intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án bài 4: Đại từ - Ngữ văn 7 - GV.T.T.Chi

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

119
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản: SÔNG NÚI NƯỚC NAM ( LÝ THƯỜNG KIỆT).. PHÒ GIÁ VỀ KINH ( TRẦN QUANG KHẢI)....A- Mục tiêu bài học:.. * Kiến thức:.. - Qua 2 bài th ơ trung đ ại, HS hi ểu đ ược khí phách và khát v ọng c ủa.dân tộc ta thời xưa thể hiện ở tinh thần độc lập dân tộc, tự hào về chiến.thắng chống ngoại xâm, khẳng định sức mạnh dân tộc trong việc bảo vệ và.phát triển đất nước... - Nhận biết thể thơ thất ngôn tứ tuy ệt, ngũ ngôn t ứ tuy ệt đ ường.luật... * Kỹ năng:.. - Rèn HS kỹ năng tìm hiểu , phân tích th ơ trữ tình trung đ ại. K ỹ năng.đọc - hiểu văn bản thơ trữ tình TĐ... * Giáo dục HS ý thức dân tộc, niềm tự hào dân tộc. Biết ơn và gìn giữ.những gì mà cha ông để lại...- B- Chuẩn bị:.. *-Những điều cần lưu ý:.. Việc dạy thơ dịch cần phối hợp cả 3 văn bản, tránh l ấy l ời d ịch làm nguyên.văn.. *- Đồ dùng: Bảng phụ chép phần phiên âm...C- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học:.. I- Ổn định tổ chức.. Sĩ số: 7a5: 7a2:.. II- Kiểm tra:.. - Đọc thuộc lòng nh ững câu hát châm bi ếm? Nêu hi ểu bi ết c ủa em.về 1 bài ca dao em thích ?.. * Y/c: - Đọc rõ ràng, diễn cảm.. - Trả lời như đã phân tích trong bài... III- Bài mới:.. Đất nước ta trải qua bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, bao tri ều.đại đi qua là bấy nhiêu triều đại đứng lên đấu tranh ch ống ngo ại xâm gi ữ.nước. Truyền thống ấy đã được phản ánh trong các tác phẩm văn học, đặc.biệt là văn học Lí Trần. Hai văn bản mà chún g ta được học hôm nay sẽ giúp.chúng ta hiểu rõ hơn về điều đó.... Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức..... I - Sông núi nước Nam ( Nam quốc. sơn hà - Lý Thường Kiệt ):.. 1-Giới thiệu chung:. HS đọc chú thích sgk (63).. * Tác giả:. GV: Đây là bài thơ “thần”, bài thơ. không có tên nhưng nhiều người - Lý Thường Kiệt(1077). đặt tên là “Nam quốc sơn hà” (Sông. núi nước Nam).. - Em có nhận xét gì về số câu, số - Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt. chữ trong câu, cách hiệp vần ? (Đường luật).- Bài thơ có 4 câu, mỗi. câu có 7 tiếng... 2- Đọc - Hiểu văn bản:... Hướng dẫn đọc: dõng dạc, trang. nghiêm thể hiện được khí phách. hào hùng của bài thơ, nhịp 4/3... HS đọc chú thích trên bảng phụ.. * Đại ý: tuyên ngôn độc lập là lời.. tuyên bố về chủ quyền của đất nước. và khẳng định không 1 thế lực nào.- Sông núi nước Nam được coi là được xâm phạm..bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên.của nước ta viết bằng thơ. Vậy.tuyên ngôn độc lập là gì ?..- Sông núi nước Nam là 1 bài thơ.thiên về biểu ý (bày tỏ ý kiến). *Bố cục: 2 phần.Vậy nội dung biểu ý đó được thể.hiện theo 1 bố cục như thế nào?.Hãy nhận xét bố cục và biểu ý đó?..- 2 câu đầu: nước Nam là của.người Nam. Điều đó được sách trời.định sẵn, rõ ràng...- 2 câu cuối: kẻ thù không được.xâm phạm, xâm phạm thì thế nào.cũng chuốc phải thất bại thảm hại...-> Bố cục gọn gàng, chặt chẽ. Biểu.ý rõ ràng)..HS đọc 2 câu đầu......