intTypePromotion=1
ADSENSE

Giám định chữ viết

Xem 1-20 trên 478 kết quả Giám định chữ viết
 • Phần 1 Tài liệu Bút tích học giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Nguồn gốc của chữ ký, bộ sưu tập chữ ký, thiết kế chữ ký. Đây là một Tài liệu thú vị dành cho các bạn sinh viên, các chuyên viên những ai có đam mê muốn tìm hiểu về khoa học giám định chữ viết dùng làm Tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf166p tsmttc_004 17-06-2015 166 44   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Bút tích học, phần 2 trình bày các nội dung: Thưởng thức và và phân tích chữ ký của Mao Trạch Đông, các chữ ký tuyển chọn, chữ ký điện tử, cuộc vận động ký tên vì hòa bình và phong trào olimpic. Đây là một Tài liệu thú vị dành cho các bạn sinh viên, các chuyên viên những ai có đam mê muốn tìm hiểu về khoa học giám định chữ viết dùng làm Tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf146p tsmttc_004 17-06-2015 128 38   Download

 • Bài giảng Bài 16: Kỹ năng nhận dạng chữ viết, chữ ký, con dấu trong tài liệu, giấy tờ được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về cách nhận dạng chữ viết, cách nhận dạng chữ ký, cách giám định kỹ thuật tài liệu. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt31p cocacola_06 03-11-2015 183 30   Download

 • Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói là một trong tám mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) được 189 quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015. Tại Việt Nam, giảm nghèo là chiến lược nhằm giải quyết đói nghèo và phát triển kinh tế quốc gia được thực hiện xuyên suốt trong nhiều thập kỷ thông qua nhiều chính sách cụ thể và bằng nhiều góc độ tiếp cận.

  pdf17p thiendiadaodien_6 12-02-2019 41 3   Download

 • Bài viết Xác định chu kỳ dao động riêng của nhà khung ở vùng chịu động đất trình bày: Phân tích các đặc điểm động lực của nhà khung. Đưa ra đánh giá ảnh hưởng của kích thước công trình trên mặt bằng (chiều dài) và loại đất nền tới chu kỳ và sự suy giảm dao động của kết cấu nhà khung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p baoyencute 25-04-2018 45 1   Download

 • Luận án: Hoàn thiện các chính sách xoá đói giảm nghèo chủ yếu của Việt Nam đến năm 2015 dựa vào khung lý thuyết về tấn công đói nghèo của WB và phương pháp đánh giá chính sách đói nghèo, luận án đã tiến hành đánh giá chính sách XĐGN nhằm chỉ ra những tác động tích cực và tiêu cực của mỗi chính sách đến công cuộc giảm nghèo của Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận án sẽ đề xuất định hướng cũng như giải pháp hoàn thiện chính sách XĐGN của Việt Nam đến năm 2015.

  pdf232p lexuanloi84 11-04-2013 248 66   Download

 • Chủ đề: Giảm nghèo vật chất ở Việt Nam giai đoạn 2010-2014 trình bày cơ sở lý thuyết chung về giảm nghèo, giảm nghèo vật chất ở Việt Nam giai đoạn 2010-2014, định hướng của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo và đề xuất giải pháp giúp thúc đẩy nhanh quá trình giảm nghèo ở Việt Nam. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc61p lanlanvvv 02-11-2016 58 5   Download

 • TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO -------Số: ………./BC-GĐYK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------….., ngày …… tháng …… năm ….. MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH Y KHOA Kỳ hạn báo cáo………. năm …… (Ban hành kèm theo Quyết định số 2827/QĐ-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Tên cơ quan:

  pdf16p banhbeonhanthit 31-07-2013 71 3   Download

 • TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (nếu là cơ quan, tổ chức) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - .., ngày...... tháng........ năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH VĂN HOÁ PHẨM XUẤT KHẨU Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân (đề nghị giám định).

  pdf2p muananghe 01-08-2013 60 3   Download

 • Bài viết này là một tổng quan về phương pháp giám định ảnh số, chú trọng vào phương pháp phát hiện mù từ công trình khởi đầu của Fridrich năm 2003 đến các công trình mới trong nửa đầu năm 2016.

  pdf11p viatani2711 18-02-2020 27 1   Download

 • Chữ viết là hệ thống ký hiệu bằng đường nét đặt ra để ghi tiếng nói và có những quy tắc, quy định riêng. Muốn viết đúng chính tả Tiếng Việt, ta phải tuân theo những quy định, quy tắc đã được xác lập. - Trong thực tế, học sinh mắc lỗi chính tả rất nhiều. Có những học sinh viết sai hơn 10 lỗi ở một bài chính tả khoảng 60 chữ. Khi chấm bài Tập làm văn, tôi không thể hiểu các em muốn diễn đạt điều gì vì bài viết mắc quá nhiều lỗi chính tả....

  pdf16p grandic 27-07-2010 638 168   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------Số: 25/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------TP . Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP, CÁC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ...

  pdf28p cucaibanhchung 28-05-2010 108 11   Download

 • Để hướng tới sự chuẩn hoá trong công tác định từ khoá và định chủ đề tài liệu ở Việt Nam Năm 1998, Quốc hội Mỹ cho phép NEH triển khai một dự án kéo dài hai mươi năm nhằm bảo quản những nội dung học thuật của khoảng ba triệu cuốn sách giấy giòn thuộc các kho tài liệu nghiên cứu trên khắp nước Mỹ. Theo George Farr, Giám đốc Phòng Bảo quản và Truy cập của NEH, tới nay đã có 72 thư viện và hiệp hội thư viện thuộc 42 bang thamg gia vào nỗ lực hợp...

  pdf5p banhbeovodung 26-06-2013 71 7   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH quyết định xử lý trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc NHCSXH. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Qua Internet

  pdf5p meoconbunngu 26-01-2011 60 5   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH quyết định xử lý trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc NHCSXH. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian cụ thể Đối tượng thực hiện: Tổ chức ...

  pdf4p meoconbunngu 26-01-2011 71 4   Download

 • Thời gian gần đây, Tài chính toàn diện là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng vì tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn do tài chính toàn diện mang lại. Tại Hội nghị APEC tổ chức tại Việt Nam năm 2017, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với các nước APEC để tìm ra những biện pháp thúc đẩy tài chính toàn diện trong khu vực, trong đó đã đề xuất chủ đề về tài chính toàn diện xuyên suốt cả năm APEC là “Tín dụng cho nông nghiệp nông thôn”.

  pdf10p vikakashi2711 21-05-2019 25 4   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH quyết định xử lý trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc NHCSXH. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên ngành

  pdf6p meoconbunngu 26-01-2011 60 3   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH quyết định xử lý trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc NHCSXH. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội sở chính NHCSXH. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian cụ thể

  pdf4p meoconbunngu 26-01-2011 83 3   Download

 • Bài viết Vai trò của Nhà nước đối với thực hiện công bằng về cơ hội phát triển trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở Việt Nam phân tích vai trò này được thể hiện qua ba nội dung cơ bản: Hoạch định chủ trương chính sách xây dựng xã hội, thanh tra kiểm tra giám sách việc hoạch định chính sách kinh tế xã hội.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 58 3   Download

 • BỘ XÂY DỰNG -----Số: 988/QĐ-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------------Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008...

  pdf5p chongxinhyeu 20-12-2010 80 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giám định chữ viết
p_strCode=giamdinhchuviet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2