intTypePromotion=1
ADSENSE

Dược phẩm trung ương i

Xem 1-20 trên 50 kết quả Dược phẩm trung ương i
 • Giáo trình Thí nghiệm kim loại và mối hàn (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng) được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 23 - Thí nghiệm kim loại và mối hàn trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Trong phạm vi của giáo trình này sẽ trình bày các phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của thép và mối hàn thép.

  pdf22p cucngoainhan0 08-04-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Thí nghiệm sơn (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng) được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 38 - Thí nghiệm sơn trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Trong phạm vi của giáo trình này chủ yếu chỉ đề cập đến loại sơn tín hiệu giao thông, trình bày các phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn tín hiệu giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p cucngoainhan0 08-04-2022 7 0   Download

 • Giáo trình Vật liệu điện dùng cho trình độ cao đẳng nghề được biên soạn theo chương trình khung của Bộ lao động thương binh và xã hội. Giáo trình nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vật liệu điện. Trong đó trọng tâm là giới thiệu về cấu tạo, đặc điểm, phạm vi sử dụng của các loại vật liệu: Dẫn điện, cách điện, bán dẫn, vật liệu từ và một số sản phẩm như các loại dây dẫn điện, dây cáp và dây điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p cucngoainhan8 14-03-2022 7 4   Download

 • Giáo Trình Điện kỹ thuật được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn có thể hệ thống được kiến thức cơ bản về mạch điện; Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô; Trình bày được công dụng và phân loại các loại khí cụ điện; Vẽ được sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản; Tuân thủ đúng quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị điện; Rèn luyện tác phong làm việc cẩn thận. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p cucngoainhan8 14-03-2022 8 0   Download

 • Giáo trình kiểm tra sửa chữa Pan ô tô với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các triệu chứng và nguyên nhân sai hỏng của các hệ thống; Mô tả, và giải thích được sơ đồ mạch điện của các hệ thống; Nhận dạng được các bộ phận của hệ thống phanh ABS; Trình bày được phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sữa chữa những sai hỏng của các bộ phận các hệ thống; Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn; Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf104p cucngoainhan8 14-03-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa các đăng, cầu chủ động và moay ơ, bánh xe (Nghề Công nghệ ô tô - Trình độ Trung cấp): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để có thể nắm bắt được các phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận: Ly hợp, hộp số các đăng, truyền lực chính, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe; biết cách tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của các bộ phận: ly hợp, hộp số, các đăng, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa;...

  pdf61p cucngoainhan8 14-03-2022 1 0   Download

 • Giáo trình Nguội cơ bản (Nghề Sửa chữa điện máy công trình – Trình độ trung cấp) được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được công dụng và phạm vi sử dụng của các loại dụng cụ gia công cầm tay của nghề; Xác định được chuẩn vạch dấu, chuẩn đo, chuẩn gá chính xác phù hợp hình dáng chi tiết gia công;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p cucngoainhan8 15-03-2022 3 1   Download

 • Cơ sở kỹ thuật điện là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Việc học tập tốt môn học này giúp học sinh, sinh viên có điều kiện để tiếp thu nội dung các kiến thức, kỹ năng chuyên môn phần điện của nghề tiếp theo. Giáo trình đã đề cập tới những kiến thức cơ bản nhất, để học sinh sinh viên có thể hiểu được các hiện tượng điện, từ xảy ra trong các phần tử của mạch điện và giải được các bài toán cơ bản trong phạm vi của nghề về mạch điện.

  pdf63p cucngoainhan8 15-03-2022 7 4   Download

 • Giáo trình nội bộ “Thí nghiệm bitum” được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 18 - Thí nghiệm bitum trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Bitum là sản phẩm của quá trình chưng cất dầu mỏ. Giáo trình nội bộ này được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, đi sâu vào trình bày nội dung và trình tự các bước tiến hành thí nghiệm xác định đặc trưng cơ lý của bitum để phục vụ công tác thi công và nghiệm thu mặt đường có sử dụng nhựa.

  pdf52p cucngoainhan8 15-03-2022 3 0   Download

 • Giáo trình nội bộ “Thí nghiệm nhũ tương” được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 19 - Thí nghiệm nhũ tương trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Trong phạm vi của tài liệu này chủ yếu chỉ đề cập đến nhũ tương nhựa đường gốc a xít (là nhũ tương nhựa đường có sử dụng chất nhũ hóa là các muối có nguồn gốc a xít, sau đây gọi là nhũ tương a xít), trình bày các phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của nhũ tương a xít. Tiêu chuẩn này là cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nhũ tương a xít dùng trong xây dựng đường bộ.

  pdf46p cucngoainhan8 15-03-2022 3 0   Download

 • Giáo trình nội bộ “Thí nghiệm kim loại và mối hàn” được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 23 - Thí nghiệm kim loại và mối hàn trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Trong phạm vi của giáo trình này sẽ trình bày các phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của thép và mối hàn thép.

