intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống tài chính Việt Nam

Xem 1-20 trên 3490 kết quả Hệ thống tài chính Việt Nam
 • Mô tả hệ thống tài chính Việt Nam của CT Giảng dạy kinh tế FULBRIGHT. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM Là một chuyên gia cao cấp thuộc Uỷ ban giám sát hoạt động ngân hàng của một nước phát triển có hệ thống tài chính dựa vào các ngân hàng rất mạnh1, ông Cải Cách.

  pdf24p quangdat 15-03-2009 2713 585   Download

 • Đề tài: Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển hệ thống tài chính Việt Nam hiện nay gồm có 3 chương, trong đó chương 1 trình bày về tìm hiểu hệ thống tài chính và vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển của hệ thống tài chính; chương 2 - cơ sở cho sự can thiệp của Nhà nước và vai trò của Nhà nước trong việc phát triển hệ thống tài chính Việt Nam hiện nay; chương 3 - một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Nhà nước trong việc phát triển hệ thống tài chính Việt Nam hiện nay.

  doc33p tranlinh2708 02-05-2015 153 34   Download

 • Bài giảng Hệ thống tài chính Việt Nam thuộc chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hệ thống tài chính Việt Nam; bốn thành tố chính của hệ thống tài chính Việt Nam hiện nay;...

  pdf24p codon_08 11-03-2016 184 16   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Xây dựng khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô cho hệ thống tài chính Việt Nam sau đây để nắm bắt những nội dung về khủng hoảng tài chính và bài học về giám sát tài chính, khái niệm các đối tượng điều chỉnh chính sách an toàn vĩ mô và một số nội dung khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 66 6   Download

 • Mục tiêu của luận án là hệ thống hóa các vấn đề lý luận về thực thi chính sách an toàn vĩ mô, đánh giá thực trạng thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu lực thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam.

  pdf238p phongtitriet999 07-05-2020 37 4   Download

 • Luận án nghiên cứu mối quan hệ giữa kiểm toán ngân hàng về hoạt động của hệ thống ngân hàng trong mối quan hệ với ổn định của hệ thống tài chính quốc gia. Phân tích thực trạng hoạt động kiểm toán ngân hàng của kiểm toán ngân hàng Việt Nam. Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán ngân hàng về hoạt động của hệ thống ngân hàng góp phần ổn định hệ thống tài chính Việt Nam.

  pdf176p cothumenhmong6 17-07-2020 28 4   Download

 • Mục đích của bài viết Phát triển thị trường vốn trong quá trình tái cơ cấu hệ thống tài chính Việt Nam là nhằm nắm bắt thực trạng và tìm ra giải pháp nhằm giúp phát triển thị trường vốn trong quá trình tái cơ cấu hệ thống tài chính Việt Nam.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 57 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới tác động và ảnh hưởng đến khu vực asean và hệ thống tài chính việt nam', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt12p muadongkolanh 08-11-2010 358 132   Download

 • Bài viết nêu lên nền kinh tế Việt Nam lại càng phải tăng tốc để có thể bắt kịp và tận dụng đòn bẩy công nghệ vô cùng lớn lao này trong việc nâng cao chất lượng của tăng trưởng. Theo đó, hệ thống tài chính, với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, đòi hỏi phải phát triển ở mức độ sâu hơn, hiện đại hơn, song vẫn đảm bảo tính an toàn, lành mạnh trước những biến động của thị trường tài chính toàn cầu.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 87 13   Download

 • Luận án nghiên cứu mối quan hệ giữa kiểm toán ngân hàng về hoạt động của hệ thống ngân hàng trong mối quan hệ với ổn định của hệ thống tài chính quốc gia. Phân tích thực trạng hoạt động kiểm toán ngân hàng của kiểm toán ngân hàng Việt Nam. Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán ngân hàng về hoạt động của hệ thống ngân hàng góp phần ổn định hệ thống tài chính Việt Nam.

