intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao tiếp liên văn hóa

Xem 1-20 trên 347 kết quả Giao tiếp liên văn hóa
 • Tham khảo bài viết 'báo cáo " khác biệt văn hoá đông - tây và giao tiếp liên văn hoá "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p tuanlocmuido 14-12-2012 429 44   Download

 • Bài viết không đề cập đến khái niệm văn hóa ở những ý nghĩa hẹp hơn như văn hóa giữa các dân tộc trong một quốc gia, hay văn hóa công ti, văn hóa của ngành nghề... Vậy giao tiếp liên văn hóa có gì khác với cách thức giao tiếp thông thường mà chúng ta đã biết? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Một số đối lập giá trị văn hóa và quan niệm phổ biến trong giao tiếp liên văn hóa".

  pdf9p yumimi1 10-02-2017 238 29   Download

 • Giao tiếp liên văn hóa là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay khi nhu cầu giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các quốc gia trên thế giới đang diễn ra một cách mạnh mẽ. Giao tiếp liên văn hóa chính là sự giao tiếp giữa các nền văn hóa, giữa các cộng đồng văn hóa khác nhau với những phương thức sống và thế giới quan khác nhau. Trong bài viết này tác giả đề cập đến tính tập thể và tính cá nhân xét trên bình diện ngôn ngữ và văn hóa. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 211 23   Download

 • Trong bài viết này, năng lực giao tiếp liên văn hóa (ICC) được nhìn nhận như sự kết hợp giữa bình diện tri nhận và bình diện cảm nhận, có quan hệ tương tác động với bình diện hành vi. Các mô hình ICC khác nhau được trình bày, bàn luận một cách có phê phán và mô hình của tác giả được đưa ra giới thiệu.

  pdf14p truongtien_08 06-04-2018 244 14   Download

 • Bài viết này trình bày tổng quan về vai trò của giá trị văn hóa, đặc biệt là tính cá nhân, tính cộng đồng trong nghiên cứu ngôn ngữ và giao tiếp liên văn hóa. Bài viết tìm hiểu một mô hình nghiên cứu ngôn ngữ dựa trên giá trị văn hóa có thể được tiến hành như thế nào, và tổng quan một số hàm ý cho giao tiếp liên văn hóa dựa trên sự đối lập giữa hai giá trị gốc là tính cá nhân và tính cộng đồng trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.

  pdf15p truongtien_08 06-04-2018 82 9   Download

 • Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, người học ngoại ngữ không chỉ cần thành thạo bốn kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, mà còn cần nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa nếu người học thực sự muốn trở thành một người giao tiếp thành công. Đáp ứng nhu cầu trên, giao tiếp liên văn hóa đã trở thành một nội dung quan trọng trong dạy và học ngoại ngữ.

  pdf12p camtucau99 13-12-2019 89 7   Download

 • Bài viết đề xuất cách tiếp cận đối với môn học Giao tiếp liên văn hóa cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc. Theo đó, ưu tiên nội dung xây dựng ý thức nhận thức và chấp nhận sự đa dạng văn hóa lên trước các mục tiêu khác, và áp dụng phương pháp “dạy học qua dự án” (project-based learning, PBL) vào giảng dạy.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 80 5   Download

 • Bài viết nghiên cứu phương pháp "Học qua dự án" trong giảng dạy môn "giao tiếp liên văn hóa" bằng Tiếng Anh như ngôn ngữ trung gian. Qua đó trình bày: Cơ sở lí thuyết về Học qua dự án; Tiếng Anh như là một ngôn ngữ quốc tế trong giao tiếp liên văn hóa ở Việt Nam; Báo cáo nghiên cứu.

  pdf6p sansan4 30-05-2018 46 3   Download

 • Bài viết này bàn về cách tiếp cận “phân tích giao tiếp liên văn hóa - intercultural communication analysis (ICA)” trong nghiên cứu giao tiếp. Sau khi làm rõ khái niệm “phân tích giao tiếp liên văn hóa” cùng những khái niệm có liên quan khác, bài viết đề cập đến một số giá trị văn hoá mang tính phổ quát và vai trò của chúng trong giao tiếp liên văn hóa.

  pdf11p miulovesmile4 19-11-2018 96 4   Download

 • Giao tiếp liên văn hóa là một lĩnh vực nghiên cứu mang tính đa ngành. Tại các nước tiên tiến trên thế giới, Giao tiếp liên văn hóa không chỉ được giảng dạy và nghiên cứu trong giáo dục, du lịch mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong các ngành kinh tế, chính trị và trong các doanh nghiệp đa quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, những cuộc trao đổi, tiếp xúc và hợp tác diễn ra trong mọi lĩnh vực, làm nảy sinh nhiều vấn đề do văn hóa khác biệt, thậm chí dẫn đến xung đột văn hóa và gây cản trở hiệu quả công việc.

  pdf11p vikakashi2711 28-05-2019 39 3   Download

 • Trong bài viết này, chúng tôi dựa trên kết quả nghiên cứu của những người đi trước, tập trung tìm hiểu và phân tích những mô hình giảng dạy ngoại ngữ đào tạo năng lực giao tiếp liên văn hóa đang được áp dụng hiệu quả và phổ biến hiện nay, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm giúp nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa cho người học ngoại ngữ.

  pdf13p viamsterdam2711 09-01-2020 40 2   Download

 • Bài viết là một nghiên cứu điển hình về năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của các sơn nữ Sapa thông qua phân tích năm đoạn video trên mạng xã hội. Nghiên cứu hướng đến trả lời câu hỏi “Thấy gì từ kĩ năng giao tiếp tiếng Anh của những phụ nữ người dân bản địa Sapa nhìn từ khía cạnh giao tiếp liên văn hoá?”. Nghiên cứu nhằm đóng góp thêm một số quan điểm ngôn ngữ học ứng dụng trong việc dạy, học và sử dụng tiếng Anh hiện nay như ngôn ngữ giao tiếp chung toàn cầu.

  pdf8p miulovesmile4 19-11-2018 52 1   Download

 • Bài viết đã nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng và đề xuất một số giải pháp giúp sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có được những bài thuyết trình hiệu quả với học phần mới có những đặc thù như “Giao tiếp liên văn hóa”.

  pdf4p quenchua7 06-08-2020 46 0   Download

 • Bài viết đề xuất những kiến nghị sư phạm và suy nghĩ phương thức đưa đào tạo về giao tiếp liên văn hóa vào chương trình giảng dạy tiếng Pháp một cách có hệ thống không ngoài mục đích hướng người học về vấn đề liên văn hóa, lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về giao tiếp liên văn hóa, nhận thức được sự khác biệt ở các cách cư xử trong giao tiếp trong những nền văn hóa khác nhau, ý thức được tính khác biệt để hiểu và tôn trọng hơn nền văn hóa của chính mình cũng như của người khác, tương đối hòa chính kiến để chấp nhận, chia sẻ hoặc thích ứng với những quan điểm khác.

  pdf4p trinhthamhodang8 02-11-2020 9 0   Download

 • Bài giảng cung cấp các nội dung: nhận diện văn hóa bản địa và các rào cản văn hóa, nhận diện khác biệt văn hóa, các kỹ năng đàm phán liên văn hóa... Để nắm chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf50p doremon_12 24-12-2013 126 24   Download

 • Bài viết giới thiệu khía cạnh của liên văn hóa trong giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh. Một số nội dung sơ lược về nhân học giao tiếp và các khái niệm liên quan như cấu trúc hội thoại, hàm ý hội thoại, phép lịch sự... trong sử dụng ngôn ngữ liên văn hóa được bàn bạc, phân tích dưới ánh sáng của nhân học giao tiếp.

  pdf8p nguyenthilamha 09-04-2017 108 14   Download

 • Nội dung bài viết tìm hiểu khái niệm năng lực giao tiếp liên văn hoá trong quá trình học và dạy ngoại ngữ đồng thời góp phần phản ánh thực trạng đào tạo năng lực liên văn hóa trong lớp học tiếng Anh, đưa ra một vài kinh nghiệm và đề xuất giúp cải thiện vấn đề nêu trên.

  pdf6p kloiroong10 21-08-2017 174 11   Download

 • Bài viết đề cập tầm quan trọng của NLGTLVH, đồng thời giới thiệu một đường hướng giảng dạy ngôn ngữ mới: Giảng dạy ngôn ngữ liên văn hóa (GDNNLVH) cho người học tiếng Anh ở Việt Nam. Bên cạnh đó, bài viết còn trình bày một số chiến lược trong việc áp dụng GDNNLVH vào giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam, giúp nâng cao NLGTLVH của người học.

  pdf8p viv2711 14-10-2020 13 2   Download

 • Luận văn sẽ tiến hành tìm hiểu các bình diện cụ thể sau: Lý thuyết và ứng dụng của chuyển thể, mối quan hệ của chuyển thể và giao tiếp liên văn hóa, những vấn đề về hình tượng và thể loại của tác phẩm văn học nguồn và Những đêm trắng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf103p sonhalenh10 20-04-2021 11 3   Download

 • Trong thời hội nhập, chúng ta cần trang bị cho sinh viên ngoại ngữ hệ thống các giá trị của một nền văn hóa và giải mã các hiện tượng sốc văn hóa. Nghiên cứu này cũng đề cập đến những phương pháp sư phạm được sử dụng để giảng dạy giao tiếp liên văn hóa.

  pdf6p trinhthamhodang8 02-11-2020 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
992 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giao tiếp liên văn hóa
p_strCode=giaotieplienvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2