intTypePromotion=1
ADSENSE

Giới hạn chảy

Xem 1-20 trên 375 kết quả Giới hạn chảy
 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu xác định các tham số thống kê chủ yếu của giới hạn chảy của cốt thép thường trong các công trình cầu BTCT dựa trên các kết quả thí nghiệm được ở một số cầu đã được xây dựng.

  pdf4p vivinci2711 20-08-2019 9 0   Download

 • Bài viết này tổng hợp các kết quả đã được nghiên cứu về giới hạn chảy của đất theo phương pháp chùy xuyên và phương pháp Casagrande. Bên cạnh đó, bài báo cũng đề xuất phương pháp cải tiến chùy xuyên kiểu Anh và phương pháp xác định giới hạn chảy của đất cho phù hợp với TCVN 4197-1995.

  pdf5p vijakarta2711 09-06-2020 10 0   Download

 • Nghiên cứu này đã chỉ rõ những đặc tính nguy hiểm nhất về cháy của chất khí là giới hạn cháy và nhiệt độ tự bốc cháy, trong đó thông số quan trọng nhất là giới hạn cháy.

  pdf5p vistockholm2711 13-12-2019 2 0   Download

 • Chọn vật liệu thiết kế bánh răng: Tra bảng 6.1 [1 tr 92] ta chọn như sau: Vật liệu Nhiệt luyện Giới hạn bền 2.Giới hạn chảy Bánh chủ động Bánh bị động Thép 45X Thép 40X Tôi cải thiện Tôi cải thiện 2. Định ứng suất cho phép: Chọn độ cứng HBcđ = 260 và HBbđ = 250. Ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép: CT 6.1 và 6.2 [1 tr 91] : [σH] = ( σ0Hlim / SH) ZRZVKxHKHL [σF] = ( σ0Flim / SF) YRYVKxFKFCKFL. Trong tính toán sơ bộ nên ta chọn ZRZVKxH = 1 và...

  pdf10p kentit 14-08-2010 518 148   Download

 • Bài viết này trình bày một phân tích giới hạn số để đánh giá hệ số khả năng chịu lực cho một bề mặt cứng nhắc được trình bày trong bài viết này. Đất được mô hình hóa như một vật liệu ma sát Mohr, Coulomb ma sát kết dính với một quy tắc dòng chảy liên quan giả định. Giới hạn trên của tải trọng sập sau đó được ước tính bằng các thủ tục động học số. Phương pháp phần tử hữu hạn được làm mịn dựa trên cạnh (ES-FEM) được sử dụng để xấp xỉ trường chuyển vị.

  pdf8p nguathienthan1 20-11-2019 24 2   Download

 • Bài báo so sánh giữa một số hàm tương quan dự báo chỉ số nén (Cc) từ các chỉ tiêu cơ lý như giới hạn chảy (wL), hệ số rỗng ban đầu (e0) và độ ẩm ban đầu (wn) trên cơ sở bộ dữ liệu thí nghiệm của 200 mẫu đất dính ở khu vực Thái Nguyên.

  pdf4p blackwidow123 15-06-2018 38 1   Download

 • Bài viết cũng đã phân tích được về tính chất của các pha xuất hiện trong hợp kim Titan. Với chế độ xử lý nhiệt phù hợp giới hạn bền, giới hạn chảy và độ bền mỏi của hợp kim lần lượt là 150; 140 và 120 KG/mm2 .

  pdf5p vimante2711 05-03-2020 7 0   Download

 • Đối với trạng thái ứng suất đơn (kéo, nén đúng tâm) hay trạng thái trượt thuần túy (cắt, xoắn), ta xác định dễ dàng các ứng suất giới hạn bằng thí nghiệm, như ở phần đặc trưng cơ học của vật liệu. Đó là các giới hạn chảy.đối với vật liệu dẻo và giới hạn bền b giá trị đã từng gặp ở chương kéo (nén) đúng tâm. Thế nhưng đối với trạng thái ứng suất phức tạp, vấn đề xác định các trạng thái giới hạn bằng thí nghiệm rất khó khăn và phức tạp, trên thực tế không...

