intTypePromotion=1
ADSENSE

Đường cong Elliptic

Xem 1-20 trên 46 kết quả Đường cong Elliptic
 • Tóm tắt luận văn Thạc sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu hệ mật đường cong elliptic và ứng dụng tập trung tìm hiểu về các đánh giá tấn công hệ mật đường cong Elliptic, tìm hiểu một số hệ mật trên các đường cong Elliptic; dựa trên các cơ sở lý thuyết và tìm hiểu, xây dựng ứng dụng bảo mật mạng riêng ảo sử dụng hệ mật Elliptic.

  pdf25p nluu9184 13-05-2014 193 44   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Cài đặt các giao mật mã dùng đường cong elliptic trên trường hữu hạn là nhằm giúp cho các bạn có kiến thức cơ bản về đường cong elliptic; biết cách cài đặt một số giao thức mật mã dùng đường cong. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt55p cocacola_07 11-11-2015 86 12   Download

 • Bài giảng Đường cong elliptic được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung; đường cong elliptic trên trường số thực; đường cong elliptic trên trường hữu hạn; các phép toán trường hữu hạn, phép cộng, phép nhân; các bài toán kiểm tra điểm thuộc đường cong, đếm số điểm của đường cong, cộng hai điểm, nhân hai điểm, nhân nhanh; đường cong và hệ mã công khai; so sánh với RSA.

  ppt42p cocacola_07 11-11-2015 61 6   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Các điểm hữu tỷ trên các đường cong Elliptic trên trường hữu hạn mô tả cấu trúc nhóm của tập các điểm hữu tỷ E(F) của đường cong Elliptic không kỳ dị E trên F, mô tả các điểm hữu tỷ trên một số lớp đường cong Elliptic, phương pháp chứng minh một số định lý mô tả cách xác định các đối tượng đã liệt kê ở trên đối với các họ đường cong được xét.

  pdf82p maiyeumaiyeu05 20-08-2016 42 6   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm phần mở đầu, nội dung, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý thuyết. Chương 2: Một số phương pháp và chi phí tính phép nhân vô hướng trên đường cong Elliptic. Chương 3: Áp dụng tính toán thực tế.

  pdf20p truongtien_05 28-03-2018 33 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Đường cong Elliptic dạng Hesse nghiên cứu tính đối xứng của các đường cong dạng Hesse, tính toán xác định các điểm n-xoắn trên một số lớp đường cong dạng Hesse, mối liên hệ giữa hai dạng Weierstrass và Hesse.

  pdf91p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 53 5   Download

 • Mục đích chính của bài báo này là mô tả cấu trúc môđun của tập hợp những điểm P nằm trên đường cong elliptic thỏa mãn điều kiện nP=O. Trong đó, P là điểm có bậc hữu hạn trên đường cong elliptic E không kỳ dị, phương trình của đường cong elliptic E được cho bởi dạng Weierstrass trên trường Zp (là số nguyên tố lớn hơn 3), O là điểm tại vô cùng.

  pdf12p bautroibinhyen17 13-02-2017 67 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Các điểm xoắn hữu tỷ của đường cong Elliptic trên trường hữu tỷ được nghiên cứu nhằm mô tả cấu trúc nhóm của tập các điểm hữu tỷ E(Q) của đường cong Elliptic E trên Q; mô tả nhóm con xoắn của E(Q) đối với một số lớp đường cong Ellipti;... Để nắm vững nội dung chi tiết tài liệu mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p dieuhang510 14-11-2016 53 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu và phân tích các hệ thống mật mã dựa trên đường cong Elliptic (ECC) và đơn giản hóa thành những thuật toán gần với các ngôn ngữ đặc tả của chuyên ngành CNTT. Thuật toán mã hóa đường cong Elliptic đã được chứng minh là mạnh hơn các thuật toán đã biết như RSA / DSA.

  pdf12p viengland2711 23-07-2019 42 2   Download

 • Trong nội dung bài báo này, đề xuất một phương pháp thực hiện phép nhân điểm trên đường cong Elliptic trên trường hữu hạn theo thuật toán NAF (Non Adjacent Form) để khai triển một số nguyên. Thuật toán được cài đặt trực tiếp trên phần cứng FPGA mà không cần tính toán trước như thuật toán nhân điểm sử dụng NAF thông thường.

  pdf8p thithizone 16-07-2019 19 0   Download

 • Bài viết đưa ra thuật toán chọn miền tham số đường cong Elliptic và xây dựng đường cong Elliptic trên trường số nguyên tố hữu hạn, khắc phục việc đếm ở trên mà vẫn đảm bảo mức bảo mật đã cho đồng thời hạn chế được các nguy cơ bị tấn công đã được liệt kê, áp dụng vào việc bảo mật trong quá trình trao đổi dữ liệu tên miền (zone transfer) giữa máy chủ tên miền DNS chính (Primary DNS) và các máy chủ DNS phụ (secondary DNS) trong hệ thống DNS.

