intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống giáo dục trường học

Xem 1-20 trên 1263 kết quả Hệ thống giáo dục trường học
 • Để đưa đất nước ta thật sự trở nên giàu mạnh và văn minh,trong xu thế hội nhập nền kinh tế thị trường hiện nay thì Đảng, nhà nước cùng nhân dân ta phải xây dựng cho mình một tiềm lực tổng thể vững mạnh. Một trong những chiến lược đó là phát triển và mở rộng hệ thống giáo dục đào tạo,đặt biệt là GDĐH nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cho đất nước.

  doc27p khanhminhmk 26-10-2010 2304 655   Download

 • Tự chủ đại học là một mô hình lý tưởng được tìm kiếm sau khi hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) toàn cầu đã trải nghiệm qua nhiều thế kỉ. Bài viết phân tích thực trạng chính sách học phí, trên cơ sở đó đề xuất lộ trình cải cách học phí đối với GDĐH Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf6p visatori2711 20-04-2019 48 3   Download

 • Trong hơn ba thập kỷ vừa qua, châu Á nổi lên như một khu vực phát triển kinh tế năng động bậc nhất thế giới, với sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của những con hổ của khu vực Đông Á và tiếp đó là các nước ASEAN. Sự phát triển kinh tế của các nước đều gắn liền với việc đầu tư phát triển hệ thống giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Các nước đều thực hiện những chiến lược và quyết sách liên quan đến giáo dục đại học nhằm xây dựng hệ thống giáo dục đại học với chất lượng cao không chỉ ở tầm khu vực mà còn có thể so sánh với các nước phát triển trên thế giới.

  pdf12p hanh_tv32 02-05-2019 41 4   Download

 • Sau khi làm rõ cơ sở lí luận về quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học trong kinh tế thị trường; phân biệt rõ sự khác nhau giữa quản lí tự chủ và quản lí không tự chủ dưới góc độ đặc điểm và nguyên tắc quản lí, vận hành quản lí và quản lí tự chủ đa cấp độ; phân tích quyền tự do học thuật và tự chủ đại học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo.

  pdf12p vinhbinhnguyen 14-06-2017 54 1   Download

 • Bài viết sự chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học tại trường Đại học Y Thái Bình trong quá trình hoạt động. Nhằm phát triển hệ thống giáo dục của Đại học Y Thái Bình nói riêng và góp phần đóng góp một số kinh nghiệm giải pháp cho hệ thống giáo dục Đại học ở Việt Nam nói chung. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  10p lequangvinh1608 13-08-2019 33 0   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 phần, chuyên đề "Phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" giới thiệu đến các bạn những nội dung về cơ sở, vị trí, vai trò của phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới,...

  doc83p dutru2011 22-09-2015 351 65   Download

 • Tài liệu "Bài tập Tiếng Anh Trắc nghiệm Unit 4 Lớp 12 School education system" gồm có 50 bài tập tiếng Anh cơ bản về chủ đề hệ thống giáo dục trường học. Mời các bạn cùng tham khảo để củng cố kiến thức tiếng Anh của mình. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho quá trình học tập của các bạn.

  doc5p ducanh11cdth02 29-01-2016 640 61   Download

 • Tự chủ tài chính ở các trường đại học là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay tại Việt Nam, nhất là từ các nhà làm chính sách và hệ thống đại học. Việc đúc kết các chính sách tự chủ tài chính ở các trường đại học từ các quốc gia trên thế giới (bao gồm các quốc gia phát triển ở châu Âu, châu Úc và châu Á) nhằm tìm ra thông lệ tốt, phù hợp với bối cảnh Việt Nam sẽ là gợi ý quan trọng để các nhà hoạch định đưa ra các chính sách có vai trò định hướng và mở rộng tự chủ tài chính.

  pdf6p sony2711 01-02-2019 47 5   Download

 • Hiện nay, các trường Đại học ngoài công lập đã trở thành hệ thống, có trên 20 trường với hàng chục vạn sinh viên đang theo học ở các trường này với nhiều ngành nghề khác nhau, hàng vạn sinh viên đã tốt nghiệp đang tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, nhiều người trong số họ đã thành đạt và giữ những vị trí quan trọng trong các hoạt động đời sống của đất nước. Tuy nhiên các trường ngoài công lập đang đứng trước những thời cơ và thách thức, các trường rất cần tự hoàn thiện xây dựng cho mình một thương hiệu để đón nhận nền giáo dục Mở – Quốc tế hóa.

  pdf4p nanhankhuoctai7 01-07-2020 25 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu việc phát huy chức năng và nhiệm vụ của mô hình trường Cao đẳng cộng đồng và trường Đại học địa phương để điều chỉnh hoạt động của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp ở các địa phương có hiệu quả. Các nội dung bài viết gồm: cơ sở lý luận và thực tiễn; đề xuất giải pháp điều chỉnh hoạt động của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp ở các địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf9p lequangvinh1608 13-08-2019 28 0   Download