- 2 câu đầu ý nói gì?....G : Hai câu đầu nêu lên 1 nguyên lí.khách quan, tất yếu, có giá trị như a, Hai câu đầu:.lời tuyên ngôn. Nó là quyền độc lập.và tự quyết của dân tộc ta. Đó là ý Nam quốc sơn hà Nam đế cư.chí sắt đá của 1 dân tộc có bản lĩnh,.có truyền thống đấu tranh. Hai câu Tiệt nhân định phận tại thiên thư.thơ có giá trị mở đầu cho 1 tuyên.ngôn độc lập ngắn gọn của nước -> Nước Nam là của người Nam,.Đại Việt hùng cường ở thế kỷ XI. điều đó đã được sách trời định sẵn, rõ..- Nói như vậy là để nhằm mục đích ràng..gì ? Người viết đã bộc lộ tình cảm.gì trong 2 câu thơ này?.....Hs đọc 2 câu thơ cuối....2 câu cuối nói lên ý gì ? (Nói về.truyền thống đấu tranh bất khuất.của dân t

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 4: Đại từ - Ngữ văn 7 - GV.T.T.Chi

  1. Văn bản: SÔNG NÚI NƯỚC NAM ( LÝ THƯỜNG KIỆT) PHÒ GIÁ VỀ KINH ( TRẦN QUANG KHẢI) A- Mục tiêu bài học: * Kiến thức: - Qua 2 bài th ơ trung đ ại, HS hi ểu đ ược khí phách và khát v ọng c ủa dân tộc ta thời xưa thể hiện ở tinh thần độc lập dân tộc, tự hào về chiến thắng chống ngoại xâm, khẳng định sức mạnh dân tộc trong việc bảo vệ và phát triển đất nước. - Nhận biết thể thơ thất ngôn tứ tuy ệt, ngũ ngôn t ứ tuy ệt đ ường luật. * Kỹ năng: - Rèn HS kỹ năng tìm hiểu , phân tích th ơ trữ tình trung đ ại. K ỹ năng đọc - hiểu văn bản thơ trữ tình TĐ. * Giáo dục HS ý thức dân tộc, niềm tự hào dân tộc. Biết ơn và gìn giữ những gì mà cha ông để lại. - B- Chuẩn bị: *-Những điều cần lưu ý: Việc dạy thơ dịch cần phối hợp cả 3 văn bản, tránh l ấy l ời d ịch làm nguyên văn *- Đồ dùng: Bảng phụ chép phần phiên âm. C- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: I- Ổn định tổ chức Sĩ số: 7a5: 7a2: II- Kiểm tra:
  2. - Đọc thuộc lòng nh ững câu hát châm bi ếm? Nêu hi ểu bi ết c ủa em về 1 bài ca dao em thích ? * Y/c: - Đọc rõ ràng, diễn cảm - Trả lời như đã phân tích trong bài. III- Bài mới: Đất nước ta trải qua bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, bao tri ều đại đi qua là bấy nhiêu triều đại đứng lên đấu tranh ch ống ngo ại xâm gi ữ nước. Truyền thống ấy đã được phản ánh trong các tác phẩm văn học, đặc biệt là văn học Lí Trần. Hai văn bản mà chún g ta được học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều đó. Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức I - Sông núi nước Nam ( Nam quốc sơn hà - Lý Thường Kiệt ): 1-Giới thiệu chung: HS đọc chú thích sgk (63). * Tác giả: GV: Đây là bài thơ “thần”, bài thơ không có tên nhưng nhiều người - Lý Thường Kiệt(1077) đặt tên là “Nam quốc sơn hà” (Sông núi nước Nam) - Em có nhận xét gì về số câu, số - Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt chữ trong câu, cách hiệp vần ? (Đường luật).- Bài thơ có 4 câu, mỗi câu có 7 tiếng. 2- Đọc - Hiểu văn bản: Hướng dẫn đọc: dõng dạc, trang nghiêm thể hiện được khí phách hào hùng của bài thơ, nhịp 4/3. HS đọc chú thích trên bảng phụ. * Đại ý: tuyên ngôn độc lập là lời
