intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống logic mờ

Xem 1-20 trên 351 kết quả Hệ thống logic mờ
 • Bài viết này khảo sát một cách có hệ thống các đề xuất trước đây sử dụng logic mờ trong các quyết định phân cụm và chọn chủ cụm. Khác với các nghiên cứu khảo sát của các tác giả trước, nghiên cứu này tiếp cận từ các nguyên lý cơ bản của lý thuyết mờ để phân loại các hướng nghiên cứu gần đây. Từ đó, những ưu nhược điểm của các đề xuất được phân tích một cách hệ thống nhằm đưa ra những hướng nghiên cứu rộng mở trong tương lai.

  pdf6p vistephenhawking 26-04-2022 2 0   Download

 • Bài viết đề xuất giải pháp thực thi một mô hình hệ thống giám sát dây chuyền sản xuất công nghiệp EMS (Electronic Monitoring System) theo thời gian thực sử dụng công nghệ PLC (Programable Logic Control) tích hợp trên nền giao thức IP. Các kết quả kiểm thử hệ thống lắp đặt và thực nghiệm tại nhà máy cho thấy giải pháp đề xuất là khả thi và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khi hoạt động trong môi trường thực tế của các dây chuyền sản xuất công nghiệp.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 4 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của bài giảng "Các hệ thống dựa trên tri thức" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giải thuật di truyền; Các toán tử trong giải thuật di truyền; Đặc tính của hệ tính toán mềm; Hệ lai nơ ron mờ; Biểu diễn luật If-Then theo cấu trúc mạng nơ ron; Phân loại kết hợp mạng nơ ron và logic mờ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf46p chenlinong_0310 23-02-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Trí tuệ nhân tạo - Phần 2: Biểu diễn tri thức và lập luận, Phần này đề cập đến các ngôn ngữ biểu diễn tri thức, đặc biệt là các logic và các phương pháp luận trong mỗi ngôn ngữ biểu diễn tri thức. Các kỹ thuật biểu diễn tri thức và lập luận đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế các hệ thông minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf286p hoaanhdao709 19-01-2022 29 5   Download

 • (NB) Giáo trình Lập trình ứng dụng PLC là một trong những giáo trình mô đun đào tạo chuyên ngành được biên soạn theo nội dung chương trình chi tiết mô đun Lập trình ứng dụng PLC. Nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tích hợp kiến thức và kỹ năng chặt chẽ với nhau, logic. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung phần 1 giáo trình.

  pdf55p hoacomay097 06-01-2022 9 3   Download

 • (NB) Giáo trình Thực hành Mạng truyền thông công nghiệp là một trong những giáo trình mô đun đào tạo chuyên ngành được biên soạn theo nội dung chương trình chi tiết mô đun Thực hành Mạng truyền thông công nghiệp. Nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tích hợp kiến thức và kỹ năng chặt chẽ với nhau, logíc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

  pdf73p hoacomay097 06-01-2022 11 3   Download

 • Nội dung nghiên cứu là phân tích chế độ dinh dưỡng của trẻ em qua nhiều hình thức khác nhau, từ đó đề xuất giải pháp ứng dụng logic mờ xây dựng một hệ thống trợ giúp tư vấn dinh dưỡng làm việc theo nguyên lý suy diễn không chắc chắn của hệ chuyên gia dựa trên luật.

  pdf8p tomjerry008 11-12-2021 3 0   Download

 • Tài liệu được viết dựa trên các bài giảng về hệ thống điều khiển thông minh cho học viên cao học ngành Tự động hóa. Tài liệu này không phân tích quá sâu những vấn đề lý thuyết phức tạp mà chỉ cung cấp cho bạn đọc những nội dung rất cơ bản về Hệ mờ, mạng nơ ron nhân tạo và hệ Mờ-nơron. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính sau: Lôgic mờ; Điều khiển mờ; Tổng quan về mạng nơron;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf103p vizhangyiming 16-12-2021 26 2   Download

 • Trong bài viết này nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng cảm biến ánh sáng xoay đa hướng để làm căn cứ điều khiển hệ thống chiếu sáng. Cách tiếp cận này khắc phục được vấn đề của mạng cảm biến tĩnh bằng cách thay đổi động góc đo của cảm biến ánh sáng

  pdf13p vilarrypage 19-11-2021 1 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu thiết kế và chế tạo Robot nhỏ có thể dùng để giải trí và học tập nghiên cứu... Robot sử dụng được nhiều nơi như lớp học, nhà riêng, khu vui chơi vì kích thước nhỏ gọn lưu động. Robot giúp chúng ta cải thiện sự quan sát tập trung và kiên nhẫn qua các bài học lắp ráp mô h nh. Tăng cường khả năng tư duy logic với những mô hình có thể chuyển động được.

  pdf8p vibigates 31-10-2021 12 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 4 Các bộ phận điều khiển trong hệ thống cơ điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống điều khiển mở và phản hồi; hệ điều khiển tuần tự; điều khiển dựa trên vi xử lý; điều khiển số và các cổng logic, phương pháp điều khiển tỷ lệ, các thiết bị xử lý điều khiển;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p conbongungoc09 05-10-2021 16 2   Download