 • Bài viết này được sắp xếp như sau: Phần thứ nhất đánh giá vắn tắt hiện trạng của giáo dục đại học Việt Nam. Phần hai thảo luận những đặc điểm cốt lõi của các trường đại học nghiên cứu. Những vấn đề về quản trị, quan hệ giữa nhà trường và nhà nước, tư nhân hóa và tài chính, vai trò của hợp tác quốc tế sẽ được xem xét chi tiết. Phần ba khảo sát ba trường hợp nghiên cứu điển hình, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc; những quốc gia này ñã tìm kiếm con đường nâng cao chất lượng cho các trường tốt nhất trong hệ thống giáo dục đại học của họ như thế nào.

  pdf68p capheny 28-02-2020 31 0   Download

 • Thuyết trình giáo dục đại học: Giáo dục Hoa Kỳ nhằm trình bày sơ lược về Hoa Kỳ, một số trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, sơ đồ cấu trúc hệ thống giáo dục đại học Hoa Kỳ, đặc điểm giáo dục đại học Hoa Kỳ, thành công của giáo dục đại học Hoa Kỳ, các bài học cho giáo dục đại học Việt Nam.

  pdf23p good_12 02-07-2014 155 42   Download

 • Cùng tìm hiểu các thay đổi trong cán cân quyền lực; tác động của các nguồn lực đang giảm đi; các thách thức đối với quan điểm truyền thống của trường đại học;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Những thách thức trong sự phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học".

  pdf17p codon_01 16-11-2015 87 9   Download

 • Trong những năm gần đây, đi đôi với việc phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, hệ thống giáo dục Đại học của Việt Nam bắt đầu quan tâm nhiều đến việc phát triển văn hoá nói chung và văn hoá chất lượng nói riêng ở mỗi cơ sở giáo dục. Thông qua bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Đại học 2017 của Bộ GD&ĐT, lần đầu tiên yếu tố “Văn hoá” được chính thức sử dụng để đánh giá chất lượng trường Đại học.

  pdf11p dtphuongg 10-09-2018 78 9   Download

 • Bài viết bàn về nội dung được giảng dạy về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang xây dựng trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Mặc dù đã có những bước tiến về nhận thức, đặc biệt trong mười năm qua (2006 – 2016), lý luận về kinh tế thị trường và thể chế kinh tế gắn liền với nó vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ.

  pdf7p vilusaka2711 18-11-2019 70 7   Download

 • Luật Giáo dục đại học (GDĐH) năm 2012 (có hiệu lực từ 1/1/2013) sau 5 năm triển khai thực hiện đã bộc lộ một số điểm bất cập, đặt ra yêu cầu cần được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc cho hệ thống GDĐH ở nước ta phát triển bền vững. Trong bài viết này, tác giả phân tích những điểm bất cập và đề xuất hướng sửa đổi phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn.

  pdf3p vihercules2711 28-03-2019 35 0   Download

 • Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ cần phải đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt, bởi “lực lượng sản xuất đặc biệt” đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học, là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục.

  pdf8p vihongkong2711 04-02-2020 42 2   Download

 • Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 98 tháng 3/2019 với các bài viết: liên kết của các hệ thống Giáo dục Đại học Quốc gia; cổ vũ cho giáo dục Đại học Hoa Kỳ; tài trợ dựa trên hiệu suất như một chính sách tân khai phóng; Đài Loan các trường đại học trong một xã hội già hóa...

  pdf44p nguyenminhlong19 16-05-2020 15 0   Download

 • Tài liệu “Giáo dục học đại cương” này có cấu trúc gồm 2 phần, trong đó phần 1 đề cập đến những vấn đề chung – Giáo dục trong xã hội và phần 2 là quá trình giáo dục trong nhà trường - Giáo viên và học sinh. Trong phần 1 của Tài liệu sau đây sẽ trình bày một số nội dung như: Giáo dục và giáo dục học, giáo dục và sự phát triển, mục đích giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf169p nganga_00 28-08-2015 479 91   Download

 • Tiểu luận: Singapore nền giáo dục tiên tiến ASEAN nhằm trình bày khái quát đất nước Singapore, cấu trúc hệ thống giáo dục Singapore, đặc điểm của giáo dục Singapore, các trường học tiêu biểu của Singapore...cùng tìm hiểu đề tài này để hiểu sâu hơn về giáo dục Singapore.

  pdf30p good_12 02-07-2014 272 59   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1242 lượt tải
320 tài liệu
1076 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống giáo dục trường học
p_strCode=hethonggiaoductruonghoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2