  pdf9p vitomato2711 11-03-2020 15 0   Download

 • Mục đích của luận văn này là nghiên cứu tập các điểm hữu tỉ của đường cong elliptic trên trường hữu hạn và trên trường các số hữu tỉ. Tìm hiểu chứng minh hai định lý chính: Định lý Hasse về chặn cho số các điểm hữu tỉ của đường cong elliptic trên trường hữu hạn, Định lý Mordell–Weil về cấu trúc nhóm các điểm hữu tỉ của đường cong elliptic trên Q.

  pdf86p capheviahe27 23-02-2021 8 0   Download

 • Nội dung của đề tài gồm các vấn đề cần giải quyết: Nghiên cứu hướng tới công nghệ Java card, ứng dụng mật mã đường cong Elliptic trong bảo mật thẻ thông minh. Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn gồm những chương sau: Chương 1: Tổng quan thẻ thông minh, chương 2: Công nghệ Java Card, chương 3: Mật mã đường cong Elliptic, chương 4: Ứng dụng hệ mật đường cong elliptic trong bảo mật thẻ thông minh.

  pdf26p hanh_tv25 02-04-2019 22 0   Download

 • Bài viết này mô tả thuật toán và cấu trúc mạch cho việc tính toán và thực thi phép tính nhân điểm đường cong Elliptic trên trường nguyên tố hữu hạn GF(p) có độ dài 256 bit. Cấu trúc mạch được mô tả bằng ngôn ngữ VHDL và được thực thi trên nền tảng chip Zynq xc7z030 và xc7z045.

  pdf6p vivirginia2711 09-12-2020 6 1   Download

 • Kỹ thuật mật mã là một trong những giải pháp của an toàn truyên thông. Kỹ thuật này có từ ngàn xưa nhưng nó đơn giản, ngày nay khi có mạng máy tính người ta dùng mật mã hiện đại. Các nhà khoa học đã phát minh ra những hệ mật mã nhằm che dấu thông tin cũng như là làm rõ chúng để tránh sự giòm ngó của những kẻ cố tình phá hoại như các hệ mật: RSA, Elgamal… mặc dù cũng rất an toàn nhưng có độ dài khoá lớn nên trong một số lĩnh...

  pdf33p dinhlan05011 22-05-2011 394 121   Download

 • Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến, người thầy đã giúp đỡ em trong suốt quá trình làm khóa luận, đồng thời cũng là người thầy đã hướng dẫn em những bước đi đầu tiên để khám phá một lĩnh vực đầy bí ẩn và thách thức – lĩnh vực an toàn và bảo mật dữ liệu. Em xin được cảm ơn các thầy, các cô đã giảng dạy em trong suốt bốn năm qua. Những kiến thức mà các thầy, các cô đã dạy sẽ mãi là hành trang...

  pdf61p chieu_mua 24-08-2012 299 107   Download

 • Giáo trình Mật mã và ứng dụng - Chương 5: Các hệ mã hóa công khai khác, trình bày các nội dung chính: hệ mật Elgamal và các logarithm rời rạc, trường hữu hạn và các hệ thống đường cong Elliptic, hệ mật xếp ba lô Merkle - Hell man,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Công nghệ thông tin.

  pdf42p thghuynhvan95 22-04-2014 97 26   Download

 • Số nguyên a 1 được gọi là số nguyên tố, nếu a chỉ có ước số là 1 và a. Một số nguyên lớn hơn 1 không là số nguyên tố thì được gọi là hợp số. Ví dụ các số 2, 3, 5, 7 là số nguyên tố; các số 6, 8, 10, 12, 14, 15 là hợp số. Hai số a và b được gọi là nguyên tố cùng nhau, nếu chúng có ước số chung là 1, tức là nếu gcd (a,b) =1

  pdf20p nhutretho 26-01-2013 67 10   Download

 • Nối tiếp phần 1 của giáo trình "An toàn bảo mật dữ liệu" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các thuật toán cơ bản trong mật mã khóa công khai bao gồm các các hệ mật RSA, MerkleHellman, Rabin, ElGamal, hệ mật trên đường cong Elliptic và hệ mật McEliece, hàm băm và chữ ký số, các ứng dụng trong việc xác thực và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf106p vihercules2711 25-03-2019 59 9   Download

 • Bài báo giới thiệu về cặp ghép Weil sửa đổi tác giả đưa ra một hệ mã tương tự mã Elgamal và một số chữ ký số dựa trên phương pháp ghép cặp Weil.

  pdf7p uocvong07 14-10-2015 40 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đường cong Elliptic
p_strCode=duongcongelliptic

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2