Hạch toán vào chi phí khoản tiền

Xem 1-20 trên 21 kết quả Hạch toán vào chi phí khoản tiền
 • Công văn 1219/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc hạch toán vào chi phí khoản tiền trả nước ngoài

  pdf1p hueman 16-08-2009 44 1   Download

 • Nhà máy vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất sản phẩm vừa thực hiện tiêu thụ sản phẩm. Tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên được hạch toán vào chi phí nhân công trực tiếp (622)và chi phí quản lý doanh nghiệp (642) Tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty đều hưởng lương khoán theo sản phẩm tiêu thụ. Số sản phẩm tiêu thụ nhiều thì hưởng lương cao và ngược lại số sản phẩm tiêu thụ ít thì hưởng lương ít.

  pdf8p caott10 28-07-2011 60 25   Download

 • 2.3 Phương pháp hạch toán Sơ đồ hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương TK 334 TK 338 TK 622,627,641,642 Trích trợ cấp bảo hiểm phải trả cho người LĐ TK 111,112 Nộp BHXH cho cấp trên Mua BHYT cho người LĐ Trich BHXH, BHYT, KPCĐ Tính vào chi phí sản xuất (19%) TK 334 Khấu trừ lương tiền nộp hộ BHXH, BHYT cho người LĐ (6%) TK 111,112 Nhận kinh phí do cơ quan BHXH cấp để trả trợ cấp BHXH V.

  pdf8p caott10 28-07-2011 117 54   Download

 • Chi phí sản xuất là tổng các chi phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã cho hoặc phải chi ra trong một kỳ nhất định và được biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình sản xuất chế tạo ra sản phẩm. 1.2. Phân loại chi phí sản xuất: a. Phân loại theo nội dung kinh tế của nó: Tức là sắp xếp những khoản mục chi phí có cùng tính chất kinh tế vào một loại, theo đó chi phí sản xuất bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu :...

  pdf59p meomayhamchoi 29-06-2011 227 91   Download

 • Trên cơ sở nhật ký chứng từ, kế toán tiến hành hoạch toán vào. Sổ cái các tài khoản tương ứng SỔ CÁI Năm: 2008 Tên tài khoản: Phải trả người lao động Số hiệu: 334 Ngày tháng ghi sổ Sổ chi tiết TK Số Ngày hiệu tháng Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Nợ Có Ghi chú Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong tháng Tổng hợp chi lương tháng 12/2008 Tạm ứng lương T12/08 Trích BHXH trong T12/2008 Trích BHYT trong T12/2008 Chi phí nhân công trực tiếp ...

  pdf8p caott10 28-07-2011 127 52   Download

 • Trong nền kinh tế mở hiện nay, bất cứ một doanh nghiệp nào khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh đều mong muốn có được lợi nhuận tối ưu. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những đối sách phù hợp, tìm mọi cách tiết kiệm chi phí. Một trong những khoản mục chi phí mà doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm đến là chi phí về nhân công- là phần trị giá sức lao động của công nhân viên tiêu hao cho sản xuất. Chi phí này biểu hiện qua tiền lương và...

  pdf87p loaken_1 26-11-2012 53 24   Download

 • Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định Nợ TK622 Có TK338(3382,3383,3384) (5)Cuối kỳ kết chuyển hoạc phân bổ chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK154 (KKTX) Nợ TK631 (KKTX) Có TK622 2.

  pdf12p lavie8 27-07-2011 56 15   Download

 • Nếu xét mức độ quan trọng thì lao động của con người đóng vai trò quan trọng, là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố tư liệu sản xuất là quan trọng, nhưng nếu không có sự kết hợp với sức lao động của con người thì tư liệu sản xuất không phát huy được tác dụng, tiền lương vừa là động lực thúc đầy con người trong sản xuất kinh doanh vừa là một chi phí được cấu thành vào giá thành sản phẩm, lao cụ, dịch vụ, tiền lương là một đòn bẩy ...

  doc84p buivanmau 25-05-2011 3952 1886   Download

 • KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TIỀN LƯƠNG 1. Khái niệm tiền lương: Trong quá trình sử dụng lao động, doanh nghiệp phải chi ra các khoản chi phí để bù đắp và tái tạo sức lao động dưới hình thức tiền lương. Khoản chi phí này được tính vào giá thành sản phẩm sản xuất ra.

