intTypePromotion=4
ADSENSE

Hình thức pháp luật Việt Nam

Xem 1-20 trên 1176 kết quả Hình thức pháp luật Việt Nam
 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - Hình thức pháp luật sau đây để bổ sung thêm kiến thức về các hình thức pháp luật trên thế giới; hình thức pháp luật Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế.

  ppt30p thuytrang_9 04-09-2015 324 57   Download

 •  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng bài 2 "Hình thức pháp luật" dưới đây để nắm bắt được những kiến thức về khái niệm, đặc điểm pháp luật, các hình thức pháp luật trên thế giới, hình thức pháp luật Việt Nam, mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf5p elib_thuvienvinhlong 07-09-2015 61 4   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương của ThS. Bùi Huy Tùng có kết cấu nội dung gồm 4 chương như sau: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề về pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ xã hội, hình thức và hệ thống pháp luật Việt Nam.

  pdf749p hata300190 16-03-2011 4682 1949   Download

 • Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương trình bày những vấn đề chung về Nhà nước và Pháp luật, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam gồm luật hiến pháp, luật hành chánh, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật dân sự, luật hôn nhân gia đình, luật thương mại, luật lao động, luật đất đai, luật môi trường, luật tố tụng dân sự, luật tài chính, luật ngân hàng, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế và ở phần cuối sách có cung cấp một số câu hỏi thường gặp giúp sinh viên ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

  doc170p lawcao 17-09-2009 3812 1021   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam: Thực trạng và giải pháp cơ sở quản lý công ty cổ phần. Tổng quan về quản lý công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các mô hình quản lý công ty cổ phần của các nước trên thế giới, thực trạng và giải pháp cho quản lý công ty cổ phần Việt Nam.

  pdf103p sms_12 07-05-2014 651 177   Download

 • Giáo trình Pháp luật đại cương dưới đây gồm 3 phần và 15 chương trình bày các kiến thức về những vấn đề chung về Nhà nước và pháp luật, các ngành luật chủ yếu trong hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật Nhà nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam, hình thức pháp luật Việt Nam,.... Mời các bạn tham khảo.

  pdf139p esc_12 29-07-2013 779 142   Download

 • Kết thúc chương này, các bạn cần nắm được: Cách thức nhà nước biến ý chí của giai cấp thống trị thành pháp luật. Hệ thống nguồn luật của các quốc gia trên thế giới Hệ thống nguồn luật của Việt Nam Khái niệm, phân loại hình thức pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật – Hình thức pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng VBQPPL Điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia...

  ppt38p firings 09-08-2012 342 67   Download

 • Sau khi hoàn thành bài giảng Hình thức pháp luật do Phan Đặng Hiếu Thuận thực hiện, sinh viên sẽ nắm vững nội dung: các hình thức pháp luật cơ bản; hình thức pháp luật chủ yếu của Việt Nam; hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Luật học.

  pdf13p daihocquocgia32 18-07-2014 211 41   Download

 • Bài tiểu luận: Tư tưởng trị nước của Thương Ưởng, giá trị và bài học lịch sử của nó đối với việc phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay có kết cấu nội dung trình bày về cơ sở lý luận - lịch sử hình thành và phát triển học thuyết pháp trị của Thương Ưởng, cơ sở thực tiễn sự ảnh hưởng của thuyết pháp trị đến việc phát triển và hoàn thiện của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay.

  doc16p minhtuyen22787 23-09-2014 212 28   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: So sánh pháp luật Việt Nam và Malaysia về mô hình quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng nghiên cứu mô hình hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và Malaysia một cách toàn diện về lý luận cũng như về thực tiễn; từ việc tìm hiểu, nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, hoạt động xử lý nợ xấu cũng như thực tiễn kết quả hoạt động của hai mô hình công ty xử lý nợ tại Việt Nam và Malaysia. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf20p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 114 14   Download

 • Bài giảng trinh bày khái niệm và phân loại hình thức pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia, hệ thống hóa pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  pdf43p nuber_12 27-08-2013 98 12   Download