  pdf51p cothumenhmong6 17-07-2020 29 4   Download

 • Mục tiêu cụ thể của luận án bao gồm: Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về ổn định tài chính, đặc biệt là chỉ ra quy trình thiết bộ chỉ số đo lường ổn định hệ thống tài chính. Thứ hai, tổng kết kinh nghiệm lựa chọn, sử dụng các chỉ số đo lường mức độ ổn định hệ thống tài chính tại các quốc gia: Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia. Từ đó, rút ra một số bài học cho Việt Nam trong việc đo lường và lựa chọn các chỉ số ổn định tài chính.

  pdf235p phongtitriet999 07-05-2020 31 3   Download

 • Tài liệu Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam trình bày những vấn đề chung về quyền lực nhà nước và cơ cấu quyền lực trong hành chính nhà nước; nghiên cứu thực trạng cơ cấu quyền lực và phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam; đưa ra các quan điểm chỉ đạo, phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ cấu quyền lực và phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam hiện nay. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf122p lalala7 07-12-2015 74 10   Download

 • Từ yêu cầu cải cách hành chính hiện nay, Nhà xuất bản Tư pháp giới thiệu Tài liệu Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam của Thạc sĩ Phạm Bính. Tài liệu gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề chung, Chương 2 - cơ cấu quyền lực và phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam, Chương 3 - Phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam.

  pdf83p lalala7 07-12-2015 76 8   Download

 • Bài viết Tài chính hành vi và thị trường tài chính Việt Nam tổng quan về lý thuyết tài chính hành vi, tài chính hành vi và hệ thống tài chính Việt Nam. Bài viết hữu ích với các bạn chuyên ngành Tài chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf5p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 144 27   Download

 • Bài giảng Tranh luận tại Quốc hội về tài chính, ngân sách nhà nước của PGS.TS. Đặng Văn Thanh trình bày về thẩm quyền Quốc hội; hệ thống tài chính Việt Nam; phân định trách nhiệm,quyền hạn về ngân sách Nhà nước; những vấn đề ngân sách có thể tranh luận;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt20p thuytrang_8 21-09-2015 62 8   Download

 • Bài giảng Tài chính phát triển bài 2 Tổng quan hệ thống tài chính Việt Nam trình bày về lịch sử hệ thống tài chính Việt Nam, đặc điểm của hệ thống tài chính Việt Nam, vài nét về thực trạng các TCTD Việt Nam. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf16p wave_12 08-04-2014 98 7   Download

 • Bài viết Mô hình áp chế tài chính và sự cần thiết phải thay đổi hệ thống tài chính ở Việt Nam xem xét hai mô hình đơn giản về hệ thống tài chính đó là áp chế tài chính và tự do hóa tài chính, thực trạng hệ thống tài chính của Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống tài chính.

  pdf6p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 69 5   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày về cấu trúc của hệ thống tài chính, cấu trúc và kết quả hoạt động của khu vực ngân hàng, phát triển thị trường vốn, tiếp cận tài chính, cơ sở hạ tầng tài chính, khuôn khổ thanh tra giám sát và quản lý, tăng cường chương trình cải cách của Chính phủ.

  pdf29p roongkloi10 11-08-2017 51 4   Download

 • Bài giảng Giám sát của Quốc hội về tài chính ngân sách của PGS.TS. Đặng Văn Thanh cung cấp cho các bạn những kiến thức về hệ thống tài chính Việt Nam, phân định trách nhiệm, quyền hạn về ngân sách Nhà nước, bản chất của hoạt động giám sát tài chính ngân sách, các hoạt động giám sát, chất vấn và yêu cầu giải trình, cân đối ngân sách Nhà nước và một số kiến thức khác.

  ppt22p cocacola_03 05-10-2015 85 3   Download

 • Phát triển KTTT định hướng XHCN theo đường lối đổi mới đó, trong 25 năm qua đã góp phần to lớn đưa đất nước "vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và toàn cầu... đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

  pdf7p sieunhansoibac2 07-04-2018 53 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống tài chính Việt Nam
p_strCode=hethongtaichinhvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2