  pdf11p minhanh0246 26-09-2010 622 190   Download

 • 1. Các biện pháp giảm ứng suất khi hàn - Trong hầu hết trường hợp thực tế, ứng suất kéo dư trong vùng ứng suất tác động đặt tới giá trị giới hạn chảy sch. - Do đó, các biện pháp trước và trong khi hàn, ngoài các biện pháp kéo sơ bộ hoặc nung nóng sơ bộ đến nhiệt độ cao, sẽ không loại bỏ được sự suất hiện, cũng như không giảm đáng kể được giá trị ứng suất dư do co dọc.

  doc11p leanhproxp 17-06-2011 933 143   Download

 • Vật liệu Bánh chủ động Bánh bị động Thép 50 Thép 50 Nhiệt luyện Tôi cải thiện Thường hóa Giới hạn bền Ub N/mm 2. Định ứng suất cho phép: Chọn độ cứng HBcđ = 230 và HBbđ = 220. Ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép: CT 6.1 và 6.2 [1 tr 91] : [σH] = ( σ0Hlim / SH) ZRZVKxHKHL [σF] = ( σ0Flim / SF) YRYVKxFKFCKFL. Trong tính toán sơ bộ nên ta chọn ZRZVKxH = 1 và YRYVKxF = 1 do đó chỉ còn : [σH] = ( σ0Hlim / SH) KHL [σF]...

  pdf11p kentit 14-08-2010 296 102   Download

 • Bài báo giới thiệu mô hình và cách xác định đặc trưng dẻo của thanh tiết diện bất kỳ. Đồng thời vẽ đường giới hạn đàn hồi và đường cong dẻo của tiết diện thanh thép chữ I để từ đó có thể xác định được sự hình thành khớp dẻo của tiết diện thanh thép nén uốn chữ I khi có kể đến ảnh hưởng của lực dọc N. tác giả đề xuất phương trình đường cong dẻo và so sánh với các đường cong dẻo của các tác giả đã nghiên cứu trước đây.

  pdf7p yenhinguyen0504 06-04-2017 33 2   Download

 • Kết cấu thép có nhược điểm là khả năng chịu cháy kém nên cần bọc các lớp chống cháy để đảm bảo điều kiện an toàn cháy. Bài viết này trình bày cách lựa chọn vật liệu bọc chống cháy cho kết cấu thép như sơn chống cháy, vữa chống cháy, tấm thạch cao cách nhiệt hoặc bọc bằng bê tông để đảm bảo giới hạn chịu lửa yêu cầu.

  pdf3p viedison2711 03-09-2019 22 2   Download

 • Bài viết sử dụng các cơ sở dữ liệu sinh thái và thuỷ văn hiện có của nhiều con sông trong một khu vực để xác định những mối quan hệ giữa thay đổi dòng chảy - phản hồi sinh thái cho các con sông với nhiều chế độ thuỷ văn khác nhau. Những mối quan hệ này liên kết các tính toán về điều kiện sinh thái (mà khó có thể kiểm soát trực tiếp) với các điều kiện dòng chảy (mà có thể được kiểm soát bằng các chính sách và chiến lược sử dụng nước).

  pdf4p thuynguyen2994 16-08-2018 21 0   Download

 • Từ mô hình hợp kim xen kẽ AB với cấu trúc lập phương tâm khối và điều kiện bền vững tuyệt đối trạng thái hợp kim, chúng tôi rút ra biểu thức giải tích của nhiệt độ giới hạn bền vững tuyệt đối trạng thái hợp kim và nhiệt độ nóng chảy cùng với phương trình đường cong nóng chảy của hợp kim này bằng cách áp dụng phương pháp thống kê mômen.

  pdf11p comamngo1902 30-03-2019 20 0   Download

 • Nhiệt luyện gồm có nung nóng chi tiết lên đến nhiệt độ nào đó, giữ nhiệt một thời gian và làm nguội với vận tốc v, để làm thay đổi tổ chức tế vi dẫn đến thay đổi tính chất theo mong muốn. Chú ý: chỉ thực hiện ở trạng thái rắn. 2.Mục đích: -Chuẩn bị tổ chức tế vi có tính chất phù hợp với phương pháp công nghệ (NLSB). -Nhiệt luyện làm tăng độ bền, độ cứng, giới hạn chảy, đàn hồi của chi tiết để thõa mãng điều kiện làm việc của nó (NLKT)....