  3. tuyên bố về chủ quyền của đất nước và khẳng định không 1 thế lực nào - Sông núi nước Nam được coi là được xâm phạm. bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta viết bằng thơ. Vậy tuyên ngôn độc lập là gì ? - Sông núi nước Nam là 1 bài thơ thiên về biểu ý (bày tỏ ý kiến). *Bố cục: 2 phần Vậy nội dung biểu ý đó được thể hiện theo 1 bố cục như thế nào? Hãy nhận xét bố cục và biểu ý đó? - 2 câu đầu: nước Nam là của người Nam. Điều đó được sách trời định sẵn, rõ ràng. - 2 câu cuối: kẻ thù không được xâm phạm, xâm phạm thì thế nào cũng chuốc phải thất bại thảm hại. -> Bố cục gọn gàng, chặt chẽ. Biểu ý rõ ràng) HS đọc 2 câu đầu. - 2 câu đầu ý nói gì? G : Hai câu đầu nêu lên 1 nguyên lí khách quan, tất yếu, có giá trị như a, Hai câu đầu: lời tuyên ngôn. Nó là quyền độc lập và tự quyết của dân tộc ta. Đó là ý Nam quốc sơn hà Nam đế cư chí sắt đá của 1 dân tộc có bản lĩnh, có truyền thống đấu tranh. Hai câu Tiệt nhân định phận tại thiên thư thơ có giá trị mở đầu cho 1 tuyên ngôn độc lập ngắn gọn của nước -> Nước Nam là của người Nam, Đại Việt hùng cường ở thế kỷ XI. điều đó đã được sách trời định sẵn, rõ
  4. - Nói như vậy là để nhằm mục đích ràng. gì ? Người viết đã bộc lộ tình cảm gì trong 2 câu thơ này? Hs đọc 2 câu thơ cuối 2 câu cuối nói lên ý gì ? (Nói về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta và nêu lên 1 nguyên lí có t/ chất hệ quả đối với 2 câu thơ trên) - Nói như vậy để nhằm mục đích gì? - Ngoài biểu ý Sông núi nước Nam có biểu cảm (bày tỏ cảm xúc) =>Khẳng định chủ quyền đất nước. không ? Nếu có thì thuộc trạng thái Thể hiện tình y/nước, niềm tự hào nào? dân tộc G : Ngoài biểu ý còn có biểu cảm rất sâu sắc trong 2 trạng thái : - Lộ b,Hai câu cuối: rõ: Bài thơ đã trực tiếp nêu rõ ý tưởng bảo vệ quyền độc lập và Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm kiên quyết chống ngoại xâm. - ẩn kín : bài thơ có sắc thái biểu hiện Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. cảm xúc mãnh liệt, với ý chí sắt đá trong lời nói, người đọc phải suy nghĩ, nghiền ngẫm mới thấy ý tưởng đó. - Em có nhận xét gì về thể thơ, ->Kẻ thù không được xâm phạm. giọng điệu, nhịp thơ? Tác dụng? Xâm phạm thì thế nào cũng chuốc phải thất bại thảm hại.
  5. GV: Bài thơ của Lý Thường Kiệt là kết tinh ý chí độc lập đã ăn sâu trong máu thịt của DT VN từ nghìn đời nay, nó có 1 sức mạnh kì diệu mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng giày xéo thì nó trỗi dậy chiến đấu với 1 niềm tin lớn không gì lay chuyển nổi. Bài thơ là lời kêu gọi, truyền hịch, truyền niềm tin, niềm phấn khởi cho quân ta; đồng thời cũng là lời cảnh báo gieo sự hoang mang, hoảng hốt tới quân thù. HS đọc ghi nhớ => Đây là lời cảnh báo hành động xâm lược của kẻ thù và khẳng định HS đọc chú thích sgk (66). sức mạnh của dân tộc Việt Nam. - Tác giả bài thơ là ai? - Bài thơ viết vào thời gian nào? - Em có nhận xét gì về số câu, số chữ trong câu, cách hiệp vần? So sánh với thể thơ thất ngôn...? Hướng dẫn đọc: Giọng phấn chấn, hào hùng, chậm chắc. Nhịp 2/3. -> Bài thơ viết theo thể thất ngôn tứ HS đọc chú thích ở bảng phụ. tuyệt, nhịp 4/3, giọng thơ đanh thép, hùng hồn, dõng dạc biểu thị ý chí và
  6. - Bài thơ đề cập đến vấn đề gì ? sức mạnh Việt Nam. - Bài thơ có bố cục như thế nào ? * Ghi nhớ : ( sgk 65 ) - Nội dung của 2 câu đầu và 2 câu cuối khác nhau ở chỗ nào? (2 câu đầu nói về hào khí chiến thắng. 