intTypePromotion=1
ADSENSE

Già hóa dân số

Xem 1-20 trên 5618 kết quả Già hóa dân số
 • Thuyết trình: Già hóa dân số và thách thức chính sách đối với Việt Nam nhằm trình bày về xu hướng già hóa dân số trên thế giới và những đặc trưng của người cao tuổi ở Việt Nam, dân số già và già hóa dân số là xu hướng nhân khẩu học phổ biến trong cả nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Già hóa dân số có quan hệ mật thiết với kinh tế - xã hội; Một mặt nó cho biết thành tựu và sự tiến bộ tuyệt vời của xã hội. Mặt khác, nó đòi hỏi những thách thức chính sách.

  pdf12p bad_12 03-07-2014 576 69   Download

 • Giống như việc gia tăng dân số, dân số già hóa cũng gây ra nhiều thách thức cho tăng trưởng kinh tế cũng như hạ tầng cơ sở và các dịch vụ an sinh xã hội. Báo cáo này được quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA) khởi xướng nhằm mục tiêu cung cấp những thông tin và phân tích, toàn diện về các vấn đề có liên quan đến già hóa dân số cũng như những gợi ý chính sách giải quyết vấn đề già hóa dân số.

  pdf68p bookstore_1 10-01-2013 249 35   Download

 • Báo cáo Già hóa dân số tại Việt Nam cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xu hướng già hóa dân số trên thế giới, già hóa dân số tại Việt Nam (thực trạng, nhận định, khuyến nghị và định hướng chính sách). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p doinhugiobay_01 09-11-2015 132 29   Download

 • Báo cáo “Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một số khuyến nghị chính sách” được Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) khởi xướng trong khuôn khổ chương trình Kế hoạch Một Liên hợp quốc. Báo cáo này nhằm mục tiêu cung cấp những thông tin và phân tích kỹ lưỡng, toàn diện về các vấn đề có liên quan đến già hóa dân số cũng như những gợi ý chính sách giải quyết vấn đề già hóa dân số trong những năm tới.

  pdf68p nganga_07 13-10-2015 171 28   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Già hóa dân số ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với chính sách người cao tuổi" dưới đây để nắm bắt được những kiến thức về già hóa dân cư, thông điệp của biến đổi dân số và xã hội, phát triển các chính sách phúc lợi liên quan đến người cao tuổi, tổng quát già hóa dân cư.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 140 15   Download

 • Già hóa dân số chung trong phát triển xã hội kinh tế toàn cầu, phân loại xu thế khẩu học về già hóa, già hóa dân số trong phát triển xã hội kinh tế Việt Nam là những nội dung chính trong bài viết "Già hóa dân số trong mối quan hệ kinh tế xã hội trên thế giới". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 92 14   Download

 • Báo cáo: Già hóa dân số tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới các bạn 2 vấn đề chính về xu hướng già hóa dân số trên thế giới; già hóa dân số tại Việt Nam. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf29p huyenngoc0628 02-11-2015 113 13   Download

 • Báo cáo “Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một số khuyến nghị chính sách” do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) khởi xướng trong khuôn khổ chương trình Kế hoạch Một Liên hợp quốc nhằm mục tiêu cung cấp những thông tin và phân tích kỹ lưỡng, toàn diện về các vấn đề có liên quan đến già hóa dân số cũng như những gợi ý chính sách giải quyết vấn đề già hóa dân số trong những năm tới.

  pdf7p nganga_08 12-10-2015 102 11   Download

 • Bài viết "Xã hội học thế giới: Nhật Bản già hóa dân số và hậu quả" giới thiệu đến các bạn những xu hướng nhân khẩu, những hậu quả của việc già hóa dân số Nhật Bản, giải pháp già hóa dân số Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf7p thuythuy1702 09-04-2016 187 8   Download

