intTypePromotion=3

Giáo dục pháp luật năm 2017

Xem 1-10 trên 10 kết quả Giáo dục pháp luật năm 2017
 • Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục.

  doc5p bachma49 06-01-2018 12 1   Download

 • Quyết định số: 2343/QĐ-BTTTT năm 2016 về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của bộ Thông tin và Truyền thông.

  pdf12p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 35 0   Download

 • Quyết định số 2045/QĐ-TTg phê duyệt đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021

  doc16p trangan_123 03-03-2018 15 1   Download

 • Quyết định số 4602/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh.

  doc9p trangan_123 03-03-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 705/QĐ-­TTg/2017 ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf12p bachma45 02-11-2017 9 1   Download

 • Quyết định số: 1382/QĐ-BXD năm 2016 về việc ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng năm 2017.

  pdf4p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 28 0   Download

 • Quyết định số 1163/QĐ­-TTg/2017 ban hành về phê duyệt đề án “đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..

  doc8p bachma45 02-11-2017 20 0   Download

 • Quyết định số 42/2017/QĐ­-TTg ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..

  pdf3p thongtucp 03-11-2017 21 0   Download

 • Báo cáo thực hiện công tác phổ biến GDPL, công tác pháp chế năm học 2017-2018 trình bày nội dung như sau: Tình hình chung (thuận lợi, khó khăn); Công tác tổ chức, xây dựng và thực hiện kế hoạch; việc thực hiện công tác nâng cao chất lượng công tác pháp chế, phổ biến GDPL tại đơn vị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p manhbinhan 02-05-2018 31 3   Download

 • Quyết định số 1163/QĐ-BTP ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  doc12p daoducmanh0410 05-01-2018 23 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
672 lượt tải

p_strKeyword=Giáo dục pháp luật năm 2017
p_strCode=giaoducphapluatnam2017

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản