intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình Kinh tế nông nghiệp

Xem 1-20 trên 857 kết quả Giáo trình Kinh tế nông nghiệp
 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Vai trò của cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng trường đại học bền vững; Kinh nghiệm hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp tại Nhật Bản và một số gợi ý cho các trường đại học tại Việt Nam; Thiết lập mạng lưới đối tác giữa các trường đại học hướng về mục tiêu phát triển bền vững; Hợp tác giữa “cơ sở giáo dục - doanh nghiệp” phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Nghệ An;...

  pdf313p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tác động của vốn con người đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam" tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn con người và năng lực cạnh tranh quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Nhấn mạnh quá trình chuyển đổi của Việt Nam từ xã hội nông nghiệp trở thành trung tâm công nghiệp và công nghệ mới nổi, nghiên cứu tìm hiểu các khoản đầu tư vào giáo dục, đào tạo nghề và chăm sóc sức khỏe đã góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế như thế nào.

  pdf9p tukhauquantuong1011 22-04-2024 3 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kinh tế Việt Nam (Tái bản lần thứ 3)" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như giáo dục-đào tạo, lao động-làm việc và an sinh xã hội; hội nhập kinh tế quốc tế; nông nghiệp; công nghiệp; dịch vụ; thương mại; đầu tư nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf241p khanhchi0912 10-04-2024 6 3   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Kinh tế phát triển trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế; Chương 2 - Các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và phát triển; Chương 3 - Tổng quan các lý thuyết phát triển; Chương 4 - Nguồn gốc tăng trưởng kinh tế; Chương 5 - Nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển; Chương 6 - Vốn nhân lực và phát triển; Chương 7 - Nông nghiệp và phát triển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf240p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 5 2   Download

 • Bài viết nêu lên thực trạng lực lượng lao động khu vực nông thôn Việt Nam hiện nay thông qua việc phân tích thực trạng về cơ cấu, trình độ học vấn, chuyên môn kĩ thuật, tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của LĐ khu vực này, từ đó đưa ra khuyến nghị cho các nhà quản lí và hoạch định chiến lược giáo dục cơ sở để có giải pháp nâng cao chất lượng LĐ khu vực NT đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf3p hth_hn 03-01-2024 3 2   Download

 • Bài viết trình bày quan niệm về giá trị và định hướng giá trị; Đặc trưng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; Nhận diện những thay đổi về giá trị nghề nghiệp của học sinh phổ thông trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới; Định hướng giá trị cho học sinh phổ thông khu vực nông thôn trong việc lựa chọn nghề.

  pdf5p hth_hn 03-01-2024 5 2   Download

 • Bài viết tập trung trình bày và làm rõ kết quả hợp tác kinh tế giữa Kon Tum và Attapeu từ năm 1991 đến năm 2017 trên các khía cạnh: thương mại, đầu tư, nông - lâm nghiệp, giao thông - vận tải, du lịch. Trên cơ sở đó, bài viết rút ra một số nhận xét, đánh giá có liên quan (về kết quả, hạn chế, những vấn đề cần quan tâm giải quyết…).

  pdf11p phuong798 26-12-2023 5 3   Download

 • Giáo trình Đất trồng và phân bón (Nghề: Trồng trọt và bảo vệ thực vật - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được cơ bản về đặc điểm tính chất đất. Từ đó vận dụng vào việc bố trí hệ thống và cơ cấu cây trồng hợp lý, sử dụng và bảo vệ đất theo hướng nâng cao độ phì nhiêu tăng hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

  pdf76p boghoado02 19-12-2023 22 9   Download

 • Bài viết "Hệ thống thủy nông sông Chu (Thanh Hóa) đầu thế kỷ XX" mong muốn phục dựng bối cảnh, điều kiện hình thành, mục đích, quá trình xây dựng hệ thống thủy nông sông Chu một cách tương đối hệ thống. Từ đó, nêu lên những nhận định về vai trò của công trình này đối với kinh tế nông nghiệp, thương mại, giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đầu thế kỷ XX.

  pdf10p kimphuong1146 13-12-2023 4 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Thực trạng chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam; Giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2030.

  pdf229p vijeff 01-12-2023 8 6   Download

 • Bài viết làm rõ sự biến đổi lối sống theo phong tục tập quán của cư dân nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ từ Đổi mới đến nay. Sự biến đổi này chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi phương thức sản xuất từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, quá trình công nghiệp hóa và quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

  pdf10p vispacex 16-11-2023 8 2   Download

 • Ebook Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; Nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn của chi ủy, Đảng ủy xã ở huyện Tân Hiệp, Kiên Giang; Thực trạng và giải pháp giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf163p vibranson 10-08-2023 4 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến nhằm thiết kế hệ thống bài tập tình huống - CNTT 10 chương trình giáo dục phổ thông Môn Công nghệ - Định hướng nông nghiệp có liên quan đến thực tiễn; Áp dụng bài tập tình huống trong dạy học Công nghệ trồng trọt 10 để phát triển NLVDKT Công nghệ vào thực tế.

  pdf71p tueman08 21-08-2023 7 6   Download

 • Bài viết chia sẻ cách tiếp cận từ kinh tế tuần hoàn với những mô hình áp dụng cho các ngành, lĩnh vực quan trọng trong đô thị trên thế giới và một số lĩnh vực tiềm năng ở Việt Nam, bao gồm: Xử lý rác thải đô thị; Phát triển năng lượng tái tạo; Nông nghiệp; Giao thông đô thị; Công tác quản trị và đổi mới sáng tạo. Cuối cùng, bài báo trình bày một số khó khăn và thách thức trong quá trình triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, phục vụ phát triển đô thị ở Việt Nam.

  pdf5p kimphuong1123 18-08-2023 6 4   Download

 • Giáo trình Kinh tế nông nghiệp: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế nông nghiệp; kinh tế các nguồn lực chủ yếu trong nông nghiệp; tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p trankora06 12-07-2023 6 4   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kinh tế nông nghiệp: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp; kinh tế thương mại trong nông nghiệp; phát triển nông nghiệp bền vững; kinh tế sản xuất ngành trồng trọt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p trankora06 12-07-2023 3 3   Download

 • Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế cầu thép liên hợp bản mặt cầu BTCT, nhịp giản đơn" được thực hiện nhằm lập quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Góp phần giải quyết nhu cầu giao thông vận chuyển hành khách và hàng hóa, kết nối và phát triển kinh tế phía Nam đất nước- Đồng bằng sông Cửu Long. Góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf202p phuong3676 29-06-2023 19 14   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Hệ thống nông nghiệp: Phần 2 Phương pháp nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: đánh giá nhanh nông thôn và đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân ứng dụng trong nghiên cứu cộng đồng và nghiên cứu hệ thống nông nghiệp; nghiên cứu trên đồng ruộng nông dân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p hoangnhanduc04 07-06-2023 5 2   Download

 • Phần 1 giáo trình "Kinh tế nông nghiệp" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về nông nghiệp và đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học; các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp Việt Nam; kinh tế sử dụng các nguồn lực trong nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf84p besfriend03 08-05-2023 12 6   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế nông nghiệp" trình bày các nội dung: Tiến bộ khoa học - Công nghệ trong nông nghiệp, sản xuất hàng hóa và thị trường nông nghiệp, quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf85p besfriend03 08-05-2023 7 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2