 • Chăm sóc người cao tuổi (NCT) trong bối cảnh già hóa dân số đang đặt ra những thách thức nhất định cho Việt Nam như: Áp lực về chính sách trợ giúp xã hội, chăm sóc sức khỏe, các biện pháp nhằm phát huy và nâng cao vai trò của NCT. Đồng thời, triển khai chính sách và đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết được những tiềm năng. Bài viết này sẽ tập trung phân tích những hạn chế và đề xuất một số khuyến nghị nhằm giải quyết những tồn tại nêu trên.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 60 8   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Những thách thức về lao động, việc làm trong quá trình tận dụng cơ hội dân số vàng và đối phó với già hóa dân số để phát triển bền vững đất nước để nắm được những nội dung về thực trạng dân số, lao động, việc làm; xu hướng dân số, lao động, việc làm.

  pdf12p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 74 6   Download

 • Bài viết cũng đưa ra các chính sách và biện pháp đối phó từ bốn khía cạnh quan trọng: (1) Chính sách dân số và tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực người cao tuổi; (2) Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; (3) Cải cách hệ thống hưu trí; và (4) Tăng tốc tăng trưởng và phát triển kinh tế của quốc gia nhằm phản ứng kịp thời với sự già hóa dân số cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

  pdf2p dannisa 23-02-2019 53 6   Download

 • Già hóa dân số là một thành tựu xã hội to lớn của nhân loại và của mỗi quốc gia trong nỗ lực kéo dài tuổi thọ của con người. Tuy nhiên, già hóa dân số sẽ làm cho gánh nặng kinh tế - xã hội trở nên nghiêm trọng nếu quốc gia không có những bước chuẩn bị và thực hiện các chiến lược, chính sách thích ứng.

  pdf8p vistockholm2711 13-12-2019 31 6   Download

 • “Già hóa dân số” đang trở thành vấn đề bức thiết của Thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ diễn ra rất nhanh, gây ra nhiều thách thức cho tăng trưởng kinh tế cũng như hạ tầng cơ sở và các dịch vụ an sinh xã hội. Số lượng người cao tuổi ngày càng nhiều và độ tuổi ngày càng cao, lại mắc nhiều bệnh. Hiện nay loại hình chăm sóc tại gia đình người cao tuổi chiếm tuyệt đại bộ phận, trên 99,5%.

  pdf11p chauchaungayxua6 29-06-2020 45 5   Download

 • Bài báo đã đánh giá thực trạng quá trình già hóa dân số ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay. Có thể thấy: 1/ Thanh Hóa đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2009 với tỷ lệ dân số trên 60 tuổi là 10,7% và chỉ số già hóa là 45,9. 2/ Nguyên nhân chính của già hóa dân số ở Thanh Hóa là do tỷ suất sinh và tỷ suất tử giảm cùng với tuổi thọ trung bình tăng nhanh.

  pdf11p sieunhansoibac3 12-04-2018 80 4   Download

 • Trên cơ sở thực tiễn đó, bài viết đề xuất một số gợi ý chính sách giúp Việt Nam thích ứng hữu hiệu với vấn đề già hóa dân số trong bối cảnh hiện nay.

  pdf10p vimanama2711 28-07-2020 39 4   Download

 • Bài viết nói lên xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay và việc phát huy vai trò tích cực của người cao tuổi. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf10p sieunhansoibac2 07-04-2018 100 3   Download

 • Bài viết là phân tích thực trạng già hóa dân số và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  pdf11p kequaidan8 02-11-2020 36 2   Download

 • Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hoá dân số nhanh nhất thế giới, sự già hoá của dân số cộng với tuổi thọ bình quân của người dân ngày càng tăng đòi hỏi nhà nước phải chi tiêu nhiều cho các khoản hưu trí, chăm sóc sức khỏe và y tế, quỹ hưu trí phải chi tiêu nhiều hơn cho các đối tượng do lượng người hưởng ngày càng tăng, thời gian hưởng hưu dài hơn trong khi số lượng người tham gia đóng góp giảm do xu hướng già hóa, vì thế mà đã tác động không nhỏ đến tính bền vững tài chính của quỹ hưu trí trong tương lại.

  pdf11p kethamoi 01-10-2019 24 0   Download

 • Bài viết này đã lựa chọn 3 nước điển hình về già hóa dân số của Châu Á là Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan để tìm hiểu về tác động của già hóa dân số đến việc làm và an sinh xã hội và các phản ứng chính sách.

  pdf12p trinhthamhodang8 02-11-2020 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Già hóa dân số
p_strCode=giahoadanso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2