intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệu chuẩn phòng thử nghiệm

Xem 1-20 trên 93 kết quả Hiệu chuẩn phòng thử nghiệm
 • Tiêu chuẩn Việt Nam ISO/IEC 17025: 2007 bao gồm các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đang áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf39p vananh_vp93 12-02-2014 544 129   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5958:1995 về Yêu cầu chung về năng lực của phòng hiệu chuẩn và thử nghiệm quy định cơ chế nhằm tạo lòng tin đối với phòng hiệu chuẩn và thử nghiệm chứng tỏ được chúng hoạt động theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

  doc14p thangnamvoiva15 22-08-2016 25 0   Download

 • Phiên bản lần thứ nhất (1999) của tiêu chuẩn này được ban hành là kết quả đúc kết từ kinh nghiệm chung trong việc thực hiện ISO/IEC Guide 25 và EN 45001 và thay thế cả hai tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là PTN) đang áp dụng một hệ thống chất lượng, rằng PTN có...

  pdf56p taiduoc010587 21-03-2010 475 289   Download

 • Bài giảng Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (ISO/IEC 17025: 2005) của tác giả Nguyễn Thị Nga sẽ giới thiệu tới các bạn về về hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025:2005; áp dụng ISO/IEC 17025 :2005 trong phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm thủ công mỹ nghệ - Coste.

  ppt28p buicongcnsh 25-03-2016 77 25   Download

 • Phiếu hỏi này được sử dụng để phục vụ cho hoạt động đánh giá công nhận của AoV, đưa ra các tiêu chí đánh giá theo ISO/IEC 17025:2005 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn”. Các chính sách và thủ tục của phòng thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn nộp đơn xin công nhận ISO/IEC 17025:2005 phải đáp ứng các yêu cầu của phiếu hỏi này. Các yêu cầu (điều khoản) bao gồm sự cần thiết phải lập thành văn bản các chính sách, thủ tục hay thoả thuận nằm trong ô vuông được khuông viền đậm, màu đen.

  doc25p myindopharma 02-10-2019 14 0   Download

 • TCVN ISO/IEC 17025:2007 tiêu chuẩn về yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 176, Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p lekhoaqng 11-09-2015 86 28   Download

 • Bản dịch tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2005 nêu lên yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt tốt hơn về nội dung của tiêu chuẩn này.

  pdf55p chaugiavu 07-07-2016 86 18   Download

 • Phòng thí nghiệm là một bộ của tổ chức tiến hành các hoạt động khác ngoài việc hiệu chuẩn và thử nghiệm. Thuật ngữ "phòng thí nghiệm" chỉ dùng để chỉ bộ phận thực hiện quá trình hiệu chuẩn và thử nghiệm của tổ chức đó

  pdf40p kimhoang 11-06-2009 126 17   Download

 • Tiến hành công tác thử nghiệm và đánh giá cho việc Bảo đảm Tuân hành đề hổ trợ cho các biện pháp cấm lưu hành sản phẩm, thu hồi, các hành động chấn chỉnh, và cung cấp sự hổ trợ kế tiếp theo cần thiết.

  pdf11p ngoclanh 10-06-2009 197 41   Download

 • Sổ tay chất lượng phòng thử nghiệm (PTN) là tài liệu cấp 1 trong hệ thống tài liệu về đảm bảo chất lượng, do Hiệu trưởng ban hành dưới dạng văn bản nhằm công bố chính sách và mục tiêu chất lượng và mô tả hệ thống quản lý của phòng thử nghiệm.

  pdf39p xuanduong92 27-09-2014 255 28   Download

 • Khi thực hiện chuyên đề “Làm quen văn học - chữ viết”, nhà trường đã có suy nghĩ cần phải phát huy, khai thác hiệu quả phòng thư viện đồ chơi, nhằm tạo điều kiện để trẻ được thực nghiệm. Đây là môi trường phong phú giúp trẻ làm quen với việc “đọc sách” từ tuổi mầm non.

