1.2. Chức năng của thống kê Thống kê mô tả: là pháp sử dụng để tóm tắt hoặc mô tả một tập hợp dữ liệu. Thống kê suy diễn: là phương pháp mô hình hóa trên các dữ liệu quan sát để giải thích được những biến thiên “dường như” có tính...

  pdf5p muaythai7 26-10-2011 112 17   Download

 • Chương 2 Thu thập dữ liệu thống kê thuộc bài giảng nguyên lý thống kê, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với kiến thức sau: Xác định dữ liệu cần thu thập, dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp, các phương pháp thu thập dữ liệu ban đầu, các hình thức tổ chức điều tra thống kê, xây dựng kế hoạch điều tra thống kê, sai số trong điều tra thống kê.

  pdf8p vanthanhthiennu22 21-05-2014 94 17   Download

 • Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận căn bản về lập dự toán và kế toán nguyên vật liệu theo hệ thống kế toán hiện hành được áp dụng trong các doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng công tác lập dự toán và kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị; từ kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, nhận xét, đưa ra một số ý kiến, biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác lập dự toán và kế toán nguyên vật liệu tại Công ty.

  pdf85p thangnamvoiva26 21-10-2016 84 9   Download

 • Chương 4.1 - Dữ liệu thống kê. Chương này cung cấp kiến thức về tổng thể và mẫu như: Khái niệm về tổng thể và mẫu, mẫu ngẫu nhiên và mẫu cụ thể, hàm phân phối thực nghiệm. Chương này cũng trình bày các đặc trưng của mẫu và phân phối xác suất như: Thống kê, trung bình mẫu ngẫu nhiên, tỉ lệ mẫu ngẫu nhiên, phương sai mẫu ngẫu nhiên, phương sai mẫu có điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p tangtuy20 27-07-2016 36 2   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Tổng hợp và trình bày các dữ liệu thống kê" bao gồm các nội dung: Xác định mục đích tổng hợp, xây dựng các chỉ tiêu tổng hợp, hiệu chỉnh và mã hóa dữ liệu, kiểm tra số liệu trước khi tính toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p dien_vi08 18-11-2018 31 1   Download

 • Quá trình nghiên cứu thống kê gồm các giai đoạn: Thu thập số liệu, xử lý tổng hợp và phân tích, dự báo. Trong thu thập số liệu thường áp dụng hai hình thức chủ yếu: Báo cáo thống kê định kỳ và điều tra thống kê. Báo cáo thống kê định kỳ là hình thức thu thập số liệu thống kê được tiến hành thường xuyên, định kỳ theo nội dung, phương pháp cũng như hệ thống biểu mẫu thống nhất, được quy định thành chế độ báo cáo do cơ quan có thẩm quyền quyết định và áp dụng cho nhiều năm....

  doc23p sauluoi_mrdark 04-12-2010 842 166   Download

 • Trình tự thực hiện: + Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị và Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán NSNN. + Các địa phương báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm hiện hành, đề xuất dự toán năm kế hoạch. + Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của NSNN năm kế hoạch để trình cấp xem xét, quyết định NSNN cho các đơn vị.

  doc4p batrinh 19-08-2009 824 158   Download

 • Trình tự thực hiện: + Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị và Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán NSNN. + Các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm hiện hành, đề xuất dự toán năm kế hoạch. + Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của...

  doc4p batrinh 19-08-2009 471 91   Download

 • BÀI GIẢNG XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ - Phép thử là việc thực hiện một thí nghiệm hoặc quan sát một hiện tượng nào đó. Phép thử được gọi là ngẫu nhiên nếu ta không thể dự báo trước chính xác kết quả nào sẽ xảy ra. - Mỗi kết quả của phép thử, ω được gọi là một biến cố sơ cấp. Ví dụ 1.1. Thực hiện phép thử tung một đồng xu. Có hai kết quả có thể xảy ra khi tung đồng xu là xuất hiện mặt sấp-S hoặc mặt ngữa-N: • Kết quả ω = S là...

  pdf21p biodoc 17-06-2011 293 82   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Dự toán thống kê
p_strCode=dutoanthongke

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2