intTypePromotion=4
ADSENSE

Hệ thống quản trị nhân lực

Xem 1-20 trên 1017 kết quả Hệ thống quản trị nhân lực
 • Nội dung chính của Bài giảng Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự doanh nghiệp trình bày về quá trình hình thành và phát triển hệ thống; hệ thống đánh giá vị trí công việc; tiền lương theo giá trị công việc; hệ thống đánh giá thành tích; hệ thống đánh giá năng lực; lợi ích của các hệ thống.

  pdf62p daotaosam 13-06-2014 151 32   Download

 • Đề tài nghiên cứu khái quát những vấn đề chung về Công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp; phân tích thực trạng về Công tác quản trị nhân lực tại Công ty điện lực Long Biên; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện Công tác quản trị nhân lực tại Công ty điện lực Long Biên phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay.

  pdf123p trangvo0502 18-05-2017 92 23   Download

 • Đề tài nghiên cứu tổng quan về các hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trên thế giới và tại Việt Nam; nghiên cứu về việc ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp tại Việt Nam; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng các hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp erp tại Việt Nam.

  pdf2p nguyenhoanghaneu 11-06-2017 46 5   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực của PGS. TS. Phạm Thúy Hương giúp sinh viên hiểu rõ bản chất quản lý NNL trong doanh nghiệp và vai trò của chiến lược phát triển NNL trong thực hiện chiến lược kinh doanh, nắm vững các phương pháp, kỹ năng phân tích, công việc và ứng dụng hiểu quả của công cụ này trong quản lý NNL, biết cách thu hút và tuyển chọn nhân lực, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, lựa chọn chương trình đào tạo và phát triển NNL phù hợp, nắm vững cơ sở và hình thức trả lương, trình tự xây dụng hệ thống trả công lao động, phát triển kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên.

  ppt98p coloithoat 10-03-2010 3176 2076   Download

 • Khái niệm mô hình quản trị nhân lực Mô hình quản trị nhân lực là hình mẫu thực hiện Quản trị nhân lực trong một tổ chức, bảo đảm phản ánh được quan điểm phong cách và chiến lược Quản trị nhân lực, qua đó đạt được mục tiêu đã định của tổ chức. Mô hình Quản trị nhân lực được biểu hiện thông qua hệ thống các chính sách và quan điểm Quản trị nhân lực, là những biểu hiện cụ thể của trường phái Quản trị nhân lực ....

  pdf34p levu185 21-09-2011 1985 437   Download

 • Tài liệu Ôn tập Quản trị nhân lực gồm 50 câu hỏi và câu trả lời về môn học Quản trị nhân lực giúp cho học sinh có đề cương ôn tập và hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi môn Quản trị nhân lực.

  doc91p nobitaluoibieng 23-04-2014 1214 390   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, tổng hợp và hệ thống hoá cơ sở lý luận của công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Viễn thông Bắc Giang, chú trọng công tác tuyển dụng, sắp xếp và chế độ đãi ngộ cho người lao động, rút ra những ưu điểm cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục.

  pdf14p depthat 13-03-2014 635 321   Download

 • Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) hoặc hệ thống ERP là một thuật ngữ được dùng liên quan đến một loạt hoạt động của công ty, do phần mềm máy tính hỗ trợ, để giúp cho công ty quản lý các hoạt động chủ chốt của nó, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng,... Giáo trình gồm 5 chương. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf108p kiddywoo 26-11-2013 743 271   Download

 • Đồ án tốt nghiệp: Hệ thống quản lý nhân sự gồm 5 chương, giới thiệu và phát biểu bài toán, giới thiệu về công nghệ Microsoft net Framework 3.0, thiết kế hệ thống, cài đặt và kết quả thu được, kết luận và kiến nghị. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc86p ngphutien 17-06-2014 1276 221   Download

 • Nguồn nhân lực trong một số doanh nghiệp là một trong những nguồn lực quan trọng và tốn kém nhất. Vấn đề quản trị xét tuyển nhân lực ngày càng trở nên phức tạp, vì có sự thay đổi cấu trúc xã hội cũng như sự gia tăng của các điều luật và các quy định lao động. Trong một doanh nghiệp, phòng Quản trị nhân lực đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau. Song, việc tổ chức xét tuyển đã đặt ra rất nhiều yêu cầu phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Để có thể quản trị được...

  doc23p tuyenxako 18-04-2011 585 142   Download

 • Trình bày khái niệm và vai trò của quản trị nguồn nhân lực? Câu 2. Trình bày mục tiêu của quản trị nhân lực là gì? Câu 3. Trình bày các hình thức phân tích hệ thống việc làm? Câu 4. Trình bày vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực? Câu 5. Trình bày khái niệm, mục đích của tuyển dụng nhân lực? Câu 6. Trình bày vai trò của đào tạo, phát triển nhân lực? Câu 7.

  pdf7p ctrl_12 06-07-2013 641 129   Download

 • Luận văn với các mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa được cơ sở lý luận, khung lý thuyết chung về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá được thực trạng từ đó tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tạo động lực tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình; đề xuất giải pháp thiết thực, mang tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực về tạo động lực lao động tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf114p hetiheti 08-03-2017 216 56   Download

 • Mục đích của đề tài là tập hợp và hệ thống hóa những vấn đề cơ sở lý luận về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp; phân tích đánh giá thực trạng thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty Truyền tải điện 1. Nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực của Công ty; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Truyền tải điện 1.

  pdf156p luuduong1905 19-05-2017 96 35   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Dựa trên cơ sở lý luận cơ bản của quản trị nhân lực, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH hệ thống dây SUMI HANEL, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị nhân lực tại Công ty để từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực cho Công ty TNHH hệ thống dây SUMI HANEL.

  pdf113p dangvutungbk 28-05-2017 62 33   Download

 • Khái niệm, mục tiêu và tầm quan trọng của QTNL Quản trị nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên

  pdf7p print_12 21-08-2013 151 25   Download

 • Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nhân lực và quản trị nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Duy Tân, tỉnh Thừa Thiên Huế; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Duy Tân, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf146p bautroibinhyen5 01-12-2016 80 29   Download

 • Đánh giá thực hiện công việc; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thù lao lao động; quan hệ lao động;… là những nội dung chính được trình bày trong "Bài giảng môn Quản trị nhân lực: Phần 2" của PGS.TS Nguyễn Thị Minh An. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf117p codon_10 01-04-2016 112 22   Download

 • Chương 8 Trả công lao động thuộc bài giảng quản trị nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các khái niệm cơ bản trong hệ thống thù lao lao động, mục tiêu và các nguyên tắc của hệ thống trả công lao động, các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống trả công lao động,...

  pdf21p tichtutite 18-06-2014 178 20   Download

 • Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại HEPCO trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại HEPCO. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf143p bautroibinhyen5 01-12-2016 66 21   Download

 • Đề tài tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp, phân tích thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty viễn thông và tin học Kasati. Tìm được các nguyên nhân ảnh hưởng không tốt đến công tác quản trị nhân lực tại công ty; đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần viễn thông và tin học Kasati.

  pdf116p vuongtuancanh 07-06-2017 65 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống quản trị nhân lực
p_strCode=hethongquantrinhanluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2