  pdf7p tuyetroimuahe123 24-02-2014 70 3   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về hoạt động của hệ thống công nhận các phòng thí nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn sao cho việc công nhận này cũng như các dịch vụ kèm theo việc công nhận, có thể được thừa nhận ở cấp quốc gia hoặc quốc tế và cơ quan điều hành hệ thống công nhận này có thể được thừa nhận là có khả năng và đáng tin cậy ở cấp quốc gia hoặc quốc tế.

  doc9p bautroibinhyen6 01-12-2016 8 0   Download

 • Thí nghiệm đánh giá chất lượng của 5 lô vacxin đa giá phòng ba bệnh Niucatxơn, Gumboro và viêm phế quản truyền nhiễm (IB) ở gà sản xuất thử nghiệm tại Xí nghiệp thuốc thú y trung ương , két quả cho thấy vacxin đạt tiêu chuẩn vô trùng, an toàn và hiệu lực. Bằng phương pháp công cường độc, xác định được tỷ lệ bảo hộ của gà đối với bệnh Niucatxơn sau khi được sử dụng vacxin đa giá là 86,66%. 7 ngày sau khi nhỏ vacxin đa giá lần ...

  pdf6p banhbeovodung 29-06-2013 82 6   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6102:1996 quy định những yêu cầu về tính chất vật lý, hoá học về hiệu suất tối thiểu được xác định bằng phương pháp thử nghiệm của các loại bột thích hợp cho việc dập tắt các loại đám cháy A, loại đám cháy B và loại đám cháy C.

  doc10p bautroibinhyen7 01-12-2016 46 2   Download

 • BSC phòng R&D gồm các mục tiêu nhằm thiết kế sản phẩm và quy trình công nghệ phù hợp, thử nghiệm toàn diện, phát triển sản phẩm kịp thời theo kế hoạch bán hàng, nâng cao năng lực đội ngũ R&D... Để tìm hiểu thêm về chỉ số KPI, BSC của các phòng ban khác trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.

  xls42p vrohtovitamin 18-06-2019 24 2   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 439:2001 quy định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực phòng trừ bệnh thán thư (Collectotricum capsici) hại ớt của các loại thuốc trừ bệnh đã có và chưa có trong danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

  doc6p bautroibinhyen9 18-12-2016 25 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 516:2002 qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực phòng trừ bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporioides Penz.) hại cây xoài của các thuốc trừ bệnh đã có và chưa có trong danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

  doc6p bautroibinhyen9 18-12-2016 6 0   Download

 • Thí nghiệm đánh giá chất lượng của 5 lô vacxin đa giá phòng ba bệnh Niucatxơn, Gumboro và viêm phế quản truyền nhiễm (IB) ở gà sản xuất thử nghiệm tại Xí nghiệp thuốc thú y trung ương, kết quả cho thấy vacxin đạt tiêu chuẩn vô trùng, an toàn và hiệu lực.

  pdf6p vidanh95 12-12-2018 29 0   Download

 • ĐLVN 132:2004. Hướng dẫn việc xác định chu kỳ hiệu chuẩn phương tiện đo. Văn bản kỹ thuật này hướng dẫn việc xác định khoảng thời gian lớn nhất giữa các lần hiệu chuẩn kế tiếp (gọi chung là chu kỳ hiệu chuẩn) đối với các phương tienẹ đo sử dụng trong các phòng thí nghiệm (thử nghiệm và hiệu chuẩn)

  pdf11p dinhlan05012 30-05-2011 421 130   Download

 • PHỎNG VẤN SÂU LÀ GÌ Định nghĩa Phỏng vấn sâu là những cuộc đối thoại được lặp đi lặp lại giữa nhà nghiên cứu v người cung cấp thông tin nhằm tìm hiểu cuộc sống, kinh nghiệm và nhận thức của người cung cấp thông tin thông qua chính ngôn ngữ của người ấy. Một số điểm mấu chốt: 1) sự lặp

  pdf9p abcdef_1 23-04-2011 239 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hiệu chuẩn phòng thử nghiệm
p_strCode=hieuchuanphongthunghiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2