intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống simulink

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hệ thống simulink
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phương pháp điều khiển tự động hóa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở về SIMULINK; Các hệ thống tuyến tính và phi tuyến; Các hệ thống trích mẫu; Phân tích và tổng hợp vòng điều chỉnh; Motion control blockset: Công cụ khảo sát các hệ thống điều khiển chuyển động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf268p vidumbledore 24-01-2023 13 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả sử dụng phương pháp điều khiển LQR để điều khiển hệ thống pendubot 3-link mô phỏng cân bằng tại vị trí làm việc tĩnh. Mô phỏng trên Matlab/Simulink cho thấy sự thành công của phương pháp điều khiển LQR trên mô hình pendubot 3-link.

  pdf8p viharry 15-12-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tìm điểm công suất cực đại cho máy phát điện gió - máy đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp P&O" là Sử dụng phần mềm Simulink Matlab và thuật toán điều khiển P&O (quan sát và nhiễu loạn) để tìm điểm làm việc có công suất cực đại (MPPT) cho hệ thống máy phát điện gió - máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSG).

  pdf130p bigdargon05 02-12-2022 11 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu thiết kế hệ thống năng lượng điện mặt trời nối lưới nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục cho phụ tải" là khảo sát tình hình khai thác và sử dụng năng lượng điện mặt trời trên thế giới và tại Việt Nam; tính toán thiết kế hệ thống điện mặt trời nối lưới, mô phỏng đáp ứng pin mặt trời và các đặc tính V-I và V-P của nó trên Matlab/Simulink; mô phỏng hệ thống pin mặt trời kết nối lưới cung cấp điện liên tục cho tải với cường độ bức xạ và nhiệt độ môi trường thay đổi; đánh giá kết quả mô phỏng và đề xuất.

  pdf79p bigdargon05 02-12-2022 7 1   Download

 • Luận văn "Điều khiển P và Q của hệ thống điện năng lượng sóng biển Wave Dragon" nghiên cứu tổng quan tình hình khai thác và sử dụng nguồn năng lượng sóng biển; nghiên cứu tổng quan về các bộ biến đổi năng lượng sóng biển thành năng lượng điện, nghiên cứu và phân tích một vài bộ biến đổi năng lượng sóng biển; nghiên cứu, phân tích và mô phỏng kỹ thuật điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng cho hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave Dragon sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phần mềm Simulink/Matlab.

  pdf121p bigdargon05 02-12-2022 7 1   Download

 • Luận văn "Cải thiện ổn định điện áp cho lưới điện phân phối dùng thiết bị bù ngang" nghiên cứu lý thuyết ổn định điện áp hệ thống điện; nghiên cứu lý thuyết về SVC và STATCOM và ứng dụng của nó vào hệ thống điện để cải thiện ổn định điện áp; mô hình mô phỏng ứng dụng SVC và STATCOM vào hệ thống điện trên phần mềm MATLAB/SIMULINK để cải thiện ổn định điện áp; ứng dụng vào lưới điện phân phối huyện U Minh để cải thiện ổn định điện áp trong chế độ xác lập.

  pdf115p bigdargon05 02-12-2022 13 1   Download

 • Luận văn "Thiết kế điều khiển hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa vào lưới điện một pha" nghiên cứu tìm hiểu năng lượng mặt trời và các giải pháp sử dụng hiệu quả; cấu tạo và nguyên lý pin quang điện (PV); các loại hệ thống PV nối lưới và độc lập; thiết kế biến tần kết nối lưới một pha, các thông số biến tần, xác định kích thước tụ điện liên kết DC; tính toán thiết kế, lựa chọn các thông số cho bộ lọc đầu ra; thiết kế bộ điều khiển điện áp DC, đồng bộ hóa lưới, điều khiển dòng điện, mô hình hóa và mô phỏng hệ thống PV kết nối lưới 1 pha bằng matlab/ simulink, nhận xét đánh giá kết quả mô ...

  pdf97p bigdargon05 02-12-2022 18 1   Download

 • Bài viết Mô hình hóa hệ thống quá nhiệt của lò hơi nhiệt điện giới thiệu một mô hình toán học mới cho hệ thống quá nhiệt 2 cấp của lò hơi nhiệt điện. Mô hình toán học này được kiểm chứng trên cơ sở so sánh giữa kết quả mô phỏng trên Matlab/Simulink với kết quả thu được từ thực nghiệm của hệ thống quá nhiệt hai cấp của lò hơi công suất 196 t/h ở nhà máy lọc dầu Dung Quất.

  pdf6p vijaguar 16-11-2022 4 0   Download

 • Bài viết Mô hình hóa tháp chưng cất 2 thành phần 3 tầng cho công nghệ dầu khí trình bày kết quả xây dựng mô hình toán học của tháp chưng cất 2 thành phần dựa trên cấu hình LV và mô phỏng mô hình toán học này dựa trên phần mềm Matlab Simulink.

  pdf4p vijaguar 16-11-2022 12 0   Download

 • Bài viết Thiết kế bộ điều khiển trượt cho tuabin gió độc lập sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đề xuất giải thuật điều khiển trượt (SMC) cho SWECS. Bộ điều khiển trượt này được thiết kế và kiểm chứng hiệu quả thông qua mô phỏng hệ thống SWECS trên Matlab và Simulink.

