intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình Microsoft Access

Xem 1-20 trên 325 kết quả Giáo trình Microsoft Access
 • Giáo trình "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access" cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về: tổng quan về Microsoft Access; xây dựng cơ sở dữ liệu; các loại truy vấn trong Access; cách tạo form bằng wizard; sử dụng report bằng wizard;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình!

  doc62p kimphuong1126 12-09-2023 0 0   Download

 • Giáo trình "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên hiểu được hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access; xây dựng được các mối quan hệ giữa các bảng; sử dụng, quản lý, bảo trì và khai thác số liệu trên các bảng.

  pdf86p kimphuong0712 09-08-2023 1 1   Download

 • Giáo trình "Lập trình quản lý (Nghề: Tin học văn phòng - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên biết cách sử dụng phần mềm Access để xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL); hiểu được cách đóng gói phần mếm MS Access; trình bày bắt các khái niệm cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access.

  pdf119p kimphuong0712 09-08-2023 1 1   Download

 • Giáo trình "Lập trình quản lý với Microsoft Office Access" giới thiệu cho các bạn phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Office Access 2007 – một phần mềm với tính năng nổi trội là tiện ích, dễ sử dụng. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 5 bài học đầu tiên, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  pdf120p dieptieuung 14-07-2023 5 4   Download

 • Giáo trình "Lập trình quản lý với Microsoft Office Access" nhằm giúp cho các bạn có thể tự học, tự nghiên cứu làm chủ được công việc của mình trong việc thiết lập một chương trình quản lý bằng Microsoft Office Access 2007. Phần 2 của giáo trình gồm 4 bài học sau, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  pdf131p dieptieuung 14-07-2023 4 3   Download

 • Giáo trình Microsoft Access năm 2012 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về microsoft access 2010; xây dựng cơ sở dữ liệu; toán tử-hàm-biểu thức; query-truy vấn dữ liệu; form-biểu mẫu; report - báo cáo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf169p bapluoc06 16-03-2023 5 2   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Lập trình quản lý với Microsoft Access 2010" trình bày các nội dung: Tổng quan về Access 2010, table - Bảng dữ liệu, thao tác trên bảng dữ liệu, Query - Bảng truy vấn, Form - Biểu mẫu, report - Báo biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf184p starandsky09 17-03-2023 9 9   Download

 • Giáo trình Lập trình quản lý với Microsoft Access 2013 toàn tập giới thiệu về phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft office Access 2013 - Một phần mềm với tính năng nổi trội là tiện ích, phù hợp với việc thiết lập một chương trình quản lý bằng Microsoft office Access 2013. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf195p starandsky09 17-03-2023 14 10   Download

 • Giáo trình Lập trình quản lý với Microsoft Access 2013 toàn tập được biên soạn nhằm giúp cho người đọc có thể tự học, tự nghiên cứu làm chủ được công việc của mình trong việc thiết lập một chương trình quản lý bằng Microsoft Access 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf207p starandsky09 17-03-2023 14 10   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Lập trình quản lý với Microsoft Access 2010" trình bày các nội dung: Tạo tập lệnh (macro), giới thiệu về ngôn ngữ VBA, làm việc với đối tượng trong Access. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf143p starandsky09 17-03-2023 8 5   Download

 • Giáo trình "Lập trình quản lý với Microsoft Office Access 2007" giới thiệu cho các bạn phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Office Access 2007 - Một phần mềm với tính năng nổi trội và tiện ích, dễ sử dụng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf144p starandsky09 17-03-2023 3 3   Download

 • Giáo trình "Lập trình quản lý với Microsoft Office Access 2007" được biên soạn nhằm giúp các bạn có thể tự học, tự nghiên cứu làm chủ được công việc của mình trong việc thiết lập một chương trình quản lý bằng Microsoft Office Access 2007. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf112p starandsky09 17-03-2023 5 3   Download