  pdf13p vit_momo 25-07-2011 253 175   Download

 • Trước khi nhập-xuất quỹ: kiểm nghiệm. Người kiểm nghiệm lập:Bảng kê vàng bạc kim khí quý, đá quý+phiếu thu/chi. Chênh lệch giá bán/mua vàng bạc: ghi nhận vào doanh thu/chi phí tài chính

  pdf13p minhkhak37_15 04-10-2013 47 27   Download

 • Toàn bộ chi phí bán hàng, CP quản lý DN sau khi phát sinh được kết chuyển vào bên nợ TK 142 hoặc 242. Số chi phí này được chuyển dần vào TK XĐ KQ tuỳ thuộc vào Dthu ghi nhận trong kỳ: Chuyển CP BH + CP QL Nợ 142, 242 Có 641, 642 Kết chuyển dần: Nợ 911 Có 142, 242 D. Kế toán chi phí phải trả: Chi phí phải trả là những chi phí thực tế phát sinh nhưng chưa được ghi nhận là chi phí của kỳ hạch toán. Những khoản chi phí liên quan...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 58 23   Download

 • Trong những năm gần đây với việc gia nhập WTO, nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng vì thế mà cũng phát triển nhanh chóng làm thay đổi bộ mặt của đất nước từng ngày, từng giờ.

  doc80p quan90k 25-06-2013 50 22   Download

 • Trường hợp bị lỗ, ghi: Nợ các TK 111, 112,. . . (Số tiền nhận về) Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số lỗ) Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con 6. Khi thu hồi, thanh lý, nhượng bán các khoản vốn đầu tư vào công ty con mà có phát sinh lỗ, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131,. . . Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Đối với các khoản lỗ đầu...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 74 19   Download

 • III.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ CHUNG KHÁC: A. Chi phí bán hàng: 1.Khái niệm: Chi phí bán hàng là những chi phí liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm phát sinh trong kì như: tiền lương trả cho nhân viên bán hàng,hoa hồng trả cho đại lí bán hàng,chi phí marketing... 2.Nội dung chi phí bán hàng: Theo nội dung kinh tế của chi phí,chi phí bán háng được chia thành các nội dung sau: --Chi phí nhân viên: Bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương tính vào chi phí của...

  pdf9p lavie7 29-07-2011 51 14   Download

 • Hạch toán chi phí chăn nuôi phải chi tiết cho từng loại hoạt động chăn nuôi (như chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn,...), theo từng nhóm hoặc từng loại gia súc, gia cầm; - Súc vật con của đàn súc vật cơ bản hay nuôi béo đẻ ra sau khi tách mẹ được mở sổ chi tiết theo dõi riêng theo giá thành thực tế; - Đối với súc vật cơ bản khi đào thải chuyển thành súc vật nuôi lớn, nuôi béo được hạch toán vào Tài khoản 154 theo giá trị còn lại của súc vật cơ...

  pdf46p cnkbmt9 25-10-2011 39 9   Download

 • Công văn của bộ tài chính - tổng cục thuế số 3734 tct/ĐTnn ngày 15 tháng 11 năm 2004 về việc hạch toán khoản lương tháng thứ 13 vào chi phí

  doc1p minhminh123 11-11-2009 198 25   Download

 • Kế toán thuế, thống kê, TSCĐ, chứng khoán: Theo dõi, thống kê thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra, phản ánh hao mòn và khấu hao TSCĐ, theo dõi biến động chứng khoán, lập báo cáo cần thiết cho trung tâm giao dịch Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt tại quỹ, thực hiện nghĩa vụ thu chi báo cáo quỹ, bảo quản tiền mặt theo đúng quy định . 5.2. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty là : chứng từ ghi sổ đã được cải biên....

  pdf9p lavie6 26-07-2011 54 13   Download

 • * Hàng bán bị trả lại - Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hóa bị trả lại, kế toán phản ánh giá vốn hàng bán bị trả lại Nợ TK 157: Hàng Có TK 334: 4,123,800 Sau khi tính lương cho nhân viên phân xưởng,kế toán tiến hành trích BHXH,BHYT,KPKĐ và lên chứng.Dựa vào những sổ cái của các tài khoản 621,622,627 mà kế toán tập hợp được trong thời gian sản xuất đơn đặt hàng,qua đó kế toán sẽ lên chứng từ ghi sổ số....

  pdf10p lavie8 27-07-2011 38 7   Download

 • Phần I : lý thuyết Câu 1: (2đ) Các điều kiện để một khoản chi của DN được tính vào Chi phí được trừ? Trường hợp nào khoản chi tiền lương, tiền công của các DN không được tính vào chi phí được trừ? Câu 2: (2đ) DN A (trụ sở tại Hà Nội) có chi nhánh B hạch toán phụ thuộc tại Quảng Ninh. A và B phải kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế GTGT như thế nào?

  doc3p try1915 24-06-2010 530 201   Download

 • Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ở đâu có lương, ở đó có khoản trích theo lương trừ trường hợp tính theo lương phép thực tế phải trả CNSX (ở đơn vị có trích trước lương phép) thì tính vào TK 622.

  pdf26p cnkbmt9 29-10-2011 140 62   Download

Đồng bộ tài khoản