 • Đánh giá mức độ đạt được năng lực tự học trực tuyến của sinh viên trong mô hình dạy học kết hợp dựa trên việc nghiên cứu, xây dựng rubric hướng dẫn đánh giá và tự đánh giá có cấu trúc 3 tầng bậc gồm: Các tiêu chuẩn (standard), các tiêu chí (criteria) và các chỉ báo (indicator) mô tả cụ thể chỉ số hành vi trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phù hợp với yêu cầu sư phạm và lôgic cấu trúc thao tác của mỗi kĩ năng thành phần, cho phép thu thập được những thông tin cần thiết để đánh giá khách quan, chính xác mức độ đạt được năng lực tự học trực tuyến của sinh viên trong mô hình dạy học kết hợp (...

  pdf9p viwendy2711 05-10-2021 27 3   Download

 • Mục tiêu của luận án nhằm nghiên cứu, xây dựng mô hình hệ thống điều khiển tốc độ tuabin thủy điện liên kết vùng; nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển tốc độ tuabin thuỷ điện liên kết vùng trên cơ sở logic mờ và mạng nơron nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng điều khiển.

  pdf168p army 22-09-2021 8 1   Download

 • Giáo trình Tin học văn phòng được biên soạn để bổ sung thêm vào môn Tin học các kiến thức nâng cao để người học hệ trung cấp đạt được Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung giáo trình gồm 6 bài: Bài 1: Sử dụng Control Panel; Bài 2: Xử lý văn bản; Bài 3: Sử dụng một số hàm cơ bản toán học và chuỗi; Bài 4: Sử dụng hàm logic (AND, OR) và điều kiện (IF); Bài 5: Sử dụng hàm tìm kiếm (Vlookup, Hlookup); Bài 6: Sử dụng hàm thống kê có điều kiện (COUNTIF, SUMIF) và biểu đồ.

  doc73p lovebychance10 04-09-2021 13 1   Download

 • Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu liên quan, cũng như bản chất của tổ chức công tác kế toán nói riêng, luận án sẽ hệ thống hóa và trình bày một cách logic các vấn đề khái quát về tổ chức công tác KTQT trong doanh nghiệp xây lắp, đặc biệt là doanh nghiệp xây lắp tổ chức theo mô hình Tổng Công ty, với cơ cấu tổ chức gồm Công ty mẹ và các Công ty con.

  pdf284p beloveinhouse08 15-09-2021 16 7   Download

 • Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là phân tích các thuộc tính lý thuyết để phát triển và ứng dụng các mô hình quan hệ giữa KTHĐ với vai trò KTNN và hệ thống QLTC, tài sản công qua nghiên cứu mục tiêu và phương thức tổ chức KTHĐ dựa trên mô hình Logic (3Es); đánh giá, phân tích thực trạng tổ chức KTHĐ và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển KTHĐ của KTNN; từ đó Tác giả luận án đề xuất các giải pháp phát triển KTHĐ nhằm nâng cao vai trò của KTNN trong QLTC, tài sản công.

  pdf198p tabicani 09-09-2021 13 5   Download

 • Bài viết này trình bày cơ sở thiết kế, chế tạo, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống rọc rìa tự động bằng các phương pháp tính toán logic, đồng dạng mô phỏng và thử nghiệm. Kết quả thực nghiệm cho thấy độ chính xác và tin cậy của hệ thống rọc rìa có thể áp dụng cho thực tế sản xuất và tích hợp để đồng bộ dây chuyền xẻ gỗ tự động trong công nghiệp chế biến gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p retaliation 18-08-2021 8 1   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận và thực tiễn của xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, đề tài tiến hành tổng hợp các phương pháp XHTN đang được áp dụng trên thế giới và phân tích thực trạng công tác XHTN các doanh nghiệp tại Việt Nam, tìm ra các hạn chế còn tồn tại. Từ đó, đề tài xây dựng mô hình XHTN các doanh nghiệp tại Việt Nam bằng kỹ thuật logic mờ, làm cơ sở tham khảo cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, ngân hàng và các đối tượng có quan tâm.

  pdf110p thiennhaikhach10 11-08-2021 3 0   Download

 • Hướng dẫn thực hành PLC cung cấp cho người học những kiến thức như: Máy dập 2 xylanh; Máy uốn cong; Máy khoan tự động; Hệ thống đèn giao thông; Hướng dẫn sử dụng phần mề mô phỏng SPS VISU V4;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p samsunglike 08-08-2021 37 6   Download

 • Chương 3 - Logic hướng dịch vụ, mô hình và hệ thống khái niệm khoa học dịch vụ. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Tầm quan trọng của logic trong kinh tế, từ logic hướng hàng hóa tới logoic hướng dịch vụ, hệ thống tiên đề và mệnh đề cơ bản, bốn mô hình dịch vụ, hệ sinh thái và khái niệm trong khoa học dịch vụ.

  pdf76p lovebychance07 12-07-2021 19 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống logic mờ
p_strCode=hethonglogicmo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2