  pdf6p minhloi7733 04-09-2010 220 135   Download

 • Dùng phần mềm Sap2000 v.7.40 làm công cụ hỗ trợ tính toán: Với việc tìm hiểu được cấu trúc hoạt động của Sap2000 v.7.40 ta có thể sử dụng nó làm công cụ hỗ trợ trong việc tính toán kết cầu. Để tận dụng khả năng này, ta phải tạo ra một tệp dữ liệu đầu vào cho Sap, trong đó mô tả tương tự những gì mà Sap mô tả trong tệp dữ liệu vào khi ta chạy trực tiếp chương trình. Tiếp đó, thiết lập một tệp dạng DOS có chứa câu lệnh gọi Sap chạy chương...

  pdf9p mk_ngoc62 07-11-2010 179 84   Download

 • Dữ liệu phục vụ quá trình gọi SAP Public TepSAP2000 As String ‘ Tệp s2K dữ liệu đầu vào cho Sap Public s_ten_tep_run As String ‘ Tệp tệp chạy chương trình Public TentepCT As String ‘ Tệp dữ liệu ra của Sap Public b_darun As Boolean ‘ Kiểm tra việc chạy chương trình Public b_phantichrun As Boolean ‘Kiểm tra phân tích nội lực b. Dữ liệu phục vụ mô tả mô hình bài toán trong Sap2000: Vì tất cả các đối tượng trong Sap2000 đều được khai báo thông qua một đối tượng duy nhất nên để thiết lập được...

  pdf8p mk_ngoc62 07-11-2010 214 65   Download

 • Chương 3. KỸ THUẬT CHÁY NHIÊN LIỆU KHÍ 3.1. Tính chất của hỗn hợp cháy a. Giới hạn bắt lửa Giới hạn bắt lửa của một số khí Nguyên lý Le Chatelier: 100 Zd,t = n C ( i ) ∑ Z i =1 id ,t Khí Carbon monoxide Hydrogen Methane Ethane Propane Butane Ethylene Propylene Butylene Acetylene Hydrogen Sulphide Formaldehyde Giới hạn dưới Zd Giới hạn trên Zt 12,50 74,00 4,00 75,00 5,00 15,00 3,00 12,50 2,10 10,10 1,86 8,41 2,75 28,60 2,00 11,10 1,98 9,65 2,50 81,00 4,30 45,50 7,00 73,00 b. Nhiệt độ và năng lượng bắt lửa tối thiểu Khí H2...

  pdf30p littlechick108 18-08-2011 155 62   Download

 • Sự có mặt của nước trong lỗ rỗng có thể làm thay đổi một cách đáng kể hành vi của đất. Vì thế, người ta không chỉ cần biết độ ẩm của mẫu đất mà còn cần phải định vị độ ẩm trên thang độ ẩm. Các giới hạn Atterberg là một chỉ tiêu quan trọng trong địa kỹ thuật cho phép thực hiện mục đích trên.

  ppt17p quayve 07-01-2010 136 41   Download

 • ó công dụng ngăn không cho dầu mỡ chảy ra ngoài, và ngăn không cho bụi từ ngoài vào trong hộp giảm tốc. Chọn loại vòng phớt hình thang. + Vị trí lắp đặt: tại các đầu ló ra của hộp giảm tốc. 1. Chốt định vị Có tác dụng định vị trí chính xác của nắp, bulông, hộp giảm tốc. Nhờ chốt định vị mà khi xiết bulông không làm biến dạng vồng ngoài của ổ, do đó ngoại trừ được trường hợp làm hỏng ổ + Ta chọn chồt định vị dạng côn, với các thông số sau:...

  pdf5p kentit 14-08-2010 160 37   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
816 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giới hạn chảy
p_strCode=gioihanchay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2