2 II- Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn câu sau nói về khát vọng thái bình kinh sư): của dân tộc) 1- Giới thiệu tác giả - tác phẩm . - Đọc 2 câu đầu. - Tác giả: Trần Quang Khải - Bài thơ viết năm 1285 - Hai câu đầu nêu ý gì ? (2 câu đầu của bài thơ nói về 2 chiến thắng. - Thể thơ: ngũ ngôn tứ tuyệt (Đường Chiến thắng Chương Dương sau luật) - Bài thơ có 4 câu, mỗi câu có 5 nhưng được nói trước chiến thắng tiếng. Hàm Tử, để làm sống lại không khí của chiến trường. Hai câu thơ như 1 ghi chép cảnh chiến trường kinh thiên động địa) 2- Đọc - Hiểu văn bản: - Em có nhận xét gì về lời thơ của * Đọc tác giả ? Tác dụng của lời thơ đó? (Lời thơ rõ ràng, rành mạch và mạnh mẽ gân guốc làm sống dậy 1 * Chú thích : không khí trận mạc như có tiếng va của đao kiếm, tiếng ngựa hí, quân * Đại ý: Bài thơ nói về 2 chiến thắng reo!) giặc Mông và giặc Nguyên đời Trần và ý thức XD nước sau khi có thái - Nhắc đến 2 trận đánh đó để nhằm bình. mục đích gì? * Bố cục: 2 phần - Qua đó tác giả muốn bộc lộ tình cảm gì? a,Hai câu đầu: Hào khí chiến thắng
  7. Đoạt sáo Chương Dương độ, Cầm Hồ Hàm Tử quan. HS đọc 2 câu cuối. - ý 2 câu cuối nói gì? (2 câu cuối là lời động viên, phát triển đất nước trong hoà bình. Như vậy thái bình vừa là thành quả chiến đấu, vừa là cơ hội để gắng sức. Đó là chiến lược giữ nước lâu bền) - Hai câu cuối đã bộc lộ được tình cảm gì ? -> Nói về thắng lợi của 2 trận đánh ở Chương Dương và Hàm Tử. HS đọc ghi nhớ – sgk (68 ) - Em có nhận xét gì về cách biểu ý của bài thơ? H : Bài thơ được biểu ý 1 cách rõ ràng, diễn đạt ý tưởng trực tiếp, không hình ảnh hoa mĩ, cảm xúc trữ -> Lời thơ rõ ràng, rành mạch - Làm tình được nén kín trong ý tưởng. 2 sống dậy không khí trận mạc. câu đầu là niềm tự hào mãnh liệt trước chiến thắng, 2 câu sau là niềm tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước => Ca ngợi chiến thắng hào hùng của dân tộc trong cuộc chiến chống quân Mông-Nguyên xâm lược. - Cách biểu ý và biểu cảm của bài Phò giá về kinh và bài Sông núi - Thể hiện niềm tự hào dân tộc. nước Nam có gì giống nhau ? (Nhận xét 2 bài thơ Sông núi nước Nam và Phò giá về kinh: - Hai bài
  8. thơ đều thể hiện 1 chân lí lớn lao b, Hai câu cuối : Khát vọng thái bình và thiêng liêng đó là : Nước VN là thịnh trị của dân tộc. của người VN, không ai được xâm phạm, nếu xâm phạm sẽ bị thất Thái bình tu trí lực, bại (bài 1). Vạn cổ thử giang san. - bài 2 là ngợi ca khí thế hào hùng của dân tộc qua chiến đấu và khát vọng XD phát triển đất nước trong hoà bình. -Hai bài thơ đều là thể -> Nói về việc xây dựng đất nước Đường luật. Một theo thể thất ngôn trong thời bình với 1 niềm tin sắt đá tứ tuyệt, 1 theo thể ngũ ngôn tứ vào sự bền vững muôn đời của đất tuyệt. Cả 2 bài thơ đều diễn đạt nước. ngắn gọn, xúc tích, cảm xúc và ý tưởng hoà làm một - Em có biết 2 Văn bản được coi là => Thể hiện niềm tin sắt đá vào sự tuyên ngôn độc lập lần thứ 2 và 3 bền vững muôn đời của đất nước. của dân tộc VN ta tên là gì ? Do ai viết và xuất hiện bao giờ ? * Ghi nhớ: sgk(68) III- Tổng kết: * Luyện tập: - Tuyên ngôn lần thứ 2: Cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi (TK XV) - Tuyên ngôn lần thứ 3: Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (2.9.1945) IV- Hướng dẫn học bài:
  9. - Học thuộc lòng 2 bài thơ (phiên âm, dịch thơ). - Học thuộc 2 ghi nhớ. - Soạn bài: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường..., Bài ca Côn Sơn. D-Rút kinh nghiệm:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2