  pdf22p cucngoainhan8 15-03-2022 3 0   Download

 • Vật liệu gia cố bằng chất kết dính là loại vật liệu hỗn hợp gồm đất cát, cấp phối được làm tơi vụn rồi trộn đều với chất kết dính theo một tỷ lệ nào đó, rồi được lèn chặt ở độ ấm thích hợp, dùng làm các lớp kết cấu áo đường ôtô, sây bay, bến bãi. Trong phạm vi của giáo trình này chủ yếu chỉ đề cập đến các thí nghiệm xác định tính chất cơ lý của đất gia cố vôi hoặc xi măng. Nội dung giáo trình “Thí nghiệm gia cố chất kết dính” được biên soạn thành 5 bài, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p cucngoainhan8 15-03-2022 3 0   Download

 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên giảng dạy và học sinh, sinh viên có tài liệu học tập, tham khảo, việc biên soạn giáo trình kỹ thuật nghề theo theo các môđun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay. Giáo trình “Thí nghiệm sơn” được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 38 - Thí nghiệm sơn trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Trong phạm vi của giáo trình này chủ yếu chỉ đề cập đến loại sơn tín hiệu giao thông, trình bày các phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn tín hiệu giao thông.

  pdf24p cucngoainhan8 15-03-2022 4 0   Download

 • Cơ sở kỹ thuật điện là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Việc học tập tốt môn học này giúp học sinh, sinh viên có điều kiện để tiếp thu nội dung các kiến thức, kỹ năng chuyên môn phần điện của nghề tiếp theo. Giáo trình đã đề cập tới những kiến thức cơ bản nhất, để học sinh sinh viên có thể hiểu được các hiện tượng điện, từ xảy ra trong các phần tử của mạch điện và giải được các bài toán cơ bản trong phạm vi của nghề về mạch điện.

  pdf63p cucngoainhan6 03-01-2022 7 3   Download

 • Giáo trình Vật liệu điện dùng cho trình độ cao đẳng nghề được biên soạn theo chương trình khung của Bộ lao động thương binh và xã hội. Giáo trình nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vật liệu điện. Trong đó trọng tâm là giới thiệu về cấu tạo, đặc điểm, phạm vi sử dụng của các loại vật liệu: Dẫn điện, cách điện, bán dẫn, vật liệu từ và một số sản phẩm như các loại dây dẫn điện, dây cáp và dây điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf79p cucngoainhan4 09-12-2021 6 2   Download

 • Nội dung của giáo trình biên soạn được dựa trên sự kế thừa nhiều tài liệu của các trường đại học và cao đẳng, kết hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên các trường dạy nghề trong cả nước.

  pdf70p cucngoainhan4 09-12-2021 6 1   Download

 • Giáo trình PLC nâng cao được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun/ môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề, và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Giáo trình được thiết kế gồm 11 bài và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung sau: Điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự, điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay hai chiều có hãm trước lúc đảo chiều, điều khiển đèn giao thông, đếm sản phẩm, điều khiển máy trộn, đo điện áp DC và điều khiển ON/OFF, điều khiển nhiệt độ.

  pdf79p cucngoainhan5 09-12-2021 12 3   Download

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa các đăng, cầu chủ động và moay ơ bánh xe (Nghề Công nghệ Ô tô - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để có thể nắm bắt được các phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận: Ly hợp, hộp số các đăng, truyền lực chính, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe; biết cách tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của các bộ phận: ly hợp, hộp số, các đăng, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa;...

  pdf165p cucngoainhan5 09-12-2021 7 3   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc kết hợp các loài tảo khác nhau đến tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của ấu trùng hàu Thái Bình Dương sau 18 ngày ương. Thí nghiệm được đánh giá với 04 nghiệm thức thức ăn khác nhau trong bể nhựa có thể tích 500L, bao gồm (i) Thalassiosira pseudonana, Isochrysis galbana và Chaetoceros calcitrans; (ii) Nannochloropsis oculata, I. galbana và C. calcitrans; (iii) N. oculata, Chaetoceros muelleri và T. pseudonana; (iv) N. oculata, C. muelleri và Chaetoceros calcitrans.

  pdf11p vimackenziebezos 29-11-2021 9 0   Download

 • Luận văn xây dựng phép định lượng đồng thời hỗn hợp hai thành phần Amoxicillin và Cloxacillin bằng các phương pháp quang phổ tử ngoại lấy phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao làm phương pháp đối chiếu. Đồng thời ứng dụng các phương pháp này để định lượng Amoxicillin và Cloxacillin trong một số lô của chế phẩm Faclacin 2 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco.

  pdf63p generallady 16-07-2021 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dược phẩm trung ương i
p_strCode=duocphamtrunguongi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2