intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tiếng Anh 10 unit 8

Xem 1-20 trên 31 kết quả Giáo án Tiếng Anh 10 unit 8
 • Tổng hợp những giáo án hay của unit 8 The story of my village - Tiếng Anh 10 để quý thầy cô và các học sinh có thêm nguồn tài liệu tham khảo cho tiết học. Dựa trên nội dung của unit 8 The story of my village chúng tôi tổng hợp những giáo án để giúp học sinh thảo luận về những thay đổi trong cuộc sống, được hướng dẫn cách phát âm / au / - / ∂ u /, hiểu sự khác biệt giữa “when” và “if” trong câu điều kiện loại 1. Hy vọng các bạn hài lòng với những giáo án của bộ sưu tập.

  doc58p 999_anhthu 26-03-2014 677 79   Download

 • Nhằm hỗ trợ quý thầy cô trong việc biên soạn giáo án Tiếng Anh 10 được thuận tiện hơn, TaiLieu.VN xin giới thiệu đến quý thầy cô bài soạn Unit 1 lớp 10 A day in the life of. Bài soạn gồm phần tóm tắt lý thuyết được biên soạn với đầy đủ các nội dung bám sát chương trình SGK cùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo từng unit. Mời quý thầy cô tham khảo.

  pdf123p mobell1209 19-10-2010 1729 239   Download

 • Nhằm hỗ trợ cho công tác giảng dạy của quý thầy cô, chúng tôi đã chọn lọc những bài giảng của tiết học The story of my village để quý thầy cô dùng làm tài liệu. Các bài giảng trong bộ sưu tập được thiết kế phù hợp với nội dung tiết học, giúp học sinh nắm được cách chuyển đổi câu gián tiếp thành câu trực tiếp, thấy được sự khác biệt khi sử "if, when" trong câu điều kiện loại 1. Những giáo án này sẽ góp phần xây dựng một tiết học thú vị, sinh động, các bạn hãy tham khảo nhé.

  ppt32p 123_trungtien 28-03-2014 149 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 10: unit 8: the story of my village', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p vetnangcuoitroi_2305 22-06-2011 656 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 10 recycling lesson 4 : read', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p abcdef_34 20-09-2011 1069 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 10 recycling lesson 1 : getting started listen and read', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p abcdef_34 20-09-2011 876 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 10 recycling lesson 5 : write', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p abcdef_34 20-09-2011 700 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 10 recycling lesson 2-3 : speak + listen', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 20-09-2011 807 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 10 recycling lesson 6 : language focus', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 20-09-2011 830 20   Download

 • UNIT 2 : AT SCHOOL Period 7 Lesson 1 A1 - 4 p.20 - 22  AIM : By the end of the lesson, Ps will be able to understand and use some language classroom (Imperatives).  VISUAL AIDS : Crossword puzzle for Revision numbers. 1 - Warmer : Crossword (0 - 12) T E E N I N E T W O L E V N/C : Ss gives answers only (STB) 9–5 17 + 1 3-3 20 - 7 6 +5 6x3 10 + 2 8 : 2 5+3 Z R H N F O U R E I V S E V E N T W E N L V...

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 278 37   Download

 • Ý thức được việc bảo vệ môi trường, tái chế những đồ dùng tưởng chừng không cần thiết để có thể tiết kiệm được tài nguyên, chi phí... Bài 10 "Recycling" chương trình Tiếng anh lớp 8 sẽ giúp bạn hướng dẫn học sinh tìm hiểu về vấn đề này.

  doc25p minhvuong22 18-11-2013 139 9   Download

 • A/ Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to give and respond to compliment for common situations . B / Teaching aids : Textbook , board , chalk C / Procedure : 5 min I / Warm up : Questions and Answers 1. When do people give a compliment to other ? 2. Do you usually give a compliment ? 3. On which occasion ? To whom ? 4/ Do you know how to respond it ? - Ask Ss to practice asking answering the questions . 10 min II /...

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 598 41   Download

 • Aim: Writing an invitation to a party. Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to write an invitation to their birthday party. Visual aids: 1.Revision: Lucky Numbers: 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 1-What’s your family name? 2-How old are you? 3-LN 4- What’s your address?. 5-LN 6- What’s your tel number? 7- Who do you live with? 8-LN 9- What’s your date of birth? 10-How old will you be on your next birthday?

  pdf3p mobell1209 20-10-2010 136 18   Download

 • A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to use Present Perfect Tense and some adjectives to make comparisons . B / Teaching aids : Textbook , 10 cards for pelmanism , poster .. C / Procedure : I / Warm up : Matching - Stick a poster of infinitives and Past Participles on the board. - Divide the class into 2 teams - Get Ss form 2 teams to go to the board and write each pair of infinitive – past participle be worked see collected go Play game ( whole class )

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 334 12   Download

 • Aim: to introduce kitchen and bathroom Vocabulary. Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to describle the kitchen/ bathroom of their house. Visual aids: 1.Revision: 5’ jumbled words Shark attack: television, chair, picture, stove, table. 2.Presentation: 10’ Pre-teach: 1 a bathroom 5 a kitchen 2 a sink 6 a washing maschine 9 a dishwasher 7 a dryer 3 a tub 8 a refrigerator 4 a shower Ordering vocab: Ss listen to A1 P.29 (From “ This is the bathroom... I’d love some.)

  pdf7p mobell1209 20-10-2010 108 11   Download

 • A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to know more about Ba,s friend B / Teaching aids : Textbooks , cassette , chalks , board.. C / Procedure : I / Warm up : Chatting Ask Ss to look at four pictures on page 10 and talk about the activities they want to do after school or in their free time and ask some questions : 1.What are these students doing ? ( play soccer / play chess / read books / play volleyball ) 2. What time of the...

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 346 9   Download

 • PERIOD 10 LESSON 3 : LISTEN A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to complete a telephone message by listening . B / Teaching aids : Textbooks , cassette , chalks ... C / Procedure : I / Warm up : Telephone transmitting - Divide Ss into two teams . - Choose 6 volunteers from each team - the volunteers stand in two linea . The teacher shows the first student a telephone number . - He / She whispers the telephone number to the next person in his / her line...

  pdf3p mobell1209 20-10-2010 269 4   Download

 • Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài soạn tổng hợp từ vựng và ngữ pháp từ Unit 1 lớp 10 đến Unit 8 lớp 10 trong chương trình Tiếng Anh 10, được TaiLieu.

  pdf23p abcdef_52 19-11-2011 239 22   Download

 • A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to write a set of instructions , using the sequencing . B / Teaching aids : drawing ,, mime , picture … C / Procedure : I / Warm up : Lucky numbers - Write 9 numbers on he board from 1 to 9 1. Lucky number 2. Say this sentence in he passive “ people speak English everywhere “ 3. Say this sentence in the active “ cartoons are liked by most children “ 4. Lucky number 5. Lucky number 6. Say this sentence...

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 451 17   Download

 • A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to form the passive in the Present Simple B / Teaching aids : word square chart . pictures , drawing ..

  pdf7p mobell1209 20-10-2010 285 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo án Tiếng Anh 10 unit 8
p_strCode=giaoantienganh10unit8

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2