 • (NB) Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nghề: Công nghệ thông tin hệ Trung cấp được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ quản trị CSDL Microsoft Access; Các bước chuẩn bị và cài đặt MS Access; Các lỗi thường gặp của MS Access; Các bước chuẩn bị và cài đặt SQL;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p trangxanh0906 27-12-2022 14 10   Download

 • (NB) Giáo trình “Cơ sở dữ liệu” được tóm gọn lý thuyết căn bản, các bài thực hành mẫu thiết thực, trang bị các kiến thức bản nhất làm nền tảng cho chuyên ngành CNTT. Đây là giáo trình đa dạng các bài tập và hướng dẫn giải với nhiều chủ đề khác nhau về cơ sở dữ liệu. Các bài tập được sắp xếp thứ tự từ dễ đến nâng cao rất phù hợp cho người tự học, tự thực hành trình độ trung cấp. Tất cả bài học có phần lý thuyết ngắn gọn, ví dụ minh họa, thực hành mẫu về truy vấn SQL có hướng dẫn cụ thể bằng phần mềm Microsoft Access hoặc SQL Server. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf134p runthenight02 08-11-2022 49 5   Download

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu gồm có 9 chương như sau: Chương 1 – tổng quan về cơ sở dữ liệu, chương 2 – mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, chương 3 – ngôn ngữ thao tác dữ liệu, chương 4 – lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu, chương 5 – tổng quan hệ quản trị CSDL Microsoft Access, chương 6 – tạo lập cơ sở dữ liệu, chương 7 – truy vấn, chương 8 – biểu mẫu, chương 9 – biểu báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf116p runthenight02 08-11-2022 22 8   Download

 • (NB) Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được biên soạn gồm có 9 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 – tổng quan về cơ sở dữ liệu, chương 2 – mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, chương 3 – ngôn ngữ thao tác dữ liệu, chương 4 – lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu, chương 5 – tổng quan hệ quản trị CSDL Microsoft Access, chương 6 – tạo lập cơ sở dữ liệu, chương 7 – truy vấn, chương 8 – biểu mẫu, chương 9 – biểu báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p runthenight02 08-11-2022 19 5   Download

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 6 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access; Chương 2: Xây dựng bảng bao gồm cách tạo bảng, các thuộc tính, nhập liệu và quan hệ giữa các bảng; Chương 3: Truy vấn dữ liệu bao gồm các loại truy vấn như select query, action query, crosstab query; Chương 4: Xây dựng form bao gồm các khái niệm về form, các cách tạo form bằng wizard, design và thuộc tính các đối tượng trên form; Chương 5: Macro bao gồm các khái niệm về macro, cách tạo macro, các nút lệnh trên macro; Chương 6: Giới thiệu Report bao gồm cách tạo và sử ...

  pdf140p runordie10 09-10-2022 11 4   Download

 • Tổng quan về ngôn ngữ VBA; Cơ bản về ngôn ngữ lập trình VBA; Lập trình tạo các Macro hỗ trợ cho các công việc xử lý trên bảng tính bằng phần mềm Microsoft Excel; Lập trình tạo các Macro hỗ trợ cho các công việc soạn thảo văn bản bằng phần mềm Microsoft word;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p namkimcham25 03-10-2022 10 5   Download

 • Giáo trình Lập trình quản lý 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access; Xây dựng được các mối quan hệ giữa các bảng; Sử dụng, quản lý, bảo trì và khai thác số liệu trên các bảng; Thực hiện truy vấn dữ liệu 1 cách nhanh chóng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p namkimcham25 03-10-2022 10 3   Download

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ quản trị CSDL Microsoft Access; Các bước chuẩn bị và cài đặt MS Access; Các lỗi thường gặp của MS Access; Các bước chuẩn bị và cài đặt SQL;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p namkimcham25 03-10-2022 11 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Microsoft Access
p_strCode=giaotrinhmicrosoftaccess

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2