  pdf5p vispyker 16-11-2022 10 0   Download

 • Bài viết Xây dựng bộ điều khiển mờ cho hệ truyền động bám vị trí nhiều động cơ trình bày việc ứng dụng bộ điều khiển mờ cho các hệ truyền động bám xoay chiều điều khiển vị trí sử dụng biến tần. Trên cơ sở xây dựng sơ đồ cấu trúc, tổng hợp bộ điều khiển mờ, kiểm nghiệm bằng mô hình mô phỏng trên Simulink, xây dựng mô hình nghiên cứu thực nghiệm điều khiển giám sát qua mạng truyền thông công nghiệp cho thấy hệ thống ổn định, chất lượng hệ bám tốt hơn hẳn khi sử dụng bộ điều khiển PID.

  pdf7p vimclaren 20-10-2022 4 1   Download

 • Bài viết Hệ thống cảm biến hoạt động trên nền arduino giao tiếp với Matlab Simulink giới thiệu về hệ thống cảm biến hoạt động trên cơ sở được lập trình trên bảng mạch Arduino và giao tiếp thời gian thực trong môi trường Matlab Simulink để đo đạc và so sánh tín hiệu với các tính toán lý thuyết. Cho đến nay chưa có tác giả nào đề cập đến.

  pdf4p vikoenigsegg 29-09-2022 11 1   Download

 • Bài viết Đánh giá chức năng định vị điểm sự cố của rơle AREVA sử dụng trong hệ thống điện phân tích, đánh giá phương pháp định vị sự cố được sử dụng trong bộ ghi sự cố của rơle kỹ thuật số AREVA P132, P443. Việc phân tích có xét đến thành phần dòng điện tải trước lúc sự cố và nguồn cung cấp từ đầu đường dây đối diện.

  pdf6p vikoenigsegg 29-09-2022 6 1   Download

 • Đồ án "Điều khiển và giám sát tốc độ động cơ điện 1 chiều sử dụng vi điều khiển" có nội dung gồm 5 chương. Chương 1: Thiết kế chọn động cơ. Chương 2: Phân tích và lựa chọn phương án truyền động điện. Chương 3: Phân tích và chọn mạch động lực. Chương 4: Phân tích và chọn mạch điều khiển. Chương 5: Mô phỏng hệ thống trên Matlab Simulink. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf43p phuongnguyen1704 20-09-2022 15 4   Download

 • Đề tài "Điều khiển dự báo thiết bị kho điện sử dụng trong hệ thống phát điện sức gió ở chế độ độc lập" trình bày tổng quan về điều khiển dự báo; mô hình hóa thiết bị kho điện, thiết kế cấu trúc điều khiển dự báo; mô phỏng kiểm chứng bằng MATLAB, Simulink, PLECS.

  pdf95p bakerboys08 15-07-2022 11 1   Download

 • Bài viết Phân tích bản ghi sự kiện của rơle kỹ thuật số bằng phần mềm Softstuf Wavewin giải thích rõ bản chất của dữ liệu sự cố bằng chương trình Wavewin. Bài viết cũng xử lý hiệu quả các hồ sơ sự cố lấy từ rơle Toshiba GRT200, SEL311C, Schneider P445 và mô hình hệ thống điện đề xuất viết bằng Matlab Simulink có hỗ trợ định dạng Comtrade.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 18 0   Download

 • Bài viết Vai trò của hệ thống lưu trữ đến ổn định tần số lưới điện siêu nhỏ độc lập tập trung phân tích, mô hình hóa và đánh giá vai trò của hệ thống lưu trữ trong ổn định tần số Microgrid độc lập, và các kết quả được mô phỏng trên phần mềm Matlab/Simulink.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 19 1   Download

 • Bài viết Đánh giá hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại khi hệ thống pin mặt trời bị che khuất tập trung vào mô hình hóa đặc tính I-V và P-V của hệ thống pin dưới điều kiện bị che khuất để từ đó phân tích đánh giá ảnh hưởng của nó đến hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại trong hệ thống PV dựa trên mô phỏng Matlab –Simulink.

  pdf5p vichristinelagarde 04-07-2022 6 0   Download

 • Bài viết Đánh giá hiệu quả các thuật toán MPPT P&O, INC và fuzzy logic trong hệ thống pin năng lượng mặt trời trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp MPPT để phân tích, mô phỏng và đánh giá một hệ thống cung cấp điện PV trong các điều kiện môi trường khác nhau. Các kết quả mô phỏng bằng MATLAB/ Simulink nhận được, cho thấy hiệu suất tĩnh và động của bộ điều khiển MPPT Fuzzy tốt hơn nhiều so với các phương pháp thông thường.

  pdf6p visherylsandber 04-07-2022 27 4   Download

 • Trong bài viết, đối tượng mà chúng tôi xem xét đến là mô hình cổng trục 3D với năm bậc tự do. Để đối phó với một hệ thống phi tuyến, nhiều đầu vào, nhiều đầu ra và thiếu cơ cấu chấp hành này, Bộ điều khiển này với bậc đạo hàm có thể điều chỉnh được, giúp ta có thể tìm điểm có đáp ứng tối ưu. Ngoài ra, việc xem xét tính ổn định và thời gian hội tụ cũng được trình bày.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 12 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1158 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống simulink
p_strCode=hethongsimulink

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2