 • Luận văn phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật Việt Nam về thế chấp nhà ở HTTTL, thực tiễn áp dụng những quy định này, từ đó, đề xuất ý kiến để hoàn thiện quy định pháp luật, góp phần phát huy vai trò tích cực của chế định thế chấp nhà ở HTTTL trên thực tế, nâng cao vai trò của hoạt động tín dụng cũng như hiệu quả của các biện pháp bảo đảm tiền vay.

  pdf5p truongtien_08 03-04-2018 72 9   Download

 • Bài giảng Pháp Luật Việt Nam đại cương: Bài 2 - Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Bài họ có nội dung: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc4p nvtamanhs11 30-08-2016 64 3   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề chung về bảo đảm quyền con người của phạm nhân bằng các quy định của pháp luật. Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền con người của phạm nhân và thực tiễn áp dụng. Chương 3: Một số giải pháp bảo đảm quyền con người của phạm nhân theo pháp luật Việt Nam.

  pdf16p truongtien_06 03-04-2018 33 3   Download

 • Luận văn trình bày khái quát về góp vốn thành lập công ty: Khái niệm và bản chất pháp lý của góp vốn thành lập công ty, hệ quả pháp lý của việc góp vốn thành lập công ty, hình thức và thủ tục góp vốn, các hình thức của vốn góp, xử lý vi phạm nghĩa vụ góp vốn. Nghiên cứu thực trạng Quy định của pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty, những khiếm khuyết còn tồn tại và nguyên nhân của nó. Đưa ra những kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty.

  pdf7p truongtien_08 03-04-2018 54 2   Download

 • Luận văn phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về chuyển đổi hình thức công ty, và tìm ra các bất cập cụ thể cần sửa đổi. Kiến nghị những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về việc chuyển đổi hình thức công ty.

  pdf23p truongtien_08 03-04-2018 24 3   Download

 • Bài viết phân tích các dạng thức của tội phạm có sự tham gia của nhiều người - đặc biệt là pháp nhân thương mại được ghi nhận trong chế định đồng phạm của Bộ luật hình sự năm 2015, có sự so sánh để thấy được điểm khác biệt và tương đồng giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật một số quốc gia trên thế giới, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

  pdf5p viboruto2711 16-05-2019 8 0   Download

 • " quyền bào chữa trong pháp luật hình sự và thực tiễn tại việt nam" giúp các bạn nắm được những kiến thức về: khái quát tiêu chuẩn quốc tế về quyền bào chữa trong các vụ án hình sự, nghiên cứu so sánh về quyền bào chữa tại một số quốc gia, khái quát pháp luật việt nam về quyền bào chữa, so sánh quyền bào chữa trong các vụ án hình sự giữa chuẩn mực quốc tế với pháp luật và thực tiễn tại việt nam.

  pdf89p motorola_12 01-06-2013 70 14   Download

 • Đề tài góp phần đánh giá một cách có hệ thống và tƣơng đối toàn diện các quy định của pháp luật về các hình thức kỷ luật lao động trong luật lao động Việt Nam, từ đó rút ra những nhận xét và những ƣu điểm và những mặt còn tồn tại trong việc thực hiện các hình thức kỷ luật lao động – thông qua việc phân tích thực tiễn tại một số loại hình doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi góp phần vào việc nâng cao hiệu quả của việc áp dụng các hình thức kỷ luật lao động.

  pdf33p cotithanh321 06-08-2019 16 2   Download

 • Bài giảng gồm 8 bài học chính. Bài 1 nêu những vấn đề cơ bản về Nhà nước, những thuộc tính, chức năng, kiểu và hình thức, bộ máy Nhà nước. Bài 2 cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, khái niệm về pháp luật, bản chất, thuộc tính, chức năng, vai trò, mối quan hệ giữa pháp luật với những hiện tượng xã hội khác, kiểu và hình thức pháp luật. Bài 3 giới thiệu vơi bạn học về Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việ Nam. Bài 4 tóm lược nội dung về hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật. Bài 5 nêu khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật, thành phần của quan hệ pháp luật, sự kiện pháp lý.

  ppt257p vanchinh1206 19-09-2009 6628 2259   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hình thức pháp luật Việt Nam
p_strCode=hinhthucphapluatvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2